30, నవంబర్ 2015, సోమవారం

ప్రాంజలి ప్రభ -- ప్రేమ పారవశ్యం

ఓం శ్రీ రాం    ఓం శ్రీ రాం    ఓం శ్రీ రాం 
ప్రాంజలి ప్రభ - జ్ఞాన గుళికలు 
Gül Animasyon
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు
kavitalu

ద్వంద్వాల మయం దేహం
భందాలను ఆకర్షించి వికర్శించేవి కళ్ళు
చందన తాంబూలాలు
మధుర రసాలు ఆస్వాదిమ్చేవి పెదాలు

కరములు కుడి ఎడములు
కర్మలు చేయుటకు, దానములిచ్చుటకు
సరుకులు మోయుటకు
సరస్వతి కృపతో విద్యనభ్యసించి వ్రాయుటకు

ఒక్క అడుగు వేసి
ఒక్కొక్క అడుగుతో ప్రపంచాన్ని చుట్టేవి కాళ్ళు  
చక్కని ప్రాంతాలకు
చుక్కలు కదిలినట్లు కదిలి సుఖం పొందేవి

వినికిడి శబ్దాన్ని గ్రహించి
విన్నవి ఆచరిన్చ మనేవి కర్ణాలు
అనుగ్రహం పొందుటకు
ఆణువణువూ పరమాత్మ శ్లోకాలు వినవచ్చు
--((*))--

  (మార్గం)

ఉద్యమాలు మనల్ని
విద్య లేని వాళ్ళుగా చేసి ఆడుకుంటాయి
పద్యాల అర్ధ భావాలు
పెద్దల మాటలు మనస్సుకు శాంతి నిస్తాయి

ఆకలి ఆలోచనలతో
సక్రమముగా మానవులను బ్రతుకనివ్వదు
ఓం కారం మసస్సును
ఒకే లక్ష్యంతో మానవులను బ్రతికి బ్రతిన్చుతుంది

స్వర్గాన్ని నరకంగా మార్చేది
మార్గాన్ని విషమంగా మార్చిది ఆవేస చర్య
దుర్గునాన్ని వదలి వేసి
ధర్మ రక్షణ, సమస్య పరిష్కారాలపై చర్చ

నువ్వొక నిస్సత్తువు
కొవ్వులా పెరిగి కదలని విద్య ఉన్న రోగివి
నవ్వుల మాటలు వినక
నువ్వు సాధించాలన్న కళలో పట్టు బిగించు

తలుపు నలుపు వివక్షతో
కలుపు కోలు తనాన్ని వదులుకొని జీవించకు
సులువైన మార్గం భక్తి
మలుపు తిప్పి మనస్సుకు ప్రశాంతత చేకూర్చు

--((*))--

 ( పృధ్వి)

ఆకాశ భవణాలు రక
రకాల ఎత్తుల్లో కట్టిన భరిస్తున్నావమ్మా
సకార తవ్వకాలు తవ్వి
నా, బోరింగిలు వేసిన నీరు అందిస్తున్నవమ్మా 

నిక్షిప్త ఖనిజాలను
సంక్షిప్తముగా అందుకొని జీవించమన్నా వమ్మా 
కక్ష సాధింపు చర్యలు
తక్షణం జరుగుతున్నా, ఆదు కుంటున్నావమ్మా 

నీపై ఉన్న సముద్రంలో
పైపై తవ్విన క్రుడాయిల్ అందిస్తున్నవమ్మా
తపోవనాలు, ఆశ్రమాలల్లో
తపస్సు చేసుకోనటకు సహకరిస్తున్నావమ్మా     
  
వయసుడికి, రోగ
మయమైన శరీరముతో మరణించిన ప్రాణులను
మోయకలుగు తున్నావమ్మా
మాయ మయ్యే శరీరఖననాన్ని భరిస్తున్నావమ్మా

పృథ్వి మాతా వందనాలు
సద్వివి యోగం చేయక దుర్వినయోగం చేసే ప్రజలను
సద్విమర్సిమ్చక దేహ
ద్వంద్వాలను రక్షిమ్చుతూ బరువును మోస్తున్నవమ్మా

కన్నవారిని ఆదుకుంటావమ్మా
ఉన్న వారు వేధించిన నోరేత్తక మూగ వైనావమ్మా
నిన్ను ఎన్ని హింసలు పెట్టిన
కన్నార్పక కాపాడే భూమాతవమ్మ మా వంద నాలమ్మా  

          --((*))--
 
 (నమ్మకం)

కొమ్మ  ఎంత  ఒంగినా
నమ్మకంతో కోసేవారు ఎందరెందఱో
కమ్ముకున్న ఆకలి తీర్చె చెట్టు
నమ్మి ఫల పువ్వులను కోయుటలో తృప్తి

దూరదర్సన్ అందుబాటులో
ధరణిపై ధర్మాధర్మ సంఘటనలు చూడచ్చో
చేరువ ఉండి చూసిన     
చరా చార జగత్తును చూచుట కష్టమగు

ఆశలు తీర్చని ప్రేమ
విశాల విశ్వమ్లో నిన్నే ప్రేమించా ననుట
ఆశయాలతో ఉన్న ప్రేమ
కుశల ప్రశ్నలతో మనసు ఉల్లాస పరచు

నమ్మి దేవుని కొల్చినా 
కమ్ముకున్న ఆశలు తీర్చమంటే తీర్చడు
అమ్మ చెప్పిన మాటను
నమ్మి దేవునికొలిస్తే మనస్సు ప్రశాంతముండు

