28, జులై 2015, మంగళవారం

Pranjali Prabha-1(వ్యాస పూర్ణిమ - గురు పూర్ణిమ)

ఓం శ్రీ రాం                ఓం శ్రీరాం    ఓం శ్రీ రాం 
ప్రాంజలి ప్రభ -1
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు 


వ్యాస పూర్ణిమ - గురు పూర్ణిమ
గురువుగారు మనం రైల్లో వెళుతున్నాం గదండి, ఈ పట్టాలు ఎందు కలవ వండి, ఈ చెట్లును చూస్తూ ఉంటె వేలిపోతున్నట్లుకనబడు తున్నాయి, అసలు గురువు ఎవరండి వివరంగా మాకు చెపుతార. మనం దిగే ఊరు వచ్చే దాకా కాస్త కాలక్షేపం. 

పరోపకార భావన, జపపూజాదులు  ఆచరణ, సర్ధక మైన పలుకు, శాంతా స్వభావం, వేద వేదాంగాలు క్షుణ్ణంగా తెలిసియున్డటం, యొగశాస్త్ర  సిద్దాన్తాలను సులువుగా భోదించడం, దేవతలా మనస్సులను సంతోష పెట్టడం, మొదలైన సుగుణాలతో పరిపూర్ణుడైన వాడే గురువు


పదిమందికి చెప్పదలచిన నీతినిమున్దుగా తానాచారించి ఇతరులకు చెప్పేవాడే గురువు.
ఇతరులకు ఏమిచేసే నీమనస్సుకు బాధ కలుగుతుందో, అది నీవు ఇతరులకు చేయకుండా ఉండటమే ఉత్తమెత్తమ ధర్మం 
శిశ్యులు ఇచ్చే సంపదను ఆశించక వారికాద్యాత్మిక విషయాలను సులువుగా తెలియపరచి బ్రహ్మసాయుజ్యానికి తోడ్పడేవాడే ఉత్తమ గురువు
 సాక్షాత్ గురువు:  విశ్వేశ్వరుడు 
గురువు నివసించే ప్రదేశం :కశీక్షెత్రమ్ 
గురుపాదోదకం : గంగానది
గురుమంత్రమే : తారక మంత్రం 
మనోధైర్యాన్ని , మనస్సును నిలకడగా ఉంచేవాడు : శివస్వరూపుడు  హనుమంతుడు
 గురు మంత్రం : ఓం శ్రీ రాం

గురువు 

పసిడి మనసులపై ప్రేమను ఉంచి 
భావిపౌరులుగా తీర్చి దిద్దే అక్షర శిల్పి 
యువతను సక్రమ మార్గములో నడిపిస్తూ 
విశ్వవిజ్ఞానవన్తులుగా మార్చే నిత్య విద్యార్ధి 

విద్యార్ధులను నిరంతరం కృషీ వరులుగా మార్చే 
నవసమాజ నిర్మాణానికి సహకరించే శ్రమజీవి
ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్న అజ్నానామ్ధకారాన్ని మార్చి 
నిత్య  జ్ఞాన జ్యోతులుగా మార్చే  తేజస్వి 

 విద్యార్ధుల ఆలోచనలునలను గ్రహించి 
స్వయం కృషీవరులుగా మార్చే కృషీవలుడు
ఆటుపోటులకు తట్టుకొనే పడవ తెరచాపగా
ప్రతివిద్యార్ధిని ధర్మపరుడుగామార్చే నావికుడు 

యువతకు నూతన ఉత్తేజం కల్పించి 
భావితరాల భాద్యులుగా మార్చే బాటసారి 
భయాన్ని పారద్రోలి ధైర్యాన్ని కల్పించే 
విజయాన్ని సహకారరం అందించే సారధి 

మమతకు మార్గదర్శిగా 
మనోధైర్యానికి మార్గంగా    
ప్రేమామృత మూర్తిగా 
ప్రతిఒక్కరికి శక్తినిచ్చె విధాత

ప్రెమ మూర్తులగా,విద్యా వేక్తలుగా 
ఆరోగ్య వంతులుగా, ఆదర్శ వంతులుగా 
పారిశ్రామిక శక్తిగా, అనుభవాలను చెప్పే తాతగా
ఒకరేమిటి సమస్త ప్రాణులను విశ్వ విజ్ఞాన నిదిగా మార్చేదిగురువు

వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాస రూపాయ విష్ణవే!
నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాశిశ్టాయ నమోనమ: !!

 

అని వ్యాసునికి విష్ణువుకు  అభేదం చెప్ప బడింది, వేదవ్యాసుడు అనంతంగా ఉన్న వేదాలని విభజించి  పైలునకు ఋక్సంహితను, వైసంపాయనునకు యజుస్సంహితను, జైమినికి సామసంహితను, సుమంతునకు అధర్వణ సంహితను భోధించి వానిని లోకములో  వ్యాపించు నట్లుగా విష్ణు, మత్య , భాగవత,  వాయు,  పురాణాలలో పేర్కోనటం జరిగింది. వ్యాసుడు వేదాలని విభాజిచటమే కాకుండా అశ్టా దశ పురాణాల్నిరచించాడు, బ్రహ్మసూత్రాల్ని వివరించాడు, భారత భాగవతాల్ని రచించాడు. మనజాతికి జ్ఞాన భాండా గారాన్ని అందించిన వేదవ్యాస మహర్షికి ముందుగా నమస్సుమాంజలిని అర్పిందాం. దీనినె వ్యాసపూర్ణిమని- గురుపూర్ణిమని పిలిస్తారు. 
    
 గురుర్బ్రహ్మా  గురుర్విష్ణు: గురుద్దేవో మహేశ్వర:
గురుస్వాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మెశ్రీ  గురవే నమ:

అజ్ఞాన తిమిరామ్ధస్య జ్ఞానాన్జన సలాకయా
చక్షురున్మీలి తం యేన తస్మై  శ్రీ గురవే నమన: 

 

అజ్ఞానమనే చీకటి  ఆవరించిన కారణంగా అంధునిగా మారిన శిష్యునకు జ్ఞానమనే వెలుగును కల్పించేది గురువు.  ఆ గురువే జ్ఞాణమనే కాటుకతో దృష్టిని ప్రసదించుతాడు దీనివలన గురుశిష్యుల  భంధం ఏర్పడుతుంది.  అంతటి మహాత్యంగల గురువునకు శిష్యునిగా ణా నమస్కారములు సమర్పిస్తున్నాను 
నిజమైన గురువు అంటే ఎవరో వారిని గురించి ఓ చిన్న కధ చెప్పుతారా అని ఒక శిష్యుడు గురువుగారిని అడిగారు

ఆ నలుగురు అనే కధ ను మీకు తెలియపరుస్తాను వినండి అన్నాడు గురువు 

 నలుగురు విద్యార్దులు వేగముగా కొండప్రాంతమునకు పరిగెడుతున్నారు  ఆ కొండ ప్రక్కన లోయ ఉంది,  ఆలోయలో అనేక మంది పడి  చిని పోతునట్లు ఆ ఊరిలొ పుకారు ఉన్నది.  ఆలోయ ప్రక్కనే ఒక వృద్ధుడు ఎప్పుడు పకృతి అందాలని చూచుటకు ఓపికతొ అక్కడకు చేరి కాస్త విశ్రాంతి తీసుకొని తిరిగి వెల్లే  అలవాటు ఉన్నది. 

