28, అక్టోబర్ 2015, బుధవారం

ప్రాంజలి ప్రభ - ఇది కధ కాదు - ఆనంద పారవశ్యం-27

ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం    ఓం శ్రీ రాం 
 ఆనంద పారవశ్యం


సర్వేజనా సుఖినోభవంతు

ఆప్యాయత

అనురాగపు ఆప్యాయతతో ఆనందాన్ని పంచి

అధరామృతమును ఆత్రుతగా అందించి

అంగాంగ స్పర్సతో అహో అహో అనిపించి

అలంకారములతో మనసును గెలిచావు రాధామృదు మంద హాసముతో మదిని తొలచి

మంద మతి నగు నన్ను మన్మదుడుగా మార్చి

మకరందము మాధుర్యం రుచిని మరిపించి

మధురవాక్కులతో మనస్సు గెలిచావు రాధా  సుకుమారపు సుమధుర సురసుని పంచి

సరస సంభాషణలతో స్వరమాలికను సలిపి

సురలోకపు సుమాలను సుతరముగా తెచ్చి

సొగస్సు సొబగులతో మనస్సుని గెలిచావు రాధా   లలిత లావణ్యమును లయకరముగా చూపి

లాస్య మాడక లోల్లి చేయక లౌక్యం చూపి

లతలల్లు కున్నట్లు లంగరు వేసినట్లు ఆపి

లోలత్వముతో మనస్సుని గెలిచావు రాధా    (శరళ భావాలు)

కలలు కల్లలు కావులే అవి వెన్నెల తలపులు

వాక్కులు యల్లలు కావులే అవి తీపి గుర్తులు

ప్రేమలు సల్లాపాలు కావులే అవి మధరస్మ్రుతులు

దు:ఖాలు గుల్లలు కావులే అవి నాంది సుఖాలుఊహాల గుసగుసలు అందుకోలేని తెమ్మెరలు

ఆశల రుసరుసలు అందుకోలేని తుమ్మేదలు

రవ్వల వెలుగెలుగులు పట్టుకోలేని బుడగులు

మువ్వల జిలుగులు కంది పోలేని స్వరాలుమల్లెల పరిమళాలు తాకు నాసికా పుటలు

వేదాల ధర్మాలు తాకు కర్ణ  యుగలాలు

నయనాల చూపులు తాకు రస గుళికలు

పెదాల పెదాలు తాకు సత్య సుఖ రాత్రులు
--((*))--

ఈ పాటకు ట్యూ ను ఉన్నదా ?      


ఓ ఓ మావా ఇటు రావా

చల్ల గాలితో గబురంపితిని
తార తారనూ  అడిగితిని
మనసు దోచావని చెప్పితిని
వేచి ఉన్నాను రా మావా

మనసు గంతులు వేసే
దోసిట వలపులు పూసే
మల్లె పూల వాస వచ్చే
వస్తున్నా వస్తున్నా మరదలా

మేఘపు జల్లుకు తడిసితిని
నెమలి నాట్యంలా మారితిని
పారవశ్యంలో మునిగిపోయితిని
ఈ రేయి నీదే నోయి రా మావా

వలపు తలపులు పొంగే
వయసు ఉరకలు వేసే
మనసు పరుగులు పెట్టే
వస్తున్నా వస్తున్నా మరదలా

ఓ ఓ మావా ఇటు రావా
వస్తున్నా వస్తున్నా మరదలా
--((*))--


నిజాన్ని నిర్ధారించి శక్తి
అభద్ధాన్ని నిరూపించే శక్తి

వ్యర్ధాన్ని వ్యక్తపరిచే శక్తి

ఉన్నా మానవులకు నోరు రాదుశాశ్వితo అనేది ఎవ్వరికీ లేదు

అశాశ్వితo గగనం అనక తప్పదు

విశ్వాసం అనేది కాన రాదు

అవిశ్వాసం అనేది నోరు రానిదిగమనం ఎడారిలో ప్రయాణం లాంటిది

గమ్యం నిరుద్యోగికి ఉద్యోగము లాంటిది

గమనం లో విశ్రాంతికి అవకాసము లేదు

గమ్యానికి దిశ నిర్దేస్య కాలం కలదుమాసంలో ఉన్నది వ్యామోహం

వ్యామోహం నుండి వస్తుంది అబద్ధం

అబద్ధానికి ఎప్పుడు వ్యతరేకత జీవితమ్
కానీ అనిపిస్తున్నది ఇది కలి యుగధర్మం

--((*))--
Photo

కన్న కొడుకు త్రాగుడుకు,
కన్న కూతురు తిరుగుడుకు
కన్న తండ్రి దేశాటన వళ్ళ 
కన్న తల్లి కంట నీరు

నేల తల్లి ఎండుట చూసి
పిల్ల తల్లి  రోగాన్ని చూసి
తెల్లావు తల్లి భాద చూసి
తల్లుల తల్లి కంట నీరు

మంచి మార్కులు రాలేదని  
వంచిచిన వారిని ఎదిరించలేనని
వంచనకు గురిఅయిన బిడ్డని
చీసిన తల్లికి  కంట నీరు

ప్రేమ విఫలమైనదని    
ప్రేమను పొందలేకున్నాని
ప్రేమను గుర్తించుట లేదని
ప్రేమను పొందలేని తల్లి కంట నీరు 

నిరుద్యోగం అనకు - నీలొ ఉన్న విద్యను పంచు
వైఫల్యం  అనకు - దృడ సంకల్పం తో సాధించు
సమస్యలు అని అనకు - శక్తితో సమస్యను ఎదిరించు
నేలతల్లి కంట  నీరు, కన్న తల్లి కంట నీరు తెప్పించక జీవించు
--((*))--


అజ్నానులను విజ్ఞానులుగా మారుద్దాం
క్షణిక వత్తిళ్ళు ఉన్నాతెలుగును నేర్పిద్దాం
అసంతృప్తి లేకుండా సంతృప్తి  అందిద్దాం  
మార్గాదర్సకులమై తెలుగు జాతి ఘనత చాటిద్దాం - ..

