25, డిసెంబర్ 2013, బుధవారం

99.Love Story-3 ( అనుభందం )

                                             

అనుభందం 

దేవాలయములో ఉపన్యాసం వినటానికి రోజు పరందామయ్య్యగారు
భార్యతో వచ్చి వినేవారు అదే రోజు స్త్రీ పురుషులు గురించి చెపుతున్నారు

ఆదిపరాశక్తి దృష్టిలొ స్త్రీ పురుషులు సమానమే
స్త్రీ పురుషుల వివక్షత సృష్టించినది కలియుగమే
ఆశయాల కోశమ్ ఇరువురు శ్రమించడం సహజమే
ఆధిపత్యం కోసం ఇరువురి మద్యపోరాటం సహజమే

కృత్రిమ సృష్టి అనేది కుల మత, జాతి, మాత్రమే  
లైంగిక హింసలు స్త్రీ పురుషుల మద్య ఉండటమే
స్త్రీ పురుషుల హక్కుల కోసం నిరంతరం పోరాటమే
స్త్రీ పురుషులు ప్రేమను పంచుకుంటే జీవితమ్ సుఖమే


మహావిష్ణు నాభినుండి బ్రహ్మ పుట్టడం పురాణం
నేను సగం నీవు సగం అనటం అర్ధనారీశ్వర తత్త్వం
దాపత్యం అంటేఇష్ట పూర్వకంగా స్త్రీ పురుషులు సంగమం 
పిల్లలు పుట్టడం, పెంచడం భార్య భర్తల కనీస  ధర్మం

భారతీయ ఔవ్నత్యాన్ని గుర్తిస్తూ కలసి మెలసి జీవిమ్చడమే 
సమభావాన్ని గ్రహించి గొప్పలకు పోక సర్దుకొని జీవిమ్చడమే
సూర్య చంద్రులు ఉన్నంతవరకు ఒకరి నొకరు సహకరించడమే
ప్రక్రుతి ననుసరించి హేచ్చు తగ్గులు లేకుండా బ్రతకటమే

పురాణం ఒకవైపు స్నేహితులు మాటలు మరోవైపు

పంతులుగారు బాగున్నారా, నన్ను గుర్తు పట్టారా
మీతో బాటు చదువుకున్న ఐ.యమ్.పి.సత్యం ను
జ్ఞాపక శక్తి తగ్గింది గుంటూరులో సత్యానివి కదూ  
హమ్మయ్య ఇప్పుడు గుర్తు పట్టారు చాలా సంతోషం

నా భాదలు ఎవరికి చెప్పిన ఫలితము లేదు   
నేనున్న పరిస్తితి ఎవరికి చెప్పిన అర్ధం కాదు
ఓదార్చే స్నేహితులు నాకు గుర్తింపు  లేదు
అందరికి దూరంగా ఇక్కడ జీవితము గడుపుతున్న

ఎం చెప్పేది నేను చేసిన కంపేనీ దివాళా తీసింది
చాలా మందికి డబ్బు ఎగ్గొట్టి కంపేనీ బోర్డు తిప్పేసింది 
దాచుకున్న పైకము రాక చివరకు బాధ మిగిలింది
ఆప్పులు తీర్చుటకు ఉన్న కొంత అమ్మటం జరిగింది

ఏదో కొంత డబ్బుతో అద్దె కొంపలో ఉంటున్నా
కూరలు పెంచి బజారులో అమ్మి బ్రతుకు తున్నా
వృద్ధులకు మూగజీవులకు ఆశ్రమం కల్పిస్తున్నా
ప్రకృతి ప్రశాంత వాతావరణములో బ్రతుకుతున్న

నా విషయం అట్లా ఉంచు మీ  విషయం తెలియపరుచు
పిల్లలెందరు  వారి వివరాలు వివరముగా తెలియ పరుచు
నీ భార్య ఆరోగ్యం, నీపిల్లల విద్యాభివృద్ధి గురించి వివరించు 
కుటుంబ గౌరవ సంపాదన ఉన్నత స్తితి గురించి వివరించు

నాకు ఇద్దరు కుమారులు ఇద్దరు కుమార్తెలు  
వారు చదివిన చదువుకు వచ్చెను, ఉద్యోగాలు
వారందరికి పెద్దలమై చేసాను, వివాహ వేడుకలు
పిల్లలకు ఊడిగం చెయ్యుటకు పనికొస్తారు పెద్దలు

ఏదయినా అడిగితే  నాకు ఏమి చేసావు నాన్న
పైచదువు చదివిమ్చమంటే చదివిమ్చలేదు నాన్న 
ఇద్దరం ఉద్యోగం చేస్తున్నాము కాబట్టి ఇల్లు జరుగును నాన్న
ఒకరివద్ద ఉండ మంటే ఉండరెందుకు సలహాలు ఇవ్వాలని చూస్తారు

మనమిక్కడ కలవడం ఆదేవుడు కల్పించాడు
వొకరి భాద ఒకరు చెప్పుకోవటానికి వీలు కల్పించాడు 
వయస్సుకు తగ్గ ముచ్చట్లుకు అవకాశ మిచ్చాడు
జీవిత మజలీలు ఇంకా ఎన్ని ఎదురుచూస్తూ బ్రతకాలి  

కృష్ణాష్టకం చదువుతూ ఉపన్యాసం ముగించారు  
వసుదేవసుతం దేవం కంస చాణూరమర్ధనం!
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురం!!(1)

అతపీపుష్పసంకాశం, హారమాపురశోభితం!
రత్నకక్కణకేయూరం, కృష్ణం వందే జగద్గురం!!(2)

కుటిలాలకసమ్యుక్తం, పూర్ణ్చంద్రనిభాననం!
విలసత్ కుండలధరం, కృష్ణం వందే జగద్గురం!!(3)

మందారగంధసమ్యుక్తం, చారుహాసం చతుర్భుజం!
బర్హి పించానచూడాక్గం, కృష్ణం వందే జగద్గురం!!(4)

ఉత్పల్ల పద్మపత్రాక్షం, నీలజీమీతపన్నిభం!
యాదవానాం శిరోరత్నం, కృష్ణం వందే జగద్గురం!!(5)

రుక్మిణీ కేళిసమ్యుక్తం, పీతాంబరసుశోభితం!
అవాస్తతు తులసీగంధం, కృష్ణం  వందే జగద్గురం!!(6)

గోపీకానాం కుచద్వంద్వకుంకుమాంకితఫక్షసం!
శ్రీనికేతం మహేష్వాసం, కృష్ణం వందే జగద్గురం!!(7)

శ్రీ ఫత్సాంకం మహోరస్కం వనమాలావిరాజితం!
శంఖ చక్రధరం దేవం, కృష్ణం వందే జగద్గురం!!(8)

కృ ష్ణా షటక మిదం పుణ్యం ప్రాతరుత్ధాయ య: పఠేత్!
కోటీజన్మ కృతం పాపం, స్మరణేన వినశ్యతి!!.(9)
 


శ్రీ కృష్ణ భగావాన్ని ధ్యానం చేయందే మేము నిద్రపోం
గీతా సారాంశాన్ని అర్ధం చేసుకొని బ్రతుకు సాగిస్తాం   
మూగజీవులను, పెద్దలను గురువులను ఆరాధిస్తాం
మమ్మల్ని నడిపించేది ఆదెవదేవుడని మేము భావిస్తాం

మా ఇంటిదాకా పోదాం పదా ఇంకా కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి
నా భార్య పూజ పునస్కారాలమ్టూ పిల్లలకు సేవ చేస్తుంది
పిల్లలు పుట్టరని తెలుసుకొని భాద లేకుండా ప్రవర్తిస్తుంది
చిలుకలను, కుక్కలను, కుందేల్లను పెంచుతుంది 

ఇంట్లో అడుగుపెట్టగానే నమస్తే అంటుంది చిలుక
తోకాడిస్తూ మనష్యుల చుట్టూ తిరుగుతుంది శునకం
గంతులు వెస్తూ సందడి చేస్తుంది కుందేలు
కిలకిల శబ్దాలతో సందడి చేస్తాయి చెట్లపై పక్షులు

ఇంతకీ నీవిషయమ్ చెప్పుతూ  మద్యలో ఆపావు
ఇదిగో ఈ కాఫీ త్రాగుతూ చెప్పు నీ వెక్కడ ఉంటావో చెప్పుము 
ఒక్కసారి మేమిద్దరం మీపిల్లలను వచ్చి చూస్తాము
చిరునామా తెలియపరిస్తే వీలు చూసుకొని వస్తాము  