నవంబర్ 30న గురుజాడ శత వర్ధంతి
మహా కవి గురుజాడకు ప్రాంజలి ఘటిస్తూ

సామాన్య కవిగా ఉండి అ
సామాన్య మాన్యుడుగా కవిశ్రేష్టుడైన
సమాజ ఉద్దరణకు కవి
సామ్రాట్ సంస్కార హృదయడే గురుజాడ

ఆంగ్ల పాండిత్యం ఉన్న
ఆంగ్ల వ్యామోహాన్ని నిరసనకారుడై
యుగ కర్త, దార్సినికు
డుగా స్త్రీల పక్షాన  కలం చిందుల గురుజాడ

ముత్యాల సారాలను
నిత్యం తెలుగును వ్రాసిన రచయతగా  
సత్యవాదిగా కవి పా
దిత్యాన్ని ప్రజలకు అందించిన వారు గురుజాడ

నిశ్శబ్దన్ని ఛేదించే రచన లందిమ్చావు
యుగ యుగాల్లో గుర్తించే  మహా కవివి
స్త్రీల ఉద్దరనకు కంకణం కట్టుకొన్న కవివి
కవు లందరూ కలసి శ్రందంజలి ఘటిస్తున్నాము
--((*))--

చెప్పఁగ వలె కప్పురములు
కుప్పలుగా పోసినట్లు, కుంకుమ పైపై
గుప్పిన క్రియ, విరి పొట్లము
విప్పిన గతి ఘుమ్మనన్ కవిత్వము సభలన్.
.
కవిత్వం చెబితే కర్పూరం కుప్పలుగా పోసినట్టు ఉండాలట. కుంకుమ మీద మీద
.కప్పినట్టుండాలట. పూల పొట్లం విప్పినట్టుండాలిట !
ఎంత గొప్ప కోరికో కదూ ?  ( రఘునాథ రాయలు . వాల్మీకి చరిత్ర.)   ఇంకా ఉన్నది
--((*))--
(మూగ ప్రేమ )


చిరునవ్వు మనసు

పరువు కోసం పక పక అని నవ్వక  

మురి పించుట తెలపక

సరి లేరు నీకెవ్వరు అనుట ఎందుకుస్పృహలో ఉండి కుడా ని

స్పృహ మాటలతో నన్ను వేదిన్చావు

వ్యూహాలు ఎన్నో పన్నావు వ్య

వాహారం చివర కొచ్చాకా తప్పుకున్నావుఅడుగులో అడుగు వేసి

మడుగులో కూడ జతగా విహరిన్చావు

కడు తీపి వార్తలు చెప్పావు

చెడు వార్తలు విని నన్ను వదలి వెల్లావుచూపుతో గుండె చెదిరి వ

లపు అందుకోవాలని ఆశ పెరిగి

మాపు రేపు అన్నా ఓర్పుతో

తపన తో ఉన్న తప్పుకొని వెళ్లావుమనసు కైనా గాయం

వయసు పెరిగిన ప్రేమ పొందే ఖాయం

సొగసు తగ్గినా ప్రేమ

మనసు చుట్టూ పరిబ్రమించు మూగప్రేమ   

                       ఇంకా ఉన్నది

27, నవంబర్ 2015, శుక్రవారం

ప్రాంజలి ప్రభ -జ్ఞాణ గుళికలు - ప్రేమ పారవశ్యం -36

ఓం శ్రీ రాం    ఓం శ్రీ రాం    ఓం శ్రీ రాం 
ప్రాంజలి ప్రభ - జ్ఞాన గుళికలు 
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు
 kavitalu
 దానము వళ్ళ పుణ్యం
దానము వళ్ళ రాగ, ద్వేష విముక్తి కలుగు
దానము వళ్ళ వంశాభివృద్ధి,  ని
దానము వళ్ళ మన స్సాంతి, మనోనిగ్రహ శక్తి    
  

 జ్ఞాన తృష్ణ కలిగి అ
జ్ఞాన తృష్ణ తొలగి, సత్యాన్వేషణలో మునిగి వి
జ్ఞాన తృష్ణ తో విద్య, సాత్విక
జ్ఞాన తృష్ణతో మనోధైర్యం కల్పించు మానవాళికి
 

 చక్కగా నేర్చిన విద్య
చుక్కలు నింగనెన్నో అంతమందికి చేయాలి భోధ
మక్కువతో చేయు పని
ఎక్కువ మంది పరిపూర్ణత చెంది కలుగు సంతృప్తి

భేద దృష్టి వదలి సమ
భాద దృష్టితో దరిచేరి సంతృప్తి పరచు
ఖేదము వదలి నిజం గ్రహించి
ముదముతో చెలిమికి సుఖం పంచుటే తృప్తి


అక్షర సత్యం లోని అర్ధం
తక్షణం నలుగురికి భోధింస్తే సంతృప్తి 
కక్ష సాధించుత సాగిస్తే 
కుక్షింబరిలా ఏకాకిగా జీవించక తప్పదు 

అంక విద్య ఆచరించి 
అంకురము గా పెరిగి సహకరించు
మంకు గా ప్రవర్తిస్తే
వంకర బుద్ది ఏర్పడి మనసు హింసించు 

https://scontent.fmaa1-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/s720x720/12274642_1275381652487231_1937537072075105635_n.jpg?oh=7311308c739d96f3c36177c4f4fb38df&oe=56F7EB31

 జ్ఞాన కంద గుళికలు 

కోమలి కోయిలకు చేరి
కొమ్మ కొమ్మకు రెమ్మ రేమ్మకు పువ్వులకు
కమ్మలను కదిలిస్తూ
కమ్మనీరు పంచే మాధవడొస్తాడని పలికే వెన్నెల   వెలుగులలో 
కన్నెల  సొగసులు వికసించే పువ్వులై
తిన్నెల యద పొంగులతో
వెన్నలా కరిగి మగని చేరి చెలిమిపంచే 

