30, డిసెంబర్ 2016, శుక్రవారం

wish you Happy New Year(I.T.Magazine 1/2017/49)


Om Sri Ram - Sri Matrenama:
Pranjali Prabha
wish you Happy New Year

నూతన సంవశ్చర శుభాకాంక్షలు
అంతర్జాలంలో ప్రాజలి ప్రభను ఆదరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మరియు ప్రపంచ తెలుగు ప్రజలందరికి ఆంగ్ల సంవత్సర శుభాకాంక్షలు-

*లోకోక్తి -౧ (ఛందస్సు )

ధర్మా చరణ మార్గం - కోర్కెలకు అవసరం  
జ్ఞానామృత సువిద్యా - మార్పులకు అవసరం  
దోషాల పరిహారం - క్రోధాలను వదులుటే  
మాట్లాడుటలొ శక్తే  - భందాలను కలుపుటే 

 క్షిరంలో జలము కలసిన - గుణాన్నిచ్చున్ 
గంగాలో మురుగు జలముకు - గుణాన్నిచ్చున్
దేహంలో ప్రేమల  మనసుకు - గుణాన్నిచ్చున్    
దుర్మార్గం మరుపుకు సుగుణ - గుణాన్నిచ్చున్

వేకువే క్షణంలో -  కదులుతూ వెలుగు 
రాత్రులే స్వప్నాల -  కలలుగా వెలుగు 
స్నేహాలే భందాలు -  వలలుగా వెలుగు     
మాటలే సాహిత్య  - కధలుగా వెలుగు 

క్షామంలో కన్నీరు -  తలచుట జరుగు  
దాహంకి మున్నీరు - కలపగా కరుగు 
దేహంపై పన్నీరు  -  చిలికిన మెరుగు 
ప్రాణంతో మర్యాద -  వదలక ఎదుగు 

--((*))--

Native Images:
అంబరాల నంటిన సంబారాల నా భావ ఛందస్సు 
*నూతన వత్సర జయము- గేయము 
  
పున్నమి వెన్నెల తోడు రాగా  
కన్నెలు వన్నెల పంచి సాగా 
మిన్నకు అంటెను వెల్గు లాగా 
వన్నెల తెన్నులు  పంచు కోగా 

గిన్నేర్ర కన్నులు విచ్చు కోగా 
బాసయె వాసము వచ్చి చేరా 
ప్రాసయె శ్వాసము ఆశ కాగా  
లాసము హాసము వెంట రాగా

రాసము కోసము పోటి లాగా  
ఛందము నందన తార ల్లాగా 
సుందర బంధము వచ్చి చేరే 
లందున విందులు లందు చేసే 

మందర గంధము విస్త రించే    
అందవు సందుక విందే పొందే    
లాందియ చిందులు వేసి సాగే 
దేవుని దీవెన పొందె అందే 

నవ్వుల పువ్వులు వచ్చి చేరే 
రవ్వల గువ్వలు  సంత శించే
మువ్వల చోద్యము చేసి చూసే  
నిత్యము సత్యము భాష పల్కే 

--((*))--  


*నూతన వత్సర జయము- గేయము

వచ్చింది వచ్చింది నూతన వచ్చరమూ
తెచ్చింది తెచ్చింది నూతన వర్ఛస్సునూ
పల్కింది పల్కింది నూతన భాష్యమునూ  
చెకూర్పు ఓదార్పు  మనకు సత్వరము      

చిరునగవుల శ్రీవాణి నీవెంట ఉండగా
వరగుణముల వర్ధని నీచెంత ఉండగా
కరుణరసము శ్రీమాత నీనీడ ఉండగా
హృదయముల అర్ధము నీసొంత మవ్వగ    

నీతిని నమ్మి భీతిని వదలి జీవిద్దాం
నేతను బట్టి  దివ్వెగ మనము జీవిద్దాం
తల్లి ఓర్పుతో తండ్రి నేర్పుతో జీవిద్దాం
సహన గుణంతో సహకరిస్తూ జీవిద్దాం

ఇహ పర సుఖములు పొందుతూ
బ్రాంతిని తొలగించి శాంతిని నింపుతూ
స్వార్ధము విడనాడి కరుణను పంచుతూ
చెలిమితో చేయి చేయి కల్పి జీవిద్దాం

చదలువుల మర్మముతో సహకరిస్తూ
నిత్యము ధర్మ మార్గమును అనుకరిస్తూ
దేశ సంపద వృద్ధికె నిత్యము శ్రమిస్తూ
కుటుంబాన్ని రక్షించుకుంటూ జీవిద్దాం    
 
--((*))--

కొత్త వృత్తము (ఛందస్సు)
ప్రేమామృత

ఉత్పల మాలలో నుచ్చ భావమ్ముల
రాగము తాళమో  ఉచ్చ స్వరమ్ముల
భావము అర్దమో  ఇచ్ఛ  సేవమ్ముల
సౌష్ఠము శ్రేష్టము పంచె ప్రేమమ్ములు

చంపక మాలలో నింపె తాపమ్ముల
తృప్తిగ  తోటలో సొంపు  రావమ్ముల
ఇష్టము వంపులో ఒప్పు తూనమ్ముల
మత్తుగ మాయలో చిక్కి ప్రేమమ్ములు