పిల్లలు ఉన్న సుఖం అనేది లేకుండా నేను బ్రతుకుతున్నాను
నేను చేసిన పెద్ద పొరపాటు మొగపిల్లలని ఎక్కువచదివించాను  
తక్కువ చదువులతో కూతుర్లకు వివాహము చేసాను
ఈ వయసులో చేతిలో డబ్బుల్లేక భాద వ్యక్త పరుస్తున్నాను 


ఎందుకులే నీకు శ్రమ నేను మావిడ కలసి వస్తాం
మీరంతగా చూడాలని పిస్తే పిల్లలను కూడా తెస్తాం
మా ఫామ్లికి సంభందించిన ఫోటోలు కూడా తెస్తాం
కానీ మీరు రావద్దు, మరీ మరీ కోరుకొనే మీ నేస్తం 

చిన్న  పిల్లలంటే నాకెంతో ఇష్టం అని నీకు తెలుసు కదా
మనవళ్ళతో సరదాగా ఆడు కోవాలని మాకు ఉంది కదా
ఇక్కడ పిల్లలను చూసి సరదా మీరు  పడవచ్చు కదా
నీ పిల్లలపై స్వతంత్రం ఉంటుంది పరాయి పిల్లలపై ఉంటుందా

మా అడ్రస్సు మీకు చెప్పి మిమ్మల్ని భాధపెట్టలేము
సందుల్లో విశాలమైన మైదానములో  ఉన్న భవనము
దానిని పెద్దలకు బంగారు భవిషత్ చూపె వృద్ధా శ్రమము
దేవుని కృపవల్ల కొడుకులు కూతుర్లు ఉన్నా ఇక్కడే ఉన్నాము

కొన్నాళ్ళు నేను మాఆవిడ కొడుకులు ఇళ్ళల్లో ఉన్నాము
మరి కోన్నాళ్ళు కూతుర్ల వద్ద కాలం వెల్ల బుచ్చాము  
పనిచేసి నంతకాలం ఎవరూ వేలెత్తి చూపలేదు మమ్ము
వయస్సు పెరగడం వళ్ళ కొంత వచ్చింది అనారోగ్యము

మేము స్వేచ్చగా జీవిమ్చాలని తలంచి బయటకొచ్చాము
మాకున్న దానిలో మేము కొడుకులకు కూతుర్లకు పంచాము
ధనం ఉంటే వృద్ధాశ్రమములో కట్టి దేవున్ని వెడుకుంటున్నాము
నా భాధలు నా కొడుకులకు కూతుర్లకు రాకూడదని అంటున్నా

నోరున్న జీవులైన నాకు ఆత్మీయులు కారు
ఎ విషయములో సహాయము చేయుటకు రారు  
మేము వద్దంటే మీరు చేరారు అందరూ అన్నారు
వేలకు తిండి కంటి నిండా నిద్ర దొరుకుతుంది ఆశ్రమంలో 

నేనొకటి నీకు చెప్పదలచు కున్నా
నేను అనాధనే నా అన్నవారు ఉన్నా
నా దగ్గరకు రావద్దని వేడు కుంటున్నా
ఒకరి భాధను పంచుకొనే శక్తి నాకు లేదన్న   

నోరులేని మూగజీవులే నీకు అనుభంధాలు
ప్రకృతి ఇచ్చే  చల్ల గాలులే మీ సొంతాలు
ఫలించు పుష్పాలు కాయగూరలు మీనేస్తాలు
ఇతరులకు సహాయ పడటమే మీకున్న ధైర్యాలు 


సత్యం చెప్పిన కధ విని కల్లవెంబడి  నీరు వచ్చింది ఆదంపతులకు
అన్నయ్యగారు మీ భార్యను తీసుకొని ఎప్పుడైనా రావచ్చు, ఇది మీ
పుట్టిల్లు అనుకోండి మాకు ఎవరూ తోడూ లేరు మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు  
ఆ శ్రీ కృష్ణ భగవానుణ్ణి ఆరాధిస్తూ మాధవసేవే మానవసేవే అని జీవిద్దామ్
                                                    


 .............................

22, డిసెంబర్ 2013, ఆదివారం

98. Love Story-2 ( మెసేజ్ పెళ్లి )

మెసేజ్ పెళ్లి

మాష్టర్ డిగ్రి తర్వాత పి. హెచ్. డి. పొందిన మనిపూస
యాడాదిగా సైన్స్ లేక్చిరర్గా పని చేస్తున్నా శ్రీనివాస
తల్లితండ్రులు పోగొట్టుకున్న పిన్నిదగ్గర పెరిగిన పూస
శ్రీనివాసుకు పెళ్లి చేయాలని బాబాయి కలిగింది ఆశ 

 

అమ్మాయి బాగుండటంవల్ల నీ సరి జోడని భావించా
నా మాట కాదనవని అమ్మాయ ఫోటో ఇందు  ఉంచా   
మీ అమ్మకు నచ్చిందని వివాహము నిశ్చ ఇంచా
నా మాట కాదన వని పెళ్లి లగ్నం కూడా  పెట్టించా

అమ్మాయి ఫోటో చూసి మెసేజ్ ద్వారా అభిప్రాయాలు
తెలుసుకోవాలని ఉంటే తెలుసుకో, పెళ్ళంటే నూరెళ్ళ పంట

ఫోటోను చూసి పెల్లిచూపులు లేకుండా వప్పుకున్నావా
పెద్దలు అన్నారని మనసు చంపుకొని   తల వంచావా
నా రంగు కాకి కన్నా నలుపు నీకు తెలిసి వప్పుకున్నావా
 నీఇష్టానికి వ్యతరేకంగా వత్తిడిచేయను వద్దంటే పెళ్లి ఆపుతా

 

మీవ్యక్తిత్వమ్,నిజాఇతీ మెచ్చి మోసగిమ్చక నిజం చెపుతున్నా
నా రంగు కూడ నలుపు, రమ్గులుదీద్దిన ఫోటోను పంపారనివిన్నా      
నాశరీరఛాయ ఇష్టపడక పొతే రంగున్న అమ్మాయిని చేసుకోమన్నా
ఉద్యగం ఉంది అని తలవంచా మీకు ఇష్టం లేకపోతె వద్దని చెప్పండి


అందమైన భార్య కావాలని అనుకున్న,అది తెలివి తక్కువ పనిఅని గ్రహించా 
నలుపు అనేది కాదు,  భర్త ప్రతిష్టను పెంచేదిగా ఉంటే  చాలని ఊహిమ్చా
నేను అధికముగా దూమపానము చేస్తా నీకు ముద్దు ఇవ్వవచ్చా
వాసనను భరిమ్చలేకపొతె, మానమంటేమానలేను పెళ్లి వద్దనిచెప్పొచ్చు 


తామ్బూలమ్ వేసుకున్న ఏమనను పొగాకు వాసనకు అలవాఅటుపడ్డ వాణ్ని 
ఖర్చులకు వెనుకాడను ఆధునిక అభిప్రాయా లూన్న స్త్రీని గౌరవిమ్చేవాడ్ని
నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను, నా ప్రేమను తిరస్కరించిన ప్రేమికున్ని
 నిద్రపట్టక క్లబ్బులవెమ్ట తిరుగుతాను, నీకు ఇష్టం లేకపోతె పెళ్లి వద్దని చెప్పు

 

మీరు క్లబ్బులవెమ్ట తిరిగిన మీశీలమ్ చేడదని తెలుసు, కాని నేనోకర్ని ప్రేమించా
డబ్బు, హోదా ఉన్న అందగాడు వినయ్ నాచుట్టు తిరిగి పెళ్లి అంటే ఆలోచించా  
పార్కులవెమ్ట, సినామాలకు వద్దన్నా ఇంట్లో వారికి తెలియకుండా సంచారిమ్చా 
వినయ్ పెద్దలకు భయపడి పెళ్లి ఇప్పుడొద్దమ్టె మీ సంభందం  కుదిరింది పెళ్లి వద్దని చెప్పు

మనమధ్య ఎ రహస్యాలు లేవు అందుకే నేను నిన్ను పద్మా అని పిలుస్తున్నా
ముక్యముగా నేనొక చదువు కున్న తీవ్ర వాదిని ప్రజలకొరకు పనిచేస్తున్నా
నలుగురిలో తిరిగినపుడు మందు త్రాగటం నా బలహీనత అని చెపుతున్నా
త్రాగు బోతు భర్త అని ఎవరన్నా  భాధ పడకూడదని ముందే చెపుతున్న