సజ్జన సాగాత్యం పోగొట్టును బుద్దిమాద్యం
సత్య మార్గమే గుణానికి నిజ ప్రమా ణం
ధర్మ మార్గం నడుస్తుంటే గౌరవం తద్యం
పాపపనిలో సుఖమున్న ఎప్పటికైనా హానికరం       

సత్పురుషుల మాటలు వింటే మనస్సుకు శాంతులు 
మనస్సు నిర్మలంగా ఉంచుకుంటే కీర్తి దశదిశలు
ధైర్యముగా ఉన్నప్పుడే వచ్చును మంచి ఆలోచనలు
తల్లితండ్రుల గౌరవిస్తూ ఓర్పు వహిస్తే అన్ని జయాలు


                                              ఇంకాఉన్నది

18, అక్టోబర్ 2015, ఆదివారం

ప్రాంజలి ప్రభ - ఇది కధ కాదు - ఆనంద పారవశ్యం -23


ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం    ఓం శ్రీ రాం
ప్రాంజలి ప్రభ - ఇది కధ కాదు - ఆనంద పారవశ్యం -23

సర్వేజనా సుఖినోభవంతు


మిధునంలో భార్య భర్తల భవితవ్యం
అమె  అతని చూపులకు తెర తత్త్వం
సహజీవనానికి నాందీగా సహజత్వం
ఇరువురి మనోభిష్టాన్ని అశీర్వతత్వం

నూరెళ్ళ జీవితాన్ని కలిపే మాంగల్య భంధం
ఒకరి తలపై ఒకరు చేతులుపెట్టి ప్రమాణ భంధం
అగ్నిసాక్షిగా 7 అడుగులు నడిచే బ్రహ్మముడి భంధం
అరుంధతి నక్షత్రం చూపిస్తు అభద్దాల కలియుగ భంధం


మంచి మాటలు-మనసుకు అంటవు
మల్లెల పరిమళం-కాగితపు పూలకు అంటవు   
చల్లని మాటలు-వెచ్చని వానికి గిట్టవు
వెన్నెల చల్ల దనం-సూర్య రస్మి ఒప్పదు

పెద్దల  మాటలు-పిల్లలకు వంట బట్టవు
సజ్జణుని సద్గుణం- దుర్జనునికి నప్పదు


ప్రాణుల నీడ నిలబడదు-కిరణం కదలక మానదు  
దీపమ్ క్రింద నీడ మారదు-ఆలోచనలకు దారి లేదు
ప్రతిమొగ్గ పువ్వుగా మారదు-ప్రతి మాట ఆచరణకు రాదు
ఉరిమే మేఘం వర్షం కురవదు-అరిస్తే పని సక్రమముగా కాదు

ప్రతి క్షణం సుఖ ముండదు-కష్ట మనేది చెప్పి రాదు
తీగలో విద్యుత్తు కన బడదు-పట్టుకుంటే ప్రాణం పోక మానదు         


దట్టమైన పొగ నిప్పుని కప్పేస్తుంది-
చేసినతప్పు కుటుంబాన్ని భాదపెడుతుంది
దుమ్ముధూలి అద్దాన్ని మూసెస్తుంది
కళ్ళు నెత్తిమీదకొస్తె అహం వెంబడిస్తుంది

అజ్ఞానం మనసును మాయచేస్తుంది
తప్పు  దాచటం ఎవరి తరం కాదంటుంది
గాలివాటముగా పడవ ప్రయాణము చేస్తుంది
కుటుంబం ఆశ మొహాలచుట్టూ తిరుగుతుంది   
--((*))--

Water Lily Dream by Selenada.deviantart.com on @deviantART:

అక్షరం నుడికారం జ్ఞానానికి శ్రీకారం
స్త్రీ వంపుల సుడికారం మచ్చిక హారం
అక్షరం భాషా జ్ఞానానికి పరిష్కారం
స్త్రీ వంపుల సోంపు పొందు మమకారం


విరహంతో కృశాంగి చేరే ఘన వేణి
సృష్టి ఆలంబన కోసం చేరే అలివేణి
అలివేణి ఘనవాని శ్రంగారాల శసివేణి
శృంగార సంభోగ చిరస్మరనీయ వాణి


దర్సన మాత్రంతో కామ దృశ్టే ఆదర్శం
కన్నులకైపు, కౌగలిమ్పులవైపే దర్పణం
యదమేనులొక్కటై సుఖాలవైపే మచ్చినం  
మచ్చికతో నిగ్రహంగా వెన్నెలవైపే చుంబనం
'సమస్య

" అఖిల కవిమాన్యమై యలరారు బూతు "

తే॥గీ॥
 కవివరేణ్యుడు చౌడప్ప కందములను
  చదువరొక్కడు అత్యంత శ్రద్ధతొడ 
  చదివి తలపోసె నీరీతి మదిన తాను
  అఖిల కవిమాన్యమై యలరారు బూతు.'

యద పొంగును చూస్తే ఉరుకును వయస్సు
మద కొంగును విసిరితే కరుగును మనస్సు
సుద దొరికితే మధు మత్తులో ఊగు తమస్సు
" అఖిల కవిమాన్యమై యలరారు బూతు "

వలదు వలదు భామా నన్ను వదల వలదు
వలచి పిలిచా భామా మోము దాచ వలదు
వలపు తెలుపు భామా నన్నుమరువ వలదు
వయసు కొచ్చావు భామా కూడలి అణ వలదు


ఒంటరి రూపమ్ చెడు - మచ్చిక రూపమ్ మారు
ఒంటరి బలం తగ్గు - మచ్చిక బలం పెరుగు
ఒంటరి జ్ఞానం తక్కువ - మచ్చిక జ్ఞానం ఎక్కువ
ఒంటరి రోగం ఎక్కువ - మచ్చిక రోగం తక్కువ


అందాల సుందరి- పరువాల పందిరి
వయ్యారి సుకుమారి - వలపుపంచు ప్రతి సారి   
తరుణీ మయూరి - తపనలు తగ్గించవా పోరి
కలికి చిలకల చేకోరి - మేను ఆకుల సవారి     


మెరుపు లాంటి స్త్రీని పుర్షుడు చూసి
పురుషుడు, స్త్రీ నన్నే చూడాలని చేసి
స్త్రీ సౌందర్యాన్ని పురుషుడు మచ్చిక చేసి
ఇరువురు కలసి సంభోగాన్ని ఆహ్వాన్నిమ్చే


స్త్రీ ప్రక్కన చేరి జడపూల వాసన చూసి
స్త్రీ ముఖ పరిమళాల్ని ఆస్వాదించి
స్త్రీ మేను తపిమ్ప చేసి మెప్పించి
స్త్రీ  పురుషుల సంగమం స్వర్గమనిపించే