హహ ఎంత తీపి మధురం 
ఓహో ఓహో అంటూ జుర్రు జుర్రు అని త్రాగే
మహా మత్తు నిచ్చే మధురం
తహ తహ లాడుతూ ఆధరాల మదురం పొందే 


 

జవ్వని నాతొ సరి జోడా
నవ్వ కుండా నాతొ నాట్యమాడు చూసెదా
కవ్వంలా తిరుగటంకాదు
కవ్వించి నన్ను మెప్పించి నాజోడు అందుకో  


'''అశాంతి ని అరాచకాన్నీ 
అన్ని దిశల వ్యాపింపజేసే
ఆవిష హృదయాలపై 
దాడి చేయండి గళాలతో,
ఆ విష హృదయాలను
దండించండి కలాలతో....''.

తిమిరతకు ఏది ఆలవాలం?
మనిషి మనసులోని త్రుష్ణాజాలం....

దాశరధి గారి'' తిమిరం తొ సమరం'' లోని పంక్తులు..'
తిమిరం తో సమరం
సమీరం లో విహరించు టే పరవశం
కామిత తోడుంటే
సమిత్తు లులేకుండా సంసారి జీవితమ్
'అదేమిటీ ... వీరు లేరా అనుకుంటే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది -
.
అంతలా మన జీవితాలతో పెనవేసుకుపోయింది ఈయన జీవితం/నటన/రూపం. 
.
వెళ్లిపోతారనుకున్నామా అసలు ఈయన? అన్నగారిని కూడా ఈయనలో చూసుకుంటూ 
.
సాంత్వన పొందామే?! అలాంటిది ... ఇప్పటి వారికేమో గానీ ...
.
ఎన్టోడు, నాగ్గాడు లేని తెలుగు చిత్ర సీమ - కళ తప్పింది.
.
ఆ లోటు ఎన్ని మెగాలు, పవర్ లు, మెట్రోలు వచ్చినా తీర్చలేనిది. అంతే ... ఆ..!'
నన్ను దోచు కుందువటే
వన్నెల దొరసాని అన్నారు జమునతో ఎన్.టి. ఆర్
నన్ను నన్నుగా బ్రతకనివ్వు
నన్ను మరిచావు అన్నారు సావిత్రితో ఎ .ఎన్. ఆర్ .

'అనగనగా ఒక కాలంలో......
ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ ఉండేవాడు. అతను ఒక పెంటియమ్ కంప్యూటర్ పెట్టుకొని ఒక నది ఒడ్డున చెట్టు కింద కూర్చుని కొత్తకొత్త ప్రోగ్రామ్‌లు తయారు చేసేవాడు. వాటిని దగ్గరున్న సంతలో అమ్మి బియ్యం నూనె పప్పులూ కొనుక్కుని జీవనం సాగించేవాడు.
ఒకరోజు కంప్యూటర్ మీద పని చేసుకుంటుండగా అది జారి నదిలో పడిపోయింది. అక్కడ నది చాలా లోతు. దిగి తీయడం అసాధ్యం.
ఏం చేయాలా అని దిగులుపడుతుంటే చిన్నప్పుడు చదువుకున్న మూడు గొడ్డళ్ళ కథ గుర్తొచ్చింది అతనికి. వెంటనే నదీ మాతను ప్రార్థించసాగాడు. కాసేపటికి ఆమె ప్రత్యక్షమై ఆ ఇంజనీర్ కొచ్చిన కష్టం గురించి తెలుసుకుని కట్టెల కొట్టేవాడ్ని పరీక్షించినట్టుగానే ఇతని నిజాయితీని కూడా పరీక్షించాలనుకుంది.
ఒక అగ్గిపెట్టె చూపించి "ఇదా నీ కంప్యూటర్" అని అడిగింది.
ఇదేంటి...దేవతకు కంప్యూటరంటే ఏమిటో కూడా తెలియదా అని మనసులో ఆశ్చర్యపోతూ "కాదు" అన్నాడు.
ఈ సారి ఆమె జేబులో పట్టే చిన్న క్యాలిక్యులేటర్ చూపించి "ఇదా" అనడిగింది.
"అబ్బే కాదు" అన్నాడతను.
మూడోసారి ఇంజనీర్ వాడుతున్న కంప్యూటర్‌నే నీళ్ళలో నుంచి బయటికి తీసి "నీ వస్తువు ఇదేనా" అనడిగింది.
"అవును" అన్నాడతను నిట్టూరుస్తూ. 
.
ఆ నిట్టూర్పును గమనించకుండా అతని నిజాయితీకి మెచ్చి నదీ దేవత అతనికి ఆ మూడు వస్తువులూ ఇవ్వబోయింది. ఇంతలో ఇంజనీర్ ఉండబట్టలేక "నా అసలు వస్తువును తీసివ్వడానికి ముందు ఇంకా మేలైన కంప్యూటర్లను కదా నువ్వు నాకు చూపించాల్సింది" అని అడిగాడు. గొడ్డళ్ళ కథలో అలా జరిగిందనే కదా అతను అసలు ఆమెను ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టింది!
నదీ దేవతకు కోపమొచ్చింది. "గాడిదా ఆ విషయం నాకు తెలుసురా. నీకు మొదట చూపించిన రెండూ ట్రిలెనియం, బిలెనియం కంప్యూటర్లురా. ఐ.బి.ఎం వారి లేటెస్ట్ కంప్యూటర్లు రా అవి........" అని తిట్టి అంతర్థానమైపోయింది.
నీతి: టెక్నాలజీలో వస్తున్న మార్పుల గురించి సంపూర్ణ అవగాహన లేకపోతే నోరు తెరిచి నీ తెలివితక్కువ తనాన్ని బయటపెట్టుకోవడం కంటే నోరు మూసుకుని నువ్వు జీనియస్‌వనే అభిప్రాయాన్నే ఇతరులకు కలిగించడం మంచిది.
*** *** ***
ఒక్క టెక్నాలజీ అనే ఏముంది....ఏ విషయంలో అయినా అదే మంచిది. తెలియనప్పుడు నోరు తెరిచి అభాసుపలయ్యేకంటే మూసుకుని ఆత్మగౌరవాన్ని ఉంచుకోవడమే ఉత్తమం.
(నేను కూడా మా నెట్టుసీనుది ఒక కంప్యూటర్ పట్టుకెళ్ళి చెఱువులో పడేసి, ఆ నదీమాతను వేడుకోనా?)
*** *** *** ***'

