16, డిసెంబర్ 2016, శుక్రవారం

*శ్రీ శ్రీనివాస (ఛందస్సు - లీల )

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:

సర్వేజనా సుఖినోభవంతు
ప్రాంజలి ప్రభ 
* ఛందస్సు - నివేదన  -13      
U-U-IUIIIU - IIUIIIU - సురభి 

ఆశా మనస్సు చెరిచే - మమతల్ని చెరిపే 
పాశంకు చిక్కి నలిగే - సమయం కరిగెనే
పాఠాలుగా మనసునే - నిలిచే తెలియకా         
దేవా నెచేయునదియే- నను గాంచవలనే
   
కామమ్ము నన్ను కుదిపే - కనుచూసి కలిసే
ప్రేమమ్ము నన్ను దయగా - మురిపాల మరుపే
వాసమ్ము  చేసి న రతీ - నను నమ్మి మెరిసే 
హాసమ్ము నిండె మదిలో - మమకారము ఇదే 

అజ్ఞాన రూపమిది నా -దని ఎంతు నెపుడున్      
విజ్ఞాన దీపముల తో - మది నింపు ఇపుడున్ 
జిజ్ఞాస చూపకుమా - సుఖమివ్వు  యెపుడున్
బ్రజ్ఞానుఁ జేయుమనుచున్ - బ్రణమిల్లెదను నేన్ 

నమో  నమో   తిరుమల తిరుపతి   వేంకటేశా  
గోవిందా గోవిందా గోవిందా   

--((*))--   

*నిజరూప ధర్శించు కుంటూ వేడుకుంటున్నా 

కల కమ నీయ మైనది - కల హిమ బిందు వైనది    
కల మధు తృప్తి నైనది - కల కధల లోక  మైనది 
కల జ్వాలా తోరణ మైనది - కల కామి తార్ధ   మైనది      
కల చిర స్మరణీయమైనది - కల కాదు నీదర్శన మిది

కల కాదు ఇది పవిత్రత - కళ పరోపకార దృక్పధం 
కళ మానవ జన్మ శుకృతం - కళ స్వార్ద రాహిత్యం
కళ మానవ చరితార్థం - కళ చిత్త  శుద్ధికి మార్గం 
కళ సర్వ మానవ సౌభాతృత్వం - కళ స్థిర చిత్తం

ఫలితాన్ని ఆశించక - దృఢ సంకల్పం తో 
స్థిమిత ఆచరణ - మనో దృక్పధం తో 
క్రమ శిక్షణ  గా - మనో వాంఛలతో
అభ్యాస ఆరాధనతో  వేడుకుంటున్నా 

కలలో  నీమాటలు అక్షర  సత్యంగా  భావించా 
కలియుగంలో మాయనుండి ప్రార్ధిస్తూ భరించా
చెడుని తిరస్కరించి మంచి   కోసం జీవించా 
కలకాని నిజరూప ధర్శించు కుంటూ వేడుకుంటున్నా   
నమో నమో శ్రీ తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర 
గోవిందా - గోవిందా - గోవిందా      
ఈ తిరుమల తిరుపతి కొండపై 23 -12 -2016  వ్రాసినది 

ఇందు పొందు పరుస్తున్నాను 
ఎందరో మహానుభావులు అందరికి వందనములు, నాకు కలలు వచ్చుట తక్కువ, కానీ  ఈ  కవితా వ్రాసిన తర్వాత నాకు తెల్లవాయారు జామున అనగా 3 .౪౦ (౪-౧-౨౦౧౭) నిముషములకు ఒక కల వచ్చింది. ఆ కలలో ఉన్న సారాంశ మిది, దీని భావ మేదో  నాకు తెలియదు, తెలిసిన వారు చెప్పగలరు 
నేను  గుడి ప్రాంగణంలో తిరుగు తున్నాను, అది ఎక్కడో తెలియదు, అక్కడ ఓ రేకులు షెడ్డు ఉన్న ది, దానికి తాళాలు వేసి ఉన్నది , అక్కడ ఒక పిల్లవాడు నాన్న నాన్న, అని ఏడుస్తున్నాడు, ఎక్కడ మీ నాన్న అని అడిగాను, అదుగో అన్నాడు,  నేను కూడా తలుపు సందులో నుంచి చూసాను, అంత గాఢాంధకారము ఒక మూలా స్థిరా సనంగా కూర్చొని ఉన్న  ఒక వ్యకి కనిపించాడు , అంతలోనే ఆగదిలోకి ఇసుక రేణువులు కమ్మినాయ్, గుడి అంతా ఇసుక నిండి పోయినది, ఇసుక తప్ప ఏమి కనబడలేదు, ఆ పిల్లవాడు నాన్న నాన్న ఏమైనాడు అని ఏడుస్తున్నాడు, తలుపు తాళం పగలకొట్టాలని ప్రయత్నిమ్చాను కుదరలేదు, ఇక్కడే ఉండు నేను వేరొకరిని పిలుచుకు వస్తా అని వెళ్ళాను అంతే  తిరిగి వచ్చాక పిల్లవాడు లేడు ఇసుక లేదు తలుపు సందులో నుంచి చూస్తే వెలుగు చున్న దివ్య   రూపం కనిపించలేదు. ఆరూపం వర్ణించే శక్తి నాకు లేదు అటువంటి అద్భుత రూపం 
ఇది నిజమైన యదార్ధ కల   
    