తామరాకుల వంటి ప్రియురాలి హృదయమున చేరి
న ప్రియుడు సెద తీరితే ఇంద్ర భోగమును మించే
 యవ్వన మదం తో ప్రియురాలిని ఆలింగనం చేసి
నాయ కా నాయకులు సుఖముగా అనుభవిమ్చే


అరటికాయ బజ్జి,. మినపప్పు సొజ్జి
కధలు, విధలు చెప్పుకుంటూ తిందాం
పాలు,పళ్ళ రసం త్రాగి పవళించుదాం 
కలసి, మెలసి కలలు కంటూ నిదురిద్దాం 


నీ చూపుల్లో  కాంతి - ఉషోదయ కాంతితో సరికాదు
నీ దంతాల్లో  కాంతి - మాణిక్య కాంతితో  సరికాదు
నీ పలుకుల్లో కాంతి - వాక్భూషనాలతో  సరికాదు
నీ అడుగుళ్ళో కాంతి - సప్తపదులతో  సరిపోదు  


నీ కదలికల్లో కాంతి - నెమలి పించాల కదలికతో సరికాదు
నీ ఆశయాలల్లో కాంతి - మబ్బులో మేరుపలతో సరికాదు
నీ వలువలల్లో కాంతి  - చాందినీ గుడ్డలతో సరికాదు
నీ పిల్లల్లో  కాంతి - మెరిసేటి హరివిల్లుతొ సరిపోదు   


మనసులో ఊహలు గాలిలో తేలుతూ
కోడె వయసు వాన జల్లులో తడుస్తూ
వయ్యారాల వలపులు వెంబడి స్తూ
ఉల్లాసాల తనువు తపనలతో పిలుస్తూ   

                                                                    ఇంకా ఉన్నది13, అక్టోబర్ 2015, మంగళవారం

ప్రాంజలి ప్రభ -ఇది కధ కాదు - ఆనంద పారవశ్యం -21

ఓం శ్రీ రామ్ - ఓం శ్రీ రామ్   ఓం శ్రీ రామ్ 


     శుభోదయం.!
శ్ర్రీ నాధుని కాశి నగర సూర్యోదయం .
‘’ప్రధమ సంధ్యాంగానా ఫాల భాగమున
–జెలువారు సింధూర తిలక మనగ గైసేసి పురుహూతు గారాపు టిల్లాలు
-పట్టిన రత్న దర్పణ మనంగ నుదయాచాలలేంద్రంబు తుద బల్లవిం చిన
–మంజు కంకేళి నికుంజ మనగ శత మాన్యు శుద్ధాంత సౌధ కూటము మీద 
–గనువట్టు కాంచన కలశమనగ గాల మనియెడు సిద్ధుండు గమిచి మ్రింగి
 –కుతుక మొప్పగా నుమిసిన ఘటిక యనగ గగన మందిర దీపికా కళిక యనగ
–భానుడుదయించే దేదీప్య మాను డగుచు ‘’
.
భావం –
ప్రాతః కాల సంధ్య అనే స్త్రీ నుదుటి మీద సింధూరం బొట్టు లాగా,
బాగా అలంకరించుకొన్న ఇంద్రపత్ని శచీదేవి చేతిలో ఉన్న అద్దం లాగా ,
తూర్పు కొండ పై చిగిర్చిన అశోక వృక్షపు పొదరిల్లు లాగా ,
ఇంద్రుడి మేడపై ఉన్న బంగారు కలశం లాగా,
కాలం అనే సిద్ధుడు మింగి ఉమ్మేసిన మాత్ర లాగా , .
ఆకాశ మందిరం లో ప్రకాశించే దీప కాంతి లాగా సూర్యుడు ఉదయించాడు .
'గమిస్తూ..సంగమిస్తూ ..
గలగలలుగ పారుతూ జలజలలుగ జారుతూ ..అలనీలవేణి.. మా కృష్ణవేణి ..!!'
*ప్రాణులు ఆదుకుంటున్న మా **యమ్మ కృష్ణమ్మ*

గల గల పారెను సెలయేరు
జల జల జారెను మిట్టయేరు
తల తల మెరిసేను నదీనీరు
కల కల నవ్వుతూ సాగే నీరు

కొండ మిట్టలు కదులుతూ పారు
ఆగి ఆగి సాగి సాగి తీరు మారు
నీకు పూజ కొత్తవి కొకలిత్తురు
మధురమగ పుష్పాలతో పూజింతురు

నదిలో స్నానాలు చేయుదురు
అహంకారం తొలగించమని వేడుకొందురు
పసుపు కుంకుమ లు యిత్తురు
పిండి వంటలు నైవేద్యం పెట్టుదురు

భక్తి కరంబగు పాటలు పాడేదరు
శక్తి కొలది నాట్యాలు చేయుదురు
యుక్తి తో కలసి మెలసి ఉందురు
ముక్తి నోసంగమని వేడుకొందురు

అవనికి వచ్చింది మా యమ్మ కృష్ణమ్మ
ఆరాధ్యులకు ఆదిదేవత మా యమ్మ కృష్ణమ్మ
ఇలవేల్పుగా ఉన్నది మా యమ్మ కృష్ణమ్మ
ఈతి భాధలను తొలగించేదే మాయమ్మ కృష్ణమ్మ
 
శుభరాత్రి.!.
కాశీలో చంద్రుడు ఏం చేశాడో ఇప్పుడు వర్ణిస్తున్నాడు శ్రీనాధుడు .
‘’అభిషేక మొనరించు నమృత ధారా వృష్టి
–మదనాంతకుని ముక్తి మంటపికకు నలవోకగా విశాలాక్షీ మహాదేవి
 –నిద్దంపు జెక్కుల నీడ జూచు నేరియిం చు మిన్నేటి ఇసుక తిన్నెల మీద
 –జక్రవాకాం గనా సముదయంబు డుంఠి విఘ్నేషు నిష్టుర కంఠ వేదిపై
-గోదమ చుక్కల రాజు గుస్తరించు గాయు వెన్నెల యానంద కాననమున
–గాల భైరావు దంష్ట్ర లకు డాలుకొలుపు విధుడు 
వారాణసీ సోమ వీధి చక్కి
 –నాభ్ర ఘంటా పదంబు నరుగు నపుడు ‘’