శ్రీను అని ఏకవచనముగా మాట్లాడినందుకు కోపంతెచ్చుకోకు
వినయ్ వచ్చి లేచి పోదామని చెప్పగా వప్పు కున్నాను
మన పెళ్లి కి ముందుగా మా పెళ్లి నిర్ణ ఇంచు కున్నాము          
న మెసేజ్ లద్వారా మిమ్ము ఇబ్బంది పెట్టితే క్షమించుము

 

మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలవని తెలుసు
నెతిబీరకాయలొ నేయి లేదనిఅమ్దరికీ తెలుసు
చెప్పిన నీ మాటలలో నిజము లేదని తెలుసు
అందుకే నేను ముందుగా  వస్తాను మరువకు 


ఆడవాళ్ళ మాటాలకు అర్ధాలే వేరు అని ఎవరో చెప్పారు
గంటకు తగ్గ బొంత అని సర్దుకు పోవాలని ఎవరో చెప్పారు
నిజా నిజాలు తెలుసుకొని మాటలాడాలని ఎవరో అన్నారు
ప్రత్యక్షముగా చూసి తెలుసుకుంటే మంచిది అని అన్నారు

బాబాయి పిన్ని చూసి ఎంతో సంతోష పడ్డాడు
పెళ్లి కూతురుని చూడాలని బయలు దేరాడు
ఒక వేపు పెళ్లి హడావిడి చూసి భయపడ్డాడు
పద్దుకు పెళ్లి అని అమ్దరూ అంటుంటే నమ్మాడు

బాబాయికి కబురు పంపాడు పెళ్లి కూతురుని చూడాలని
పిల్ల తండ్రి బాబాయితొ నిర్భయముగా మాట్లాడ వచ్చని
పెళ్లి కూతురును చూస్తు అనుమానంగా మీరు పద్మేనా
మెసేజి ఇచ్చిమ్దినేనే,ఉడికిమ్చడానికి నల్ల పిల్లన్నది నేనే

మీ ప్రేమ పెళ్లి ఎక్కడకోచ్చిమ్ది గాలిలో కలిసింది
మీ ప్రేమ ఎక్కడదాక వచ్చింది గంగలో కలిసింది
మీకు అలవాట్లు ఉన్నయోయని భయమేసింది       
డబ్బు పొదుపుగా ఖర్చు పెడతారని తెలిసింది 

నీవు  కొంటే పిల్ల లాగున్నావు అల్లరి పెట్టావు
మీరెమన్న తక్కువతిన్నారా నన్ను భయపెట్టావు
ఏది ఏమైనా ఇరువురి అభిప్రాయలు ఎకమైనాఇ
పెద్దల దీవనలతొ పెల్లి జరుగుట తరువాయి

నేను చదువు కోవాలని ఉంది చది విస్తారా
ఈ రోజే క్రొత్త పాఠాలు ఏమైనా చెప్పమంటావా
అంతపని చేయకు మహాప్రభు చూట్టాల ముందు
ఐతే పెళ్లి అయ్య్యాక  చెపుతానులే ప్రత్యక పాఠాలు

కాబోయే సహధర్మచారిణి చూసి వర్నిమ్చుకుమ్టు
అమ్రుతవర్షినివి నీవు, ఆనంద నిర్ఘరిణివి నీవు
దివ్యలోక సుమ్దరివినీవు, నా జన్మ తరిఇంపవచ్చావు

చిరుసిగ్గు మెలకల సుహాసిణివి నీవు
మరుమల్లె సువాసన సుఘంధణివి నీవు
చారు శీతల సుధా సౌదమణివి నీవు          
మన్నస్సులో ఉన్న హ్రుదయ్యెస్వ
రివి నీవు                                                           


పాటపాడు కుమ్టూ ఒక్క సారి మంచం మీదనుంచి క్రిందకు పడ్డాడు 
ఇదంతా కల నిజాము కాదా అంటు దులుపుకుమ్టూ లేచాడు
బయట శబ్దం విని లేచి తలుపు తీయగా బాబాయి వచ్చి ఏమిటిరా
పగటి కళలు కంటున్నావా అదేంటి బాబాయి అలా అంటావు,

మీ వయస్సులో ఉన్నవారు క
లు కంటారు
నీకు నచ్చుతుందని ఈ అమ్మాయితో నీకు పెళ్లి నిశ్చఇంచా
ఒక్కసారి ఫోటో చూసి మెసేజి పెట్టి వివరాలు కనుక్కో
ఫోటో ను చూసి నవ్వులే నవ్వులు నాకలల  సుందరి  


                                         
    ........................................................................................................................................................................

21, డిసెంబర్ 2013, శనివారం

97. Romantic Love Story-1(ఆకర్షణ )

                          
ఆకర్షణ
ప్రకృతి  దృశ్యాలు చూడనెంచి కాళ్ళు కదిపే 
చినుకులు రాలగ జలదరించి వళ్ళు  తడిసే
జలాశయమున కమలము మనసు కుదిపే
కమలాన్ని  అందు కోవాలని ఆరాటం పెరిగే

కడు  విశాల   నేత్రములు  కలిగి  నట్టి    
కను విందు  చెస్తూ కదులు తున్నట్టి
జలక మాడుతున్న జలకన్య కాబట్టి
కన్య సౌందర్యం చూసి నామతి చెడింది

కన్య  సౌందర్యం  వర్ణింప  నా   తరమా
సుందర  ప్రభ వలే  ఉన్న చెందమామా
బరువైన పిరుదులపైఉన్న కేశజాలమా  
బరువుతో కదులుతున్న వక్షోజాలము

కవ్వించే హృదయం గాలిలో  తేలగా
బంగారు వర్ణం  మదిలో    నిలువగా
ఆకర్షించే నేత్రములు త్రిప్పు చుండగా
బ్రహ్మకైన భామను చూస్తే తిక్కరేగుతుంది

ఒడ్డున చేరిన జవరాలు వంగి వంగి చీర కట్టి
పాలిండ్లపై   పావడాను  ఊపి ఊపి  ఆర బెట్టి
వయ్యారంగా నడుంపెట్టి ముఖంపై బొట్టు పెట్టి
జలములో ముఖం చూసుకొని నవ్వు కుంది

చెట్టు చాటున  అంతా  చూసి  ఉండ  బట్ట   లేక
వంపుసొంపు నడకచూసి తపనకు తట్టుకోలేక
భువి  నుండి  దివికి   వచ్చిన నవరత్న మాలిక
దరిచేరి   ఆమెను   పలకరించే మనసు నిలవక  
       
హే   లావాన్య  ఎవరి బిడ్డవు ఎచ్చట  ఉందువు
నా  కంటికి నీవు సుకమార   సుందర వనితవు
ఇది స్వప్నము కాదు ప్రత్యక్ష శృంగార దేవతవు  
యవ్వనంలో ఉన్న బ్రాహ్మణ పుత్రిక ఐ ఉందువు 

తాపసి   గారాల   ముద్దు   బిడ్డవను   కున్నాను
దేహకాంతి చూసి ఆగలేక నీముందుకు వచ్చాను
మనసులో ఉన్న కోరికను తెలియ పరుస్తున్నాను
చిరునవ్వుతో   మాట్లాడితే   ముత్యాలు   రాలునా

మందహాసపు మాటలు వినాలని ఉంది
విశ్వమంత విశాల హ్రుదయము ఉంది
కోకిల గానంతో వరుస కలపాలని ఉంది
చిలుక పలుకుల చిన్నారి మాటలు రావా

సుధలు   చిందు   నధరాలు కదలాడ
బిడియ   మేళ    విన్న  వించు జాడ
మదిని శాంత పరుచు నివసించు వాడ
మాటలాడక నా హృదయంలో పెంచకు దడ

మౌనమేల వహింతువు  మనసు చెప్పు మాలినీ
వచ్చి నాను నీవెంట,  పలకవు అందాల భామినీ
నన్ను గానక, వేగంగా నడుస్తున్నావు సునయనీ
వేడుకొందును,  మనసు తెలుపవా కామిని

నా మీద నీకు  జాలి   కలుగుట లేదా
అలుక మానుటకు నీకు ఏమి చెప్పేదా
నా మదిలో మెదిలిన   కోరిక తెలిపెదా
కన్య వైనచో నీతొడు నేనే ఉండాలి సదా

పుడమి   పై   ఇంద్ర  భవనము    నిర్మించేదను
వజ్ర   వైఢూర్యముల  తొ  నగలు  చేయించేదను
సుందర ప్రాంతములు నిత్యమూ చూపించెదను
లలనా కష్ట పెట్టకుండా నిన్ను  సుఖ పెట్టగలను