మత్తెభ మాలలో  చూపె వృత్త
మ్ము
శక్యము భామతో  చాక చక్యమ్ముల
సత్యము పల్కుతో తెల్పె భాష్యమ్ముల
నిత్యము ప్రేమతో పంచె ప్రేమమ్ములు

శార్దూల  కూర్పుతో మాయా భేదమ్ముల
భావాల  దివ్వెతో  మామా మోహమ్ముల
శోకాలు  ఎప్పుడూ లేకే   సంతృప్తుల
జొప్పించి ఓర్పుతో కూర్చే ప్రేమమ్ములు
--((*))--

*సిరి లో మార్పు (కవిత) 

క్షణ క్షణము మారు సిరి - నిరీక్షణంలో ఉండు సిరి 
పత్ర పత్రము గాలి సిరి  - పరీక్షలలో  విద్య  సిరి 
బగ భగలు   వేడి   సిరి  -  ఆవరోహాణ  అగ్ని సిరి 
తహ తలు నీటి సిరి  -   ఆరోహణల మంచు సిరి 

ఊహకు ఊపిరి సిరి - చలికి వేడియు సిరి
భాషకు  మాటల సిరి - చినుకు నేలకి సిరి  
భాగ్యము పేదల సిరి  -   లవణ కళ్లకు సిరి 
భార్యయు భర్తకు సిరి - మగడు మగువ సిరి 

ఆలోచన ఒంటరి - ఆచరణ పెడసరి
విజ్ఞానము ఒంటరి - అజ్ఞానము గడసరి 
ఆరాటము ఒంటరి - ఆవేశము మగసిరి 
పొరాటము తుంటరి - ఆహ్వానము సహచరి  

వయస్సుకు ఉషస్సు సిరి - యశస్సుకు తమస్సు సిరి 
మనస్సుకు  తేజస్సు సిరి -  మనస్సుకు ఆశిస్సు సిరి 
పద్మముకు సూర్యుడు సిరి - కలువకు చంద్రుడు సిరి 
వెన్నెలకు  చీకటి సిరి  - మేఘముకు ఆకాశం సిరి 
--((*))--
   
చమరివాల - న/న/న/జ/న/లగ IIIII IIIII - UIII IIU
17 అత్యష్టి 64512

కల నిజము నవ దినము - కాలమున శుభమే
శుభ పలుకు నవ నడక  -   వత్సరము ఫలమే
ప్రభ వెలుగు నవ మెరుపు - కొత్త దిన యుగమే
ప్రజల అభిరుచులు పెన - వేసుకొనె సుఖఃమే    
--((*))--
ఆలోచన కొత్త దైతేనే ఫలితం
చేసేపని పాత దైతేనే సులభం
పూర్వ వైభవ స్పూర్తితోనే గమనం
శోభయు నవోత్సాహంతోనే విదితం

బ్రహ్మ విద్య ఆధ్యాత్మ శుబ్రమణం
దైవ సృష్టి అపూర్వ సమ్మేళణం
శాస్త్ర దృష్టి సమార్పు సమ్మోహణం
దేశ వృద్ధి జనాత్మ శఫ్యూహణం  
 --((*))--

  
ప్రాంజలి ప్రభ (ఛందస్సు )
అడుగు అడుగూ కలపి - ప్రేమలతొ పిలువగా

సెగలు వలె గాలితెర - కమ్ముకొని దొలఁగఁగా

మది తలపే మరులు - గ్రోలి కల సరసిలో

గగన జలమే చినుకు - జారి మది తడపగా


నళిని వెలుగే మనిషి - జీవిత కల మెరుపే

తొలికళ ఉషోదయము - కొత్తదనము పిలుపే

గడచినవి కోరికలు - కొన్ని అనుభవములే

మధుర లతలే మనసు - మార్పులకు కలలుగా

గతము వదిలే యవలె - రేపటి బ్రతుకునకే

మనసు మనసే ఒకటి - గా కలసి బ్రతుకుటే

కలక లవగా గతము - మానసము ఒకటిగా

శుభము కొరకే పిలుపు - నూతనమున మనమే

--((*))--

26, డిసెంబర్ 2016, సోమవారం

Inernet Magazine for the month of 12/2016/48

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:
 సర్వేజనా సుఖినోభవంతు 


*ప్రకృతినీ అదుపులో ఉంచే  శ్రీ  వేంకటేశ్వరా-12

గళసీమను మూడు రేఖలు కలిగి ఉండి  
రూపు రేఖలు అపు రూపం కలిగి ఉండి 
జ్ఞాన వాపికలో స్నానము చేసి ఉండి 
శేష పాన్పు పై ఉన్న భర్తను పూజించే 

తేలిక కన్నులు చూపులు కలిగి ఉండి 
ఉన్నతం అవుతున్న వక్షస్థల ముండి 
ముంజేతి కంకణాల తో కడియాలుండి 
సౌభాగ్య లక్ష్మి సుశీల భర్తను పూజించే 

రూప లావన్యాల చేత మోహితుడై ఉండి 
నిండు వన్నెల కప్పబడిన పాన్పు ఉండి
సమీర పవనాలు మనసు తాకుతూ ఉండి 
శ్రీదేవిని పరవశంతో చేరే శ్రీ వేంకటేశ్వరా

