30, డిసెంబర్ 2016, శుక్రవారం

wish you Happy New Year(I.T.Magazine 1/2017/49)


Om Sri Ram - Sri Matrenama:
Pranjali Prabha
wish you Happy New Year

నూతన సంవశ్చర శుభాకాంక్షలు
అంతర్జాలంలో ప్రాజలి ప్రభను ఆదరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మరియు ప్రపంచ తెలుగు ప్రజలందరికి ఆంగ్ల సంవత్సర శుభాకాంక్షలు-

*లోకోక్తి -౧ (ఛందస్సు )

ధర్మా చరణ మార్గం - కోర్కెలకు అవసరం  
జ్ఞానామృత సువిద్యా - మార్పులకు అవసరం  
దోషాల పరిహారం - క్రోధాలను వదులుటే  
మాట్లాడుటలొ శక్తే  - భందాలను కలుపుటే 

 క్షిరంలో జలము కలసిన - గుణాన్నిచ్చున్ 
గంగాలో మురుగు జలముకు - గుణాన్నిచ్చున్
దేహంలో ప్రేమల  మనసుకు - గుణాన్నిచ్చున్    
దుర్మార్గం మరుపుకు సుగుణ - గుణాన్నిచ్చున్

వేకువే క్షణంలో -  కదులుతూ వెలుగు 
రాత్రులే స్వప్నాల -  కలలుగా వెలుగు 
స్నేహాలే భందాలు -  వలలుగా వెలుగు     
మాటలే సాహిత్య  - కధలుగా వెలుగు 

క్షామంలో కన్నీరు -  తలచుట జరుగు  
దాహంకి మున్నీరు - కలపగా కరుగు 
దేహంపై పన్నీరు  -  చిలికిన మెరుగు 
ప్రాణంతో మర్యాద -  వదలక ఎదుగు 

--((*))--

Native Images:
అంబరాల నంటిన సంబారాల నా భావ ఛందస్సు 
*నూతన వత్సర జయము- గేయము 
  
పున్నమి వెన్నెల తోడు రాగా  
కన్నెలు వన్నెల పంచి సాగా 
మిన్నకు అంటెను వెల్గు లాగా 
వన్నెల తెన్నులు  పంచు కోగా 

గిన్నేర్ర కన్నులు విచ్చు కోగా 
బాసయె వాసము వచ్చి చేరా 
ప్రాసయె శ్వాసము ఆశ కాగా  
లాసము హాసము వెంట రాగా

రాసము కోసము పోటి లాగా  
ఛందము నందన తార ల్లాగా 
సుందర బంధము వచ్చి చేరే 
లందున విందులు లందు చేసే 

మందర గంధము విస్త రించే    
అందవు సందుక విందే పొందే    
లాందియ చిందులు వేసి సాగే 
దేవుని దీవెన పొందె అందే 

నవ్వుల పువ్వులు వచ్చి చేరే 
రవ్వల గువ్వలు  సంత శించే
మువ్వల చోద్యము చేసి చూసే  
నిత్యము సత్యము భాష పల్కే 

--((*))--  


*నూతన వత్సర జయము- గేయము

వచ్చింది వచ్చింది నూతన వచ్చరమూ
తెచ్చింది తెచ్చింది నూతన వర్ఛస్సునూ
పల్కింది పల్కింది నూతన భాష్యమునూ  
చెకూర్పు ఓదార్పు  మనకు సత్వరము      

చిరునగవుల శ్రీవాణి నీవెంట ఉండగా
వరగుణముల వర్ధని నీచెంత ఉండగా
కరుణరసము శ్రీమాత నీనీడ ఉండగా
హృదయముల అర్ధము నీసొంత మవ్వగ    

నీతిని నమ్మి భీతిని వదలి జీవిద్దాం
నేతను బట్టి  దివ్వెగ మనము జీవిద్దాం
తల్లి ఓర్పుతో తండ్రి నేర్పుతో జీవిద్దాం
సహన గుణంతో సహకరిస్తూ జీవిద్దాం

ఇహ పర సుఖములు పొందుతూ
బ్రాంతిని తొలగించి శాంతిని నింపుతూ
స్వార్ధము విడనాడి కరుణను పంచుతూ
చెలిమితో చేయి చేయి కల్పి జీవిద్దాం

చదలువుల మర్మముతో సహకరిస్తూ
నిత్యము ధర్మ మార్గమును అనుకరిస్తూ
దేశ సంపద వృద్ధికె నిత్యము శ్రమిస్తూ
కుటుంబాన్ని రక్షించుకుంటూ జీవిద్దాం    
 
--((*))--

కొత్త వృత్తము (ఛందస్సు)
ప్రేమామృత

ఉత్పల మాలలో నుచ్చ భావమ్ముల
రాగము తాళమో  ఉచ్చ స్వరమ్ముల
భావము అర్దమో  ఇచ్ఛ  సేవమ్ముల
సౌష్ఠము శ్రేష్టము పంచె ప్రేమమ్ములు

చంపక మాలలో నింపె తాపమ్ముల
తృప్తిగ  తోటలో సొంపు  రావమ్ముల
ఇష్టము వంపులో ఒప్పు తూనమ్ముల
మత్తుగ మాయలో చిక్కి ప్రేమమ్ములు

మత్తెభ మాలలో  చూపె వృత్త
మ్ము
శక్యము భామతో  చాక చక్యమ్ముల
సత్యము పల్కుతో తెల్పె భాష్యమ్ముల
నిత్యము ప్రేమతో పంచె ప్రేమమ్ములు

శార్దూల  కూర్పుతో మాయా భేదమ్ముల
భావాల  దివ్వెతో  మామా మోహమ్ముల
శోకాలు  ఎప్పుడూ లేకే   సంతృప్తుల
జొప్పించి ఓర్పుతో కూర్చే ప్రేమమ్ములు
--((*))--

*సిరి లో మార్పు (కవిత) 