చనిపోవటానికి వచ్చిన ఆ ఆనలుగురు ఆ వృద్దున్ని చూసి మీకు ఎందుకు కష్ట మొచ్చింది ఈ లోయకొచ్చారు అని అడిగారు వచ్చినవారు. నా సంగతి అలా ఉంచండి, ఇంతకూ  మీరెందుకు వచ్చారో చెప్పలేదే అని అడిగాడు. ఎందుకోస్తాం మరణించ టానికి అని ముక్త కంఠం గా చెప్పారు వారు. 

మంచిది ఒక్కసారి మీ చిరునామాలు, మీ ఫోన్ నెంబర్లు  అన్ని నాకు ఇవ్వండి, మీ తల్లి తండ్రులు భాధ పడకుండా మీ వివరాలు వారికి చెప్పగలను ఎందుకంటే మిమ్మల్ని వారు కళ్ళలలో వత్తులు పెట్టుకొని పెంచుతారు,  జీవితాంతము  మీసేవ కొరకే  వేచి ఉంటారు వయసులో ఉన్నప్పుడు వారి సుఖాలు కుడా మీకు త్యాగం చేస్తారు, వయసుడికిన తర్వాతా  సుఖపడదామంటే వయసు సహకరించక,  పిల్లలు చూడక భాదపడుట తప్ప ఏమిచేయగలరు. 

ఇంతకూ  మీరు ఇంట్లో చెప్పివచ్చార, చెప్పకుండా వచ్చారా అది చేప్పండి ముందు . 

వృద్ధుని మాటలకు వచ్చినవారు వారిలో ఉన్న భాదను మరచి "చనిపోవాటానికి చెప్పి వచ్చిన చెప్పక వచ్చిన చివరికి భాధపడుతారు మమ్ము కన్నవారు, మేము కాదు కదా " అని మూర్ఖం గా వాదించారు వారు. 

ఆమాత్రం జ్ఞానం  ఉన్నవారు మీరు ఇక చావలేరు, నాతో రండి మీభాదలు తొలగించే మార్గం చూపగలను అని వెంట తీసుకొని వెళ్లి, అక్కడ దగ్గర ఉన్న ఒక ఇంటి నుండి కొంత పైకము  తీసుకొని వచ్చి వారికిచ్చి చనిపోయే వారు ఎవరైనాసరే  చనిపోయే ముందు  ఆత్మ ఘోషించ కూడదు సుబ్రముగా మీకు ఇష్టమైన  తిండి తిని రేపు ఇక్కడకు రండి వచ్చేటప్పుడు   మీకు ఇష్టము కానిది పనికి రానిది ఏదైనా ఉంటె ఒకటి తీసుకొని రండి మరచి పోకండి రేపు మీ భాదలు తొలిగే మార్గం చూపు తానూ అన్నాడు ఆ వృద్ధుడు. 

వెంటనే ఆ నలుగురు యే పుట్టలో యేపామున్నదో ఎవరి తెలుసు "ఈ వృద్ధుడు యేఏమి చేపుతాడో చూద్దాం" అంతగా నచ్చకపోతే అప్పుడే చనిపోదాం అని వేణుతిరిగారు ఆ నలుగురు.

ఆ నలుగురికి ఇంటికి వెళ్ళటం జరిగింది కాని నిద్ర పట్టలేదు కారణం వారికి ఉపయోగము లేని వస్తువేదో తెలుసుకొని  వెళ్ళాలని తెల్ల వార్లు ఆలోచించారు.   అందరు కలసుకొని వృద్ధుని ఇంటివద్దకు పోదామని బయలు దేరారు. అందరు ఇంటివద్దకు చేరారు. కాని అక్కడ కోలాహలం గా ఉన్నది చాలామంది విద్యార్ధులున్నారు ఎందుకువచ్చారని అడిగి లోపలకు వెళ్దామని అనుకున్నరు. లోపలకు వెళ్ళలేక అక్కడే నిల బడినారు చేసేది లేక. 

అక్కడ తెలుసుకున్నారు గురుపౌర్ణమి అని విద్యార్ధులు వచ్చి గురువు సన్మానము చేస్తున్నారని తెలుసుకున్నారు.  
అక్కడే మైకులో  వినబడుతున్నాయి " శుక్రాచార్యులు తానూ మరణిస్తానని తెలిసి శిష్యుడైన కచునికి మృత సంజీవనిని ప్రసాదించడం ద్వారా శిష్యునిపై గల వాత్సల్యం వ్యక్తమవుతుంది. అదేవిధముగా  అంగుష్టాన్ని ఇస్తే ఆయుధ దారణ చేయలేనని తెలిసిన గురుదక్షిణగా ద్రోణుడికి ఇస్తాడు.  ఇప్పుడు గురువు శిష్యుల సంభందము లేకుండా విద్యార్ధులు  పెరుగు తున్నారు, గురుశిష్యులు హృదయతాపాన్ని దూరం  చేయగల వారే నిజమైన గురువులు మన సంస్క్రుతిలో మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్యదేవోభవ అన్నారు. జననం ఇచ్చినవారు తల్లితండ్రులైనప్పటికి  జీవిత పధాన్ని తీర్చి దిద్దేది గురువులు మాత్రమే. 

ప్రియమైన విద్యార్దులారా ముందు వరుస కూర్చున్న నలుగురు విద్యార్ధు లేచి చివర నుంచొని ఉన్న వారిని సాదరముగ ఆహ్ఫానించి మీ స్థలముల లో కూర్చొ పెట్టగలరు అన్న మాటలు విన్నారు ఆ నలుగురు.
అనలుగురు కూర్చొనగా అప్పుడే వృద్ధుడు ఈవిధముగా చెపుతున్నాడు. 