ప్రేమతో ఆలపించే వారి ప్రేమను తీర్చి 
భాదతో ఆలపించే వారి భాదను తీర్చి 
సమయాను సారంగా మనుష్య బుద్ధిని మార్చి
ప్రకృతినీ అదుపులో ఉంచే  శ్రీ  వేంకటేశ్వరా  
  
--((*))--
*ధనం 

ప్రపంచం లో జన జీవనాన్ని 
ప్రభంజనంలా చుట్టు ముట్టే
ఇంధనమే .. ధనం

నలుపని, తెలుపని, కలుపని 
పలురకాల ..... ధనం 

వాణిజ్యంబున, వస్తు మార్పిడిన 
నిత్యావసరాల ...... ధనం 

భువిలో మూలం ధనం
సిరి  కలిగి  ఉన్న  శుభం  
సిరి సంపాదనలున్న సుఖం    

ధనమే మైత్రిని    తెచ్చున్ 
ధనమే వైరమున్    తెచ్చున్ 
ధనమే సభలను ఘనత కూర్చున్

ధనం వళ్ళ వ్యామోహం 
ధనం వళ్ళ వ్యసనం
ధనాశకు పొతే హానికరం

ధన  లక్ష్య  దానం  
ధన లక్ష్యం  భోగం
ధన దాపరికం విరుద్ధం 

అర్ధం లో ఉంది పరమార్ధం 
ధనార్జనలో ఉంటె అనర్ధం 
క్షణం క్షణం జ్ఞానం 
కణం కణం ధనం 

ఆశకు పోకు  ఓ  మనిషి  
ఎంత ధనం ఉన్న ఆకలికి 
తినేది లవణ  అన్నమే 
ధనం తినలేము - 
ధనమేరా ఈ జగత్తుకు మూలం 
ఆకలిని తీర్చేది ధనమేరా  
--((*))--

*అందం ఆనందం 

నాలో అందాలు ఇన్ని ఉన్నాయా 
హుందాగా నిలుచున్నా కానరావు   
నీడ అంత  అందముగా ఉన్నదా

కమలాల మధ్య జలములో 
కదులుతూ కమలమన్నట్లుగా ఉన్నదా 
ఉషోదయానికి  విచ్చే పువ్వులాగా
ముఖారవిందం విప్పరిందా 

భూమిని తవ్వితే జల మూరినట్లుగా 
అందాన్ని చూస్తే నోరు ఊరును కదా
 కన్నె సొగసుల అందాలకు 
దాసోహం కానీ వారు లేరుకదా 
వ్యామోహం చెందని వారు లేరు కదా 

ప్రకృతి వరాన్ని అందుకొని 
ప్రపంచాన్నే లొంగ దీసుకొనే 
శక్తి అందానికి ఉంది కదా 
అందం కొందరికి ఆనందం 
మరి కొందరికి అనర్ధం తెస్తుంది కదా 
లేత సొగసుల అందం ఒక రకం 
మధ్య వయసు అందం మరో రకం 
వృద్ధాప్యం లో పంచుకున్న బంధం
ఆదరణ చూపిన బంధం 
నిజమైన అందం ఆనందం 
--((*))--   
Image may contain: bird, sky, outdoor, nature and water
*బ్రతికించుదాం జ్ఞానమార్గం 

నింగికి అందం మేఘం 
మేఘం సంబరం జన జీవం 

నింగికి నాదం బ్రహ్మ వరం 
మానవ జీవం వర్షాల మయం

నింగిలో భాగం సూర్య బింబం 
ప్రపంచానికే వెలుగుల దీపం 
మానవాళికి అదే ఉషోదయం 

నింగికి నళిని మారో అందం
తారలు శశి రాకతో పరమానందం
  
నిశిధంలో కనిపించే ప్రకృతి అందం 
మానవాళికి వెన్నెల సౌరభాలు పులకితం 

చీకటి పరిపూర్ణ ఆనంద పరవశం 
క్రియాశీలక చైతన్యానికి ఇది ఒక వరం 
వరం తో పొందుతాం విరామం      
విరామంలో పొందుతాం ఉత్తేజం 
ఉత్తేజమే అందరికి శ్రేయస్కరం 

రేయిలో జరుగు కిరాతకులు సమ్మేళనం 
దౌర్జన్యాలా  పోరాటాలకు  ఆలయం 
పగలు జాగృతి రేయి చీకటి సామ్రాజ్యం 
అంధకారామ్ ఓటమి వైరస్యాలకు కారాదు స్థావరం  

తిమిరాన్ని పారద్రోలే విధి నిర్ణయం ఆనందం 
వెలుగుల ఆశా దీపం కనిపించని సుఖం 

నలుపు తెలుపుల మేలి కలయక వలయం 
మనస్థత్వాల ఆకర్షణ చీకటి ప్రపంచం 
అంధకార విరామమే అందరికి కాల చక్రం 
నూతన శక్తికి ఉత్సాహా ఉత్థతేజ బలం 
చీకటియే సృష్టి వెలుగుకు జీవన మార్గం      