క్షణ క్షణము మారు సిరి - నిరీక్షణంలో ఉండు సిరి 
పత్ర పత్రము గాలి సిరి  - పరీక్షలలో  విద్య  సిరి 
బగ భగలు   వేడి   సిరి  -  ఆవరోహాణ  అగ్ని సిరి 
తహ తలు నీటి సిరి  -   ఆరోహణల మంచు సిరి 

ఊహకు ఊపిరి సిరి - చలికి వేడియు సిరి
భాషకు  మాటల సిరి - చినుకు నేలకి సిరి  
భాగ్యము పేదల సిరి  -   లవణ కళ్లకు సిరి 
భార్యయు భర్తకు సిరి - మగడు మగువ సిరి 

ఆలోచన ఒంటరి - ఆచరణ పెడసరి
విజ్ఞానము ఒంటరి - అజ్ఞానము గడసరి 
ఆరాటము ఒంటరి - ఆవేశము మగసిరి 
పొరాటము తుంటరి - ఆహ్వానము సహచరి  

వయస్సుకు ఉషస్సు సిరి - యశస్సుకు తమస్సు సిరి 
మనస్సుకు  తేజస్సు సిరి -  మనస్సుకు ఆశిస్సు సిరి 
పద్మముకు సూర్యుడు సిరి - కలువకు చంద్రుడు సిరి 
వెన్నెలకు  చీకటి సిరి  - మేఘముకు ఆకాశం సిరి 
--((*))--
   
చమరివాల - న/న/న/జ/న/లగ IIIII IIIII - UIII IIU
17 అత్యష్టి 64512

కల నిజము నవ దినము - కాలమున శుభమే
శుభ పలుకు నవ నడక  -   వత్సరము ఫలమే
ప్రభ వెలుగు నవ మెరుపు - కొత్త దిన యుగమే
ప్రజల అభిరుచులు పెన - వేసుకొనె సుఖఃమే    
--((*))--
ఆలోచన కొత్త దైతేనే ఫలితం
చేసేపని పాత దైతేనే సులభం
పూర్వ వైభవ స్పూర్తితోనే గమనం
శోభయు నవోత్సాహంతోనే విదితం

బ్రహ్మ విద్య ఆధ్యాత్మ శుబ్రమణం
దైవ సృష్టి అపూర్వ సమ్మేళణం
శాస్త్ర దృష్టి సమార్పు సమ్మోహణం
దేశ వృద్ధి జనాత్మ శఫ్యూహణం  
 --((*))--

  
ప్రాంజలి ప్రభ (ఛందస్సు )
అడుగు అడుగూ కలపి - ప్రేమలతొ పిలువగా

సెగలు వలె గాలితెర - కమ్ముకొని దొలఁగఁగా

మది తలపే మరులు - గ్రోలి కల సరసిలో

గగన జలమే చినుకు - జారి మది తడపగా


నళిని వెలుగే మనిషి - జీవిత కల మెరుపే

తొలికళ ఉషోదయము - కొత్తదనము పిలుపే

గడచినవి కోరికలు - కొన్ని అనుభవములే

మధుర లతలే మనసు - మార్పులకు కలలుగా

గతము వదిలే యవలె - రేపటి బ్రతుకునకే

మనసు మనసే ఒకటి - గా కలసి బ్రతుకుటే

కలక లవగా గతము - మానసము ఒకటిగా

శుభము కొరకే పిలుపు - నూతనమున మనమే

--((*))--

26, డిసెంబర్ 2016, సోమవారం

Inernet Magazine for the month of 12/2016/48

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:
 సర్వేజనా సుఖినోభవంతు 


*ప్రకృతినీ అదుపులో ఉంచే  శ్రీ  వేంకటేశ్వరా-12

గళసీమను మూడు రేఖలు కలిగి ఉండి  
రూపు రేఖలు అపు రూపం కలిగి ఉండి 
జ్ఞాన వాపికలో స్నానము చేసి ఉండి 
శేష పాన్పు పై ఉన్న భర్తను పూజించే 

తేలిక కన్నులు చూపులు కలిగి ఉండి 
ఉన్నతం అవుతున్న వక్షస్థల ముండి 
ముంజేతి కంకణాల తో కడియాలుండి 
సౌభాగ్య లక్ష్మి సుశీల భర్తను పూజించే 

రూప లావన్యాల చేత మోహితుడై ఉండి 
నిండు వన్నెల కప్పబడిన పాన్పు ఉండి
సమీర పవనాలు మనసు తాకుతూ ఉండి 
శ్రీదేవిని పరవశంతో చేరే శ్రీ వేంకటేశ్వరా

ప్రేమతో ఆలపించే వారి ప్రేమను తీర్చి 
భాదతో ఆలపించే వారి భాదను తీర్చి 
సమయాను సారంగా మనుష్య బుద్ధిని మార్చి
ప్రకృతినీ అదుపులో ఉంచే  శ్రీ  వేంకటేశ్వరా  
  
--((*))--
*ధనం 

ప్రపంచం లో జన జీవనాన్ని 
ప్రభంజనంలా చుట్టు ముట్టే
ఇంధనమే .. ధనం

నలుపని, తెలుపని, కలుపని 
పలురకాల ..... ధనం 

వాణిజ్యంబున, వస్తు మార్పిడిన 
నిత్యావసరాల ...... ధనం 

భువిలో మూలం ధనం
సిరి  కలిగి  ఉన్న  శుభం  
సిరి సంపాదనలున్న సుఖం    

ధనమే మైత్రిని    తెచ్చున్ 
ధనమే వైరమున్    తెచ్చున్ 
ధనమే సభలను ఘనత కూర్చున్

ధనం వళ్ళ వ్యామోహం 
ధనం వళ్ళ వ్యసనం
ధనాశకు పొతే హానికరం

ధన  లక్ష్య  దానం  
ధన లక్ష్యం  భోగం
ధన దాపరికం విరుద్ధం 

అర్ధం లో ఉంది పరమార్ధం 
ధనార్జనలో ఉంటె అనర్ధం 
క్షణం క్షణం జ్ఞానం 
కణం కణం ధనం 

ఆశకు పోకు  ఓ  మనిషి  
ఎంత ధనం ఉన్న ఆకలికి 
తినేది లవణ  అన్నమే 
ధనం తినలేము - 
ధనమేరా ఈ జగత్తుకు మూలం 
ఆకలిని తీర్చేది ధనమేరా  
--((*))--

