3, జూన్ 2017, శనివారం

విశ్వములో జీవితం -11

ఓం శ్రీ రామ్ - ఓం శ్రీ మాత్రేనమ:
Anaesthesia: What We Still Don't Know About the 'Gift of Oblivion'

వ్యసనాలు

ప్రజల మానసిక రోగానికి, మనసు వత్తిడి లోను కావటానికి కొందరిలో కొన్ని అలవాట్లు,
మత్తు మందులు అధికంగా వాడటం ఒక కారణం కూడా అవుతున్నది. అనారోగ్యమని తలంచి అదేపనిగా మందులు వాడటం కూడా ఒక కారణం అవుతున్నది.

తల్లి తండ్రులకు సేవ చేయటానికి. ఉద్యోగ భద్రత కొరకు పరిపూర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, హృదయం కలత చెందకుండా జాగర్త పడాలి. మనస్సు నిరుత్సాహము చెందకుండా, ఇతరులను నిరుత్సాహము పరచ కుండా బ్రతకాలి.           

అనేకమైన వత్తిడులు సంభవించి నప్పుడు ఆక్సిజనేట్ గ్లూకోజ్ యొక్క మీ మెదడును మరింత దృష్టి సారిస్తుంది, సంభాషణల మధ్య పనుల మధ్య తారతమ్యము కనబడును. స్థాన బ్రన్సమ్ వళ్ళ వచ్చిన  ఆలోచనలు మారును.    
.
శాంతి, ప్రేమ మరియు నిజాయితి అనేవి మూడు కన్నులు ఇవి సరిగా పని చేయవు, అసహ్య కరమైన భావోద్వేగాలు మరియు భౌతిక మానసిక ఆటంకాలకు లోనవుతారు.    

ధూమ పానము, మత్తు మందు (గంజాయి) అలవాటు చేసుకుంటే ఆరోగ్యం ఖచ్చితముగా చెడు నని తెలుస్తున్నది.
 
ఈ అలవాట్లు స్నేహము వలన, పరిసర ప్రాంతాలవలన, కుటుంబంలో కొన్ని సంఘటనల వల్లన, తల్లి తండ్రుల అలవాటు వలన కొందరు మారుతారని తెలుస్తున్నది 

నేటి మీడియా,  రాజకీయాలు ప్రభావము, ఆర్ధిక ఇబ్బందులు మరియు సంసారంలో సంఘటనలు వళ్ళ మారతారని తెలుస్తున్నది. ఎన్ని వత్తిడులు ఉన్నా దృఢసంకల్పము మార్చకూడదు ఎవ్వరూ 

సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు మీ ఆలోచనలు పరి పరి విధాలుగా మారుతాయి అందుకే మిగతా రెండు రోజులు ప్రశాంతి కొరకు బ్రతకాలన్నారు.   

కొన్ని రోగాలకు మత్తు మందు ఇవ్వ వలసిన పరిస్థితి ఉన్నది. అది తగు మోతాదు ఇచ్చిన ఆరోగ్యము బాగు పడుతుంది. మోతాదు మించిన ఆరోగ్యం పాడవుతున్నది.

ఏది ఏమైనా వ్యసనాలకు బానిసలుగా మారటం తేలిక, పట్టుదలతో వ్యసనాలనుండి మారటం ప్రతి  వక్కరి కర్తవ్యం.  
--((*))--