చీకటిని ఆహ్వానిద్దాం
రమ్యానుభవం పొందుదాం 
అనుభవాల మమేక మైకం రమణీయం   

ఆత్మ దీపం వెలిగించుదాం 
తమస్సును తరిమి వేద్దాం 
బ్రతికించుదాం జ్ఞానమార్గం 

"తమసోమా జ్యోతిర్గమయా "
అన్నది హిందూమత ప్రబోధం 
--((*))--
Image may contain: text


*మేలుకొలుపు (ఛందస్సు ) 

ప్రణమిల్లుతున్నా ప్రకృతికి
సుప్రబాతమన్నా అందరికి 
సమభావమన్నా  ఆహ్లాదమె
నవతా వెలుగే  జాగృతికి  

నింగిలోని వెలుగు - పసిడి బంగారం
వెన్నెలంత తెలుపు - నలుపు కమ్మేనే
సంతసంతొ మెరుపు - నిశిధి సంబారం
మేలుకో ఉదయము - పక్షుల శబ్దాలే    

వెన్నెలద్దుకున్న ప్రభాత పరిచయం 
రంగులద్దుతున్న సరాగ పరిణయం  
రెక్కవిచ్చుకున్న గులాబి పరిమళం 
ఊపిరే సుకున్న  ఉషోద కిరణ మే 

ఆశల నావలో పయనించాలని
ప్రేమల బాటలో ఉదయించాలని
రేతిరి  చీకటీ మాయమోవ్వాలని 
నవ్వుల వెలుగు  కిరణస్పర్శలని 

--((*))--

21, డిసెంబర్ 2016, బుధవారం

ఛందస్సు ఏకప్రాస వచనాలు

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:
Image may contain: sky, outdoor and nature
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు  

*ఛందస్సు ఏకప్రాస వచనాలు

యమునమ్మ కెరటాలనెల రాజునవ్వె
వినయమ్ము  మనసార మను రాజు నువ్వె
వచనమ్ము  నవజాత  కల రాజు నువ్వె
సమయమ్ము వినియోగ  రసారాజు నువ్వె    

ఈడు కుదిరాక... నిన్నే చూస్తూ నిలవలేక
జోడు కలిసాక ... నిన్నే  పిలుస్తూ గడపాలేక 
మాడు పగిలాక ... నిన్నే అరుస్తూ ఉండలేక 
తోడు వదిలాక ... నిన్నే తలుస్తూ బ్రతకలేక 


కొలమానం లేని ఉపమానాల్ని భరించా 
అవమానం చెంది మనువాడిందాన్ని భరించా 
శతమానం తిట్లు తిన్న వాడ్ని భరించా 
తులామానం లా ఉండలేక ఓర్పు వహించా  

నిర్లక్షపు మనుష్యులు నిశ్శబ్దం లోఉన్న 
వివక్షత చూపే మనుషులు ఎగిరిపడుతున్న 
అక్షరత పొందిన మనుష్యులు మాట్లాడుకున్న 
దీక్షతో ధర్మ రక్షణ కోసం నేను వేచి ఉన్న 

అంతరంగపు మాటలు అని వార్యమైనా 
తరంగపు మాటలు నిలబడ లేకపొయినా
భహిరంగపు చేష్టలు భరించ లేకపోయినా 
తురంగము వలే సేవలు అందిస్తూ ఉంటా   

ఎప్పుడో  నిను కల్సి నా నవ రూపమే నని పించెనే  
ఇప్పుడే నిను తల్చినా  యువ రూపమే కని పించెనే 
చప్పుడే విని  వచ్చినా  మన మేకమే  అని పించెనే
ఎందుకో నిను జూచినా మన మీయగా నని పించెనే 
    
ఎందుకో విన గీతికన్ బ్రణయేశ్వరీ మనమెంచెనే
ఎందుకో ప్రణయమ్ములోఁ జిన నృత్యమున్ మనసాడెనే
సుందరీ నును వెల్గుగాఁ గను సొంపుగా నను గాంచ రా
వీణతోఁ గలరావముల్ దలపించుచున్ బలికించవా

వాణిగా లలితమ్ముగాఁ దెలి భావముల్ జిలికించవా
వేణువై వలయమ్ములో వలపించఁగా గులికించవా
ప్రాణమై యిలపై సదా తొలి శ్వాసగా నలరించవా
ప్రేమయై ఇలలో సదా తను వంతయూ జవిజూపవా 


మధురలయ - త/న/స/భ/న/య/న/న/త/గగ 
UUI IIIII - UUI IIIII - UUI IIIII - UUI UU 
29 సువః 150797565 
    
శ్వాసిచ్చు పవనములు - మాయల్లొ కనబడవును - 
కన్నూలె తెరుచుకొను - సూర్యూడు వల్లే 

శబ్దాల గ్రహణములు - గ్రహించు చెవులు విను 
వచ్చేను దశదిశలు -  శబ్దాలు వచ్చే     

*నవ వధువు  నవ వరుడు 

చిరు నగవు మది మలుపు - తొలి వలపు మది తలపు 
కల తెలుపు కలి మనసు  - చక నడుపు మది తడువు 
సుఖ పిలుపు వల బిగువు - వడి కుదుపు మడి ముడుపు 
చలి వనకు బిగి కలుపు  - నవ వధువు  నవ వరుడు 