భావం
–చంద్రుడు కాశీ నగరం లోని సోమ వీధి ప్రాంతముపై 
ఆకాశ వీధిలో సంచ రించే టప్పుడు
–విశ్వేశ్వరుని ముక్తి మంటపాన్ని వెన్నెల వర్షం తో అభిషేకిస్తాడు
.-విశాలాక్షీ దేవి స్వచ్చమైన చెక్కిళ్ళపై ప్రతి బిం బిస్తాడు.
-గంగానది ఇసుక తిన్నెలపై ఆడ చక్ర వాక లను బాధ పెడతాడు
-.డుంఠి వినాయకుని కంఠము దగ్గరున్న చంద్రుడిని లాలిస్తాడు
-కాశీ మీద వెన్నెల కురిపిస్తాడు
- క్షేత్ర రక్షకుడైన కాల భైరవుని కోరకు కాంతి నిస్తాడు.
-చంద్ర బింబం లోని మచ్చ ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే రోహిణీ దేవి చంద్రుడిని కౌగిలిమ్చుకోవటం వలన
 -ఏర్పడిన కస్తూరి పూతవలన,
-రాహువు కోరతో కొత్తగా ఏర్పడ్డ చిల్లి లో కనబడే ఆశం ముక్క వలన,
-స్వచ్చం గా ఉండటం చేత కొరికి మింగిన చీకటి వలన,
-పుట్టినప్పుడు మందర పర్వతం రాసుకోవటం వల్ల
ఏర్పడిన కాయ వలన,
-విరహం తో తాపం చెందే ఆడ చక్ర వాకాల కడగంటి చూపు అనే నిప్పు వల్ల కలిగిన ఇంట్లోని ధూమం వలన  అని శ్రీనాధుడు ఉత్ప్రేక్షించాడు .
రాత్రి అంతా వెన్నెల స్నానం తో జనం పులకరించిపోయారు
.మళ్ళీ సూర్యోదయం అవ్వాలి .నిత్య కర్మానుస్టాలు ప్రారంభ మవ్వాలి

'పరాజయము..( నోరి వారి కవిత)

బింబ ఫలముల బోలు నీ పెదవులెపుడు
ఈ యధర మంటి వేడి ముద్దిచ్చెనపుడె
అంకితంబయ్యె నా హృదయంబు నీకు
నృపతి ముద్రాoకితంబైన లేఖ యట్లు !
సిగ్గు పొర దాటి పటు భుజాశ్లేష మందు
ఇప్పుడీ సఖి తనువు బంధించినావో
అర్పితంబయ్యె నపుడె నా యాత్మ నీకు
రణ పరా జితుడైన శాత్రవుడు వోలె'
పెదవుల రుచి ఎప్పుడు – అమృతాన్ని తలపించు
హృదయ శబ్దం ఎప్పుడు- తన్మయత్వాన్ని తలపించు
ముద్దు ఇవ్వాలన్నప్పుడు –అంకితభావం తలపించు
లేఖవ్రాయలను కున్నప్పుడు- స్మృతులు తలపించు

సిగ్గు పొరదాటి నప్పుడు – తనువు పులకరించు
తనువు అర్పితంబై నప్పుడు – సుఖాలు పలకరించు
మనసుకు లొంగి నప్పుడు – పరాజిత రాజులా అనిపించు
ప్రకృతి పరవశించి నప్పుడు – భాషలు పులకరించు
 '||తెలుగు తల్లి || ప్రజాశక్తి 11.10.2013||
విభజన గీతం చెవిని సోకంగా,
సోదర కలహం కనుల తాకంగా..
మా తెలుగు తల్లికి ముళ్ల పూదండ
మా కన్న తల్లికి కడుపు కోత
కడుపులో కంగారు,
కనుచూపులో బెదురు
చిరునవ్వులే మరిచి
చిన్నబోయెను తల్లి
వలవలా గోదారి
కన్నీటి వరదగా మారి,
కళ తప్పి కృష్ణమ్మ కలత చెందే వేళ
బంగారు కలలన్ని భగమయ్యేను
భవితపై భ్రమలన్ని దొరలిపోయేను
అన్నదమ్ముల పోరు
అంతమయ్యే దాక,
ప్రాంత భేదము లేక తెలుగు తల్లి కలత 
ప్రగతి పొందేదాక,
ఏకమై ఆంధ్రులు ఖ్యాతి పొందేదాక...
తల్లి మనసున తాను తల్లడిల్లునురా!
తెలుగు జాతికి
గ్రహణ కాలమిది సోదరా
****
- డాక్టర్‌ డివిజి శంకరరావు,
మాజీ ఎంపి, పార్వతీపురం, విజయనగరంజిల్లా
__________
12.10.2013 ఉ.10.27'
తెలుగు జాతికి గ్రహణం కాదు సోదరా
తెలుగువారుతో ఆడిన రాజకీయమురా
ప్రాంతాలువేరైనా అందరమూ ఒకటేనురా
తెలుగుతల్లి తెలుగు వారిని కాపాడునురా

'నేతలోని నేత బాగుందికదూ!'

తెలుగుదేశం పార్టి విధాత
నేతను గుర్తు చేసిన చేనేత
మరువలేము శాంతి దూత
అందుకే ఇవ్వాలి చేయూత
Venkateswara Rao Goteti's photo.
పిన్ను తో పన్నుపన్నుమద్య ఉపయోగించకు
పిన్ను తో చెవిలో గుబులు తీయుటకు వాడకు
పిన్ను ఎప్పుడూ ఎక్కడపడితే అక్కడ పారేయకు
పిన్ను గుచ్చుకొని ప్రమాదము నకు గురికాకు
Venkateswara Rao Goteti's photo.
పిన్ను ను బొత్తాల బదులు వాడు
పిన్ను చీర కుచ్చుల్లకు వాడు
పిన్ను ను అవసరానికి వాడు
అందుకే పిన్నులు మూడు రకాలు వాడు
 

'చేరినదో // తెలుగు గజల్ // విరించి

కర్రలాంటి చెరుకులోన మధురిమెట్లు చేరినదో
సడిసేసెడి నీయెదలో ప్రేమయెట్లు చేరినదో

నీ బుగ్గల కెంపులెగసి తూ ర్పునింగి తామురిసె
తిరిగి నీదు బుగ్గలలో మంకెనెట్లు చేరినదో 

