12, జూన్ 2017, సోమవారం

విశ్వం లో జీవితం -21


ఓం శ్రీ రాం - శ్రీ మత్రేనమ:
సహజత్వం

గంగా జలంలో చల్ల దనం ఉన్నా స్నానం చేస్తే ఆరోగ్యదాయకం, అందులో సూర్యొదయమ్ సమయాన స్నానం చేస్తే ఇంకా మంచిది, ఎందుకనగా సహాజ కిరణములు ఉత్తేజముగా జలముపై చేరి కిరణ మెరుపులు కానవస్తాయి. ప్రతిఒక్కరు సూర్యుని సహజత్వ వెలుగును ప్రార్ధించాలి.

ఒక దేవాలయంలో మల్లెతీగ పూలతో సువాసనలతో దేవునికే పరిమళాలు పన్చుతున్నది, దేవుడే ప్రత్యక్షమై నీవు చేసిన సేవకు వరము కోరుకో అనగా నాకు స్వేస్చ కావాలని కోరింది (పైకి ఎదగ కుండ ఉండి పోవాలని ఆలోచనతో ) తధాస్తు అని అంతర్ధానం ఆయనారు. ఎంత ప్రయత్నం చేసిన తన పెరుగు దల ఆపలేక పోయింది, పెరగటం అనేది ప్రకృతి సహజత్వం ఆపటం అసంభవం.

వయసులో వచ్చే మార్పులు ఎవ్వరు మార్చలేరు, సహజత్వాన్ని ఆహ్వానిమ్చవలసినదే, కాలమును బట్టి నడుచుకోవలసినదే, అట్లాగే శృంగార రహస్యాలు ప్రత్యేకముగా నేర్చుకో నక్కరలేదు, చదవ నక్కరలేదు, ప్రకృతి సహకరించటం సంభవం అని తెలుసుకోవాలి.

అట్లాగే బిడ్డ పుట్టగానే తల్లికి పాలుపడటం సహజత్వం, అందం పోతుందని పాలు ఇవ్వకుండా ఉంటె కష్టం తల్లి బిడ్డకు, బిడ్డకు పాలు ఇస్తేనే ఇద్దరికీ క్షేమం, సహజత్వాన్ని ఆపుట అనర్ధం.        

సహజత్వం వల్ల గాలి కానరాకుండా సకల ప్రాణులకు గాలి అందిస్తుంది, విద్యత్ కానరాకుండగా వెలుగు అందిస్తుంది, బిడ్డలలో తల్లి తండ్రుల గుణ లక్షణాలు కానరాకుండా వెంబడిస్తాయి.
ఎవరూ వద్దన్నా ప్రేమ మాత్రం సహజత్వంగా అందరిలో ఉంటుంది అది ఎవ్వరు ఆపలేరు. సహజత్వాన్ని మరచి మరోరకంగా అలోచిసే మేధస్సు నాశనమౌతుంది.

సహజంగా మనం బరువులను మోయం కాని అభిప్రాయాల భారం, ఆదర్శాల భారం, మతాల భారం, కులాల భారం, నాయకుల భారం, అనారోగ్యుల భారం మనతలపై ఉంటుంది. ఇది కూడా సహజాత్వమే.     మానవ జన్మకు ఇంకితజ్ఞాణము ఉన్నది కనుక మనం బరువు మోస్తున్నామని మరవాలి, కాలాన్ని బట్టి నడుస్తున్నామని, మనవేనుక ఒకరు నడిపిస్తున్నారని,  తేలిక భావం తో ఉండాలి, అప్పుడే ప్రతి ఒక్కరు సహజత్వంతో బ్రతక గలుగుతారు.                         

కోరిక గుర్రమనై నిగ్రహ శక్తితో సహజత్వాన్ని వదలకండి, నీరు పల్లమెరుగు, నిజము దేవుడెరుగు అనేది సహజత్వం, సత్యం, ధర్మం, న్యాయానికి ఉన్న ఉన్న లక్షణాలాతో విశ్వములో జీవితం గడపాలి, సేర్వేజానా సుఖినోభవంతు.