అలలవలె తలపులిట - కలలవలె వలపులట
మమత తలపుల నటన - మది పరుగుల కలయిక 
తొలి వరద ఉరుకులట -  కెరటముల వలె కలబడు 

సరి సమయము ఫలితము - నవ వధువు  నవ వరుడు 

18, డిసెంబర్ 2016, ఆదివారం

స్త్రీ - పురుష - సాహిత్యం

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు 


స్త్రీ  - పురుష - సాహిత్యం -1
మధురలయ - త/న/స/భ/న/య/న/న/త/గగ 
UUI IIIII - UUI IIIII - UUI IIIII - UUI UU 
29 సువః 150797565 
రచయత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 

జ్యాసంత సొగసులకు - తన్మాత్ర కదలికలకు
తత్భావ పిలుపులకు - చిక్కాను రావా 

సర్వాంగ సుమధురివి  - అన్వేక మధురిమవు
ఆహ్లాద కమలమువి - ప్రేమించ రావా

ప్రత్యేక వలువలను - బంగార భరణమును  
తెచ్చాను తమకముతో  -   క్షమించి రావా 

మందార సుమములిట - సంగీత పవన మిట   
మేఘాల చినుకులిట - నందాత్మ జారా 

మందమ్ము నడక యిట - నందమ్ము కవన మిట - 
ఛందమ్ము రవణ మిట - నందాత్మజా రా 

మందమ్ము మధురలయ - లందమ్ము స్వర సరిత - 
చందమ్ము రవము లిట - నందాత్మజా రా 

మందమ్ము పదము లిట - నందమ్ము నటన మిట - 
విందైన సొబగు లిట - నందాత్మజా రా 
   
నీ శాంతి మరి వలపు - నీ శాంతి మరి తలపు
నీ శాంతి మరి పిలుపు - శాంతించి రావా 

ఈ స్వాస మనదియును - ఈ స్వాస సిరి నెలయు
ఈ స్వాస జల నిధియు - నవ్వాలి రావా      

నీ నాట్య మది మధువు - నీ నాట్య మది సుధయు - 
నీ నాట్య మది ముదము - నేనున్ నటింతున్ 

వచ్చాను తమకముతొ - ఇస్తాను మధురిమను
పొందాలి సుఖములను - సంతోష మేగా

--((*))--  

Image may contain: food


నానననలు - (న)6-లల IIIII IIIII - IIIII IIIII 
20 కృతి 1048576 
రచన  : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 

తొలి వెలుగు కిరణములు - మది తలుపులు తెరుచును 
తెలివి తనము పెరిగెను - ఉదయమున నడకలుయు 
మనసు సఫలము కలిగి - జలమున మునిగి తడిసి 
మనసున మరులు గొలుపు - మనసు చలనము సడలు

కలలవలె దలపులిట - అలలవలె జరుగునట 
చినుకువలె మెరియునట - కుసుమముల వలె ఉబుకు 
వనమున తరువుల వలె - కలసి మెలసి కలియుట 
మెరుపు లవలె మెరియుచు - ముసుగులొ కలవరము         

నవ రసములు కనుగొను - నవ విధముల సరియగు 
సరసముల సమయమున -  రస రుచుల తమకమున 
వధువు యదల సరిగమ -  వరుని వలపుల కలలు
మురిసి కలసి వలపును - మది తలపుల నిజములె 

వనిత వరుసలు కలిపి - వరుని మగసిరికి నలిగి 
తనువుల తపన మరిగి - తరచు రుచులను కలిగి 
మనువు మమతను తెలిపి - మనసు మనసుయు కలసి  
మగువ మరులను గొలిపి - మదనుని యదతొ మునిగి     
  
అలలవలెఁ దలఁపు లిట - నమరగను మది ములిగె 
నలలు నను దడిపె నిట - నలసితిని మెయి గలఁగెఁ 
జలితమయె మదియు నిట - సఖియు నను గనదు గద 
జ్వలనమునఁ గమలితిని - చలనములు సడలెఁగద 

ననలు బలు వనలతల - నయముగను విరిసినవి 
కొనలు చెలు వలరుచును - గొమరుగను మురిసినవి 
కొనిరి యపు డలరులను - కురుల నిడ సువదనలు 
వనితలకు ముద మొసఁగు - పదములయెఁగద ననలు 

తొలివెలుఁగు కిరణము ల-తులితముగఁ గనఁబడఁగ 
మెలమెలగ మహిఁ జెలఁగు - మృదులమగు తెర తొలఁగె 
కలకలము లధికమయెఁ - గలరవము విటపములఁ 
దెలివెలుఁగు పరవఁగను - దెసల మిస దనరెఁగద 

--((*))--

No automatic alt text available.
ఇది ఒక మందాక్రాంతము, సంస్కృతములోవలె విఱుపు, అక్షర సామ్య యతులు. ఇందులో 15 రకములైన వృత్తములు అమరియున్నవి. అవి - 