నీ నుదుటన సింధూరమె అరుణుడిగా నవతరించె
భృకుటిమధ్య కాంతులతో సూర్యుడెట్లు చేరినదో

నీ పదమంజీరాలవి స్వరలహరై స్వాగతించె 
నీ కన్నల శుభముగోరు కాంక్షలెట్లు చేరినదో

నిన్నటి భానుడె గదమరి నేడు తూ ర్పునుదయించెను
నిన్నొచ్చిన అలకపోక నేడు యెట్లు చేరినదో

చీకటెనుక వెలుగు జేరు కష్టమెనుక సుఖముజేరు
కినుక వెనుక కినుకన నీ మదిని యెట్లు చేరినదో 

శుభోదయము సుప్రభాత సుందరినీ యందమునకు
వగలమారి కోపమింక వదలకెట్లు చేరినదో '
ప్రత్యూష కిరణాలవళ్ళయత్వైతానంద సౌఖ్యములు కలుగున్
సత్వర తేజస్సు వళ్ళ
నిత్య యవ్వన సుఖముల్ పొందేదరన్

శ్రీ కాంత్ వెలుగుల వళ్ళ
శ్రీ మంత్ లా సర్వ సుఖంబుల్ కలుగున్
శ్రీ శాంత్ ప్రశాంత్ వళ్ళ
శ్రీ శక్తి మనస్సు ప్రశాంతముగా ఉంచ్చున్
వగలమారి వయ్యారి - వలపుల సొగసరి
వరుసకు సయ్యా నారి - వలదనుకు మయ్యూరి
వయసును అడుగుట లేదుపోరి - వలపే చకోరి
వంకరమాట కాదు మనసు చోరి - వలిచాను బంగారి

'మిత్రబృందానికి శుభోదయం....

'' స్నానాలు చేసారా??

ఇదిగో సముద్రం..శనివారం..స్నానం ఇందులో చెయ్యండి... నేను వెళ్ళొస్తా...'''
కడలి కెరటం కలవార పెట్టక కనువిందు
తడబడక పుర జనులు స్నానాల విందు
నడ చేవారికి సూర్యుని వెలుగు పసందు
కడ వరకు అందరు స్నానానందం పొందు
'.     ఇందు వదన
.     ...... ......
.
సీ॥సంపంగి నాసిక।మొంపు నడుము సొంపు
    నింపు గళరవము।నిండు మోము
   హంసయాన దొనుకు।హంగుపొంగు లొలుకు
    కొంగు హోరంగు నీ।చెంగు లలర
   నింగి శశికిరణ।మంగి నేలనడిచె
    బంగారు గణ ఛాయ।భామ మేని
   అంగాంగ శోభిత।అందాల విలసిత
    మందార నెలవుల।మగువ తాను
ఆ॥దొండపండు పెదవి।దోరబండు సుదతి
   యింతి పూల బంతి।యిందు వదన
   నర్సపురని వాస।నటరాజ గణమోక్ష
   విశ్వ కర్మ రక్ష।వినుర దీక్ష
.
.
.       పద్య రచన
.     రాజేందర్ గణపురం
.     10/10/2015'
ఇందు వదన
అనుకువగా మౌనంగా నా ప్రేమ నికెలా చెప్పను
పెదాల పదాలు పొందాలని ఆశ ఉందని ఎలా చెప్పను
మనసే అనురాగంగా మార్చి ఆత్రుత గురించి ఎలా చెప్పను
అధరామృతము ఆస్వాదించాలని నీకెలా చెప్పను

ఈ హృదయ తపన చల్లారేదేలాగో చెప్పగలవా
నీ వంపు సొంపు వయ్యారం నే మరిచే మార్గ చెప్పవా
తిండి లేదు, నిద్రరాదు ఈ మంధత్వాన్ని పోగొట్టవా
ఈ గుండె వేడిని తగించ్చే చల్లదనం పంచవా

నవ నవలాడే మన్మధ అంటావు - దూరమ్ దూరం అంటావు
నవ రాజా నా తెరతీయ మంటావు - దగ్గరకొస్తే ఇప్పుడు కాదంటావు
రతిరాజ జత కలప మంటావు - మనసులేదు వద్దంటావు
శ్రీకారం చుట్టి ఆడుకుందామంటావు - ఇప్పుడు కాదంటావు

కళ్ళ తో చూచె అనుభూతి - కలవరం అంటావు
సుఘంద ఆస్వాద అనుభూతి - సుమధురం అంటావు
శృతి శబ్ద గ్రాహ్యత అనుభూతి - శృతి మధురం అంటావు
చర్మ సృసిమ్చే అనుభూతి - శృంగారం అంటావు
  

ఇంకా ఉన్నది

9, అక్టోబర్ 2015, శుక్రవారం

ప్రాంజలి ప్రభ - ఇది కధ కాదు - ఆనంద పారవశ్యం -20

ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం 


సర్వేజనా సుఖినోభవంతు

భర్తృహరి సుభాషితం !
.
"ఆపదలందు ధైర్య గుణ మంచిత సంపదలందు తాల్మియున్
భూపసభాంతరాళమున పుష్కల వాక్చతురత్వమాజి బా
హా పటుశక్తియున్ యశమునం దనురక్తియు విద్యయందు వాం
ఛా పరివృద్దియున్ బకృతి సిద్ధ గుణంబుల సజ్జానాళికిన్"

భావం:
ఆపదలు వచ్చినప్పుడు దైర్యము, ఐశ్వర్యము వచ్చినప్పుడు ఓర్పు,
సభ యందు వాక్చతుర్యము, యుద్దము నందు శౌర్యము చూపుట,
కీర్తి యందు ఆసక్తి, విద్యలను నేర్పుట యందు గొప్పకోరిక
అనునవి మాహాత్ములకు పుట్టుకతో వచ్చిన స్వభావగుణములు.