       

11*వేడుకుంటున్నాను శ్రీ వేంకటేశ్వరా 

ఏమని చెప్పేది, ఎలాచెప్పేది  
ఏ విషయాన్నయినా ఎలా విన్న వించేది
నీవు కలియుగ దైవానివి 
నేను సామాన్య మానవుణ్ణి 
కర్మ బద్ధుణ్ణి, కనికరం అంటే తెలియనివాణ్ణి
దారి తెన్నూ తెలియక నీ చెంత 
చేరుతున్నవాణ్ణి శ్రీ వేంకటేశ్వరా

నీ కృపా కటాక్ష వీక్షణాలను
నాపై ప్రసరించిన నా బుద్ధి మారునేమో 
నా పాపాలు తొలుగునేమో 

నా  అంతరాత్మ ప్రభోధంగా 
నీ చ్చేంత చెరియన్నను, నీవే నాకు దిక్కు 
సర్వ త్వజించి నీకు పూజలు చేయలేను 

కర్మానుసారముగా నడుస్తూ నా మదిలోని 
తలపులను, కష్టాలను తెలుపు కుంతున్నాను  
కనుపాపగా నీవే నా చెంత ఉండి
నా గమ్యం ఏమిటో తెలియపరుస్తున్నావు 

అయినా నీ దర్శన భాగ్యం కోసం 
ఏడుకొండలు ఎక్కి నడిచి వస్తేగాని 
కేశములు అర్పిస్తేగాని
కానుకలు సమర్పిస్తేగాని 
నా మనసుకు తృప్తిగా ఉండదు

అయినా నీ బంటును నేనయ్య 
నీ ఆజ్ఞ కోసం ఎదురు చూస్తూ 
నిత్యమూ నీకు పూజలు చేస్తూ 
నీ చెంతనే మా విన్నపాలు విన్నవించు 
కుంటూ నీ ప్రసాదంతో జీవిస్తూ 
వేడుకుంటున్నాను శ్రీ వేంకటేశ్వరా          
  
 గోవిందా గోవిందా గోవిందా 
  
--((*))--

No automatic alt text available.


10.*కాపాడే శక్తి నీకే ఉంది శ్రీ వేంకటేశ్వరా
రచన: మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 

అస్త్రము తెలీదు , శస్త్రము తెలీదు 
శాస్త్రము అసలే తెలీదు 
నిమిత్త మాత్రుణ్ణి , నిర్నీత సమయాన్ని 
సద్వినియోగ పరుచుట తప్ప 
నాకు ఏమీ తెలియదు శ్రీ  వేంకటేశ్వరా

బంధ,అనుభంద, ఆత్మీయతను  
ఆశ్రయ, అనురాగ, ఆత్మ విస్వాసమును
అనంత కోటి సాహిత్య సంపదతో 
నీ దివ్య రూపమునకు అభిషేకముతో   
ఆత్మార్పణము చేస్తున్నాను 
సువాసనా వెలుగును అందించే 
హారతి కర్పూరము లాగా కరగి 
పోవాలని ఉన్నది శ్రీ వేంకటేశ్వరా 