*అందం ఆనందం 

నాలో అందాలు ఇన్ని ఉన్నాయా 
హుందాగా నిలుచున్నా కానరావు   
నీడ అంత  అందముగా ఉన్నదా

కమలాల మధ్య జలములో 
కదులుతూ కమలమన్నట్లుగా ఉన్నదా 
ఉషోదయానికి  విచ్చే పువ్వులాగా
ముఖారవిందం విప్పరిందా 

భూమిని తవ్వితే జల మూరినట్లుగా 
అందాన్ని చూస్తే నోరు ఊరును కదా
 కన్నె సొగసుల అందాలకు 
దాసోహం కానీ వారు లేరుకదా 
వ్యామోహం చెందని వారు లేరు కదా 

ప్రకృతి వరాన్ని అందుకొని 
ప్రపంచాన్నే లొంగ దీసుకొనే 
శక్తి అందానికి ఉంది కదా 
అందం కొందరికి ఆనందం 
మరి కొందరికి అనర్ధం తెస్తుంది కదా 
లేత సొగసుల అందం ఒక రకం 
మధ్య వయసు అందం మరో రకం 
వృద్ధాప్యం లో పంచుకున్న బంధం
ఆదరణ చూపిన బంధం 
నిజమైన అందం ఆనందం 
--((*))--   
Image may contain: bird, sky, outdoor, nature and water
*బ్రతికించుదాం జ్ఞానమార్గం 

నింగికి అందం మేఘం 
మేఘం సంబరం జన జీవం 

నింగికి నాదం బ్రహ్మ వరం 
మానవ జీవం వర్షాల మయం

నింగిలో భాగం సూర్య బింబం 
ప్రపంచానికే వెలుగుల దీపం 
మానవాళికి అదే ఉషోదయం 

నింగికి నళిని మారో అందం
తారలు శశి రాకతో పరమానందం
  
నిశిధంలో కనిపించే ప్రకృతి అందం 
మానవాళికి వెన్నెల సౌరభాలు పులకితం 

చీకటి పరిపూర్ణ ఆనంద పరవశం 
క్రియాశీలక చైతన్యానికి ఇది ఒక వరం 
వరం తో పొందుతాం విరామం      
విరామంలో పొందుతాం ఉత్తేజం 
ఉత్తేజమే అందరికి శ్రేయస్కరం 

రేయిలో జరుగు కిరాతకులు సమ్మేళనం 
దౌర్జన్యాలా  పోరాటాలకు  ఆలయం 
పగలు జాగృతి రేయి చీకటి సామ్రాజ్యం 
అంధకారామ్ ఓటమి వైరస్యాలకు కారాదు స్థావరం  

తిమిరాన్ని పారద్రోలే విధి నిర్ణయం ఆనందం 
వెలుగుల ఆశా దీపం కనిపించని సుఖం 

నలుపు తెలుపుల మేలి కలయక వలయం 
మనస్థత్వాల ఆకర్షణ చీకటి ప్రపంచం 
అంధకార విరామమే అందరికి కాల చక్రం 
నూతన శక్తికి ఉత్సాహా ఉత్థతేజ బలం 
చీకటియే సృష్టి వెలుగుకు జీవన మార్గం      

చీకటిని ఆహ్వానిద్దాం
రమ్యానుభవం పొందుదాం 
అనుభవాల మమేక మైకం రమణీయం   

ఆత్మ దీపం వెలిగించుదాం 
తమస్సును తరిమి వేద్దాం 
బ్రతికించుదాం జ్ఞానమార్గం 

"తమసోమా జ్యోతిర్గమయా "
అన్నది హిందూమత ప్రబోధం 
--((*))--
Image may contain: text


*మేలుకొలుపు (ఛందస్సు ) 

ప్రణమిల్లుతున్నా ప్రకృతికి
సుప్రబాతమన్నా అందరికి 
సమభావమన్నా  ఆహ్లాదమె
నవతా వెలుగే  జాగృతికి  

నింగిలోని వెలుగు - పసిడి బంగారం
వెన్నెలంత తెలుపు - నలుపు కమ్మేనే
సంతసంతొ మెరుపు - నిశిధి సంబారం
మేలుకో ఉదయము - పక్షుల శబ్దాలే    

వెన్నెలద్దుకున్న ప్రభాత పరిచయం 
రంగులద్దుతున్న సరాగ పరిణయం  
రెక్కవిచ్చుకున్న గులాబి పరిమళం 
ఊపిరే సుకున్న  ఉషోద కిరణ మే 

ఆశల నావలో పయనించాలని
ప్రేమల బాటలో ఉదయించాలని
రేతిరి  చీకటీ మాయమోవ్వాలని 
నవ్వుల వెలుగు  కిరణస్పర్శలని 

--((*))--

21, డిసెంబర్ 2016, బుధవారం

ఛందస్సు ఏకప్రాస వచనాలు

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:
Image may contain: sky, outdoor and nature
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు  

*ఛందస్సు ఏకప్రాస వచనాలు

యమునమ్మ కెరటాలనెల రాజునవ్వె
వినయమ్ము  మనసార మను రాజు నువ్వె
వచనమ్ము  నవజాత  కల రాజు నువ్వె
సమయమ్ము వినియోగ  రసారాజు నువ్వె    

ఈడు కుదిరాక... నిన్నే చూస్తూ నిలవలేక
జోడు కలిసాక ... నిన్నే  పిలుస్తూ గడపాలేక 
మాడు పగిలాక ... నిన్నే అరుస్తూ ఉండలేక 
తోడు వదిలాక ... నిన్నే తలుస్తూ బ్రతకలేక 