ప్రేరకస్పూచకశ్చెవ వాచ్కో ధర్మకస్తథా 
శిక్షకో బొధకశ్చెతి షడేతే గురవ:స్త్రుతా:

1ధార్మిక విషయాలపట్ల ప్రేరణ ఇచ్చేవాడు.
2. పండంటి జీవితానికి చక్కని సలహాలుచ్చేవాడు
3. చదివిన్చేవాడు 
4. బ్రహ్మసాక్షాత్కారం కలుగజేసెవాడు.
5. విద్యనూ భోదిన్చేవాడు
6. అమూల్యమైనహితవచనాలు పలికే వాడు అని అరువిదాలుగా ఉంటారు. ఆ అరు లక్షణాలు ఒకే వ్యక్తి (ఆచార్యుడు ) వద్ద ఉండేవి , ఈనాడు అటువంటి గురు విద్య కన బడుటలేదు. సరిఅయిన విద్యనభ్యసించక దేశంలో బ్రతకలేక కొందరు ఆత్మ హత్యలకు చేసుకుంటున్నారు, కొందరు ప్రభుత్వ సహాయములు అందక కుటుంబ పరిస్థితులు బాగుండక మరణిస్తున్నారు. మనుష్య్లులు   ఓర్పు వహిస్తే సాధించలేనిది లేదు అని నేనుగట్టిగా చెప్పగలను. మీ సన్మానానికి నేను సంతోషించు తూ ఈ ఉపన్యాసమును   ఆపుతున్నాను. అందరు విందారగించి ఎవరిదారి వారు వెళ్లి పోయారు. కాని ఆ నలుగురు కూర్చున్న చోటే ఉన్నారు విందుకు కూడా పోలేదు
వారివద్దకు ఆ వృద్ధుడు వచ్చి మీమనస్సు నొప్పించినందుకు నన్ను క్షమించండి ముందు విందు తీసుకుందాం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం పదండి అన్నాడు వృద్ధుడు.అందరు కలసి విందుకు బయలు దేరారు. 
విందైనతర్వత వచ్చిన విద్యార్ధు లందరూ వెళ్ళిపోయారు ఆనలుగురు వృద్ధుడు మాత్రం అక్కడ ఉన్నారు.  
సరే మీరు స్థిమితంగా కూర్చోండి, నేను ఇక్కడ కూర్చుంటాను. ఇంతకీ  నేను పనికిరాని వస్తువు  తెమ్మని  చెప్పాను కదా తెస్తే నాకు  చూపించండి,  అందరు ఒకరి మోఖం ఒకరు చూసు కున్నారు గాని ఎవ్వరు మాట్లాడలేదు, ఇంతకీ మీరు తెచ్చార లేదా అని అడిగాడు వృద్ధుడు. తెచ్చాం మీకు ఎట్లా చూపలొ మాకు అర్ధం కావటం లేదు అన్నారు అందరు. చూపించండి నేను ఏమి అనుకోను అని అడగగానే అందరు కలసి "మేమే పనికిరాని వస్తువులము " అన్ని మాకు పనికొచ్చే వస్తువులగా కనిపించాయి మేము తేలేక పోయాము అన్నారు. 

మంచిది మీ నిజాయితీకి నేను మెచ్చుకున్నాను నేను మీకు సహాయము చేద్దామను కున్నాను మీ నలుగురికి నాలుగు కాగితాలు ఇస్తున్నాను ప్రతి కాగితములో 4 రకాల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి వాటి జీతల వివరాలు ఉన్నాయి.  వాటిలో మీరు చదివిన చదువుకు పనికొచ్చె ఉద్యోగము అనుకుంటే రేపు మరల ఇక్కడకు రండి, వీటిని మీకు సంభందిన్చినవారికి చూప్పించు కోండి, ఆఉద్యోగాలు మీకు నచ్చకపోతే మరలా 4 ఉద్యోగాలు మీకు చెప్పగలను, మీకు ఇవ్వగలను ఒక గురువుగా మీకు చెపుతున్నాను. ఇక వెళ్ళిరండి రేపురండి దయచేసి ఇంటికి వెళ్ళాక కాగితాలలో జాబు చూసుకొని అందరిని సంప్రదించి మీకు ఇష్టమైన కాకా పోయినా రండి. 
ఆ నలుగురు మారు మాట్లాడకుండా వెనక్కు వెళ్లారు. 
అప్పుడే అక్కడ ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఆ కాగితములో ఏమి వ్రాసారో చెపుతారా   ఎందుకు చెప్పను చెపుతా వారురేపు ఇక్కడకు వస్తే అంతా  వారే చెపుతారు

రెండు రోజులు తర్వాత ఆ నలుగురు తో పాటు మరికొందరు వచ్చారు మా కుటుంబాలను బతికించినవారు మీరు,  మీరే మాకు నిజమైన గురువు అని చెప్పారు
మాకు ముందుగా ఇచ్చి పైకముతో మీకు పండ్లు తీసుకొచ్చాము మమ్మల్ని అసీర్వదించండి అన్నారు వారు. ఆవేశంతో చేసే నిర్ణయాలు అనర్ధాలు కలుగుతాయి, ఆలోచనతో చేసే నిర్ణయాలు సఫలమోతాయి

ఇంతకీ వారి ఉద్యోగాలు ఎలావచ్చాయో మాకు ఇంతవరకు 
తెలియుటలేదు అన్నారు శిష్యులు మనోధైర్యానికి మార్గాలు చదవమని వ్రాసాను, వారి ప్రయత్నాలు నేనే గమనించి వారికి ఉద్యోగాలు వచ్చేటట్లు ఏర్పాటు చేసాను అంతే ...... 
  

23, జులై 2015, గురువారం

Self confidence - Pravallika - Day to Day


ఓం శ్రీరాం    ఓం శ్రీరాం       ఓం శ్రీరాం
 అంత్య ప్రాస భావ కవితా  ప్రవళ్ళిక
 నేనెవర్నో గుర్తించి సమాధానము తెలుపండి 

21. నింగి నేల ఒకటైతే నివునేను ఒకటవుదాం
ఎడారి ఇసుక చల్ల బడితే చల్లగా కలుద్దాం 
తొడిమ నుండి పువ్వు వీడక పొతే పెళ్లి చేసుకుందాం
రైలు పట్టాలు ఏకమైతే ఇద్దరం ఒకటవుదాం  
ఇన్తకీ నేనెవర్ని ?