స్త్రీల వెంట్రుకల యందు సంయమనం 
స్తీల కళ్ళ యందు శృతి పరగత్వం 
స్త్రీల స్తణాల యందు జీవన్ముక్తం
స్త్రీలు రక్తి అనురక్తి ని పెంచే శాంతి తత్త్వం 

స్త్రీని ప్రేమించని ఇల్లు గబ్బిలాల ఇల్లు  
స్త్రీని గుర్తించని ఇల్లు ముళ్ళ పొదరిల్లు 
స్త్రీ లేని ఇల్లు ఎప్పుడూ చింతలతో ఉండే ఇల్లు 
 స్త్రీ ని హింసించే ఇల్లు పిశాచాల ఇల్లు 

 చెవులకు అందానిచ్చే కుండలాలు 
 కాళ్ళకు మట్టెలు, చేతులకు గాజులు
నడుముకు వడ్డానం, తలలో మల్లె పూలు 

స్త్రీ పురుషున్ని ఆకర్షించే వెలుగులు 


మెరుస్తున్న పెదాలు - విచ్చుకొన్న మల్లె మొగ్గలు

వయసుకొచ్చిన చన్నులు - ఉబికిన నితంబములు 

తరుణి మెరిసే కన్నులు - మోహ పారవశ్యాలు 

పిరుదుల మద్యజడ ఊపులు - మన్మధ బాణాలు 


image not displayed
స్త్రీ సౌందర్యానికి మన్మధుడు సేవకుడు 

స్త్రీ చూపుకు పురుషున్నే భందిస్తాడు

పురుషున్ని స్త్రీకి బానిసగా చేస్తాడు 

స్త్రీ పురుషుల మద్య కామాన్నిసృష్టిస్తాడు 


స్త్రీలు అబలలు కాదు ప్రబలలు 

స్త్రీలు అజ్ఞానులు కాదు విజ్ఞావంతులు 

స్త్రీలు నిందితులు కాదు ఆనందితులు 

స్త్రీలు బానిసలు కాదు ధర్మ తత్పరులు 


స్త్రీ శరీరానికి జవ్వాది, కస్తూరి, కుంకుమ లేపనాలు 

స్త్రీ జితెంద్రియులను ఆకర్షించే పాద నూపురాలు 

స్త్రీ చను గుబ్బాలపై కదిలాడే రత్న హారాలు 

స్త్రీ పురుషున్ని లోబరుచుకొనే వస్త్ర కదలికలురసికులైనవారు చూడ దగినది యవ్వనవతి ముఖమే 

పీల్చేగాలి పద్మినీజాతిస్త్రీల ముఖపద్మమునుండి వచ్చే గాలి మాత్రమే 

వినదగిన మాటలు శ్రేష్టమైన అందగత్తెల చిలుక పలుకులుమాత్రమే
రుచిచూడాల్సినది రమణి లేత క్రింది పెదవిలో ఉన్న అమృత తుల్యమే 

అనుకువగా అడుగనా - ఆనందముగా అడగనా
మౌనంగా అడుగనా - మాటలతో అడగనా 
ఎ ఎ ఏదైనా అడగనా - మనసుతో అడుగనా 
అభినయంతో అడగనా - అనురాగంతో అడగనా 


నెలరాజా ఇటు చూడవా - నా కోరిక తీర్చవా 
నవరోజా తెరతీయవా - నీ వలపు తీరుస్తా 
రతిరాజ జత చేరవా - నా ఉడుకు తగ్గించవా 
జవరాల జత చేయవే - నీ మనసు ఉడికిస్తా

హృదయతపన తగ్గించవా  - ఆనందాన్ని ఆస్వాదించవా 
గుండె చప్పుడు వింటున్నావా - అమృతాన్ని అందుకోవా
 వేడిని తగ్గించటానికి రావా - చల్లదనాన్ని అందించవా 
మృదువైన ధర్మాన్నితాకవా - మంధత్వాన్ని పోగొట్టవా 


నవ నవ లాడే నవ్వుల మొలక
ఊహలకు రెక్కలు వచ్చాయి కదులు దామిక
చక చక సాగే గువ్వల మొలక
ఊపిరాగే దాక ఊరేగు దామ్ ఇక 

చిరు చిరు నవ్వుల చిన్నారి అలక
ఊహల్లో విహరిద్దాం మిక
గర గర లాడే ఓ గువ్వల గిలక
ఊపిరున్నంత వరకు ఆనందంగా ఉందాము ఇకమిక్కిలి ప్రకాసించు యవ్వన కాలం 
మన్మధుని తలపించే శృంగారం 
క్రొత్త క్రొత్త భావాల కారణ భూతం 
 అదే జత కూడి పొందే ఆనంద పారవశ్యం

కళ్ళతో చూచె అనుభూతి  - కలవరం 
సుగంధ అస్వాద అనుభూతి - సుమధురం 
శృతి, శబ్ద, గ్రాహ్యత, అనుభూతి - స్వర మధురం 
శరీరమ్ స్ప్రుశించి పొందే అనుభూతి - శృంగారం

తలచిన తలంపుగా పొందే ఆనందం
సృష్టి నిరంతరం జరిపే సుఖం 
సొబగైన సొగసైన ఆకర్షణే కారణం 
 సంతోషంతో పొందేదె ఆనంద పారవశ్యం 

ఎన్నాళ్ళీ నాఎదురు చూపులూ..
ఎపుడో..నీ ఆగమనపు జాడలు..
పట్టరాని మోదమేదో పరుగులూ ...

కట్టలుతెగి పరుగెత్తే ప్రవాహాలు....
దాచలేని మొహపు చూపులు....

 దరిచేరాలని సరిగమలు పదనిసలు ...
మదిలో తెలియని  వెన్నెలలు ...

 వెలుగు మోము మొహరింపులు ...

నీపలుకుల కమ్మదనం.వినే దె
ప్పుడు 
 నీ మాట అమృత మయ్యేదెప్పుడు
నీఊహలనెత్తావులలో చిక్కేదెప్పుడు 

 పరవశమే బంధించే దెప్పుడు
 

తొలివలపుల తియ్యదనం కావాలిప్పుడు
  కలయికకై త్వరపడాలిప్పుడు
వడివడినను చేరగ రావాలిప్పుడు 

  ఎడబాటిక తాళ లేక ఉన్ననిప్పుడు

వేడుక ఇక మన కలయిక కోసం

 వేచియుంటి వేయికనులు నీ కోసం
అనందం విరబూయునులే నీ కోసం

  సరాగాల.. సంబరమేలే ఇక నీ కోసం

స్త్రీ మాటలు ప్రణయ సమయంలో మనస్సులను కరిగిస్తాయి. ప్రేమను వెదజల్లుతాయి, శృంగార రసాన్ని పెల్లుబికేలగా చెస్తాయి,   సరసంగా ఉంటాయి,  ఆనందాన్ని కలుగ చేస్తాయి, మన్మధభావాన్ని ఉద్దీపనం 
చేస్తాయి, నర్మ గర్భంగా ఉంటాయి, కాముకుల సర్వస్వాన్ని హరించి వేస్తాయి. మన పూర్వ కవులు కాళిదాసు, భార్తుహరి, వాస్చాయనుడు చెప్పినదే నేను చెపుతున్నాను అనుకువగా జీవించి ఆనందాన్ని పొంది సృష్టికి సహకరించి, ప్రకృతిని అనుసరిమ్చి  దేశసేవ చేయట, తల్లి తండ్రులను పూజిమ్చుట, గురువులను గౌరవించుట అందులో పొందే అనందం నిజమైన   ఆనంద పారవశ్యం 
ఇంకా ఉన్నది .........