నరుడా ఏమి కోరిక
నరులు మెచ్చే అంతర్జాల విద్య వళ్ళ
అరవక అలిసితిమి
నరములు, నయనాలు భాద తగ్గించు తల్లి
--((*))--

కన్ను కానక  కొందరు
మన్నును మభ్యపెట్టి, నందిని ఏదో అన్నట్టు
తను ఉన్న స్థితి బాగోక
ఎన్నో మాటలకు ఓర్పు వహించుటే ధర్మం         


__((*))--
జ్ఞాన  గుళికలుమదన పడు టెందుకు

మది తలపులు దోచిన చిలకా చెప్పు

సదా నీ తలపు మరువ

లేదు నాప్రేమను తిరస్కరిచుటేమి చిలకసద్దు చేయక తెలుపు

మొద్దుగా భావించి నన్ను మరువటెందుకు  

పద్దు ఉంది మన జతకు

రద్దు చేయకు మన పెళ్లి వేడుకల తలుపుఆఖరి దాక ఉంటాను, వి

ముఖత చూపి మనసును వేదించకు స

ముఖము గా ఉండలేవా

నఖ పర్యంతం నిన్ను ప్రేమగా చూస్తానుబిడియంతో నీకు చెప్పలేదు   

వడి వడి మాటలతో వేదించి భాద పెట్టకు

తడి చూడు కంటి తడి చూడు     

కాడిలా మోస్తున్న కుటుంబ బారం ప్రేమతో

__((*))--

జ్ఞాన కంద గుళికలు (తత్వం)

 భూమికి వాసన తత్వం

యామినికి చల్లని వెన్నెల చీకటి తత్వం

కామినికి ఆకర్ష తత్వం

యమునికి ప్రాణాన్ని హరించే దైవ తత్వంనీటిది రుచి తత్వం

ఇంటిది విద్యా సంకల్ప సృష్టి తత్వం

కాటిది వైరాగ్య తత్వం

కుటిలత్వం, ప్రేమ మనుష్యుల తత్వంఅగ్నిది దృష్టి తత్వం

లగ్నం స్త్రీ పురుషుల భంద తత్వం

యజ్ఞం బ్రహ్మ తత్వం

నగ్నం శృంగార శిల్పాకర్షణ తత్వంవాయువుది స్పర్స తత్వం

ఆయువుది జిహ్వా చాపల్య తత్వం

కరువుది కర్మ తత్వం

అరువుది జీవసాఫల్య తత్వం ఆకాశానికి శబ్ద తత్వం

వికాశానికి విద్యా పరిమళ తత్వం

వినాశానికి మూర్ఖ తత్వం

ఆశా పాశానికి మనస్సే ప్రదాన తత్వం    
                                                                                                                     ఇంకా ఉన్నది

24, నవంబర్ 2015, మంగళవారం

ప్రాంజలి ప్రభ -జ్ఞాణ గుళికలు - ప్రేమ పారవశ్యం -35

ఓం శ్రీ రామ్    ఓం శ్రీ రామ్      ఓం శ్రీ రామ్
ప్రాంజలి ప్రభ -జ్ఞాణ గుళికలు  

image not displayed 

  సర్వేజనా సుఖోనోభావంతు 

జ్ఞాన  కంద  గుళికలు  (భయం)

భయం ఎందుకు ని
ర్బయం గా ఓర్పు వహించి దృడ సంకల్పంతో
భయం జోలికి పోకు
భయంతో భీతిల్లి మనస్సును వేదించకు

గతం నిన్ను వెంటాడు
పంతంకు పోక వర్తమానాన్ని గమనించు
అంతం చేయు ఆలోచనను
సొంతంగా జ్ఞానాని గ్రహించి సహకరించు

నమ్మిక పలుకు పలుకు
వంమ్ము చేయక పలుకు అర్ధాన్ని తెలుపు
కమ్ము కున్న చీకట్లు
నెమ్మది నెమ్మదిగా తొలగి వెలుగు నింపు

పట్టిన పట్టు విడువు
కట్టిన చీర కట్టనని వేదించు టెందుకు
తట్టి పట్టి అరవకు
వట్టి మాటకే భయం నటించు టెందుకు

అంతరాత్మకు తెలుసు
అంతు చిక్కని ప్రశ్నకు సమాధానంలేదని
కొంత సమాధానమే ప్రకృతి
వంత పలికేవారు నమ్మితే దొరకు జవాబు            

పోతన - శ్రీమద్భాగవతం.!
.
ఎవ్వడు సృజించు బ్రాణుల
నెవ్వడు రక్షించు ద్రుంచు నెవ్వడనంతుం
డెవ్వడు విభుడెవ్వడు వా
డివ్విధమున మనుచు బెనుచు హేలారతుడై!