వర్ణ, సువర్ణ, వదలి, అపర్ణ లాగా 
ఆది మధ్యాంత రహితుడవైనా 
అనంతకోటి బ్రహ్మాన్డ నాయకుడవైనా
శ్రీ దేవి, భూదేవి సమేతుడవైనా
నిత్యకళ్యాణ దురంధరుడువైన
కలియుగ కల్పతరువైనా నిన్ను 
అజాత శత్రువని భావించి, 
ప్రేమతో ప్రార్ధించటం తప్ప
ఏమీ తెలియని ఆరాధకుణ్ణి శ్రీ వేంకటేశ్వరా

కరుణించి, నా మనస్సుని 
ఏకాగ్రతలో ఉంచి, నిత్యమూ  నీ సేవ 
దేశ సేవ, చేయుటకు అనుమతి 
కోరుతున్నానుఁ శ్రీ వేంకటేశ్వరా 
అమ్మ అలివేలు మంగమ్మను కూడా
హృదయ పూర్వకముగా ఆరాధిస్తున్నాను 
ఆశీర్వాదములతో, మా నడకను   
మార్చి కాపాడే శక్తి నీకే ఉంది శ్రీ వేంకటేశ్వరా

గొండా గోవిందా - గోవిందా గోవిడా - గోవిందా గోవిందా     
--((*))--

ప్రాంజలి ప్రభ 
రచన మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 


9.తృప్తి పరిచావు శ్రీ వేంకటేశ్వరా

మనసు ఊహాలతో పరిమళిస్తూ 
తనువెల్ల కనులై ఎదురుచూస్తూ 
యదలోని తీపిగుర్తులతో పిలుస్తూ  
పద్మావతి ఉన్నది శ్రీ వేంకటేశ్వరా      

పవలు, రేయి ఎదురు చూపులతో 
వనమాలీ కోసం మదిలోన పరవశంతో 
నీ కోసం ఇసుక తెన్నుల పాన్పులతో
పద్మావతి ఉన్నది శ్రీ వేంకటేశ్వరా     

వలపుల తలపులు మనసుకు చేరగా 
మది కోరికలు తడి పొడి తపనులుగా 
మధుర భావాల ఊహల ఊయలుగా
పద్మావతిని చేరావా శ్రీ వేంకటేశ్వరా   

విరహపు వెన్నెలను సేదతీర్చి 
పరవశమ్మున హృదయమర్పించి 
మాకోసం ఏడూ కొండలు ఎక్కి వచ్చి 
దర్శనమిచ్చి కష్టాలను తీర్చిన శ్రీ వేంకటేశ్వరా     

సతుల హృదయాలు అర్ధం చేసుకొని 
ఎదురు చూపులను తృప్తి పరుచుకొని 
నిలవేణిని తృప్తి పర్చి, కానుకలందుకొని
ప్రజల మనస్సును తృప్తి పరిచావు శ్రీ వేంకటేశ్వరా

గోవిందా గోవిందా - గోవిందా గోవిందా - గోవిందా గోవిందా   

--((*))--

8.*దేవాది దేవా నమో నమో శ్రీ వేంకటేశ్వరా-8 

కడలి మీద శేష పాన్పుపై 
చూస్తూ సంతృప్తితో ఉన్నావు  దేవా 

చెరువు నీళ్లతో తృప్తి పడుదామను
కుంటున్నాము దేవా 
బక్కెట్ నీళ్లు దొరికేటప్పటికల్లా
కష్ట మవుతుంది దేవా
మా వరకు గ్లాసుడు నీళ్లతో 
సరి పెడు కుందామను కున్నాము దేవా   
చెంచా నీళ్లతో తృప్తి పడి
కలియుగ మాయ తొలగించుటకు  
నిన్ను వేడుకుంటున్న శ్రీ వేంకటేశ్వరా

నేను కన్న కలలు... 
కలల గానే మిగిలి పోయాయి దేవా 
గాలిని కొనుక్కోవాల్సిన 
పరిస్థితి వస్తున్నది దేవా 
ప్రకృతిని కొనుక్కోవాల్సిన 
స్థితి ఏర్పడినది దేవా   

ధర్మాన్ని రక్షించే వారు
కానరావటము లాదుదేవా 
అధర్మాన్ని అణిచేవారు
కనుచూపులో కనబడుట లేదు దేవా

ఒక్కటి సాకారం లేదు దేవా 
ఎవరినమ్మలో ఎవరినమ్మకూడదో 
తెలియక మంచిని బ్రతికించేందుకు 
కడలి ఒడ్డు దాటాలని 
పయత్నించినట్ట్లుగా 
ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాను దేవా     
ఈ మాయను తొలగించమని వేడుకుంటున్నాను
దేవాది దేవా నమో నమో శ్రీ వేంకటేశ్వరా  
--((*))--   
ముదావహమ్ము నీదు పూజ ముక్తినిచ్చు త్రోవగా 
హృదంతరాళమందు నెంచి హేమమంచు కొల్చి నీ 
పదమ్ములందు కాంక్షలుంచి భావమందు భక్తి తో 
సదా నినున్ తలంతు నయ్య స్వామి వేంకటేశ్వరా!