నీ మదిలో మెదిలిన  కాంక్షను  తీర్చెదను
నీ   అడుగు  జాడలలో నడుచు కొందును
నీ హృదయమును సంతసింప చేయుదును      
నీవు నామనసు అర్ధం చేసుకొని పలుకుము 

                                                               


కుటీరము చేరిన వనిత కను సైగ చేసి లోనికి రమ్మనె
అందున్నవి సర్ది ఉచితాసనము ఏర్పాటు చేసి కూర్చొమనె 
మంచములో  ఉన్న  మనుజుని  చూపి  నా భర్తని  చెప్పె
చల్లార్చిన పాలు  చేతపట్టి  అతనికి  ఆమె  తాగిమ్చె

ఆమె నాసీనురాలయ్యె   అతని చెంతన
మగధీరుడతడు  నామది మెచ్చి దోచిన
బ్రహ్మాన కుటుంబములో  పుట్టినందున
ప్రతిరోజూ ఉల్లాసముగా తిరిగేవారము జగాన

మా అయన పేరుఆంజనేయ అందరూ పిలుస్తారు అంజి
పట్టణానికి పోయి బ్రతకాలని చేరే గంజి
మాఆయనకు యాక్సిడెంటు జరిగింది అబ్దుల్ గంజి
హాస్పటల్లో చేర్చగా నడుము మాత్రము లేవదు అని చెప్పె

డాక్టర్ మాత్రము పరీక్ష చేసి ప్రాణగండం తప్పిందని
అందరూ అన్నారు పసుపు కుంకుమ నిలబడ్డాయని   
మాగళ్యం ముందు మరణం  కనుచూపులొ  లేదని
ఆరోగ్యము కొరకు అనేక మందులు వాడుతున్నానని  

ఆనాటి    నుండి  మ్రోక్కని  దేవత  లేదు
పసరు మందు నూనె వ్రాయని రోజు లేదు
అన్నా నీవు డాక్టర్ ఐతే చెప్పు మంచి మందు
ఆశతొ బ్రతుకుతున్న భర్తరోగం నయం చేయాలని

పల్లె పడచు కాదు ఈమె జీవిత వినత శీల
మాంగల్య  బలంతో బ్రతుకుతుంది ఈవెళ
తప్పుతెలుసుకున్నాను వర్నిమ్చకూడదు శృంగార కళ
వ్యామోహం అనేది నాకు ఒక పీడ కళ


పతిని   వీడక  కాలం వెల్ల పుచ్చు చుంటిని
జన్మాంతర  పాపమని  భావించు  చుంటిని
పాపముచేయక బ్రతకోసం బ్రతుకుచుంటిని  
దేవుడు కరుణిస్తాడని ఆశతొజీవిమ్చు చుంటిని

పొమ్మనక భర్త కధ చెప్పి కళ్ళు   తెరిపించే
స్త్రీని చూసి కోరికపెమ్చుకోవటం నాదే తప్పు
మంచివైద్యునికి చూపమని  సలహా  ఇచ్చే
తనవద్ద ఉన్న కొంత పైకము ఇచ్చి వెనుతిరిగె

నాధుని   ప్రాణము  కాపాడుట  ధర్మమని తలచె
ప్రాణముంన్నంతవరకు పతిసేవ పరమార్ధమని భావించే   
శరీరసుఖముకన్న ప్రేమ భంధము ముఖ్యమని తలచె 
నా ప్రవర్తన నీ మనస్సును నొప్పిస్తే శిక్షకు భాద్యురాలను

సావిత్రి పతి ప్రాణములు యమునితో పోరాడి సాధించలేదా
సుమతి పతి శాపవిముక్తి కల్పించి పంతము నేరవేర్చుకోలేదా
సుకన్య పతి అంధత్వం తొలగించి   సుమ్దరునిగా చేయలేదా
అనసూయ త్రిమూర్తులను పిల్లలుగా మార్చి ఆడిమ్చలేదా

చెల్లి నా తప్పు తెలుసు కున్నాను అన్నగా సహాయపడతాను
పర స్త్రీలను తల్లిగా, అక్కగా,  చెల్లిగా,  గోరవిమ్చి  ఆదరిస్తాను
నీభర్త క్షేమంగా ఉండాలని ఆ దేవుణ్ణి నేను కూడా ప్రార్ధిస్తాను
నేను చేసిన వెకిల చేష్టలన్నీ క్షేమిమ్చుము
చెల్లి 


పడక కూర్చీలొ పడుకొని సువర్చల పగటి కల కంటుంది
అమ్మా అని శిరీష  పిలుపుకు  ఒక్కసారి నిద్రలేచింది  
నిద్రలోకూడా  గతస్మృతులు గుర్తుకు తెచ్చుకొని భాదెమ్దుకు
భాదెమ్దుకు ఈ ఆంజనేయులు ఒక్క గంతు వేసాడంటే
 

ఒక్కటే నవ్వులు, నవ్వులు మీద నవ్వులు  
     " ఆకర్షణ కన్నా - ప్రేమ భంధం మిన్నా "

19, డిసెంబర్ 2013, గురువారం

96. Sita Rama kalyanam -10


                                                
      


జనక మహారాజు దశరధ మహారాజుకు సీతా రాముల వివాహము జరుపుటకు నిశ్చ ఇమ్చినామని లగ్న పత్రిక తెలియ పరుస్తూ దూత ద్వారా తెలియ పరిచాడు.

1. రామ నామం చేయండి
    ఆస్వాదించండి
    ఆస్వాదించి ఆనందించండి
    ఆనందించి తరించండి

2.కన్యా దాత జనక మహారాజు దూతల ద్వారా దశరధునికి పంపే సందేశం
   ఓ మహారాజ మీ రాజ్యము యోక్కయునగ్ని హోత్ర సహేతంగా అడిగే కుశలం
   నా కుమార్తెను వీర్య శుల్కముగా ప్రకటించగా శ్రీ రాముడి పొందే విజయం  
   విశ్వామిత్ర వెంట వచ్చిన రాముడు నే పెట్టిన పరీక్షలొ  పొందే విజయం

3. నా కుమార్తెను నీ కుమారునికి ఇచ్చి వివాహము చేయుటకు అనుమతికి ఆహ్వానం
    నీకుమారునిఆనందం కోసం పురోహితాది సకలపరివారముతో వచ్చి జరిపించాలి శుభకార్యం
    విశ్వామిత్రుని యనుజ్ఞ గైకొని, శతానందుని యనుజ్ఞ గైకొని మీ రాక కొరకు నిరీక్షన
    వసిష్ఠ, వామ, దేవాది ఋషులు తో కలసి దశరధ మహారాజ చేయుదము కుశల సంభాషణం

4. సకల పరివారముతో ఒక క్రమ పద్ధతిలో చేరే మిదులా నగరం
    దశరధ్ మహారాజు పరివారాన్ని చేర్చ విడిది గృహం
    కౌసల్యా, సుమిత్ర, కైకెఇ కి రామున్ని చూసి కలిగే ఆనందం
    వశిష్ట మహర్షి సంప్రదించి తేలి శుభ ముహూర్తం   

5. ఓ జనక మహారాజా మీరు దానంచేయుమహాత్ములు మీ గౌరవమే మా గౌరవం
    మేము ప్రతిగ్రహీతులమ్ దాతల హృదయం ఆనందింప చేయుటయే మా ధర్మం
    కన్యాదాత మనస్సును కిమ్చుకైన భాధకల్గిమ్చక మగపెళ్లివారు ఉంటారుసహనం
    దశరధ మహారాజు యొక్క మాటలు విని జనకమహారాజుకు కలిగే ఆశ్చర్యం

6. దానము లలో కెల్లా ఉత్తమ మైనది కన్య దానం
    దాతకును ప్రతి గ్రహీతకును కల్గించును పుణ్యం
    పురుషార్ధ సిద్ధిని కల్గిమ్చ్ వివాహము స్వధర్మం
    కన్యా దానం వళ్ళ ఉభయులకు కల్గు శ్రేయస్కరం

7. ఎవరి కొరకు వేచి యుండనవసరం లేదు ఇది మా గృహం
    మీ కు కావలసినవి తెలియ పరిస్తే క్షణంలో చేస్తాం
    స్నానానికి సుగంధ పరిమళాళ తో ఉన్న జలం ఏర్పాటు చేస్తాం
    సత్కరించి ఇష్టాన్న భోజనం ఏర్పాటు చేసి ఇచ్చే తామ్బూల0 
                                          