భావం:---
ఈ లోకంలో సర్వప్రాణులను ఎవడు సృష్టిస్తాడో, ఎవడు రక్షిస్తాడో,
.ఎవడు అంతం చేస్తాడో, ఎవడు అనంతుడో, ఎవడు సర్వవ్యాపకుడో...
.ఆ విభుడే ఈ విధ ంగా పోషించేవాడు, పెంచేవాడు (సర్వం చేసేవాడు) అని అర్థం.
.
చిత్రంబులు త్రైలోక్య ప
విత్రంబులు భవలతాలవిత్రంబులు స
న్మిత్రంబులు మునిజనవన
చైత్రంబులు విష్ణుదేవు చారిత్రంబుల్!
.
భావం:----
శ్రీమహావిష్ణువు చరిత్రలు కేవలం విచిత్రాలు మాత్రమే కావు. ముల్లోకాలను పవిత్రం
.చేసేటువంటివి. జీవరాసులకు మంచిమిత్రుల వంటివి. అడవులకు వసంత ఋతువు ఆనందం
.కలిగిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ చరిత్రలు మునులకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి. ఇవి సంసార బంధం
.అనే లతలను అవలీలగా ఛేదించే లవిత్రాలు (కొడవలి వంటివి)...
.
బాలున్ హరిపదచింతా
శీలున్ సుగుణాలవాలు శ్రీమన్మేధా
జాలున్ సంతోషించక
యేలా శిక్షించె రాక్షసేంద్రుండనఘా!
.
భావం:----.
ఈ లోకంలో సర్వప్రాణులను ఎవడు సృష్టిస్తాడో, ఎవడు రక్షిస్తాడో, ఎవడు అంతం చేస్తాడో,
.ఎవడు అనంతుడో, ఎవడు సర్వవ్యాపకుడో... ఆ విభుడే ఈ విధ ంగా పోషించేవాడు,
.పెంచేవాడు (సర్వం చేసేవాడు) అని అర్థం.
.

పరమానంద ప్రాప్తి  కొరకు
పరుల ఆకర్షించేందుకు చిరునగవుతో
పరువాల వయస్సుతో
పరిచే సౌందర్యంతో ఉన్న స్త్రీ నన్ను ఆకర్షించే  
--((*))--

 జ్ఞాన కంద గుళికలు (తల్ల డిల్లె)

తల్లడిల్లే వృత్తి లేక
పల్లె ఆదరంబు తగ్గే బస్తీ ఆదరనేలేదే 
కళ్ళమాట లాడలేక
తల్లిని పెల్లాం పిల్లలను రక్షిమ్చేదెల

వృత్తి చేద్దమనుకుంటే     
కత్తిసాములా బ్రతకాల్సిన పరిస్తితి
విత్తము దొరకక
చెత్త గాలికి ఎగిరినట్లు బ్రతుకు గాలిలో

కాలం తెలుపు ప్రకృతి
వేలంవల్ల మనిషి దిగజారే స్థితి
మేళం వళ్ళ శుభా-శుభం
సీలం తెలుపు మనిషి ఉన్నతి గుణం

చల్లబడ్డ డప్పు మొగదు
ఎల్లలు దాటిన పదును లేని ఈటె పనికి రాదు
వేల దప్పిన జాలి
ఎల్లప్పుడూ వెక్కిరింపుగా మారుచుండు

తప్పెట తప్పెట కొట్టు
తప్పుచేసిన వారిని ధరణిలో పట్టు
తప్పులను బయట పెట్టు
తప్పించు కోకుండా చేయాలి శిక్ష పడేటట్టు

అలలుగట్టు దాటలేక
వలలు మార్చటం చేతకాక చతికిల పడే
కలలు పండిమ్చిక
కల్లోల జీవితముతొ మనిషి తల్లడిల్లే  
జ్ఞాన గుళికలు (మానవుడు )
ఆదుకొనేవాడు ఆరాధ్యుడు
కృషి వలుడు మధ్యముడు
స్వార్ధ పరుడు అధముడు

హింస పరుడు షండుడు
ప్రాణానికి ప్రాణం ఇచ్చువాడు
ఆపదలో ఆదు కొనేవాడు
కష్టసుఖాల్లో పంచుకొనేవాడు

మంచి మాటపంచెవాడు స్నేహితుడు
ఎవరు చెప్పిన వినని వాడు మూర్ఖుడు
లోకజ్ఞానం తెలియని వాడు అమాయకుడు
వివేకం చూపలేని వాడు అవివేకుడు

విచక్షణా హీనుడు దౌర్భాగ్యుడు
ప్రేమను గౌరవించేవాడు ప్రేమికుడు
భార్యను గౌరవించేవాడు తన్మయుడు
మాటను గౌరవించేవాడు శిష్యుడు
విద్యను భోధించేవాడు భోధకుడు
   __((*))--

జ్ఞాన గుళికలు (నేనెవరు?)