కొలమానం లేని ఉపమానాల్ని భరించా 
అవమానం చెంది మనువాడిందాన్ని భరించా 
శతమానం తిట్లు తిన్న వాడ్ని భరించా 
తులామానం లా ఉండలేక ఓర్పు వహించా  

నిర్లక్షపు మనుష్యులు నిశ్శబ్దం లోఉన్న 
వివక్షత చూపే మనుషులు ఎగిరిపడుతున్న 
అక్షరత పొందిన మనుష్యులు మాట్లాడుకున్న 
దీక్షతో ధర్మ రక్షణ కోసం నేను వేచి ఉన్న 

అంతరంగపు మాటలు అని వార్యమైనా 
తరంగపు మాటలు నిలబడ లేకపొయినా
భహిరంగపు చేష్టలు భరించ లేకపోయినా 
తురంగము వలే సేవలు అందిస్తూ ఉంటా   

ఎప్పుడో  నిను కల్సి నా నవ రూపమే నని పించెనే  
ఇప్పుడే నిను తల్చినా  యువ రూపమే కని పించెనే 
చప్పుడే విని  వచ్చినా  మన మేకమే  అని పించెనే
ఎందుకో నిను జూచినా మన మీయగా నని పించెనే 
    
ఎందుకో విన గీతికన్ బ్రణయేశ్వరీ మనమెంచెనే
ఎందుకో ప్రణయమ్ములోఁ జిన నృత్యమున్ మనసాడెనే
సుందరీ నును వెల్గుగాఁ గను సొంపుగా నను గాంచ రా
వీణతోఁ గలరావముల్ దలపించుచున్ బలికించవా

వాణిగా లలితమ్ముగాఁ దెలి భావముల్ జిలికించవా
వేణువై వలయమ్ములో వలపించఁగా గులికించవా
ప్రాణమై యిలపై సదా తొలి శ్వాసగా నలరించవా
ప్రేమయై ఇలలో సదా తను వంతయూ జవిజూపవా 


మధురలయ - త/న/స/భ/న/య/న/న/త/గగ 
UUI IIIII - UUI IIIII - UUI IIIII - UUI UU 
29 సువః 150797565 
    
శ్వాసిచ్చు పవనములు - మాయల్లొ కనబడవును - 
కన్నూలె తెరుచుకొను - సూర్యూడు వల్లే 

శబ్దాల గ్రహణములు - గ్రహించు చెవులు విను 
వచ్చేను దశదిశలు -  శబ్దాలు వచ్చే     

*నవ వధువు  నవ వరుడు 

చిరు నగవు మది మలుపు - తొలి వలపు మది తలపు 
కల తెలుపు కలి మనసు  - చక నడుపు మది తడువు 
సుఖ పిలుపు వల బిగువు - వడి కుదుపు మడి ముడుపు 
చలి వనకు బిగి కలుపు  - నవ వధువు  నవ వరుడు 

అలలవలె తలపులిట - కలలవలె వలపులట
మమత తలపుల నటన - మది పరుగుల కలయిక 
తొలి వరద ఉరుకులట -  కెరటముల వలె కలబడు 

సరి సమయము ఫలితము - నవ వధువు  నవ వరుడు 

18, డిసెంబర్ 2016, ఆదివారం

స్త్రీ - పురుష - సాహిత్యం

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు 


స్త్రీ  - పురుష - సాహిత్యం -1
మధురలయ - త/న/స/భ/న/య/న/న/త/గగ 
UUI IIIII - UUI IIIII - UUI IIIII - UUI UU 
29 సువః 150797565 
రచయత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 

జ్యాసంత సొగసులకు - తన్మాత్ర కదలికలకు
తత్భావ పిలుపులకు - చిక్కాను రావా 

సర్వాంగ సుమధురివి  - అన్వేక మధురిమవు
ఆహ్లాద కమలమువి - ప్రేమించ రావా

ప్రత్యేక వలువలను - బంగార భరణమును  
తెచ్చాను తమకముతో  -   క్షమించి రావా 

మందార సుమములిట - సంగీత పవన మిట   
మేఘాల చినుకులిట - నందాత్మ జారా 

మందమ్ము నడక యిట - నందమ్ము కవన మిట - 
ఛందమ్ము రవణ మిట - నందాత్మజా రా 

మందమ్ము మధురలయ - లందమ్ము స్వర సరిత - 
చందమ్ము రవము లిట - నందాత్మజా రా 

మందమ్ము పదము లిట - నందమ్ము నటన మిట - 
విందైన సొబగు లిట - నందాత్మజా రా 
   
నీ శాంతి మరి వలపు - నీ శాంతి మరి తలపు
నీ శాంతి మరి పిలుపు - శాంతించి రావా 

ఈ స్వాస మనదియును - ఈ స్వాస సిరి నెలయు
ఈ స్వాస జల నిధియు - నవ్వాలి రావా      

నీ నాట్య మది మధువు - నీ నాట్య మది సుధయు - 
నీ నాట్య మది ముదము - నేనున్ నటింతున్ 

వచ్చాను తమకముతొ - ఇస్తాను మధురిమను
పొందాలి సుఖములను - సంతోష మేగా

--((*))--  

Image may contain: food


నానననలు - (న)6-లల IIIII IIIII - IIIII IIIII 
20 కృతి 1048576 
రచన  : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 

తొలి వెలుగు కిరణములు - మది తలుపులు తెరుచును 
తెలివి తనము పెరిగెను - ఉదయమున నడకలుయు 
మనసు సఫలము కలిగి - జలమున మునిగి తడిసి 
మనసున మరులు గొలుపు - మనసు చలనము సడలు