8.మామిడి చిగుళ్ళు తోరణాలతో అరటి చెట్లతో
           ఏర్పాటు చేసారుకళ్యాణ మండపం           
బంగారు  ఆసనములు, పూర్ణకుమ్భాలతో
     పుత్తడి పళ్ళెములుమ్చిరి  దూతగణం
మూకుళ్ళు, సమిధలు, ఆవు నెయ్యి మెదలైన
వాటితో అగ్నిహోత్రమునకుచేసారు సిద్ధం     
సుఘంధ ద్రవ్యాలు, పేలాలు, నక్షతలు, ఉండిన
     బంగారుపాత్రలు ఉంచారు కళ్యాణ మండపం
                                   
ప్రజల ఆనందానికి అవధులు లేవు            

9.ప్రతి హృదయంలో పరమాత్మ స్తిర నివాసం
ప్రతి ఒక్కరి హృదయం ఒక  ఆనంద నిలయం
ప్రతి ఒక్కరిలొ ఉండే పరమాత్మ పేరు సచ్చిదానందం
ప్రతి పనిలో  సంతృప్తి పడితే పొందేది జీవితానందం

10.బ్రతికినంతకాలం ఇతరులకు సహాయముచేసి పొందాలి ఆనందం
చంకలో బిడ్డను ఉంచుకొని వెతికే అమాయకపు తల్లి ఆనందం
ఇంద్రియాల సుఖం, మనస్సుకు సంతోషం కలిగే ప్రక్రుతి ఆనందం
గాడాందకారంలో పండు వెన్నెలను కురిపించే చెంద్రుని ఆనందం

11.నువ్వు నేను మనం అనుకుంటేనే ఆనందం
నాకు నేనే నాది కష్టార్జితం అంటే లేదు ఆనందం
ధనం కూడపెడితెరాదు పంచితే వస్తుంది ఆనందం
అమ్దరూ సహపంతిభోజనం చేస్తే ఉంటుంది ఆనందం

12.ప్రత్యాషకిరణాలతొ తుషార బిందువుల ఆనందం
పున్నమి వెన్నెల జల్లు హృదయానికి ఆనందం
చలికివణుకుతున్న వానికి అగ్నిని చూస్తె ఆనందం      
వర్షం పడుతున్నప్పుడు క్షత్రంతో తిరుగుట ఆనందం 

13.వయస్సుకు తగ్గ వారితో ఆడే ఆటలో ఉంటుంది ఆనందం
మనస్సుకు సంతోషం కలిగిన మాటలు వింటే ఆనందం
పిల్లలు అడుగులో అడుగువేసుకుంటూ నడుస్తుంటే ఆనందం
దాహం వెసినప్పుడు అమృతం త్రాగితే మరి ఎంతో ఆనందం

14.మనో మాలిన్య్యం తొలగి బుద్ధి ప్రకాశవమ్తమైతే ఆనందం  
ప్రతిఒక్కరు చిత్తశుద్ధితో చేసే పనిలో ఉంటుంది ఆనందం
గమ్యం లేనివానికి గమ్యం చూపితె అంతులేని ఆనందం
ఎక్కడోకాదు దేవుడు నీలొ నాలో ఉన్నాడు అంటే  ఆనందం15.తల్లి, తండ్రి, గురువు గ్రహిమ్చుము ప్రత్యక్ష దైవం
వేదాద్యయము నందు ఇవ్వాలి ముందు ప్రాధాన్యం 
పితృదేవతలకు చేయు కర్మలకు ఇవ్వాలి ప్రాదాన్యం
అభ్యుదయ మార్గములో నడుస్తూ చేయాలి సంసారం

16.వివాహమనేది గ్రుహస్తాశ్రమమునకు అమ్కురార్పణం
వివాహ ప్రక్రియతో ఏర్పడుతుంది దాపత్య భంధం
జీవసృష్టి వృద్ధిపొందటానికి దాంపత్య భందమే మార్గం
జగతిలో జన్మ లన్నిటిలో మానవ జన్మ ఉత్తమం   
                                      


   వివాహ ప్రక్రియలు

17.సమావర్తనము, కన్యావరణము, కన్యాదానం
వివాహ హోమం, అగ్నిప్రిచర్య, పాణిగ్రహణం
లాజ హోమం, సప్త పది , నక్షత్ర  దర్సనం
అప్పగింతలు, గృహప్రవేశం, సత్యనారాయణ వ్రతం

18.మణి కంకణములు, పమ్చలచాఅపు, గొడుగు
చెప్పుల జత ఉత్తరీయమ్, దండం
నలుగుపిమ్ది, అంజనం, అనులేపనం టపాగా
దీక్షావస్త్రాలు, పట్టు వస్త్రాలు, పావుకోళ్ళు

19.భాషా భ్యాసం నేర్పేది అమ్మతత్వం
మాద్యమం పిత్రార్జితం
బ్రాత్రు విత్తంచ అధమం
స్త్రీ విత్తం అధమాధమం

20కనులు మిరమిట్లు గొలుపు బంగారు చాయా రూపం
సర్వావయవ సౌందర్య  రాశి ఐన అపరంజి భావం
ధర్మ మార్గమున సర్వదా నీడవలె  ఉండే కిరణం
రూప యవ్వన సుగుణాల రాశి అని చెప్పుట ఉత్తమం

21.రాజ గృహిణి కోరికల కన్నా ప్రజల సుఖాలే ముఖ్యం
రాజ్యం సంరక్షిమ్చుటకు నేతల త్యాగం ముఖ్యం
ప్రజల సంస్కృతిని నేతల గౌరవం కాపాడుట ముఖ్యం
క్రమశిక్షణతో, ధర్మ రక్షణతో పాలించుట అతి ముఖ్యం

22.వివాహవేడుకలు ఆచారప్రకరముగా జరుపుట అవసరం      
రెండు కుటుంబాలు భందువులతో కలసి చేసే సంబరం
బ్రాహ్మణులు, గురువులు, పెద్దలు దీవెనలు పోమ్దేవరం
సన్నాఇమెళాళలొ "తాళి కట్టి " ఏర్పడే మూడుముళ్ళ భంధం

23.కన్నతల్లి మోసేది కొంతకాలం, గురువు విద్యనేర్పేది కొంతకాలం 
సూర్య చంద్ర గమనాన్ని బట్టి  ప్రకృతిలో  జీవిమ్చాలి కలకాలం
భార్తననుసరిమ్చి పెద్దలకు సెవచెస్తూ సుఖంగాఉండు జీవిత కాలం
భూమికి భారం కాకుండా, బాకి లేకుండ ఉండాలి అంతిమ  కాలం

24.సీతతో పానిగ్రహ మోనరిమ్చుట నీకు శుభం
భార్యయే నీ కీర్తి ప్రతిష్టలకు మూల కారణం
భార్య పాతివ్రత్యమే భర్తకు ఆయురారోగ్య భాగ్యం
శ్రీరాముడు ధరాపూర్వకముగా సీతకన్యకను పొందే దానం


25.శ్రీ రామునకు సీతను, లక్ష్మణునకు ఊర్మిలను చేసే పాణిగ్రహం
భరతునకు మామ్దవీను, సత్రుఘ్ననునకు శుతకీరితి చేసే పాణిగ్రహం
నూతన వధూవరులు అగ్నిహోత్రమునకు చేసే ప్రదక్షణం
లాంచన ప్రాయముగా వెడుకొలు చేసి ప్రతిఒక్కరు సంతోషం 
                                         
26.జీలకర్ర బెల్లముతో కలిపిన ముద్దను ఒకరిరి తలపై
         ఒకరు చేతితో అదిమి పేటి ఉంచడం
వేదకల్పము తెలిసిన పెద్దలు పరస్పర జీవ శక్తులు
         ఆకర్షణకు స్ప్రుసిమ్చటం
పుత్తడి పల్లెములలో ఉన్న ముత్యములు,తలబ్రాలు
         మంత్రాలతో సిరస్సులపై పోసుకోవడం
గుప్పెడుతో అక్షతలు తీసుకోని నూతన వధూవరులను
         ఋషులు,పెద్దలు అందరు అశీర్వదించటం

27.దేవదుందుభులు మారుమోగే మాంగల్యం కట్టే సమయం   
అప్సరసలు నాట్యమాడిరి గంధర్వులు గానము చేసిరి ఆసమయం
పుస్పవర్షము కరతలముల ధ్వనుల మద్య కురిసే ఆ సమయం   
ప్రతిఒక్కరు అక్షతలు చల్లి సీతారాములను దీవిమ్చారు ఆసమయం
 