UUUU - లెగో 1 
IIIIIU - లెగో 2 
UIU UIUU - లెగో 3 

ఈ లెగోలతో వృత్తములు - 

UUUU - IIIIIU - UIU UIUU  
    
సౌందర్యోపా శమువలననే - కామినీ కాంతలేలే    
స్త్రీలోలుండై కుచముఖములే - వర్ణణా తీతమేలే
కాలాతీతం గుణములవలే - స్త్రీప్రెమామృత దివ్వే
ప్రాణాలేలే విరహముగనే - భావ బాంధవ్య మేలే   
   
భావము : స్త్రీలకు అలంకారం ఆయుధం, వారికి సహజ సౌందర్యం ఉంటుంది, మగవారిని ఆకర్షించేందుకు కొత్త కొత్త వేషాలు వేస్తారు స్దన స్సౌష్టవములతో  కామిని కాంతలుగా ఉంటారు. స్త్రీల స్థన సౌ ష్టములే అందాలను వర్ణించడటం ఎవ్వరికి సాధ్యము కాదే , కాలాన్ని బట్టి స్త్రీ ల గుణాలు వెలుగులుగా మారుతాయి, ప్రేమను కుమ్మరిస్తారు, విరహవేదనతో బంధమును పెట్టుకొని, ప్రాణాలను అర్పించి స్త్రీలను గౌరవించటమే అందరి ధ్యేయం .     

       --((*))--

*స్వయం పాకం (ఛందస్సు )

(1) UIU UIU - II - UIU UIU, 

పంతమూ ఎందుకే ప్రియ సందడీ చేయకే 
భావమే చూపవే ప్రియ రాగమే పల్కవే  
ప్రేమయే పంచవే ప్రియ వేగమూ చూపవే 
చేతలే వద్దులే ప్రియ చేష్టలూ చాలులే

నందమో గాలిలో మక రాందమౌ పువ్వులో   
స్నేహమో ప్రేమతో ఇక భాష్యమో భావమో 
అందమా పొద్దులో నర విందుయే రాత్రిలో 
విందుగా గానమే  మరి పొందుటే సంతసం 

మారవా చూడరా మధు పాకమే సొంతమే 
కాలమే పిల్చెరా మధు సమ్మతే  జుర్రుకో 
ప్రేయసీ కూడనా మధు సంగ్రహం చేయనా 
మాధవా సూడరా మధు సూధనా కూడ రా   

ప్రేమలే  పల్కులే విను నాదముల్ విందులే 
గానముల్ చిందులే విను భావముల్ పంచునే 
రాగముల్ వెల్గులే విను సంతసం పొందుకే 
మాధవా రమ్మురా  సిరి నాదగున్  నమ్మురా         
  
మంచిగా నవ్వలన్ బుల కించగా పువ్వు లన్
పంచెనే పువ్వులిన్  బుల కించగా తుమ్మెదన్   
మంచుగా చల్లగా  ఉడి కించగా వేడె క్కే   
దించినా స్వర్గమున్  తిల కించగా దృశ్యముల్ 
--((*))--
సోఁగు - రెండు లఘువుల వంతెనతో స్రగ్విణి - 

స్రగ్విణీ వృత్తపు మధ్యలో రెండు లఘువులను ఉంచి కల్పించిన వృత్తము సోఁగు. సోఁగు అంటే సరము అని అర్థము. స్రగ్విణిలోని స్రక్ అంటే కూడ సరము అనియే అర్థము. ఈ వృత్తమును రెండు విధములుగా వ్రాయ వచ్చును. (1) UIU UIU - II - UIU UIU, (2) UIU UIU - IIUI UUIU. రెండింటికి క్రింద నా ఉదాహరణములు - 

(2) UIU UIU - IIUI UUIU.

జాలమేలా ప్రియా - చలిలోన వేసారితిన్ 
చాలు చాలా కథల్ - సరసాలఁ జాలించరా 
పూల నెత్తావులన్ - బులకించ వేళయ్యెరా 
పాలు చల్లారురా - ఫల మారగించంగ రా 

కాలమే నీదిరా - సుమమాల నీ దేనురా 
కోపమే వద్దురా - మధుపాత్ర పొందాలిరా
తాపమూ తీర్చరా  - మురిపాల ముత్తావురా  
లాస్యమూ చేయకూ  - సరసాలు చూపాలిరా  

తప్త - స/భ/త/త/గ 
13 అతిజగతి 2356 

IIU UII UUI UUI U -13

కథలే  తెల్పుచు సందర్భ సంఘర్షణే 
సమరం జీవిత సంగ్రామ భాష్యాలలో   
సహనం మార్గముగా భావ ప్రాధాన్యతే  
మరులే గొల్పుచు భావాల సాహిత్యమే

మనసే అల్లిన వేదాంగ భావాలు గా 
వయసే విప్పిన పుష్పా0గ కోర్కేలు గా 
తనువే ఎప్పుడు సాహిత్య సంగీత గా 
ప్రేమయే ఇప్పుడు సద్బావ సంతోషగా 

వినుటే వింతలు - చూడాలి అర్దాలుగా 
మలుపే మాయలు - మందిర భాష్యాలుగా 
పరువే ప్రేమల  - సంసార సంతోషి గా 
మగువే సేవల - శృంగార వేషాలు గా 