8, అక్టోబర్ 2015, గురువారం

ప్రాంజలి ప్రభ - ఇది కధ కాదు - ఆనంద పారవశ్యం -19

ఓం శ్రీ రాం         ఓం శ్రీ రాం      ఓం శ్రీ రాం
ప్రాంజలి ప్రభ - ఇది కధ  కాదు - ఆనంద పారవశ్యం -19
సర్వేజనా సుఖోనోభవంతు

ప్రకృతిలో పురుషులు స్త్రీలు అనే రెండు రకాలుగా జీవిస్తారు, ఎవరి మనస్తత్వం వారి కుంటుంది,  అభిప్రాయాలు వేరుగా ఉంటాయి ఆలోచనలు భావాలు వేరుగా ఉంటాయి.  ఏది ఎలా ఉన్న స్త్రీ పురుషులు కలిసినప్పుడు కొత్త జీవి పుడుతుంది అచ్చు వారి రువురి ముఖకవలికలతో జీవమ్ పోసుకొని పుడతారు. దీన్నె సృష్టి అంటారు.  అలా పుట్టిన జీవులు మరలా కొత్త జీవుల్ని పుట్టించాలంటే వారు పెద్ద వారు కావాలి, అందుకు పోషణ జరగాలి, జీవ పరిణామం జరుగుతూ ఉండాలి అప్పుడు ప్రపంచము లో మేధావులు పెరుగుతారు, ము సలివారు అవుతారు, వారు చనిపోతారు ఇది ఒక వృత్తాకార వంశ వృక్షం, ఇది బీద ధనికులు, అనెభేధము లేకుండా వృద్ది అవుతూ ఉంటుంది.
సృష్టికి మూలకారకులు త్రిమూర్తులు  బ్రహ్మ భార్య  సరస్వతి ముఖంలోనే కాపురముంటుంది, విష్ణువు భార్య లక్ష్మి విష్ణువు యదపై ఉంటుంది, శివుని భార్య పార్వతి సగం అంతా  ఉంటుంది. త్రిమూర్తులు వారి భార్యలను విడువ కుండా కాపురము చేస్తున్నారు.

శృంగారానికి మూలకారకుడు మన్మధుడు, అందుకే భర్తృహరి మన్మధునికి నమస్కారం చేసి శృంగార శతకం వ్రాసాడు. నేను ఆ మన్మదునకు, భర్త్రుహరికి పాదాభి వందనము చేస్తూ శృంగార భావకవిత్వం వ్రాస్తున్నాను. ప్రతిఒక్కరు  ఆనంద పారవశ్యం పొందటానికి ముఖ్యమైనది శృంగారం, భర్తృహరి శృంగార శతకం ఆధారముగా నాభావకవిత్వం వ్రాస్తున్నాను తప్పులుంటే తెలియపరుచ గలరు. పండితులందరికి ఒక్కసారి ప్రణామములు తెలియ పరుస్తున్నాను.

శృంగార రసానికి ఆలంబన స్త్రీ, సృష్టికి స్త్రీ ఆలంబన, స్త్రీ లేకుండా సృష్టి జరుగదు, స్త్రీలు పురుషులు ఏకమై సంసార భందముగా మారటమే జీవితమ్.       మల్లెల కుంటుంది ఉబలాట - మనసు కుంటుంది తపనల ఆట
మల్లెలు తెల్లని పువ్వుల బాట - మనసు కోర్కలతో ప్రతి పూట
మల్లెలు మగువులకు ఇష్టంట - మనసు మగువు చుట్టూ ఉండునట
నవ్వుల మల్లెల పూదోట - మనసుతో భవ భందాలతో ఆడే ఆట

మగువే లేకపోతె మల్లెలతో మగనికి పనేమున్నది
మగని దూరమైతె మల్లె వాసన తో  పని ఏముంది
మల్లెల వాసన మగువకు కోరిక  రెచ్చ కొడుతుంది
మల్లెలు మనసులు ఒకటవటానికి సహకరిస్తుంది

ఎడబాటు నిన్ను భాధించ కుండా -
 మెదటి రాత్రి మల్లెపువ్వులు గుర్తు తెచ్చుకో
తొలి ప్రేమ గుర్తు కొచ్చి కూడా - 

మనసును ఊరాడించే మల్లెపువ్వులు  పెట్టుకో   
మదనుడి భాణం వేసినా కూడా -

 పున్నమి వెన్నెల మల్లెపూల మాల పెట్టుకో
ముస్తాబై చిన్న బోకుండా - 

మల్లె పూల వర్షాన్ని కురిపించమని హరితవనాన్ని కోరుకో     

గుప్పెడు మల్లెపూలు - మనసుకు గుర్తుకు కొస్తాయి మనోభావాలు
మల్లెపూల అల్లికలు  - మనసులో రేపే మంచి ఊహ గాణాలు
మల్లెతోట పరిమళాలు -  మదిలో రేపును ప్రేమ గుర్తులు
మగువ కొప్పులో మల్లెపూలు -
మగువకె విరహం రెట్టింపులు    

గొడుగునందు చోటు కొంచమై యుండు
మేను తడవకుండ మేలుజేయు చుండు
ఆదరించు వారు యారీతిగా నుండు
వినుడు స్వామి పలుకు, విషయముండు..

-- ((*))-- 

వాసన లేని పువ్వు, బుధ వర్గము లేని పురంబు,
భక్తి విస్వాసము లేని భార్య, గుణవంతుడు గాని కుమారుడున్,
సదాభ్యాసము లేని విద్య, పరిహాసము లేని వాచ్య ప్రసంగముల్,
గ్రాసము లేని కొలువు, కొఱగానివి పెమ్మయ సింగ ధీమణీ.