                                                        

28. భార్గవుడు కోపముతో చేత ఒక ధనుస్సు ధరించి చేరే రాజ భవనం
భార్గావుని సామ్తపరుచుటకు జనక మహారాజు చేసే ప్రయత్నం
దశరధమహారాజుకూడా ప్రాధేయ పూర్వ కముగా చేసే వచనం
విశ్వామిత్రుడు, వసిష్టుడు, భార్గావునికి తెలిపే ఉండాలి శాంతం

29.రామ ఈ వైష్ణవధనస్సును సంధించు తెలుస్తుంది నీ ప్రతాపం
విశ్వామిత్ర సలహాప్రకారముగా అందుకొని చేసే ప్రయోగం
తనశక్తిని  తెలుసుకొని పరశురాముడు వహించే మౌనం
రామునికి అందరికి నమస్కరించి చేరే మహేంద్రగిరి పర్వతం 

                                                    
                                         

17, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

95. Sitarama kalyanam-9పెళ్లి అని మనసులోకి ప్రవేశిస్తే వారి ఆలోచనలు ఊహలు ఎలా ఉంటాయో సీతా రామ కళ్యాణ సందర్బముగా 
ఇందు ఉదహరిస్తున్నాను.(ఇవి నా ఆత్య ప్రాస భావాలు మాత్రమె         
1.  నా జీవితములో కల నిజ సౌందర్య మైనది
     ఎన్నాళ్ళ కైనా, ఎన్నేల్లకైన మనసే మారనిది
     తొలిచూపులొ మనసు ప్రభవించి కలువమన్నది
     మాడుహుద్య్యాల కళా కండ అందించాలని ఉంది

2. మంచుకంటే చల్లగా ఉన్న హృదయం వేడెక్కింది
    తలవని తలంపుగా ఒక్క లలితగీతమ్ వినబడింది
    బ్రతుకులో జోడు ముడిపడే సమయం ఐనది
    కలగా మేనుకు చందన పూత పరిమళమైనది

3. తప: ఫలముతో పున్నమిలో పంచుకొనే పంట
    వద్దు  కావాలి కావాలి అని మురిపిమ్చుకొనే ఆట   
    పండువెన్నెలలో కోరికలను పంచుకొనే తొలి పంట
    మధురాతి మధురస్మృతులను పంచుకొనేపెళ్ళంట

4.
నిన్ను చూసిన తొలి క్షణంఅమ్కురిమ్చే ప్రణయ భావం
   ఒకరి నొకరు చూసుకొన్న క్షణం ఆత్మాను సందానం    
   మనస్సులో ఎన్నో ఊహలు అపోహలు వచ్చుట నిజం
   కలసి మెలసి తిరిగితే ఏర్పడును అనుభూతి తరంగం

5. నీ వదనం లో చివురించిన లజ్జ దరహాసం
    నీవు విరిసిన తెల్లటి నందివర్ధన కుసుమం
    నీవు సిగ్గుతెరలతో వాలు చూపుల వదనం
    నీ ముగ్దత్వంవళ్ళ హృదయములో పరవశం

6. నన్ను ఉద్ధరించుటకు దివినుండి భువికి వచ్చావు
    నీవు జన్మ జన్మల భమ్దముగా  సక్షాత్కారిమ్చావు
    నా హృదయం క్షీరసాగరమ్ అవటానికి కారణం నీవు
    నా గుండెలో పొంగు పంచుకోటానికి కారకుడవు
నీవు 
 
7. మనసులో చెలరేగు అపురూప భావాలను పంచుకుందాం
    హ్రుదయసీమలతొ హత్తుకొని పరవశంతో ఆనందిమ్చుదాం
    తోడు నీడగా,
ప్రాణాతి ప్రాణముగా కలసిమెలసి జీవిద్దా0
    గారాబంతో అను రాగంతో ఆడుతూ పాడుతూ ఉందాం

8. నీటి తరగలన్న, మంచు పొగలన్న, ఎంతో  ఇష్టం    
    అరవిమ్ద నయనాలలో నా రూపమ్ ఉంటే ఇష్టం
    కనురెప్పలు ఎత్తిచూసి చూడనట్లు ఉంటే ఇష్టం
    ఆలింగన బలం లో చిక్కి బ్రతాకాలని మరీ ఇష్టం 


9. నిన్ను కాసేపు ముద్దిచ్చి నవ్వించాలని ఉంది
    మట్టెల సన్నని మోతతో ఉడికించాలని ఉంది
    గాజులతో సమ్గీతస్వరము వినిపించాలని ఉంది 
    వదలకుండా మత్తుగా శయనిమ్చాలని ఉంది

10. ఉషోదయపు ఎర్రని బింబం నీ ముఖారవిందం
      అరుణకిరణాలకు నీ మొము పుత్తడి మేరుపందం
      చెమ్పల మీద కెంపు రంగొచ్చి
ముద్ద మందారం
     సిరోజాలలోఉన్న మల్లెపూల సౌరభానికి   
 
     ఆహ్లాదం                                      

11. కంటికింపుగా కనువిందు చేసిన వేళ
     తరలి వచ్చి తపము పండించిన వేళ
     కమ్ముకున్న మబ్బు తెర తొలగించిన వేళ
     తరుణి దయతో కరుణించి తరించిన వేళ

12. నును సిగ్గు దొమ్తరుల దొరసానివి నీవు
      ఓరకంట చూపుతో మనసు  దోచినావు
      అభ్యంతరాల ముసుగులో దాగివున్నావు 
      తనివి తీరగ చూసిన మరవ లేకున్నాను

13. లేత రెమ్మల మాటున మొగ్గావు నీవు
     కళ్ళు తెరచి చూసి పరిమలిస్తున్నావు
     రెమ్మ నుండి వీడి ఎరుగనిదేశం చేరావు 
     నాకొరకు విరహముతొ విధిగా ఉన్నావు

14. నాకళ్ళను చూస్తె నీ వంటికి చలువపూత చల్లదనం 
      నా  మేనును చూస్తె చందన  సుగంధ  పరిమళం
      నా వయస్సు చూస్తె నీకు మరువలేని  సుఘమ్ధం
      నా రూపు దివ్యలోక సుఖాలనమిమ్చే యవ్వనఘమ్ధం

15. సాహిత్య రత్న రాశిని తెచ్చిన మల్లికవు
      జన్మసమ్స్కారముతొ ఓర్పుగల దానవు
      మాటలలోను, నడకలలోను స్వర్ణరేఖవు
      నవరత్నాల మేళవింపు కాంతి గలదానావు

16. నీ రూపమును నా మదిలో ఉంచిన సృష్టి కర్తకు వందనం
      నిద్రాహారాలు మాని  నీ గురించి  కలిగిన తన్మయత్వం
      నేనొక్కదానినే పుత్తడి బొమ్మ అని బ్రామ్తికలిగిమ్చే సౌరభం
      నీవు నా అంతరంగం దోచి అందుకో మధుర అధరామృతం 

17.  నీకు నామీద నవ  నవోన్మెష రక్తి
      చెప్పకనే తెలుస్తుంది నీలొ యుక్తి
      నిన్ను కలవాలని నాలో కలిగిన ఆశక్తి
      నీ వదనం వెలుగులు చిమ్ముతుంటే రక్తి

18. నిన్ను చూస్తె ఒళ్లంతా స్వేదంతో నిండి పోతుంది
      దాహం తీరక నా నాలుక పిడచ కట్టుకు పోతుంది       
      సిరోజాలువేడెక్కి తపన తగ్గే మార్గం చెప్పమంటుంది 
      అదేమి చిత్రమో,అదే
మి ఆరాధనొ తెలియ నంటుంది 

19. నా అనురాగాల ముద్దుల శాంతి దేవత 
     పారి జాతమ్ము ప్రేమ జీవన విభాత 
     భవ్య లోక సుఖా లందిమ్చే దివ్యలత
     నా  సుఖ  సౌక్యాలందిమ్చే  ప్రదాత

20. పువ్వుల మేఘమా నా భాద తెలుపు  
     నా కన్నీల్లను తుడిచి పొమ్మని తెలుపు
     తన్మయత్వంతో ఉన్నాను రమ్మని తెలుపు
     తపన తగ్గించి దప్పిక తీర్చుకొని పొమ్మని తెలుపు

                                       