కలలో కమ్మని -చిత్రాలు చూసేను గా 
చలిలో కౌగిలిలో - జక్కగా  వెచ్చ గా  
కురులే విచ్చెను - కళ్ళల్లొ  గమ్మత్తు గా 
మరులే కొల్పెను - పంతాలు విద్దూరంగా  

కదిలెన్ నా మదిలో - గమ్మగా గీతికల్
మెదిలెన్ నా కలలో - వేగమే రమ్మురా 
కరముల్ నీ వలలో - చిక్కెనే మత్తుకే 
వెలిగించన్ దివెలన్ - వేగమే రమ్మురా
  
--((*))--

హృదయమనేది ఉల్లాసముగా ఉంచుకోగలిగితే ప్రీతిగా ఉంది రసాలు ఊరిస్తుంది 
విశ్రాంతి ఎక్కువగా ఉండి వేడిసెగలు ఎక్కువగా ఉన్న శరీరము ఆశాపాశములకు చిక్కవలసిందే
స్వయముగా భయాన్ని తొలగించుకొని బ్రాంతిలేకుండుగా వలఁపునందించటమే 

ఒకరికొకరై మోక్షము పొందుటకు ఉపచారములు పొందుతో ఆరోగ్యముగా ఉండుటయే ఉల్లసము     
16, డిసెంబర్ 2016, శుక్రవారం

ప్రేమామృతం - (కొత్తది ) ఛందస్సు

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:

fjcw5xc90g25t9dcc7v1.gif (500×500):
సర్వేజనాసుఖినోభవంతు ప్రేమామృతం - (కొత్తది ) ఛందస్సు
రచన :మల్లాప్రగడ  శ్రీదేవి రామకృష్ణ 

UIIUI - UIII - (3) - UIIUI - UIIU
 
 1 .  సర్వ మతాల సారమును - సర్వము కొల్చె  దేముడును
పెన్నిధి లాగా  ఆదుకొనును -   జబ్బు లెకుండా  చూడుటయు సత్యము తెల్సుకొనుటయే. 


2. జాబిలి కన్న గొప్పదియు -    మల్లెల కన్న తెల్లదియు
మీగడ  కన్న  మించినది -  వెన్నెల కన్న చల్లనిది 
బిడ్డపై అమ్మ  ప్రేమయెరా    

3. పుట్టిన ఊరు మేడల తొ - ఉన్న తెనాలి, ధైర్యమును
జీవన మమ్మ నేర్పినది - సత్యమును తెల్పి బ్రతకమ
నీ,పిత నేర్పిన శ్రమయే

4. పాఠము నేర్పె పుణ్యభువి - రక్షణ పేరు  పెంచటము
తెల్గు సమీప వెలుగెను  - నల్గురుకీ సువిద్యయును
పంచుట  వేద పలుకుయే.

5. కోర్కల కొత్త మార్గమున - పట్టణ జల్స లేమరిగి
డబ్బుల యావ పెరిగెను  -  ఇష్టము వచ్చి  ఖర్చులను
చేయుట మోజు కల్గుటయే.

6. ఆదియు నన్ను ఆదరణ - చూపిన పల్లె ప్రేమలను
తెల్సిన నేను ఇప్పుడును - సేవలు అంద చేయుటయు
పల్లె ఋణం తీర్చు టయే.
* 7. తేనెలొ మాగీ తీయన గ - మామిడి పండు ప్రేమయును
అమ్మ  ప్రేమ అంతయును - మామిడి కన్న తీయగును 
స్వత్సము గానె ఉండుటయే.

8. చల్లని మంచు కన్నయును - వెచ్చని అగ్ని కన్నయును
భూమియు మేలు చూపినను  - నింగిన ఉన్న అంతయును
అమ్మను మించి ఏదియులెదే.


9. అక్రమ వక్ర మార్గమున - మూర్కుల కోప తాపమున
తామస వళ్ళ జాతులను - పిచ్చిత నం తొ అనేకముగ
కష్టము పాలు చేయువక్రా.

10. ఏమియు ఉంది లోకమున - స్వర్గ సుఖాలు ఎక్కడను
లేకయు కష్ట మే ఉదయ - భానుల తిర్గి సేవలను
పంచుట యే యశస్సులదీ.. ఈ నిశి రాత్రి పువ్వులను - నవ్వుల కాంతి వెల్గులను

రమ్యముగా సరాగమును - తెల్పి సమాన ప్రేమలను
పంచి సమంగ బ్రతుకుటే.          

 12 . వెన్నను పూసి వేదనను - మాత్రలు వేసి రోగమును
బుజ్జి అనీ  మనసును - చల్లగ మంచి మాటలను
స్వేదము లేక పంచావురా
 
13. కళ్ళతొ నన్ను అర్ధించియు - శోకము తీర్చి  వెన్నంటియు హృదయ తాప తగ్గించియు - శాంతము నాకు కల్గించియు కళ్లతొ నే  కౌగిలించావు రా.
     
14. శక్తిని వృధా చేయకము - భక్తిని మర్చి ఉండకుము
బుద్ధ్దిని వ్యర్ధ పర్చకము - యుక్తితొ మంచి గ్రహించుము
గీతను బట్టి బ్రతుకుము
రా.