కలలవలె దలపులిట - అలలవలె జరుగునట 
చినుకువలె మెరియునట - కుసుమముల వలె ఉబుకు 
వనమున తరువుల వలె - కలసి మెలసి కలియుట 
మెరుపు లవలె మెరియుచు - ముసుగులొ కలవరము         

నవ రసములు కనుగొను - నవ విధముల సరియగు 
సరసముల సమయమున -  రస రుచుల తమకమున 
వధువు యదల సరిగమ -  వరుని వలపుల కలలు
మురిసి కలసి వలపును - మది తలపుల నిజములె 

వనిత వరుసలు కలిపి - వరుని మగసిరికి నలిగి 
తనువుల తపన మరిగి - తరచు రుచులను కలిగి 
మనువు మమతను తెలిపి - మనసు మనసుయు కలసి  
మగువ మరులను గొలిపి - మదనుని యదతొ మునిగి     
  
అలలవలెఁ దలఁపు లిట - నమరగను మది ములిగె 
నలలు నను దడిపె నిట - నలసితిని మెయి గలఁగెఁ 
జలితమయె మదియు నిట - సఖియు నను గనదు గద 
జ్వలనమునఁ గమలితిని - చలనములు సడలెఁగద 

ననలు బలు వనలతల - నయముగను విరిసినవి 
కొనలు చెలు వలరుచును - గొమరుగను మురిసినవి 
కొనిరి యపు డలరులను - కురుల నిడ సువదనలు 
వనితలకు ముద మొసఁగు - పదములయెఁగద ననలు 

తొలివెలుఁగు కిరణము ల-తులితముగఁ గనఁబడఁగ 
మెలమెలగ మహిఁ జెలఁగు - మృదులమగు తెర తొలఁగె 
కలకలము లధికమయెఁ - గలరవము విటపములఁ 
దెలివెలుఁగు పరవఁగను - దెసల మిస దనరెఁగద 

--((*))--

No automatic alt text available.
ఇది ఒక మందాక్రాంతము, సంస్కృతములోవలె విఱుపు, అక్షర సామ్య యతులు. ఇందులో 15 రకములైన వృత్తములు అమరియున్నవి. అవి - 

UUUU - లెగో 1 
IIIIIU - లెగో 2 
UIU UIUU - లెగో 3 

ఈ లెగోలతో వృత్తములు - 

UUUU - IIIIIU - UIU UIUU  
    
సౌందర్యోపా శమువలననే - కామినీ కాంతలేలే    
స్త్రీలోలుండై కుచముఖములే - వర్ణణా తీతమేలే
కాలాతీతం గుణములవలే - స్త్రీప్రెమామృత దివ్వే
ప్రాణాలేలే విరహముగనే - భావ బాంధవ్య మేలే   
   
భావము : స్త్రీలకు అలంకారం ఆయుధం, వారికి సహజ సౌందర్యం ఉంటుంది, మగవారిని ఆకర్షించేందుకు కొత్త కొత్త వేషాలు వేస్తారు స్దన స్సౌష్టవములతో  కామిని కాంతలుగా ఉంటారు. స్త్రీల స్థన సౌ ష్టములే అందాలను వర్ణించడటం ఎవ్వరికి సాధ్యము కాదే , కాలాన్ని బట్టి స్త్రీ ల గుణాలు వెలుగులుగా మారుతాయి, ప్రేమను కుమ్మరిస్తారు, విరహవేదనతో బంధమును పెట్టుకొని, ప్రాణాలను అర్పించి స్త్రీలను గౌరవించటమే అందరి ధ్యేయం .     

       --((*))--

*స్వయం పాకం (ఛందస్సు )

(1) UIU UIU - II - UIU UIU, 

పంతమూ ఎందుకే ప్రియ సందడీ చేయకే 
భావమే చూపవే ప్రియ రాగమే పల్కవే  
ప్రేమయే పంచవే ప్రియ వేగమూ చూపవే 
చేతలే వద్దులే ప్రియ చేష్టలూ చాలులే

నందమో గాలిలో మక రాందమౌ పువ్వులో   
స్నేహమో ప్రేమతో ఇక భాష్యమో భావమో 
అందమా పొద్దులో నర విందుయే రాత్రిలో 
విందుగా గానమే  మరి పొందుటే సంతసం 

మారవా చూడరా మధు పాకమే సొంతమే 
కాలమే పిల్చెరా మధు సమ్మతే  జుర్రుకో 
ప్రేయసీ కూడనా మధు సంగ్రహం చేయనా 
మాధవా సూడరా మధు సూధనా కూడ రా   

ప్రేమలే  పల్కులే విను నాదముల్ విందులే 
గానముల్ చిందులే విను భావముల్ పంచునే 
రాగముల్ వెల్గులే విను సంతసం పొందుకే 
మాధవా రమ్మురా  సిరి నాదగున్  నమ్మురా         
  
మంచిగా నవ్వలన్ బుల కించగా పువ్వు లన్
పంచెనే పువ్వులిన్  బుల కించగా తుమ్మెదన్   
మంచుగా చల్లగా  ఉడి కించగా వేడె క్కే   
దించినా స్వర్గమున్  తిల కించగా దృశ్యముల్ 
--((*))--
సోఁగు - రెండు లఘువుల వంతెనతో స్రగ్విణి - 

స్రగ్విణీ వృత్తపు మధ్యలో రెండు లఘువులను ఉంచి కల్పించిన వృత్తము సోఁగు. సోఁగు అంటే సరము అని అర్థము. స్రగ్విణిలోని స్రక్ అంటే కూడ సరము అనియే అర్థము. ఈ వృత్తమును రెండు విధములుగా వ్రాయ వచ్చును. (1) UIU UIU - II - UIU UIU, (2) UIU UIU - IIUI UUIU. రెండింటికి క్రింద నా ఉదాహరణములు - 

(2) UIU UIU - IIUI UUIU.