 21. ప్రచండ గ్రీష్మ తాపాన్ని ఉపశమిమ్ప చెస్తావు
     కరుణతో  పుడమి  తల్లిని  పులరింప చేస్తావు 
     మెరుపువల్లె మెరిసి నామనసు రంజిల్లపరుస్తావు
     గుండెలో ఉన్న దడను తగ్గించి సంతోశాపరుస్తావు

22. రాత్రి నిద్రపట్టక చంద్రునితో నీ గురించి ముచ్చటిస్తా 
      నవమి నాటి వెన్నెలను ముందుగా నీకు పంపిస్తా
      మాన నీయమైన గుణం అర్ధం చేసుకొని ప్రవర్తిస్తా
      కన్నుల్లొఉండే కారుణ్య రేఖతో పులకితున్ని చేస్తా

23. నా సృష్టి దైవ నిర్ణయం
      నా జీవిత కరుణా మయం
      నా ప్రేమ అనురాగ మయం
      నా హృదయ్యం చైతన్య భరితం

24; సంవత్చరానికి ఒక్కసారి వచ్చే వసంతానివి కావు 
      ఒక్క రోజు సువాసన అందించే గులాబివి కావు
      ఒక్క క్షణం నింగిలో మెరిసే మెరుపువు కావు
      నా ఊహలు సఫలం చేసే సౌమ్దర్యవు నీవు

25. నెల కొకసారి వచ్చే పున్నమి జాబిల్లివి కావు
      వెలుగును కమ్మే నల్లని మేఘానివి  కావు
      శబ్దాలు చెస్తూ సమయాన్ని తెలియపరచవు
      రంజిమ్పచేసి రసడోలికలో ముంచేదానావు నీవు

26. తెరలు తెరలుగా పైరు గాలి వీచినట్లు రమ్మనకు  
      సొగసుచూడమని పరదాలు తొలగించి రమ్మనకు
      ప్రకృతిలో అందచందాలతో ఆటలకు నన్నురమ్మనకు
      రమ్మని పిలిచి ఆనవ్వు దొమ్తరలతో నన్ను వేదిమ్చకు

27. తొలి మబ్బు తెరచాటు చెమ్దమామవు
      గగన పధ  విహార విహంగ  పతుడవు
      చీకటినితరిమే వెలుగును చూసి తప్పుకుంటావు  
      అందరికి చల్లదనము వెన్నెలను పంచుతావు
 
                                       

మన మనస్సాంతికి మార్గాలు-2

ఓం శ్రీ రాం ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం 
పంజలి ప్రభ - మన మనస్సాంతికి మార్గాలు
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు

81వినయం ఎట్లా ఏర్పడుతుంది?

గురువులను విద్య వంతులను, సేవిమ్చాడంవల్ల వినయం అలవడుతుంది
82ఆత్మ సంపాదనం అంటే ఏమిటి?

పెద్దల సహవాసం చేసి సంపాదించుకొన్న విజ్ఞానంచేత తనను సంపాదించుకోవాలి. వినయం,

విజ్ఞానం ఈ రెండూ లేనివాడు తనను తానూ కోల్ఫోఇనట్లే. ఈరెండూ ఉన్నవాడు తనను తానూ చక్క

బరచుకొన్న వాడవుతాడు, ఆత్మ సంపాదనం అంటే ఇదే.
83రాజ్యపాలనకు అవసరమైనవి ఏవి?

అమాత్యులు, మిత్రులు,ధనాగారం,రాష్ట్రం,దుర్గం, సైన్యం ఈ ఆరింటిని వక్రుతులని పేరు.

రాజ్యపాలను కావలసినవి ఇవే.
84మంత్రులంటే ఎవరు?

ఏది చేయ్యాలి, ఏది చెయ్యకూడదు అనే విషయాన్ని బాగా తెలుసుకో గలికిన వాళ్ళే నిజమైన

మంత్రులు.
85మంత్రిగా ఎవరిని తీసుకొవాలి?

శాస్త్రజ్ఞానం ఉన్న, ఎ ప్రలోభానికీ లొమ్గనివాణ్ణి మంత్రిగా చేసుకోవాలి, ధనం, స్త్రీ మెదలైనవాటిని

ఎరచూపి రహస్యముగా పరీక్షిమ్చడమ్ అలాంటి పరిక్షలలో పరిసుద్ధుడుగా తెలినవాడు

"ఉపధాశుద్ధుడు"
86రహస్యం ఎట్లా బయటబడుతుమ్ది?

ముగ్గురు కలిస్తే వాళ్ళు ఒకేమాట మీద ఉంటారనేదె నమ్మజాలని విషయం. ఆలాంటప్పుడు

ఇద్దరుచేసిన మంతనాలు మూదొవాడికి తెలిస్తే దాగుతాయా?
87రాజ్య తంత్రం అంటే ఏమిటి?

లేనిదాన్ని సంపాదించడం, సంపాదిమ్చినదాన్ని రక్షించుకోవడం దాన్ని వృద్ధి పోమ్దిమ్చుకోవడం,

తగిన రీతిలొ వినియోగించడం. ఈ నాలుగే రాజ్యతంత్రం (రాజ్య వ్యవహారం) అంటారు.
88అన్ని పనులకు మూలమ్ ఏమిటి?

అన్ని పనులకీ మూలమ్ మంత్రం (మంచి ఆలోచన)
90ఎవరితో విరోధం పెట్టుకో కూడదు ?

బలంగా ఉన్నవాడు తనకంటే తక్కువ బలం ఉన్న వాడితో విరోధం పెట్టు కోవాలి, తనకంటే

ఎక్కువ బలం ఉన్న వాడితో గాని, సమునితొ గాని విరోధం పెట్టుకోకూడదు.


91ఆత్మ రక్షణ అంటే ఏమిటి?

శత్రువులతో విరోధం వల్ల అనగా శత్రువులు విరోధం చూపు తున్నప్పుడు ఆత్మ రక్షణ చేసికోవాలి

లేదా శత్రువులతో విరోధంకంటే ఆత్మ రక్షణకు ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం మంచిది.
92శక్తి లేనివాడు ఏమిచేయాలి?

బలవంతుని ఆశ్ర ఇమ్చాలి, దుర్బలున్ని ఆశ్రయిస్తే కష్టాలు తెచ్చిపెట్టుకున్నట్లే.
93ఇంద్రియాలకు లోమ్గినవాడెమవుతాడు?

ఇంద్రియాలకు లొంగి పోఇనవాడు చతురంగబలం ఉన్న నశిస్తాడు. గజ-తురగ-రాధా-పదాతు లానే చతురంగాబలం ఆనాడు,

వాయుసేనా, జలసేనా, యుద్ధసకట, సైనికులనేవి ఈనాడు

చతురంగబలం.
94శిష్యుడు:దండ నీతి అంటే ఏమిటి?

దండం అనగా అపరాదుల్ని శిక్షిమ్చడమ్, రాజ్య్యాన్ని పాలించాడం. శత్రువు దండ నీతికిలోమ్గుతాడు.

దండంలో పరుషంగా ఉంటే అమ్దరికీ ద్వేష పాత్రుడు అవుతాడు.
95శిష్యుడు:పురుష ప్రయత్నం అంటే ఏమిటి?

దైవం పురుషప్రయత్నాన్ని అనుసరించి ఉంటుంది. అనగా పురుష ప్రయత్నం చేస్తే దైవం కూడా దానంతట అదే తోడ్పడుతుంది.

96అనుకున్నవి జరుగక పోవడం కారణం?

దైవదోషం చేతా, మానవ దోషంచేతా పనులు జరుగవు.
97లోకం ఎవరిని గౌరవించదు?

గురువు: ఎంత చదువు వడైనా శక్తి లేని వాణ్ణి లోకం గౌరవించదు.
98అర్ధం - అనర్ధం అంటే ఏమిటే?

స్త్రీ రిద్వారా వచ్చిన అర్ధం (ధనం) దానికి విపరీతమ్గా 'అనర్ధం' (అపకార హేతువు) అవుతుంది.
99ఎవరిని నమ్మ కూడదు ?

చడీలు చెప్పే వారిని నమ్మకూడదు. చాడీలు చెప్పే వారిని భార్య పుత్రులు కుడా విడిచి పెడతారు.


100ముసలి తనం అంటే ఏమిటి ?