20. అది  జరగందే అమృత ధార పడదు 
అవి త్రాగందే పిల్లల ఏడుపు మానదు
అవి లేందే గుర్తింపు విలువ ఉండదు 
అవే అధరామృతములు అనక తప్పదు
అవి ఏవి ?


19. నా అందాన్ని చూసి మురిసి పోతుంటారు 
నన్ను పట్టు కోవాలని సంబర పడుతుంటారు 
 నా మాటలు వింటే సంతోష పడతారు 
నన్ను భందిన్చినవారు జైలు పాలవుతారు 

ఇన్తకీ నేనెవర్ని ?
  

18. రంగు రంగు ల రెక్కల కలిగి ఉండు 
పువ్వు పువ్వుపై ఎగురుచు ఉండు 
నాలుగవ దశలొ సంతోష పడుచుండు 
నన్ను చూసిన పిల్లలు కేరింతలు పెట్టుచుండు

ఇన్తకీ నేనెవర్ని ?
 

17. ఒక ప్రక్క తాయిలం అమ్ముడు - మరో ప్రక్క మధువు అమ్ముడు 
 ఒక వైపు వెన్నెల అమ్ముడు - మరోవైపు వలువలు విప్పుడు 
ఒక వీధి పూలు అమ్ముడు - మరో వీధి వళ్ళే అమ్ముడు 
ఇక్కడ తపన తగ్గించుకోనుడు - రోగాలు తెచ్చుకోనుడు 
ఇన్తకూ నాదే ప్ర్రాంతము ?  

16. రుద్రాక్షను తలపించు తాను కానీ నేను కాను
మురికిని వదిలిన్చుతాను సబ్బు
ను కాను
తడిసిన నురుగుగా మారుతాను కడలిని కాను
మరి నేను కురులు రక్షించే  జిడ్డు వదిలిస్తాను 

ఇంతకూ నేనెవర్ని ?
  

15.తట్ట చేత పట్టి వయ్యారముగా నడుస్తుంటే కదులుతాను  
 

సిరి మల్లేల గుబాళింపు సిగ పెట్టు కుంటే కదులుతాను
 

 కనులతో ముందుకు లాక్కొని అద్దంలో చూస్తుంటే కదులుతాను 
 

పిరుధుల మద్య ఊగుతు ఉండి వనితకు అందాలు పెంచుతాను 

ఇంతకూ నేనెవర్ని ?
 

9. వెళ తప్పని నిత్య గరిష్టుడు 
ధరణిని ప్రజ్వలింప చేయవాడు 
పూలను వికసింప చేయువాడు 
సర్వ ప్రాణ రక్షణకు మార్గదర్సకుడు

ఇంతకూ నేనెవర్ని ?


13. మనం చేసే ప్రతి పని ప్రభావం 
మాట్లాడే ప్రతి మాటయోక్క ప్రభావం
ఆశల వలయ ఆలోచన ప్రభావం
మన మనసుపై ఉంటుంది దాని ప్రభావం 


ఇంతకూ నేనెవర్ని ?


12. ఇంతై వటుడింతై అంటూ విస్తరించా నంది 
ఇది లేకపోతె పౌర సేవాలు న్యాయస్థానం ఆపద్దంది
వివరాలు నమోదు ప్రక్రియ అవినీతి మయం అవుతున్నది 
అయిన రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఇది లేందే వీలు కాదంటుంది 

ఇంతకూ నేనెవర్ని ?


11. భయాందో ళనలు కల్పించి బ్రతకడం 
ధనాశతొ దుర్మార్గపు ఆలోచనలు రావడం
మానసిక శారీరక  రోగాలు పెరగడం 
బ్రతకడం కోసం కొట్టి బతకడం 

ఇలా బ్రతకాటానికి కారణం ?

10 ఎవరిని శిక్షిమ్చాలో  - ఎవరిని రక్షిమ్చాలో 
ఎవరిని భక్షిమ్చాలో - ఎవరిని లొంగదీయాలో 
ఎవరి పరిస్థితి ఉన్నత స్తితికి - ఎవరి పరిస్థితి అధోగతికి 
బండ్లు ఒడ లవుతాయి - ఓడలు బండ్లవుతాయి 
మార్పుకు మూల కారణం ?


9. చెరపలేని ఇష్టం - విప్పలేని విశ్వం 
తరగని అనురాగం - నిరంతర త్యాగం
 జగత్ అంటా ఒకే రకం - కేవలం భాషా భేదం 
ఇది ప్రతిఒక్కరిలొ ఉంటుంది - దానితో కలసి తరిస్తారు 
ఇంతకూ నేనెవర్ని ?

8. దివ్యకాంతిలో దేవదూతలా..ప్రత్యక్షమవుతూ  

 భువిని  ఇరువైపులా స్పర్శిస్తూ .. ..


తన్మయత్వంతో పుడమిని పునీతం చేస్తూ...


అద్భుత రంగుల దృశ్యాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ...


వాన వెలిసిన సజీవ పరవశ ప్రకృతిని


ఇన్తకూ నేనెవర్ని ..... ?

7. స్వచ్చత లేని మనసులన్
విచ్చలవిడిగా విహరించు వెర్రి మనుజులన్
తుచ్చపు నీచులు యుండున్
స్వేచ్చాస్వచ్చత ప్రదేశ  మెచ్చట కలుగున్ (సూక్తి )

స్వచ్చతలో అస్పృస్యత ఉంటె
స్వేచ్చకు స్వస్థత ఉండదు
మనచుట్టూ ప్రాంతం అపరిసుబ్రంగా  ఉంటె
రోగాలు  లో అందరు పడక తప్పదు

భారత ప్రధాని పరిశుబ్రతకు పెట్టిన పేరు ఏమిటి? ఎప్పటి నుండి ?


6. పులకించని మది పులకించు 
వినిపించని కధ వినిపించు
 కనిపించని ఆశలు ఫలించు 
మనసు ఉడుకును చల్ల బరచు

అనురాగము పెరిగి రక్తికొనుచు 
తీపి కలల రాత్రి సుఖపరుచు
చెదిరిన భావాలు జతపరుచు 
శోక తాపము తొలగించు
దేనివల్ల మనస్సు శాంత పరచు ?
✿ڿڰۣ(̆̃̃❤ █▄◯╲╱Ξ♡(̆̃̃❤ (̆̃̃❤5. నీతిగా జీవించేందుకు సాధనం
ఉన్నత శిఖరాలకు చేరే సోపానం
ప్రతిఒక్కరు బ్రతికి బ్రతికించు కొనే మార్గం
మరణము లేనిది మనిషికి గుర్తింపు నిచ్చేది
ఇంతకూ నేనెవర్ని ? 