  --((*))--
7.*నమో నమో శ్రీ తిరుమల తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వరా -7

గెలుపు ఓటములు అనుభవించాను 
నీ కరుణ కోసం గుండె బిగపట్టి ఉన్నాను 
శ్రవించే గాయాన్ని లెక్క చేయ కున్నాను 
కాలమానాన్ని తట్టుకొని ప్రార్థిస్తున్నా శ్రీ వేంకటేశ్వరా

సంఘర్షణను తట్టుకొని సానుభూతి చూపాను
మనసు గాయాన్ని మౌనంతో సరి చేస్తున్నాను 
నిర్లక్షపు మనసును మార్చుటకు ప్రయత్నిస్తాను
నాకు మంచి గుణాలు కలిగించు శ్రీ వేంకటేశ్వరా 

మౌన నివేదనతో ప్రార్ధించి అర్ధించు తున్నాను 
రేపటి ఆశల రెక్కలను తొలగించ మంటున్నాను 
అశ్రువులతో ఆరాధించుతూ వేడు కుంటున్నాను 
క్షణ భంగురమైన జీవితాన్ని నీకే అర్పిస్తున్నాను 
నమో నమో శ్రీ తిరుమల తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వరా 

గోవిందా గోవిందా - గోవిందా గోవిందా - గోవిందా గోవిందా   

--((*))--

6.ప్రాంజలి ప్రభ -6  
నమో నమో శ్రీ వేంకటేశ్వరాయనమ: 
రచన మల్లాప్రగడ శ్రీ దేవి రామకృష్ణ 

కలియుగంలో కనుపాపలా నిల్చావు 
నిన్న, నేడు, రేపు, అని భేదము లేకున్నావు 
జీవన ప్రయాణానికి సహకరిస్తున్నావు 
కలియుగ తండ్రిగా ఆదుకుంటున్నావు శ్రీ వేంకటేశా

అంతర్జాల ప్రపంచముగా మారుస్తున్నావు 
అర్థముగా, పరమార్ధంగా సంచరిస్తున్నావు 
అంతర్ధానంగా అందరి హృదయాలలో ఉన్నావు 
మేధాసంపదను పెంచి సహకరిస్తున్నావు శ్రీ వేంకటేశా

గమ్యం వడిలో గమ్మత్తులు సృష్టిస్తున్నావు
అభీష్ట సిద్ధికై అక్షర వ్యాప్తి పెంచేస్తున్నావు
సత్య, సాత్వికత, నిస్వార్ధ ప్రకృతిని ఇచ్చావు
ప్రతిక్షణం దివ్య ఆశీస్సులు మాకు అందిసున్న శ్రీ వేంకటేశా

కేశములు ఇచ్చి, నల్లధనం పంచిన ఏమనవు 
అర్ధాన్ని దాచేవాడ్ని, ఆరాటపడేవాడ్ని కాపాడుతావు
నిత్యం నిలపడి పరీక్షిస్తూ మాహృద్యంలో ఉన్నావు 
సమస్యలను సృష్టిస్తూ, రక్షిస్తు, చూస్తున్నావు శ్రీ వేంకటేశా

నమో నమో శ్రీ వేంకటేశ్వరాయనమ: 
గోవిందా గోవిందా - గోవిందా గోవిందా - గోవిందా గోవిందా 
--((*))--         
   Your mind puts out a powerful broadcast of energy. It determines how you experience the world and what you create. Your thoughts are magnetic; they go out from you and draw to you those things you think about. Your inner dialogue is important, for the way you speak to yourself determines the events, people, and objects you attract.    Orin