పురుషుడికి మైధునం ముసలితనం (దౌర్బల్య హేతువు), స్త్రీకి మైధునం లేకపోవడం ముసలితనం.101. సంతోషం ఎట్లా వస్తుంది?.
       అసంతుష్టుడైన వ్యక్తీ ఎవరినీ సంతుష్టుని చెయ్యలేడు. సంతుష్టుడైన వ్యక్తీ అందరిని సంతోషపరుచగలడు 
102. అనర్ధాలకు మూలమేది ? 
       అన్ని అనర్ధాలకు మూలము ఆలస్యమే అందువలన ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసి అయినా ఆలస్యాన్ని 
       పరిత్యజిమ్చాలి.
103. పరీక్ష అనగానేమి?
       ఈ ప్రపంచమునందు ధర్మాధర్మములకు పరీక్షాస్థలము. అందువలన సావధాన చిత్తులై, ధర్మాధర్మ పరీక్ష
       చేసి పనులను చేయాలి.
104. సహవాసమంటే (స్నేహం) ఏమిటి?
  .    సజ్జన స్నేహం స్వర్గం, దుర్జన స్నేహం నరకం.
105. హింస అంటే ఏమిటి?
       ఎవరినీ ఎప్పుడూ హింసించకూడదు. మంచి ఉద్దేస్యమితొ కాని చెడు ఉద్దేస్యముతో కాని ఎ ప్రాణిని ఎ
       సమయములో హింసించ కూడదు.
106. మొక్షమునకు మార్గాము లేవి?
        ఆత్మజ్ఞానము, సత్పాత్రదానం,సంతోషముగా ఉండటమే మొక్షమునకు మార్గాము
107. చింతన అంటే ఏమిటి?
       చింతన శీలము (ఆత్మవిమర్శన) అమరత్వము పొందడానికి మార్గం.అధర్మ చింతనయే మృత్యువుకు
       మార్గం     
108. శత్రువు ఎవరు?
       చేడుమార్గాములో నడిచే మనస్సు.
109. విద్య సముపార్జన అంటే ఏమిటి ?
       తేనటీగ పూల సౌందర్యము సుగంధములు చెడకుండా తేనెను మాత్రం ఎట్లా గ్రహిసుమ్దో, అట్లాగే నీవు
       కూడా పాపములు అంటకుండా విద్య సముపార్జన చేయాలి.
110. జయమంటే ఏమిటి ?
       యుద్ధములో లక్షమందిని జఇమ్చిన వాడు నిజమైన విజేత కాడు,తనను తానూ జ ఇమ్చిన వాడె
       నిజమైన విజేత, అదే నిజమైన  జయం. 

                                               
     

15, డిసెంబర్ 2013, ఆదివారం

మనస్సాంతికి మార్గాలు -1

ఓం శ్రీ రాం
మనస్సాంతికి మార్గాలు -1
कहानी की कहानियां - कहानियां (2012)
MALLAPRAGADA RAMAKRISHNA
PRANJALI PRABHA

*. शिष्य एक आदमी का दोस्त है?

शिक्षक: परिष्कृत इंद्रियां

*. शिष्य: ईश्वर एक देव?

शिक्षक: वह बहुत संतुष्ट हैं

*. शिष्य: माया क्या है?

शिक्षक: बहुत प्यार

*. शिष्य ने उस से कहा, महान देवता है;

शिक्षक: कमांडर

*. शिष्य: मूर्त्ति क्या है?

परामर्शदाता: परिवादात्मक

*. शिष्य: रोग क्या है?

गुरु: ईमानदार और दयालु होने के नाते

30. शिष्य: मुख्य कविता क्या है?

शिक्षक: पवित्र मन41. శిష్యుడు: ఎవరి సాంగత్యం చెయకూడదు ?
గురువు: మూర్ఖునితో, పాపితో, దుర్మార్గుడితో, వేశ్యతో
42. శిష్యుడు: ఎవరు పశువు ?
గురువు: పాపి
43. శిష్యుడు: లోకులకు తెలియనిది ఏది?
గురువు: స్త్రీ వయస్సు, స్త్రీ చరిత్ర
44. శిష్యుడు: సంకెల, భంధం ఏది?
గురువు: స్త్రీ ప్రేమ
45. శిష్యుడు: భుద్ధిమంతుడెవడు?
గురువు: స్త్రీ కి వశము కానివాడు
46. శిష్యుడు: ఉత్తమ వ్రతమేది ?
గురువు: సత్పాత్ర దానం
47. శిష్యుడు: ధన్యుడైనవాడెవడుు?
గురువు: పరోపకారి
48. శిష్యుడు: కర్తవ్యం ఏమిటి ?
గురువు: మొహం లేదా పాపం
49. శిష్యుడు: పూజనీయుడైనవాడెవడు?
గురువు: తత్వజ్ఞానిఐన వ్యక్తి
50. శిష్యుడు: సుఖవంటి వాడెవడు ?
గురువు: చిమ్తలేనివాడు

51. శిష్యుడు: దుఖితిడెవడు ?
గురువు: అనురక్తి కలవాడు
52. శిష్యుడు: జగద్విజేత ఎవరు ?
గురువు: మనస్సును జయించిన వాడు
53. శిష్యుడు: లాభమంటే ఏమిటి ?
గురువు: బ్రహ్మజ్ఞాన ప్రాప్తి
54. శిష్యుడు: విద్య అంటే ఏమిటి ?
 గురువు: బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేది
55. శిష్యుడు: చేయవలసిన పని ఏమిటి?
గురువు: భగవంతుని పట్ల భక్తి 
56. శిష్యుడు: కనిష్టుడు ఎవరు ?
గురువు: యాచించు వాడు
57. శిష్యు: జైష్టుడు ఎవరు ?
గురువు: ఎవ్వరిని యాచించని వాడు
58. శిష్యుడు: జన్మించిన వారెవరు?
గురువు: మరలా జన్మలేని వారు
59. శిష్యుడు: చని పోయిన వారెవరు ?
గురువు: స్వర్గలోకం చేరినవారు, మరలా పుట్టే వారు.  
60. శిష్యుడు: విశ్వాసము కలవారెవరు?
గురువు : తత్త్వ జ్ఞాని 
61. శిష్యుడు: అసలైన మిత్రుడు ఎవరు ?
గురువు: ఆపత్కాలములో సహాయము చేసినవాడు
62. శిష్యుడు: దేనివలన భయ పడాలి?
గురువు: లోక అపవాదు వలన
63. శిష్యుడు: చిరస్తాఇ ఏది ?
గురువు: కాలం
64. శిష్యుడు: దినదినము కరిగి పోఎదిఎది ?
గురువు: వయస్సు
65. శిష్యుడు: దానం చేసినకొద్ది పెరిగేది ఏది?
గురువు: పుణ్యం
66. శిష్యుడు: భయము వచ్చినప్పుడేమి చేయాలి ?
గురువు: ఈశ్వరుడిని ప్రార్ధించాలి
67. శిష్యుడు: ఏది దాన యోగ్యమైనది ?
గురువు: అభయ ప్రదానము
68. శిష్యుడు: మనో వినాశనము అంటే ఏమిటి ?
గురువు: మోక్షము
69. శిష్యుడు: ద:ఖమునకు మూలమేది ?
గురువు: మాయ
70. శిష్యుడు: ఏమిచేస్తే దు:ఖము కలుగదు ?
గురువు: ధర్మమము ఉపాసన

71. శిష్యుడు: విశ్వసిమ్ప దగిన వారెవరు?
గురువు: స్త్రీ (భార్య)
72. శిష్యుడు: తల్లి తండ్రు లెవరు ?
గురువు: పెంచి పోషించేవారు
73. శిష్యుడు: భార్య ఎవరు ?
గురువు: సుఖ పెట్టి సుఖపడెది
74. శిష్యుడు: చంచలమైనది ఏది ?
గురువు: మనస్సు, యవ్వనము, ఆయువు, ధనము
75. శిష్యుడు: ఎ పని మంచిది ?
గురువు: దేవుని ప్రార్ధిమ్చటమ్
76. శిష్యుడు: చేయ్యకూడLabels
ని కార్యమేది ?
గురువు: పాప కార్యము
77. శిష్యుడు: దేనికోసం ప్రయత్నం చెయకూడదు ?
గురువు: సంసారం
78. శిష్యుడు: దేనిని ప్రేమించాలి ?
గురువు: ప్రకృతిని
79. శిష్యుడు: మిత్రులు-శత్రువులు ఐనవారెవరు
గురువు: పుత్రులు, పుత్రికలు
80. శిష్యుడు: దేనివడ్డ కలతలు వస్తాయి ?
గురువు: దానం వద్ద
80. శిష్యుడు: దేనివద్ద కలతలు వస్తాయి ?
గురువు: దనం వద్ద (Money)