జాలమేలా ప్రియా - చలిలోన వేసారితిన్ 
చాలు చాలా కథల్ - సరసాలఁ జాలించరా 
పూల నెత్తావులన్ - బులకించ వేళయ్యెరా 
పాలు చల్లారురా - ఫల మారగించంగ రా 

కాలమే నీదిరా - సుమమాల నీ దేనురా 
కోపమే వద్దురా - మధుపాత్ర పొందాలిరా
తాపమూ తీర్చరా  - మురిపాల ముత్తావురా  
లాస్యమూ చేయకూ  - సరసాలు చూపాలిరా  

తప్త - స/భ/త/త/గ 
13 అతిజగతి 2356 

IIU UII UUI UUI U -13

కథలే  తెల్పుచు సందర్భ సంఘర్షణే 
సమరం జీవిత సంగ్రామ భాష్యాలలో   
సహనం మార్గముగా భావ ప్రాధాన్యతే  
మరులే గొల్పుచు భావాల సాహిత్యమే

మనసే అల్లిన వేదాంగ భావాలు గా 
వయసే విప్పిన పుష్పా0గ కోర్కేలు గా 
తనువే ఎప్పుడు సాహిత్య సంగీత గా 
ప్రేమయే ఇప్పుడు సద్బావ సంతోషగా 

వినుటే వింతలు - చూడాలి అర్దాలుగా 
మలుపే మాయలు - మందిర భాష్యాలుగా 
పరువే ప్రేమల  - సంసార సంతోషి గా 
మగువే సేవల - శృంగార వేషాలు గా 

కలలో కమ్మని -చిత్రాలు చూసేను గా 
చలిలో కౌగిలిలో - జక్కగా  వెచ్చ గా  
కురులే విచ్చెను - కళ్ళల్లొ  గమ్మత్తు గా 
మరులే కొల్పెను - పంతాలు విద్దూరంగా  

కదిలెన్ నా మదిలో - గమ్మగా గీతికల్
మెదిలెన్ నా కలలో - వేగమే రమ్మురా 
కరముల్ నీ వలలో - చిక్కెనే మత్తుకే 
వెలిగించన్ దివెలన్ - వేగమే రమ్మురా
  
--((*))--

16, డిసెంబర్ 2016, శుక్రవారం

ప్రేమామృతం - (కొత్తది ) ఛందస్సు

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:

fjcw5xc90g25t9dcc7v1.gif (500×500):
సర్వేజనాసుఖినోభవంతు ప్రేమామృతం - (కొత్తది ) ఛందస్సు
రచన :మల్లాప్రగడ  శ్రీదేవి రామకృష్ణ 

UIIUI - UIII - (3) - UIIUI - UIIU
 
 1 .  సర్వ మతాల సారమును - సర్వము కొల్చె  దేముడును
పెన్నిధి లాగా  ఆదుకొనును -   జబ్బు లెకుండా  చూడుటయు సత్యము తెల్సుకొనుటయే. 


2. జాబిలి కన్న గొప్పదియు -    మల్లెల కన్న తెల్లదియు
మీగడ  కన్న  మించినది -  వెన్నెల కన్న చల్లనిది 
బిడ్డపై అమ్మ  ప్రేమయెరా    

3. పుట్టిన ఊరు మేడల తొ - ఉన్న తెనాలి, ధైర్యమును
జీవన మమ్మ నేర్పినది - సత్యమును తెల్పి బ్రతకమ
నీ,పిత నేర్పిన శ్రమయే

4. పాఠము నేర్పె పుణ్యభువి - రక్షణ పేరు  పెంచటము
తెల్గు సమీప వెలుగెను  - నల్గురుకీ సువిద్యయును
పంచుట  వేద పలుకుయే.

5. కోర్కల కొత్త మార్గమున - పట్టణ జల్స లేమరిగి
డబ్బుల యావ పెరిగెను  -  ఇష్టము వచ్చి  ఖర్చులను
చేయుట మోజు కల్గుటయే.

6. ఆదియు నన్ను ఆదరణ - చూపిన పల్లె ప్రేమలను
తెల్సిన నేను ఇప్పుడును - సేవలు అంద చేయుటయు
పల్లె ఋణం తీర్చు టయే.
* 7. తేనెలొ మాగీ తీయన గ - మామిడి పండు ప్రేమయును
అమ్మ  ప్రేమ అంతయును - మామిడి కన్న తీయగును 
స్వత్సము గానె ఉండుటయే.

8. చల్లని మంచు కన్నయును - వెచ్చని అగ్ని కన్నయును
భూమియు మేలు చూపినను  - నింగిన ఉన్న అంతయును
అమ్మను మించి ఏదియులెదే.


9. అక్రమ వక్ర మార్గమున - మూర్కుల కోప తాపమున
తామస వళ్ళ జాతులను - పిచ్చిత నం తొ అనేకముగ
కష్టము పాలు చేయువక్రా.

10. ఏమియు ఉంది లోకమున - స్వర్గ సుఖాలు ఎక్కడను
లేకయు కష్ట మే ఉదయ - భానుల తిర్గి సేవలను
పంచుట యే యశస్సులదీ.. ఈ నిశి రాత్రి పువ్వులను - నవ్వుల కాంతి వెల్గులను

రమ్యముగా సరాగమును - తెల్పి సమాన ప్రేమలను
పంచి సమంగ బ్రతుకుటే.          

 12 . వెన్నను పూసి వేదనను - మాత్రలు వేసి రోగమును
బుజ్జి అనీ  మనసును - చల్లగ మంచి మాటలను
స్వేదము లేక పంచావురా
 
13. కళ్ళతొ నన్ను అర్ధించియు - శోకము తీర్చి  వెన్నంటియు హృదయ తాప తగ్గించియు - శాంతము నాకు కల్గించియు కళ్లతొ నే  కౌగిలించావు రా.
     
14. శక్తిని వృధా చేయకము - భక్తిని మర్చి ఉండకుము
బుద్ధ్దిని వ్యర్ధ పర్చకము - యుక్తితొ మంచి గ్రహించుము
గీతను బట్టి బ్రతుకుము
రా.