5.*మమ్ము ఆదుకుంటున్న శ్రీ వేంకటేశ-5

పాలామబ్బుల పానుపు వేసీ 
నీలాలాతెర పైన మూసీ
తారల వెలుగులు చవిచూసి 
చెంద్రుడిలా వెలిగి పోతున్నావు 

కారు మేఘాలను కమ్మనట్లు చేసి 
గాలికి అవి కదులు నట్లు  చేసి
పచ్చని పైరుపై వర్షము కురిపింపచేసి 
తెలియని మచ్చతో చూస్తున్నావు 

జీవరాశులకు జీవం పోసి 
ఉషోదయ అందాలు అందచేసి 
అంధకారం తొలగింపచేసి  
చల్లని చూపులతో చూస్తున్నావు 
  
మధురామృతము అందజేసి
మందబుద్ధులను బాగు చేసి 
మనోనేత్ర గుణాలను సరిచేసి
మనస్సుతో ఆడుతున్న పరమాత్మవు 

మదితలపులకు అర్ధంచూపి 
అనురాగ బంధాలకు మార్గం చూపి
ఆశల వలయము నుండి మేల్కొల్పి 
ఆదుకుంటున్నావు శ్రీ శ్రీవేంకటేశా 


గోవిందా - గోవిందా - గోవిందా
--((*))__ 

4.*నమో నమో శ్రీ వేంకటేశ్వర-4

చీకటి అంటే తెలియని దేవా శ్రీ వేంకటేశ్వర
మా చీకటి కళ్ళను తెరవటానికి ఉద్భవించావు   
వేకువ తలుపులు తెరచి దర్శన మిస్తున్నావు  
రెక్కలు విచ్చుకున్న ఉషోదయాలు ఒకవైపు 

నీ ఊపిరి పోసుకొన్న భక్తులు ఆశలుమరోవైపు 
నులి వెచ్చని కిరణ స్పర్శలు ఆహ్లాద పంచావు
చిన్న చిన్న ఒత్తిడిలో ధర్మదర్శనం కల్పించావు  
నిదర్శనంతో మాకు బ్రహ్మా నందం కలిగించావు  

అతి చిన్న వెలుతురు మధ్య మెరుపు మెరిసావు  
ఆశలతో వచ్చి, కేశములు, కానుకలు సమర్పించాము  
మా జీవన ప్రకృతి ప్రశాంత పరిచి కాపాడే వాడవని   
ప్రణమిల్లుతున్నాము నమో నమో శ్రీ వేంకటేశ్వర
  --((*))--
Emotions such as fear, anger, frustration, and immobility are energies. And you can potentially ‘catch’ these energies from people without realizing it. If you tend to be an emotional sponge, it’s vital to know how to avoid taking on an individual’s negative emotions, or even how to deflect the free-floating negativities in crowds.:


3.*శ్రీ శ్రీనివాస (ఛందస్సు - లీల  )

సుందరానన బ్రోవా - శోభలివ్వగ దేవా 
ఎందు కాంచిన నీవే - యీ జగ మ్మెల నీవే
మందిరా నన దేవా - ఆట లాడగ రావా
పాట పాడుత రావా -  శ్రీనివాస శ్రీ పాదా     
  
మంద హాసపు మెఱుపై - మనసు మార్చేటి తెలివై 
సుంద రాంగన తలపై - మనసు తెల్పేటి  పతివై 
కాల మంతయు సిరులై - మనసు దోచేటి  గురువై 
మార్గ మంతయు వెతలై - మనసు పంచె శ్రీ నివాస   

లలిత సుందర ముఖమై - వంద పూవుల నెలవై
మధుర భావము మెరుపై -  మధు సంధ్యల యెఱుపై
 సకల భాదలు తరిమే  - హావ భావ భరితమై
వెతలు తీర్చిట జగమే - శ్రీనివాస ఎలుకోవా 
  
నాద గీతము పాడెద - నన్ను బ్రోవఁగ రారా 
ఛాదనమ్ముల బూవుల - స్వామి గొల్తును రారా 
బోధనమ్ములఁ జేయఁగ - బుద్ది నీయఁగ రారా 
కోర్కలు తీర్చు నీవెగ -  శ్రీనివాస ఎలుకోవా 

 ఆది దేవుఁడ వీవే - ఆది యంతము నీవే 
నాదబిందువు నీవే - నాయకుండవు నీవే 
వేదనలఁ బలు బాపెడు - వేదవేద్యుఁడ వీవే 
పేద నిఁక కరుణించర - పెద్ద హృదయము నీదే 