4. విద్యార్ధి దశలొ విద్యను అభ్యసించక
యవ్వనంలో ధనాన్ని అర్ధించక
మద్యస్తంలో సంసారాన్ని చేయక
వృద్ధాప్యంలో ఆడు కొనే వారు లేక

తిరిగే వాణ్ని ఏమందురు ?3. 
నీవు పీల్చె స్వాసకు - ప్రాణధార నేనిత్తును
మల మల మాడే ఎండకు - చల్లనినీడ నేనిత్తును
నక నక లాడే కడుపుకు - మధుర ఫలాలు నేనిత్తును
అందర్ని ఆనదపరిచేందుకు - పరిమళాలు వెదజల్లు తాను    

ఉషోదయ అడుగు గుమ్మానై - నిరు పేదకు ఇంటి కప్పునై
పాకశాలకు వండే  కట్టెనై  - బ్రతుకు తెరువుకు మార్గానై
కాయాన్ని మోసే పాడినై - కాష్టంలో కాలే మానునై
తుఫాన్కు అడ్డంగా నిలిచినా దానై - అన్యాయంగా నరకబడుతున్న దాన్ని
ఇంతకూ నేనెవర్ని?  
2. మరచి పోలేని గొప్ప  మనుషి
మదిని ఆనంద పరిచిన మనిషి
తెలుగును ఉద్దరించిన  మనిషి 
ప్రపంచదేశాలు గుర్తించిన మనిషి

కుళ్ళు రాజకీయమ్ తొలిచిన మనిషి
మమతాను రాగాలు చూపిన మనిషి
చిత్రసీమను పదికాలాలు  బ్రతించిన మనిషి
నభూతో నభవిషత్  గా నటించిన మనిషి

ఇన్తకీ నేన్నేవరో మీకు తెలుసా ?
    జవాబు


1. పువ్వు వికసించినట్లు ఎప్పుడూ  వికసిస్తుంది 
నవ్వు నవ్వుకు ఉల్లాసం ఉస్చాహం పెరుగుతుంది 
నిన్న నేడు రేపు అంటూ తపన పడుతుంది 
గుర్తిన్చేవారులేక  ఏమి చేయలేక భాద పడుతుంది 
ఇన్తకీ నేనెవర్ని ?

జవాబులు 1. మనసు  2. కీర్తి శేషులు నందమూరి తారక రామారావు 3. (తరువు) 4. (దేశ దిమ్మరి )  5.  (అక్షర జ్ఞానం ) 6. (మధుర గానం )

7. (స్వచ్చ భారతి )(2-అక్టోబర్ -2014) 8. ఇంద్రధనస్సు9. ( ప్రేమ)
10. (కాలం) 11. ఆకలి  12. ఆధార కార్డ్  13. ప్రతిచర్య 14 సూర్యుడు
15. జడ  16. కుంకుడికాయ
 17.రెడ్ లైట్ ప్రాంతము 18. సీతాకొక చిలుక 19. రామచిలక 20. పాళిళ్ళు
21. బ్రహ్మచారి 


  


8, జులై 2015, బుధవారం

Selfconfidence -38 (Eng. & Tel) A to Z Good Quotations-5


ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం  ఓం శ్రీ రాం
మనోధైర్యానికి మార్గాలు 38  (A to Z) Quatations-5
image not displayed  
ప్రాంజలి 
సర్వేజనాసుఖినోభవంతు
*Cleanliness is next to godliness.

దైవభక్తికి తరువాతది పరిశుబ్రత.*Clothes and manners do not make the man; but when he is made, they greatly improve his appearance.

దుస్తులు నడవడిక మనిషిని రూపొన్దించవు, కాని మనిషి రూపొన్దినప్పుడు అతని రూపాన్ని అవి గొప్పగా మెరుగు పరుస్తాయి  *college professor is one who talks in other people.s sleep.

కాలేజి ప్రొఫిసర్  అంటే ఇతరులు  నిద్రపోతుండగా మాట్లడే వ్యక్తి


*Come live with me and you shall know me.

రా నాతొ జీవించు నేనేమిటో తెలుస్తుంది 

image not displayed

*Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success.

సన్నిహితం కావటం ప్రారంభం, కలిసి జీవించడం 
 పురోగతి, కలిసి పనిచేయటం విజయం 


swami vivekananda quotes,swami vivekananda quote

*Centuries of education give you a culture and centuries of culture give you a civilization 

శతాబ్దాల విద్య నీకు సంస్కృతి ఇస్తుంది. శతాబ్దాల సంస్కృతి నీకు నాగరికత ఇస్తుంది .


*Cheats never prosper.

దగాకోరులు ఎన్నడూ వృద్ధిలోకి రారు 


*Change is the law of life and those who look only to the past or present are certain to miss the future.  

మార్పు జీవిత ధర్మం, భూత వర్తమాన కాలాన్ని మాత్రమే చేసేవారు తప్పనిసరిగా భావిష్యత్  కోల్పోతారు 

 
*Classic.. a book which people praise and don't read.

ప్రామాణిక గ్రంధం అంటే - ప్రజలు కొనియాడేది, కాని చదవనిది


*Courage is not the absence of fear but rather the judgement that something is more important than  fear.
 
ధైర్యమంటే భయంలేకుండా వుండటం కాదు.  భయంకన్నా మరేదో మరింత ముఖ్యమైనదని నిర్ణ యించు కోగలగటం 


 *Courage is what it takes to stand up and speak. courage is also what it takes to sit down and listen.

నిలబడటానికి, మాట్లాడటానికి ధైర్యం కావాలి.  కూర్చొవటానికి, వినటానికి కూడా ధైర్యం కావాలి 

  
* Courage means to keep working a relationship, to continue seeking solutions to difficult problems and to stay focused during stressful periods.
 
ధైర్యమంటే  ఒక సంభందాన్ని కొనసాగించటం, కష్టమైన నసస్యలకు పరిష్కారాలు కనుగోనే ప్రయత్నం కొనసాగించటం, ఇబ్బందులొ చ్చి నపుడు కృంగి పోకుండా వుండటం


*Courage is contagious.  When a brave man takes a stand.   the spines of others are stiffened.

ధర్యం అంటువ్యాధి లాంటిది.  ఒకధైర్యశాలి  గనుక ఒక వైఖరి తీసుకుంటే ఇతరులు అతన్ని అనుసరిస్తారు.*Consider show much more you often suffer from your anger and grief, than from those very things for which you are angry and grieved.