15. డబ్బుల జబ్బు ఉండినను -  గుట్టు రట్టు చేసినను
బుద్ధికి ఇచ్ఛ లేకయును - మర్మము ఏది లేకయును
ప్రాణంతొ ఉండు టెందుకురా. Image may contain: flower, sky, cloud, nature and outdoor


16. పుట్టిన తెచ్చు దేదియును - మెట్టిన ఇచ్చు దేదియును
మధ్యన వచ్చు దేదియును - స్త్రీ వల నొచ్చు దేదియును
సౌఖ్యము నివ్వ దేదియురా.

17. శ్రీమతి నమ్మి మారుటను - శ్రీపతి విడ్చి పోవుటను
విద్యను వ్యర్థం చేయుటను - నమ్మియు మోస పోవుటను
ఎప్పుడు నీవు చేయకురా.           


18. న్నులు చూపి పుట్టుటయు - కన్నులు మూసి గిట్టుటయు
రెప్పల పోటు గొప్పదియు - దానము చేసే కళ్ళలొను
సూర్యుడు వెల్గులా మనిషే.

19. మత్తుయు జూదం ఎందుకుయు - మూర్కుల వలే మారకము -మంత్రము శక్తి ఆవాహము - ధైర్యము పెంచే భక్తియును - మార్గము గానే ఉండునురా

20. పెద్దల కేమి చెప్పవలె - పేదల భాద నంతయును
ఓర్పుతొ ఉండి భాదలను  - తీర్చుట తల్లి లాకడుపు
తీపిని అంచి ఉండుమురా .


 No automatic alt text available.


21. జాతక నమ్మి మారటము - వాస్తులు నమ్మి మార్చుటయు
గొప్పల కోసం పోవుటయు  - ఎందుకు కృషి నీ తలచి
నమ్మిన ఋషీ కాగలవూ.

22. తప్పులు ఒప్పినా మనసు - తేలిక, ఒప్పు కోనియడ
తిప్పల తప్ప వూ మది లొ - తప్పులు చేయ నీ నరులు
లోకము లోన లేరునులే
    
23. కోట్ల గడించి నా మెతుకు - అన్నము, ఓర్పే, ఆకలికి
సంతస మంత వాకిలికి - పంతము అడ్డు చీకటికి
వెన్నెల పంచు అందరికే.

24. మొక్కలు వంగి సాయపడు - పిల్లలు పెర్గి భాదపడు
వృక్షము పెర్గి  గాలులను - పంచుట లోక రీతియును
కాలము బట్టి ఉండుమురా.

25. నీకుయు నచ్చి నాకమగు - నీకుయు నచ్చ శోకమగు
తప్పులు చేయు టెందుకుయు - ఒప్పులు చేసి జీవితము
చల్లగా పంచి ఉండుమురా.

No automatic alt text available.
26. దీపము వెలుగు పొందుటయు - చీకటి తిట్టు టెందుకుయు సిగ్గులు చూపె మానసము - చిన్న సహాయ కారగును చీకటి వెల్గె జీవమురా .

27. లేరని తప్పు పల్కుటయు - రారని వత్తి చెప్పుటయు 
వచ్చె దరూ అనేపలుకు -  గాయము మానివేయుటయు  
 ప్రాణము నిల్పి బ్రతుకురా.   

28. అగ్నిపు నీత లౌఅక్షర - బాణమే నాకు రక్షణయు
నిర్ణయ  విజ్ఞ ప్రేరణయె  - వచ్చిన బంధు దీవనలె
నిత్యము  సత్యమే అగుటే.       

29. కర్తల పాలనా క్రమము - సాక్షిగా మేలు చేయుటయు
మర్మము బట్టి తెల్పుటయు - శక్తిని బట్టి నేర్పుటయు
వ్యక్తి గ యుక్తి ప్రేరణయే.

30. సూక్తుల సాధనే మనకు - సాక్షుల ప్రేమ యే మనకు
పాఠము చెప్పు గాత్రముతొ - సౌఖ్యము పంచు మార్గమున
పాలన చేయు టేమనకూ

31. నేనొక మోటు మానసిని - నేర్చిన విద్య తక్కువయే

జ్ఞానము పంచె శారదని - ప్రార్ధన తో వరమ్ములను
కోరితి సేవ చేయుటకే.

32. సంఘము కోరి విద్యలను - పంచుట నిల్చి తోడ్పడుట
తల్లియు తండ్రియే మనకు - దీవెన నమ్ము టే కవిగ
సేవలు చేయు టే పనిగా.

33. పొద్దునె లేచి వ్రాయటయు - నిత్యము సత్య మార్గమున
విద్యయు  ధర్మ మార్గము - దానము చేసి తృప్తి పడె
జీవన మే దినమ్ము సిరీ.

34. .తూరుఫు తెల్ల వారినది - బిడ్డల మేలు తల్లి తపన
తోరణ మే అలంకరణ - చేసిన భర్త  సేవ వలన
వేళకు భార్య సావసమే

35. మంచు తుషార బిందువులు - మానస తీగలే యగును -   
తెల్లని పట్టు చీరమణి - మోహిత భావమే కలుగు
స్త్రీలలొ ప్రేమ అమృతమే 

-((*))--


*శ్రీ శ్రీనివాస (ఛందస్సు - లీల )

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:

సర్వేజనా సుఖినోభవంతు
ప్రాంజలి ప్రభ 
* ఛందస్సు - నివేదన  -13      
U-U-IUIIIU - IIUIIIU - సురభి 

ఆశా మనస్సు చెరిచే - మమతల్ని చెరిపే 
పాశంకు చిక్కి నలిగే - సమయం కరిగెనే
పాఠాలుగా మనసునే - నిలిచే తెలియకా         
దేవా నెచేయునదియే- నను గాంచవలనే
   