గారెలు లేని విందు , సహకారము లేని వనంబు ,
తొలుత ఓంకారము లేని మంత్రము , అధికారము లేని ప్రతిజ్ఞ ,
వాక్చమత్కారము లేని తెల్వి, గుణకారము లేనటువంటి లెక్క,
వాసము లేని ఇల్లు , కొఱగానివి పెమ్మయ సింగ ధీమణీ.

మచ్జిక లేని చోట అనుమానం వచ్చిన చోట
మెండుగా కుత్యిలున్న చోట రాజు కరునించని చోట
వివేకు లున్నచో అచ్చట మోసమండ్రు
కరుణాకర పెమ్మయ సింగ ధీమణీ.

-- జక్కన చెప్పిన 'పెమ్మయ సింగధీమణి' శతకము నుంచి

వయసుకొచ్చిన  స్త్రీలు పురుషులను ఆకర్షించుటకు వేసే కొన్ని ఎత్తులు 
వయసు కొచ్చి - మదమెక్కి 
సిగ్గు మొగ్గ విచ్చి - వలపెక్కి 
లజ్జ చూపు గుచ్చి - కైపెక్కి 
హావ భావాలతో స్త్రీ పురుషున్నాకర్షిమ్చే 
       
కామం సిగ్గు భయం సమపాళ్ళతో 
నవ్వే నడక చూపు మురిపాళ్ళతో
అలుక సొగసు కవింపు పాళ్ళ తో 
బెదురు చూపుల స్త్రీ పురుషున్నాకర్షిమ్చే 

నల్ల కలువ పూల కళ్ళతో - కనురెప్పల కదలికలతో 
 నితంబాల కదలికతో - వయ్యారపు తడబడే నడకతో 
ఓరకంట చూపుతో -చిరునగవు చూపె పెదాల కదలికలతో
జడ త్రిప్పుతూ, నవ్వుతూ స్త్రీ పురుషున్నాకర్షిమ్చే

స్త్రీ  పుట్టుకతో వచ్చే శరీరాకృతి 

స్త్రీ ప్రకృతి తో వచ్చే ఆహార్యం కృతి 

స్త్రీ సహజ రూప లావన్యాకృతి 

స్త్రీ సకలాభరణాలతో పురుషున్నాకర్షిమ్చే


స్త్రీ అంటే మనసుకు కలవర పాటు ఎందుకు 

స్త్రీ మనసును అర్ధం చేసుకొని బ్రతుకు 

చేసిన తపస్సు, దానం, వళ్ళ స్త్రీ దొరుకు

సహకరించే స్త్రీని ఎప్పటికి కష్ట పెట్టకు 


నితంబాలు మనసుకు మనోహరం 

గుబ్బలు గుబులును తీర్చె మణిహారం 

తరుణీ తపనల తప్పెట అమోఘం 

తన్మయత్వంతో సంభోగమే ధర్మం 


మనస్సు కరుగు సంభోగ స్త్రీ యత్తు 

ప్రేమ పెల్లుబి శృంగార రసం మత్తు 

మన్మద  భావం ఉద్దీపనం హత్తు   

కామకులు ఏకమై సర్వస్వం చిత్తు 


తలపించే తన్మయత్వపు తపనలకు
తలచిన తలంపుగా తనువుతో తొలకరి కౌగిలి
కొత్తదనపు కోరికల కోలాటాల కులుకులకు
కొలువుతీరి కరిగిపోవుటకు కొసరి కొసరి కౌగిలి

రగిలే వయసులకు రంజిల్లె రసికులకు
రసరమ్య అంగాంగ రమ్యమైన రతీమన్మద కౌగిలి
భవ్య భవరంజికముగా భగినీకులుకులకు 
భంగిమలతో భరణం వహించే బిగి కౌగిలి   

కుచకుమ్బ చుంబణాల రుచి తలపులకు
తగు బిగువుల మేనితో ఉడుకు వయసు కౌగిలి
పడుచుదనాల పరువంలో ఉన్నతళుకుళకు
ప్రియ సఖీ ప్రేమ పరంగా సంగమ తాపన కౌగిలి

ప్రియసఖికి ప్రియం చెకూర్చె ప్రియుని తపనలకు
పరవళ్ళు  త్రొక్కుతూ పరవసిమ్చే ప్రేమ కౌగిలి
ముగ్ద మొహనరూపానికి ముద్దుల సిగ్గులకు
అద్దుఅదుపు లేకుండా ఆనందం పొందే పూర్ణకౌగిలి        
సుందరాంగి చన్నుల యందు గురుత్వం 

ముఖము నందు వెన్నెల సుందర తత్వం 

నడక యందు నాజూకైన శనేశ్వరత్వం 

స్త్రీ శరీరమ్ పురుషునకు అందించే బ్రహ్మ తత్త్వం


కొందరు స్త్రీలు గర్వంతో తెచ్చు కుంటారు కష్టం 

అందమైన సన్నులు ఊపిపడతారు ప్రేమ కూపం 

పెదవుల అస్వాదంతో పొందు ప్రాణయ సామ్రాజ్యం

కన్నులతో ఆకర్షించి కౌగిళిలో చిక్కి తగ్గు తాపం 


సుందరీ మణుల కేశములు ఇంద్ర నీల మణులు 

చేతులు తామరతూడులవలే పద్మ రాగమణులు

వయసొచ్చిన వారి మొఖం చెంద్ర కాంత మణులు 

ఉశ్చ్వాస నిశ్వాసాలు ఆనంద పారవశ్య మణులు

స్త్రీల ఆయుధాలు యవ్వన బాణాలు

లక్ష్యాన్ని చేరుటకు విసిరే వలలు 
పురుషున్ని లొంగదీసె ముఖ కవలికలు
పురుషున్ని చేరే స్త్రీ నవ్వులే అమృత జల్లులు 

అనుకూలవతికి పురుషుడు సూర్య ప్రభ 
స్త్రీ చల్లని వెన్నెలను అందించే చంద్ర పభ 
స్త్రీ అర్ధాన్ని అందించే సమంతకమణి ప్రభ
స్త్రీకి పురుషుడు ఎప్పుడు ప్రాంజలి ప్రభ
ఇంకా ఉంది