నేను అందరికి అవసరం
నన్ను తలవని వారు లేరు ఈలోకం
నన్ను అమ్మ కన్నా ముందు పుట్టానంటారు
అమ్మని మరుస్తారేమోగాని నన్ను మరువలేరు

మనిషిని మూర్ఖునిగా మార్చేది నేనే
ప్రేమ కోసం నన్ను అడ్డు పెట్టి వేదిస్తారు
ఆ ప్రమకోసం నన్ను వాడుకుంటారు
నాకోసం మానవతా విలిలువలు వదులుతారు

నాకు ఈ లోకం దాసోహం చేస్తుంది
నేనంటే అందరికి వ్యామోహం కూడా
నేనొక తీరని దాహాన్ని, నన్ను మరువ లేరు
నాది నిరంతరం ప్రవాహం, మారుతుంటాను

నాకోసం రాజ్యాలే తల్లక్రిందలయ్యాయి
నాకోసం కొందరు స్త్రీలు సీలాన్నే అమ్ము కుంటున్నారు
నేనొక మహోత్తర శక్తి అను కున్నను
నేను లేందే మనిషి బ్రతకలేదనుకున్నాను

నన్ను మించినది ఒకటున్నది
భక్తి పారవశ్యంలో ఉన్నవారు నన్ను గమనించారు
దేవుని నేను దాసోంహం గా ఉంటాను
నన్ను దాన ద్మాలకు వాడుకొని
పుణ్యం సమ్పాదిస్తారు
నేనెవరో మీరు చెప్పగలరు
నన్ను ఆరాదించని వారు ఈ లోకంలో లేరు
ఇంతకూ నేనెవరో నీకు అర్ధమయ్యే ఉంటుంది 
ఇట్లు 
మీ లక్ష్మి 
inkaa unnadi 

22, నవంబర్ 2015, ఆదివారం

ప్రాంజలి ప్రభ -జ్ఞాణ గుళికలు - ప్రేమ పారవశ్యం -34

ఓం శ్రీ రామ్    ఓం శ్రీ రామ్      ఓం శ్రీ రామ్
ప్రాంజలి ప్రభ 
2zxda-2uwzb-1
  సర్వేజనా సుఖోనోభావంతు 
జ్ఞాన కంద గుళికలు (ఊహ)
సద్గుణములు పంచు
దుర్గుణములను త్రుంచు శక్తి ఏది  దు
ర్మార్గమును అరికట్టి స
న్మార్గామును చూపె భగవత్గీత చదివేదెవరు

సంప్రదాయం ఏది
సంప్రదింపులు లేక పెరిగే స్వతంత్ర భావం
సప్రకృతి కానరాక
విప్రయోగము పెరిగి విభవ కొరకు విడిపోయే

కలల కౌగిట్లో చిక్కి
కల్పనలతో కరిగి వావి వరుస మరచి
కలువలా విలపించి
కల్లలైన కళ్ళ కలయక విడి పోవుచుండె

ఊహల సౌధంలో మునిగి
సహకారంలేక సమస్యలవలకు చక్కి
సహాయమందుకోలేక
అహం అడ్డు వచ్చి పెద్దలకు చెప్పక కృంగె

మనది మనది కానిది
మనసు మనుగడ చెప్పలేని నిజం
 తనది తనది కానిది
తనువు తపనల సిగ్గు విషయం

తిమిరంలో తడబడుతూ
సమీరంలో భాష్యాన్ని చెప్పుట చేతకాక
సమీపంలోని భయంతో
బిడ్డ సొమ్మసిల్లి తల్లితండ్రులవద్దకు చేరే
 

జ్ఞాన కంద గుళికలు (పొద్దు)  

పొద్దు వాలగానే లోకాన్ని
చీకటిలో వదిలి వెళ్ళేవాడు " రవి"
తాను చీకటిలో ఉన్నా
లోకానికి జ్ఞానాన్ని పంచేవాడు " కవి"

పొద్దు వాలగానే మత్తు
సద్దు చేయక సాగు చక చక సూర్యుడు
వద్దన్నా కమ్ము యామిని
మద్దత గా నేనున్నాను వెన్నల జాబిల్లి

దీప వెలుగులు కమ్ము
గొప్పలు చెప్పుట మాని గూటికి చేరు శ్రీ వారు
తప్పులు చేయుట మానే
ఇప్పటి పిల్లల సుఖం కోసం కలిసే శ్రీమతి

కన్ను తెరిస్తే చూడలేనిది
మన్ను ను కమ్ము కొని నీడలా మారే చీకటి
వెన్ను తట్టి వచ్చు వెలుగు
నన్ను నా తోటి వారును ఆదుకొను లక్ష్మి  

--((*))--జ్ఞాన కంద గుళికలు (ప్రేమ )

కర్తవ్య  దీక్ష కనికరం
భర్తని నమ్మిన ప్రేమ సతికి మోక్షం
వార్తలు తెలిసిన గోప్యం
కర్తయైన భర్త భార్యకు పంచాలి ప్రేమ    

ఆకర్షణ ప్రేమగా మారు
సంఘర్షణ లేకుండా జరగాలి పయణం
వికర్షణ జరుగకుండా
ప్రకర్షితమైన ప్రణయం భంధం గా మారు

ఐశ్వర్యాన్ని ప్రేమించిన
విశ్వశ్రేయస్సు కొరకు ప్రేమ భంధం గా మారి
విశ్వాసం వదలకుండ
       ప్రశాంత వదనంతో పేదప్రజలను ఆదుకో               

ప్రతిభను చూసి ప్రేమిస్తే
ప్రతి విషయంలో మేదస్సుతో ఎదుర్కోవాలి
శృతి కలిపి జీవిస్తే 
మతి పరిసుబ్రముగా ప్రశాంతంగా ఉండు  

--((*))--

జ్ఞాన కంద గుళికలు (
పూల మొక్క)
నేనొక పూల మొక్కను
నేను చంద్రుని వెన్నెలకు పరవశింఛి
తనువంతా తహ తహ
తెనీయను గ్రోలే తుమ్మేద పరవశించి

మానస చోరులకు
మనస్సు ఊరట కల్గించేందుకు పరవశించి   
ఎన్నో నాయగారాలతో
మనోవేదనలను తగ్గించి ఆనందం పొందెన్  
--((*))--
రస  కంద గుళికలు -1 (తార)