శ్రీ శ్రీనివాసాయనమ: శ్రీ వేంకటేశాయనమ :
గోవిందా గోవిందా - గోవిందా గోవిందా - గోవిందా గోవిందా 

--((*))-- 2.నమో వేంకటేశాయనమ:

నవమాలికలను , తులసీదళాలను ధరించి

నవరత్నములను, లలాట తిలకమును ధరించి
నిలబడి హృదయంలో లక్ష్మిదేవిని భరించి
నవమన్మధాకారా రూప నమో వేంకటేశా

నవ రాగాల ప్రార్థనలను ఆలపించు  

నవ మేళ వాయిద్యాలతో స్వరపరచి
సంగీత గాణ మాధుర్యముతో పిలిచి
సతి పతులను మేల్ కొల్పుతున్నాము
మమ్ము క్షమించవయ్యా నమో వేంకటేశా

దివి నుండి భువికి దిగి వచ్చావు

మా కోర్కలు తీర్చుటకు నిలబడినావు
మా కన్నీరుతో ని పాదాలు కడగాలని
మాభాదలను, కష్టాలను తీర్చే నాధుడవు
అని తలచాము నమో నమో వేంకటేశా
  
కారుచిచ్చులా మండు తున్నది నా హృదయం
నాలో ఉన్న అహంకారాన్ని తొలగించవయ్యా
నామది నీపాదాల చెంత ఉండేందుకు అవకాశం
కల్పించవయ్యా  నమో నమో వేంకటేశా

తల్లి తండ్రులకు సేవలందించి నీపాదాల చేరా    

కరుణ సాగర భందాలను దరి చేర్చి ఇక్కడకు వచ్చా
హృదయ వేదనతో ప్రార్ధించు తున్నా నీ పాదాలు
కందకుండా  పాదరక్షలుగా ఉంటా నమో వేంకటేశా   
  
కర్మలకు అతీతుడవు నీవు, కర్మలకు చిక్కిన 
నా మనస్సును తేలికపర్చవయ్యా నమో వేంకటేశా   
గోవిందా గోవిందా ...  గోవిందా గోవిందా ... గోవిందా గోవిందా

==((*))==


1. నమో నమో  వేంకటేశ నమో నమ:నమో నమో  వేంకటేశ నమో నమ:
 ఎన్నెన్ని జన్మాల వరమో.... నా వాడవైనావు నీవు
నేనున్నా సంభావ ఫలమో .... నా  ప్రేమ పాత్రుడవు నీవు
బంధాల అర్ధాంగి సేవయొ .....    నా శక్తి అంతయును నీవు
జన్మాల సాక్షాల పనియె ...... నా మోక్ష మార్గాన్ని చూపావు నీవు  

నమో నమో  వేంకటేశ నమో నమ: 

కలువల మించిన నీ కనులు ...   చిలికెను నాలో వెన్నెలలు
మనసును దోచిన   నీ కనులు ...... వలికెను నాలో తేనియలు 
పదములు పాడితి నీ కనులు .... పలికెను నాలో రాగములు 
వరములు కోరితి నీ కనులు  .....  తలఁచెను నాలో తప్పులను 

నమో నమో  వేంకటేశ నమో నమ:
  
చేష్టలు చూపి ... జారుట చూసి .... కసి కసి  నవ్వు వినిపించకు 
పల్టీలు చేసి  ......  కారుట చూసి .... కని విని నవ్వు తలపించకు 
వేల్పులు చూసి ....   వేదాలు విని ... తెలియని నవ్వు చూపించకు  
బాణాలు దూసి.. ప్రాణాలు తీసి... ముసిముసి నవ్వు విసిరేయకు

నమో నమో  వేంకటేశ నమో నమ:

మనువు నడుమ తనువు నలిగితే కడదాకా సాగాలి 
కలసి నడుమ కధలు కదిలితే కడదాకా లాగాలి 
మనసు నడుమ మగువ పిలుపుతో  కడదాక ఏలాలి  
కడలి నడుమ పడవ మునిగితే కడదాక ఈదాలి

నీ భక్తుని కష్టాలు కడతేర్చి కాపాడుట నీవంతు


నమో నమో  వేంకటేశ నమో నమ:
గోవిందా గోవిందా ...  గోవిందా గోవిందా ... గోవిందా గోవిందా