నీవు వేటి గురించి అగ్రహించావో, భాదపడినావో అంతకన్నా మిన్నగా నీ కోపం, విచారం నిన్ను భాదిస్తాయని తెలుసుకో*A better boss. it will make you a bitter employee.

నీ పైఅధిక్కారి గురించి ఫిర్యాదు చేయటం అతన్ని మెరుగైనవాడిగా మార్చడం*Compromise is part and parcel of my nature.

రాజీ పడటం నా స్వభావంలో  అంతర్భాగం .*Cowards die many times before their deaths the valiant never taste of death but once.


పిరికివాడు తన మరణానికి ముందే చాలా సార్లు చనిపొతాడు. కాని యోధుడు ఒక్కసారే మరణి స్తాడు 


*Designed Me
Created Me
Blesses Me
Heals Me
Defends Me
Forgives Me
Love Me

*Do Not bite the hand that feeds you
నీవు అన్నం పెట్టె చేతిని కొరక్కు
 
*Don't be proud  it is like a bubble that is prick able.
గర్వపడకు అది సూక్ష్మ రంద్రం పడినా పగిలిపోయే గాలి బూర లాంటిది. 

*Don't boast talk little and perform better. 
గొ ప్పలు చెప్పుకోకు, తక్కువ మాట్లాడు ఎక్కువ
పనిచేయి  

*Don't discuss your personal problems with strangers.
నీ వ్యక్తిగత సమస్యలను కొత్తవారితో చర్చించకు

*Don't pity a wrong person and never punish a right person 
తప్పుడు వ్యక్తి పట్ల జాలిపడకు-మంచివ్యక్తిని ఎన్నడూ  శిక్షించుకు 

*Don't search for a needle in the haystack. 
గడ్డికుప్పలో సూదికొసం వెతక్కు


*Don't talk act
Don't say Show
Don't promise prove

*Duty makes us do things well but love makes us do them beautifully. 
భాద్యత పనులను సక్రమంగా చేయిస్తుంది, కాని ప్రేమ వాటినే అందంగా చేయిస్తుంది

*Don't compare your self with others just compare you today with you yesterday  If there is an improvement that's you achievement.

ఎవరితో పోల్చుకోకు , నిన్నటి గురించి ఆలోచించకు భవిషత్తులో అభివృద్ధితో ముందుకు నడువు


*Deal with your Problems before they deal with your happiness.
ముందుగా ప్రాబ్లమ్స్ సరిచేసుకుంటే  ఉస్చాహమ్ నీ వెంటే ఉంటుంది*Develop success from failures. discouragement and failure are two of the surest Stepping stones to success.

వైఫల్యాలనుంది విజయాన్ని వృద్ధిచేసుకో, నిరుత్చాహ వైఫల్యం విజయానికి రెండు కచ్చితమైన సోపానాలు 

*Dictionary: A place where Divorce comes before Marriage.
నిఘంటువు: వివాహం కన్నా ముందు అంటే విడాకులు వచ్చే చోటు 
*Discipline is the primary requirement for excellence.
క్రమ శిక్షణ ప్రతిభను ప్రాధమికావసరం 

*Discussion is an exchange of intelligence argument an exchange of ignorance.
తెలివితేటలను ఇచ్చి పుచ్చుకునేది చర్చ అజ్ఞానాన్ని పంచుకునేది వాదన 

*Dreams are extremely important You can't do it unless you imagine it. 

కలలు ఏంతో  ముఖ్యమైనవి. అయితే నీవు ఊహించ కుండా కలలు  కనలేలేవు *Do not be afraid when mishaps happen. Try to overcome them, not by analysis but by facing them
దురదృష్ట సంఘటనలు జరిగినపుడు భయపడకు.  వాటిని విశ్లెషించటం  ద్వారాగాక, ఎదుర్కోవటం ద్వారా వాటిని అధిగ మించటానికి  ప్రయత్నించు   

Don't depend too much anyone in this WORLD. Even your shadow leaves you when you're in DARKNESS....     

*Don't you know who I am now?

Don't waste words on people who deserve your Silence.  Some times the most power feel thing you can say is nothing at all*During conversation one should remember that ears are two and mouth is one. Listen more and speak less.

మనకున్న చెవులు రెండు, నోరు ఒకటని మాట్లాడే సందర్బం లో ఎవరైనా గుర్తుంచుకొవాలి.  కాబట్టి ఎక్కువ విను, తక్కువ మాట్లాడు 
 
*Drink nothing without seeing it, sign nothing without reading it.
 దేన్నీ చూడకుండా తాగకు, చదవకుండా సంతకం చేయకు 

image not displayed 

*Difference between being a big fish in a small pond and being a small fish in a big pond is the same as he difference between a state Chief Minister and a Central Minister.  

రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి, కేంద్ర మంత్రికి వున్న తేడా - చిన్న మడుగులో పెద్ద చేప, పెద్ద మడుగులో చిన్నచేప

Today the day of
Hanumaan ji

Jai shree ram ji
Jai hanumaan ji
Jai luxman bhaiya ki

Hanuman ji ke 12 naam :-
--------------------------------:
1. हनुमान ! Hanuman2. अंजनी सुनू ! Anjni Sunu3. वायु पुत्र ! Vayu Putra4. महाबल ! Mahabal5. रामेष्ट ! Ramesht6. फाल्गुन सख ! Phalgun Sakh7. पिंगाक्ष ! Pingaksh8. आमित विक्रम ! Amit Vikram9. उदधि क्रमण ! Udhikrman10.सीता सोक विनासन ! Sita Shock Vinashn11.लक्ष्मण प्राण दाता ! Lakshman Pran Data12.दस ग्रीव दर्पहा ! Dash Grieve Darpha

Bolo bajrang Balli ki jai
image not displayed
*Every falters.  Every one stumbles gather you courage and keep moving in the wright direction.  If you don't know which way to go close your eyes and follow your hear.


*Every successful man must have behind him some where tremendous integrity unknown support, tremendous sincerity with great humility and that is the cause of his success in life.


*"Every second that you live you are never 
going to get back.
You are never going to get to change what you said, didn't say, did, or didn't do.


*Every time you smile at some one, it is an action of Love a gift to that person a beautiful thing.

*Each morning we are Born again.  What we do to day is what Matters most.

*Friend: First Relation Ship In Earth That Never Die

image not displayed

*Face begins with a Smile 
* Family were life begins and love never ends.


*Fall in Love with some one who truly deserves your, hear, not some one who Plays with it.  