గారాల వారాల తార
సరాగాల సరిగమల నవ సితార
తీరాల అంచుల చూపి
తరంగాల వెల్లువలా ఆకాశాన్ని తాకే

తారాడే నాదాల తలపే
పోరాడే వయసులో చేరిన తొలి వలపే
నరాల బిగించే తలపే
తారల తెగింపు ఎవరికి తెలియకుండదు

మజిలి మజిలి కి వేడి
తేజంతో సిగ్గు దొంతరలు వలపుల వాడి
సంజీవనిలా పనికొచ్చే
సజీవ శిల్పసుందరి కాదు వలపుల తార 

వలపుల తలపుల సొంతం
గిలి గింతల స్వరాలతొ ఆడే నృత్య తార
వలకు చిక్కి వలపు ఇస్తూ
వెల లేని ధనమును సేకరించిన సితార 

జోజో ముద్దుల తార
జో జో వలపు ఇచ్చుచుండే శృంగారపు తార
జో జో బంగారు తార
జో జో వెలకట్టలేని స్వర్గాన్ని చూపేసితార  
__((*))__

జ్ఞాన కంద గుళికలు-2 (నేటి యువత)

కలల కౌగిట్లో చిక్కి
కల్పనకు కరిగి పెద్దలను దిక్కరిమ్చే
కళల సాధన లేక
కల్లలైన ఆశకు భీతి చెందక నిగ్రహించ్చే

ఊహల సౌధంలో మునిగి
సహకారంలేక సమస్యల వలకు చిక్కి
సహాయను పొంద లేక
అహం అడ్డు వచ్చిన పెద్దలకు చెప్పి కృంగె         

రెప్పల కదలికల్లాగా
ఇప్పటి ఆశయాల సాధనలో మునిగి తేలి
గొప్పలకు పోయి చెప్పలేక
చిప్పలు పట్టలేక ఉద్యోగం కోసం వేటాడే

మనస్సు కేంద్రీ కరించి
యశస్సు కోసం విద్య నభ్యసించి, బ్రమించి
తేజస్సుతో గణీభవించి
ఉషస్సుతో విజయం సాధించాలి నేటియువత   
--((*))--
     

    ఇంకా ఉన్నది 

19, నవంబర్ 2015, గురువారం

ప్రాంజలి ప్రభ - జ్ఞాన గుళికలు -ఆనంద పారవశ్యం -33

ఓం శ్రీ రాం    ఓం శ్రీ రాం    ఓం శ్రీ రాం 
ప్రాంజలి ప్రభ - జ్ఞాన గుళికలు 
Gif..


సర్వేజనా సుఖోనోభవంతు

జ్ఞాణ గుళికలు  -1
 నది ప్రవహించి కడలిని చేరుట ధర్మం
స్త్రీ సహకరించి ఆనందం పొందుట పరమార్ధం
 గాలితో కలసి మేఘం వర్షం కురియుట ధర్మం 
నీటిని సద్వినియోగం చేసుకొనుట పరమార్ధం

 సూర్య చంద్రులు సంచరించుట ధర్మం 
వెలుతుర్ని, వెన్నలని ఉపయోగించుటే పరమార్ధం
పక్షులు,కీటకాలు పరసించి చేసే శబ్దాలు ధర్మం
శబ్ధ కాలుష్యాన్ని జయించి సంగీతమ్ వినుటే పరమార్ధం 

ప్రకృతి పరవశించి పులకించటం ధర్మం 
ప్రకృతిని అర్ధం చేసుకొని నవ్వుతూ బ్రతుకుటే పరమార్ధం 
మానవ హృదయం కృంగి ఉప్పొంగుట ధర్మం
హృదయానందం సహచరులు అందిమ్చుటే పరమార్ధంమదిలో  భావాలు తెలుపుట కవి ధర్మం
భావాల్లో ఉన్న ధర్మాన్నే గ్రహించుట పరమార్ధం
ప్రతిఫలాపెక్షరహితుడుగా జీవించుటే ధర్మం 
ప్రసంసలకు లొంగక కవి ధర్మభోధ చేయుటే పరమార్ధం  