15. డబ్బుల జబ్బు ఉండినను -  గుట్టు రట్టు చేసినను
బుద్ధికి ఇచ్ఛ లేకయును - మర్మము ఏది లేకయును
ప్రాణంతొ ఉండు టెందుకురా. Image may contain: flower, sky, cloud, nature and outdoor


16. పుట్టిన తెచ్చు దేదియును - మెట్టిన ఇచ్చు దేదియును
మధ్యన వచ్చు దేదియును - స్త్రీ వల నొచ్చు దేదియును
సౌఖ్యము నివ్వ దేదియురా.

17. శ్రీమతి నమ్మి మారుటను - శ్రీపతి విడ్చి పోవుటను
విద్యను వ్యర్థం చేయుటను - నమ్మియు మోస పోవుటను
ఎప్పుడు నీవు చేయకురా.           


18. న్నులు చూపి పుట్టుటయు - కన్నులు మూసి గిట్టుటయు
రెప్పల పోటు గొప్పదియు - దానము చేసే కళ్ళలొను
సూర్యుడు వెల్గులా మనిషే.

19. మత్తుయు జూదం ఎందుకుయు - మూర్కుల వలే మారకము -మంత్రము శక్తి ఆవాహము - ధైర్యము పెంచే భక్తియును - మార్గము గానే ఉండునురా

20. పెద్దల కేమి చెప్పవలె - పేదల భాద నంతయును
ఓర్పుతొ ఉండి భాదలను  - తీర్చుట తల్లి లాకడుపు
తీపిని అంచి ఉండుమురా .


 No automatic alt text available.


21. జాతక నమ్మి మారటము - వాస్తులు నమ్మి మార్చుటయు
గొప్పల కోసం పోవుటయు  - ఎందుకు కృషి నీ తలచి
నమ్మిన ఋషీ కాగలవూ.

22. తప్పులు ఒప్పినా మనసు - తేలిక, ఒప్పు కోనియడ
తిప్పల తప్ప వూ మది లొ - తప్పులు చేయ నీ నరులు
లోకము లోన లేరునులే
    
23. కోట్ల గడించి నా మెతుకు - అన్నము, ఓర్పే, ఆకలికి
సంతస మంత వాకిలికి - పంతము అడ్డు చీకటికి
వెన్నెల పంచు అందరికే.

24. మొక్కలు వంగి సాయపడు - పిల్లలు పెర్గి భాదపడు
వృక్షము పెర్గి  గాలులను - పంచుట లోక రీతియును
కాలము బట్టి ఉండుమురా.

25. నీకుయు నచ్చి నాకమగు - నీకుయు నచ్చ శోకమగు
తప్పులు చేయు టెందుకుయు - ఒప్పులు చేసి జీవితము
చల్లగా పంచి ఉండుమురా.

No automatic alt text available.
26. దీపము వెలుగు పొందుటయు - చీకటి తిట్టు టెందుకుయు సిగ్గులు చూపె మానసము - చిన్న సహాయ కారగును చీకటి వెల్గె జీవమురా .

27. లేరని తప్పు పల్కుటయు - రారని వత్తి చెప్పుటయు 
వచ్చె దరూ అనేపలుకు -  గాయము మానివేయుటయు  
 ప్రాణము నిల్పి బ్రతుకురా.   

28. అగ్నిపు నీత లౌఅక్షర - బాణమే నాకు రక్షణయు
నిర్ణయ  విజ్ఞ ప్రేరణయె  - వచ్చిన బంధు దీవనలె
నిత్యము  సత్యమే అగుటే.       

29. కర్తల పాలనా క్రమము - సాక్షిగా మేలు చేయుటయు
మర్మము బట్టి తెల్పుటయు - శక్తిని బట్టి నేర్పుటయు
వ్యక్తి గ యుక్తి ప్రేరణయే.

30. సూక్తుల సాధనే మనకు - సాక్షుల ప్రేమ యే మనకు
పాఠము చెప్పు గాత్రముతొ - సౌఖ్యము పంచు మార్గమున
పాలన చేయు టేమనకూ

31. నేనొక మోటు మానసిని - నేర్చిన విద్య తక్కువయే

జ్ఞానము పంచె శారదని - ప్రార్ధన తో వరమ్ములను
కోరితి సేవ చేయుటకే.

32. సంఘము కోరి విద్యలను - పంచుట నిల్చి తోడ్పడుట
తల్లియు తండ్రియే మనకు - దీవెన నమ్ము టే కవిగ
సేవలు చేయు టే పనిగా.

33. పొద్దునె లేచి వ్రాయటయు - నిత్యము సత్య మార్గమున
విద్యయు  ధర్మ మార్గము - దానము చేసి తృప్తి పడె
జీవన మే దినమ్ము సిరీ.

34. .తూరుఫు తెల్ల వారినది - బిడ్డల మేలు తల్లి తపన
తోరణ మే అలంకరణ - చేసిన భర్త  సేవ వలన
వేళకు భార్య సావసమే

35. మంచు తుషార బిందువులు - మానస తీగలే యగును -   
తెల్లని పట్టు చీరమణి - మోహిత భావమే కలుగు
స్త్రీలలొ ప్రేమ అమృతమే 

-((*))--