*Fear 
Forget every thing and Run 
Face every thing and Rise

Frind 
boy Friend 
Girl Friend 
Best Friend 
Every thing has an End Except Family 
I love you Your Family
  *Forgiveness brings healing.  If I for give you, the bitterness leaves me.  It also allows you to move on.  Forgiveness liberates both the forgiver and the forgiven.

 *Find someone who makes you realize three things:
(1). Home is not a place but a feeling.
(2). Time is not measured by a clock but moments.
(3). Heartbeats are not heard but felt and shared.*Forget what hurt you but never forget what  it thought you 

image not displayed *Groups give thought full feed back. 
Respect others and  on task all the time 
Use of soft voice Participate actively
stay with your group


*Good thins are going to happen Have faith stay Positive


image not displayed*Imagine with all your mind
Believe with all your hear
Achieve with all your Might 
*I am feeling so happy 
Do you know why ?
Cause I am so lucky
Do you know how?
Cause god lover me 
Do you know how? 
Cause he gave me gift
Do your Know Heart 
It you my love 


*It is not happy people who are thankful. Its thankful people who are happy. *"I Wish my Life, had bad ground music so I could under stand what the hell is going on "  

*If you Judge people you have no Time to Love them 

*If you want to live a happy life, Lie it to a goal not to people or things.

* If there is light in the soul.  There will be beauty in the person.

image not displayed

*If your Phone battery in full at the end of the whole day, then you are actually enjoing your life.
*Happy Father's day
"A Truly Father is one whose children Run in to his Arms when his hands are Empty.


Embedded image permalink

*I know bad news travels fast 
I know Behind every successful man is a surprised women. I Know love is the drawn of marriage and marriage is the sunset of Love.
*I know that I am not perfect I know sometime I forget to Pray. I know some times I loss my Temper. But thank you for loving me on conditionally and giving me another day to start again.
*In my Life, I have Lived, I have loved, I have lost, I have missed, I have hurt, I have trusted, I have made mistakes but most of all I have learned.

image not displayed  
 
*Happiness is a choice not a result nothing will make you happy until you choose to be happy.


Hindu 


H - Honorable 
I - Invincible
N - Necter
D - Disciplined
U - Universal brother hood

Happiness does not obey a laws of Mathematics when kyou start deviding happiness among others it a actually Multiplies . 


 
*Good will never leave you in the middle of our storm 

*Hardships often prepare ordinary people for an extra ordinary destiny 

*Heart 
H - Health
E - Education
A - agriculture
R - Rural Development
T - Tourism Heart - I Love You 
Eye - Why?
Heart - because my beats depends on the Beauty you watch.
Eyes - I have you too
Heart - Why ?
Eyes - Because when I watch Beauty, You give the Feelings for it. 
 
*He can be a Father
He can be a Brother
He can be a Husband
He can be a Son
on a whole He's a Man 
Who works hard For making his family comfortable 
Respect him, Love him, Love you Dad.
Happy Father's Day

*If Some trusts you blindly never ever prove them blind.*If you want me show me If you need me tell ,me If I am worth it, fight for me


*Its hard when some one special if nor er you but its harder pretending that you just don't care.

*I am learning how to walk away from people and situations that threaten my peace of  mind self respect or my self worth.

*I want morning and noon and 
nightfall with you.
I want your tears, your smiles, your kisses,

 that smell of your hair, the taste of your skin, that touch of you breath on my face.
I want to see you in the final hour of my life....to lie in your arms as I take my last breath.


*I promise to stay if you promise to never leave 

*I miss you, but I'm trying not to care.
I live you, but I'm trying not to show.
I want you but what can i do when you are not even mine? *It is O.K. don't worry I am happy with out you


*I believe the first test of a truly great man is his humility 


*I hate two faced people it maker it harder for me to decide to stop first.

*In my Life I want nothing but you

*I Wish I could turn back the clock.  I had find you sooner and love you longer 

*I am not pretty are you I am see But I have sincere personality and that's what I wanted you too see.. *I just want to have a place in your Heart
 like you have a place in mine  


*If we can't connect mentelly there is nothing between us.


*I keep ego and attitude always in my pockets, so that I can use it when my self.respect and sentiments are being tested by people.

*I am not alone because loneliness is always with me

  *If you tell the breath, you don't have remember anything

* I am so busy doing nothing that I have no time to do any thing


*Keep same room in your heart for the
 unimaginable.


*Keep smiling and one day life will get tired of up setting youimage not displayed


*LOVER= Loss of Valuable Energy and Rupees.


*"Loving a girl is second thing, First learn to respect her "


*Love is just like a baby when every they smile we also smile, when ever they cry we also cry.


*""let go. why you cling to pin? There is nothing you can do about the wrongs of yesterday. It is not yours to judge. why hold on to the very thing which keeps you from hope and love?""    


image not displayed

*LOVE may give happiness of sadness depending upon our feelings so always delete sad events and make large space for happiest movements.

*Love hurts
Love heals
Love in joyy
Love pain
Love never fails


*Love & Blessings Have a great Day.

*Love is commitment to protecting  another persons hear with the same passion you use to guard your own.  *Life is Like a Mirror, It will smile at you If you smile at it.

image not displayed
*Look Properly it is not people, It is pillars.

*Live Love and lough till the last moment of Life.  

 


*My worst fear is Losing you 
Faith - makes all things possible 
Love - makes all things easy 
Hope - makes all thing work

*"Make a Decision Today that can Immediately change or Improve the Quality of your Life" 


*Most of the shadow's of Life are caused by standing in our own sunshine

*My Life, My Choices, My Mistakes, My Lessons Not your Business

*Marriage is just a fancy word adopting an overgrown make child who cannot be handled by his parents any more.


  
*Maintain positive thoughts because thoughts become your words. words become your behavior.  Behaviors become your habit .  Habit become your values and values become your destiny

*May your cup over flam with love peace 
and faith

*My Heart is open. I allow the Universe to guide me through my thoughts, my intuition, my feelings and my encounters. I am fully open to receive the guidance to follow it. 

*Never mind what people say just mind what words will you say.   


*May your hear be happy
May you day be bright
May your burdens be light


*My heart for you will never break.  
My smile for you will never fade
My Love for you will never end. 
I love you 


*Never apologize for saying what you feel.  That is like saying sorry for being real.image not displayed

 * Nice time said by a broke Heart please don't come one more time in front of me.  Other wise again
I will trust you 

*No one can Block the Blessings. 
 That good has for you

*Never forget 3 Types of people in your life
1. who helped you in your difficult time 
2. who left you in your difficult time 
3. who put you in your difficult time 


*No one can block the Blessings.  
That good has for you

 

*Never search you happy ness in others
It will make you feel alone.
Search it in yourself.
You will feel happy even
 when you are left alone.