హాస్య -జ్ఞాణ గుళికలు-2
ఇంటికి వచ్చిన ఆడపడచులను ఆటపట్టిస్తూ

సరదాగా పిండివంటలు అన్దరూ కలసి చెస్తూ

పండుగ సరదాకబుర్లు చలాకీగా ముచ్చటిస్తూ  

దీపావలి వెలుగుల మద్య పండుక సంబరాళ్ళుపు: మీ నవ్వులు  వెలిగే పువ్వులు మతాబులు  

స్త్రీ : మీ  నడకలు వెలుగే  తారా జువ్వలు

పు: మీ మాటలు చీమటపాకాయ టపటపలు  

స్త్రీ : మీ కులుకులు వెలుగే  కాకరపూవత్తులుపు; మీ నయనాలు వెలుగే భూచెక్రాలు

స్త్రీ :  మీ శ్రవనాలు వెలుగే విష్ణు చక్రాలు

పు : మీ  వేణి అల్లికలు మెరిసే తీగలు

స్త్రీ : మీ మీసాల రంగులు మెరిసే వెన్న ముద్దలుపు: మీ  బుగ్గల శబ్దాలు నేల టపాసులు

స్త్రీ : మీ  చేతివేళ్లు వెలిగే ప్రేమిదలు

పు : మీ  తేపులు శబ్దం చేసే బాంబులు

స్త్రీ : మీ నడకలు మెరిసే చిచిన్ద్రీలుపు: మీ  జడకుప్పేలు తాటాకు టపాసులు

స్త్రీ : మీ  రాక మా యింటికీ వచ్చాయి వెలుగులు

పు :మీ  పిల్లల్తోవచ్చి తెచ్చారు మూయింట కాంతులు    

స్త్రీ : మీరు రావటమే మాకు కోటి దీపాల వెలుగులు

రస  గుళికలు -3
కావ్యానికి మూలం శృంగార పర్వం

శృంగారానికు మూలం తన్మయత్వం

తన్మయత్వానికి మూలం ప్రకృతి తత్త్వం

ప్రకృతి తత్వమే జత కలయక భంధంతనువుల కలయకలో చురుకుతనం

తపనుల తడితో పొందే పారవశ్యం

వయసు కోరికలతో చెలి చెలగాటం

మనసు మబ్బులలో కరిగే ఉబలాటం  
--((*))--  
జ్ఞాణ గుళికలు// లీలావలోకనం // -4

నెమలి కన్నుల నెయ్యం.
మోహన మురళీగానం
బృందావన విహారం
యమునా తటి.విరహం..
రాస కేళీ వినోదం.
గో పీ మన.మోహనం
గోప జన పరివేష్టితం..
భక్త హృదయ రంజితం
గీతామృత వితరణం..
సూక్ష్మమోక్షతత్వబోధకం
గోవిందం.మాధవం..
సర్వార్ధక జగద్గురుం..
కృష్ణ లీలా,,విలాసం

రస కంద గుళికలు -5

చిరునగవు చిన్నది

మరువమాలతో మనసునే దోచేస్తున్నది

పరువములో ఉన్నది

కురులువిప్పి కులుకు దామా అన్నచిన్నదితరుణి నీకు తగదు

తరతమ భేదాలు చూడ వెందుకు

కరములతో కవ్వించకు

నరములు లాగెట్టు మురిపాలెందుకుచిరునవ్వెందుకు  నన్ను చూ

సీ రుసరుస లెందుకు రసిక రాజశ్రీ

వరూధిని నేను ప్రవరా

తరుణిని తపనలు తగ్గించుటకు రా రాప్రమతో ఇద్దరు కలసి

ప్రేమను బ్రతికించాలని ఆలోచనతో

శ్రమలేకుండా సుఖానికి

తమకంతో, మత్తుతో తన్మయత్వం పొందెన్


అంబరమున వెల్గు రాగా

సంబరముగా భందుమిత్రులతో ముచ్చటించేన్

అంబరమున సంధ్య పొగా

సంబరముగా రాత్రి సఖీ సుఖములు పొందెన్
అభ్యాసముతో సమస్త

సబ్యసంస్కారముల్, న్యాయధర్మం తెలియున్

లబ్యమైన దానితో తృప్తి

మబ్య పెట్టాక సతృప్తిగా సహకరించవలెన్
రస కంద  గుళికలు -6  (జలకన్య )
కలువ రేకుల కన్నులు
గల కాంతామణి కళ కళ లాడే సరోవ
రంలో విరబూసిన ల
తలలో విరహవేదనలో కనిపించే

నయనాల  కలవరం
శయనం కలువపూల జల నిలయం
వయసు పొంగుల వరం
వయ్యారంగా వలపు అందుకొనే సమయం

యర భాద తోలగా లంటే
కరముల కౌగిలింత లో పొందే చల్లని
సరాగాల కలయకే
వరమాలలా చుట్టుకొని పరవశించే

కామనాలు తో మరువక
సమయం వ్యర్ధంపర్చుకోలేక సరోవర
మమునందు శయనించి
తమకపు వేడితో జల సాంగత్యమాయె

దృడమైన ఊరువులు
వెడల్పైన నితంబాల విస్తరణ పరంగా
నడుము వయ్యారంగా
నడివయసులో నారి జలములో క్రీడిమ్చే

--((*))--
  జ్ఞాన గుళికలు - 7

స్పష్టత లేని ప్రేమ పలుకు
నిష్టగ చేయని ప్రార్ధనలు వ్యర్ధములగున్
ఇష్టముగా తినలేకున్నను 
కష్టము గద కవితలల్లగందము నందున్

దుష్టులు వేమ్బడించినన్
నిష్టగా వానిని ఎదుర్కోన లేకుండినన్
శిష్టులకు కష్టతరమున్
కష్టము కాదు ధైర్యముతో ఎదుర్కోనవలేన్ 

నీటికి పారే గుణం క
న్నీటికి లొంగే గుణం ధరిత్రి నందున్ ము
మ్మాటికి ప్రశ్నించే గుణం
కట్టి పడేసి నట్లుగా తర్కించుట తద్యం

దారులెన్నో చూపినావు
నరులకు ఆశలెన్నో కల్పించి చూడవాయే
మరులు కల్పి చూశావు
మరమనుషులకు ముక్తి నిడుము దేవా


తోడేది సుఖపాడేందుకు
కూడేది మనుష్యులతో కలసి తినేందుకు
గూడేది గుట్టు ఉండేందుకు
నీడేది దారులు లేని నా జీవితమునకుయవ్వన ప్రేమ అనేది ఒక వ్యసనం - అది మనస్సుని తొలుస్తుంది
అది మనస్సుని చేయిస్తుంది బ్రమణం - కళ్ళు కానరాకుండా చేస్తుంది
అప్పుడు ఉడుకురక్తం మారు సుడిగుండం - మెదడు పనిచేయకుండా చేస్తుంది
గుండం చుట్టూ పరిగెడుతుంది ఆశా గుర్రం - అదృష్టం ఉంటె ప్రేమ దక్కుతుంది
                                      ఇంకా ఉన్నది