*Never leave a person who touches your soul more then you body. 

*Never be as hammed of a scar it simply means
 you were stranger than what ever tried to hurt
 you

*None makes a lock with out a key.  That is why God wan't give you problems without solutions.

*Never Miss an opportunity to tell some one.  How much they mean to you.

image not displayed  

One day everything that hurts us will only be remembered by the good things, the great memories that will always make us smile.

*One best book is equal to hundred good friends but one good friend is equal to a Library. 

image not displayed 


*Open your book of life only a few people because in this world very few care understand the chapters others are just curious to know.


*Problems never slay long they just put the signature in the  experience bode of your life and move away "Good Morning"


*"perfection is not attainable But if we chase perfection we can attain Excellence "*Pain makes people change, But It also makes then Stronger inspiring and positive quoter


image not displayed


*Relations are insurances policies against loneliness they need to be renewed with regular premium paid with communication feelings love and care.

*some Men focus more on How to get a women but once they have her they lose Focus on how to keep her

*Some times the Hardest people to Love Are the ones who need it the most.

*Some good byes are not ends but releases

*Stand up for what you believe  in even if it means standing alone.

*Spending time with children is more important then spending money on children.

*Save trees 
Save Oxygen
Save life
Save women
Save Love
Save life    *Smile it is the key. that fits the lock of Every body's Heart.

  *Some day some one is going to look At you with a light in their eyes you have never seen, they all look at you like you are every thing they have been looking for their entire lives wait for it.


*Start every day with a new hope.  Leave bad memories behind and have faith for a better   ... Tomorrow.

*Silence is the Best Answer for all stupid question and smiling is the best reaction in all critical  situation

*Speak 5 lines to your self every morning
I am to Best
I can do it
cod is always with me
I am a Winner
To day is my day .

*Smile like you've never cried, Fight like you've never been hurt, and live like there's no tomorrow.

*Some times people are beautiful
Not in looks
Not in what they say 
Just in what they are.

*Standing alone is better then standing with people who don't value you 


image not displayed

*Smile with all your heart and Let your face shines so bright.  Make other people happy and have then appreciate the be anti of Life. * successful people always have two things on their lips Silence and smile. 

*Success is no accident it is hard work.  Perseverance, learning, studying sacrifice and most of all love of what you are doing or learning to do. 

*Smile let everyy one know that  today, you are a lot stronger than you were yesterday.

*Some people are so Important in our life, Not because we enjoy their company, But because we feel so lonely in their absence.
 
*Some times you just need to distance your self from people.  If they care they 'll Notice If they don't you know where you stand. 

*Some one you look up when you grow up


*The only things that never changes with time are memories than has no held over them

*Think deeply 
Speak Gently
Love much
Laugh often
Work hard
Give freely
and Be kind wonderful 
Day be yours 

* The best thing in the work is seeing people smiling because of you 

*The effect speaks, The tongue needs not.

 మాటలే కాదు, చేతలేముఖ్యం * Too much Break the Bag.
పెరుగుట విరుగుట కొరకె    
*"The best pair in the world is smile & Cry.
They won't meet each other at a time;
If they meet it's the best moment in your life......"


The ABC' s Life

Accept - difference
Be - kind
Count your blessings
Dream
Express things 
 For give 
Give freely 
Harm no one 
 Imagine more
Jettison anger
Keep confidence
Love truly 
 Master some thing
Nurture hope
Open your mind
Pack highly
Quell rumors
Reciprocate
Seek Wisdom
Touch hearts
Under stand
Value truth
Win graciously
Xeriscape
yearn for peace
Zealously support a worthy cause 

*The biggest covered is a man who awakens a Woman's Love with no intention of loving her


image not displayed
*Thing Money can't buy  manners  morals.  Respect trust. patience class integrity love character commonsense. 


*Think good thoughts say nice things, do good for others every things comes back (KARMA)Embedded image permalink 

* The best day of your life is the one on which you decide your life is your own, No one to lean on, rely on or blame.


*The biggest suspense of today's life is that. 
you don't know who is praying for you and 
who is playing with you
*The gift is your's it is an amazing journey and you alone are responsible for the quality if it.  This is the day you life really begins.

*The sweetest things you can do for a Girl/Boy are the little things that let her/his know she's/he's in your heart and your mind.


*Two things you will never have to chase . True friends & True Love
*The hardest part was not losing you, it was learning to live with out you 

*Turn off your phone and go far a walk.
Enjoy the fresh air, trees, birds and all that nature has to offer.
The peace and quiet will uplift your mood.*The worst regret we have in life is not for the wrong things we did, but for the thousands of wright things we did for the wrong people.*True love stands by each other on good days and stand even closer on the bad days.

*To day Reality 
Big House  -  Small family 
More Degrees  -  Less common Scense
Advanced Medicine  -  Poor Health 
Touched Moon  - Neighbors unknown
High in come  -  Less Peace of money
High I.Q.  -  Less emotions 
Good Knowledge  -  Less wisdom
Number of affairs  -  No true Love
Lot of Friends  -  No best friends 
More Alcohol  -  Less Humanity
Costly watches  -  But no time 
 
*The best thing I have done in my Life is Love you.  The best Gift  I have received in my life is you Love. and The Best thing that has even happened to me is you I Love You*The hardest thing in life is to know which bridge to cross and which to burn 


*The art of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find for givens


*too many of us are not living our Dreams because we are living our fears

Photo

 *You Don't need Some one to complete you.  You only need someone to accept you completely
* You are not just my friend Your my Love
You are not just my Love You are my Heart
You are not just my Heart You are my Life
You are not Just my Life You are my Ever thing.


*Your true friend is always there not just for a day or two but forever. 


*You need power only when you want of do some thing Harmful other wise love is Enough to get every thing Done 
*You'll End up really Disappointed if you think people will do for you as you do for then.  Not every one has the same heart as you

*You meet thousands of people and none of them really me an any thing to you.  and then you meet one person and your life is changed for weaver.


 
* When you for give you don't change the part. you change the future.


Wife - Without Information - Fighting - Every time.

*What's done is done, What's gone is gone, One of life lessons is always moving on. It's OK look back and think of fond memories, but keep moving foreword.


*Weak people Revenge  Strong People for give
 
* We were Born to be real not to be perfect
*Worry is a total waste of time .  It does not change any thing .  All it does is steal your joy and keeps very bus doing nothing.
నేనొక ఆశాజీవిని -  భూమిని ఆకాశాన్ని నమ్మిన వాడిని