కామమ్ము నన్ను కుదిపే - కనుచూసి కలిసే
ప్రేమమ్ము నన్ను దయగా - మురిపాల మరుపే
వాసమ్ము  చేసి న రతీ - నను నమ్మి మెరిసే 
హాసమ్ము నిండె మదిలో - మమకారము ఇదే 

అజ్ఞాన రూపమిది నా -దని ఎంతు నెపుడున్      
విజ్ఞాన దీపముల తో - మది నింపు ఇపుడున్ 
జిజ్ఞాస చూపకుమా - సుఖమివ్వు  యెపుడున్
బ్రజ్ఞానుఁ జేయుమనుచున్ - బ్రణమిల్లెదను నేన్ 

నమో  నమో   తిరుమల తిరుపతి   వేంకటేశా  
గోవిందా గోవిందా గోవిందా   

--((*))--   

*నిజరూప ధర్శించు కుంటూ వేడుకుంటున్నా 

కల కమ నీయ మైనది - కల హిమ బిందు వైనది    
కల మధు తృప్తి నైనది - కల కధల లోక  మైనది 
కల జ్వాలా తోరణ మైనది - కల కామి తార్ధ   మైనది      
కల చిర స్మరణీయమైనది - కల కాదు నీదర్శన మిది

కల కాదు ఇది పవిత్రత - కళ పరోపకార దృక్పధం 
కళ మానవ జన్మ శుకృతం - కళ స్వార్ద రాహిత్యం
కళ మానవ చరితార్థం - కళ చిత్త  శుద్ధికి మార్గం 
కళ సర్వ మానవ సౌభాతృత్వం - కళ స్థిర చిత్తం

ఫలితాన్ని ఆశించక - దృఢ సంకల్పం తో 
స్థిమిత ఆచరణ - మనో దృక్పధం తో 
క్రమ శిక్షణ  గా - మనో వాంఛలతో
అభ్యాస ఆరాధనతో  వేడుకుంటున్నా 

కలలో  నీమాటలు అక్షర  సత్యంగా  భావించా 
కలియుగంలో మాయనుండి ప్రార్ధిస్తూ భరించా
చెడుని తిరస్కరించి మంచి   కోసం జీవించా 
కలకాని నిజరూప ధర్శించు కుంటూ వేడుకుంటున్నా   
నమో నమో శ్రీ తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర 
గోవిందా - గోవిందా - గోవిందా      
ఈ తిరుమల తిరుపతి కొండపై 23 -12 -2016  వ్రాసినది 

ఇందు పొందు పరుస్తున్నాను 
ఎందరో మహానుభావులు అందరికి వందనములు, నాకు కలలు వచ్చుట తక్కువ, కానీ  ఈ  కవితా వ్రాసిన తర్వాత నాకు తెల్లవాయారు జామున అనగా 3 .౪౦ (౪-౧-౨౦౧౭) నిముషములకు ఒక కల వచ్చింది. ఆ కలలో ఉన్న సారాంశ మిది, దీని భావ మేదో  నాకు తెలియదు, తెలిసిన వారు చెప్పగలరు 
నేను  గుడి ప్రాంగణంలో తిరుగు తున్నాను, అది ఎక్కడో తెలియదు, అక్కడ ఓ రేకులు షెడ్డు ఉన్న ది, దానికి తాళాలు వేసి ఉన్నది , అక్కడ ఒక పిల్లవాడు నాన్న నాన్న, అని ఏడుస్తున్నాడు, ఎక్కడ మీ నాన్న అని అడిగాను, అదుగో అన్నాడు,  నేను కూడా తలుపు సందులో నుంచి చూసాను, అంత గాఢాంధకారము ఒక మూలా స్థిరా సనంగా కూర్చొని ఉన్న  ఒక వ్యకి కనిపించాడు , అంతలోనే ఆగదిలోకి ఇసుక రేణువులు కమ్మినాయ్, గుడి అంతా ఇసుక నిండి పోయినది, ఇసుక తప్ప ఏమి కనబడలేదు, ఆ పిల్లవాడు నాన్న నాన్న ఏమైనాడు అని ఏడుస్తున్నాడు, తలుపు తాళం పగలకొట్టాలని ప్రయత్నిమ్చాను కుదరలేదు, ఇక్కడే ఉండు నేను వేరొకరిని పిలుచుకు వస్తా అని వెళ్ళాను అంతే  తిరిగి వచ్చాక పిల్లవాడు లేడు ఇసుక లేదు తలుపు సందులో నుంచి చూస్తే వెలుగు చున్న దివ్య   రూపం కనిపించలేదు. ఆరూపం వర్ణించే శక్తి నాకు లేదు అటువంటి అద్భుత రూపం 
ఇది నిజమైన యదార్ధ కల   
    
       

11*వేడుకుంటున్నాను శ్రీ వేంకటేశ్వరా 

ఏమని చెప్పేది, ఎలాచెప్పేది  
ఏ విషయాన్నయినా ఎలా విన్న వించేది
నీవు కలియుగ దైవానివి 
నేను సామాన్య మానవుణ్ణి 
కర్మ బద్ధుణ్ణి, కనికరం అంటే తెలియనివాణ్ణి
దారి తెన్నూ తెలియక నీ చెంత 
చేరుతున్నవాణ్ణి శ్రీ వేంకటేశ్వరా

నీ కృపా కటాక్ష వీక్షణాలను
నాపై ప్రసరించిన నా బుద్ధి మారునేమో 
నా పాపాలు తొలుగునేమో 

నా  అంతరాత్మ ప్రభోధంగా 
నీ చ్చేంత చెరియన్నను, నీవే నాకు దిక్కు 
సర్వ త్వజించి నీకు పూజలు చేయలేను 

కర్మానుసారముగా నడుస్తూ నా మదిలోని 
తలపులను, కష్టాలను తెలుపు కుంతున్నాను  
కనుపాపగా నీవే నా చెంత ఉండి
నా గమ్యం ఏమిటో తెలియపరుస్తున్నావు 

అయినా నీ దర్శన భాగ్యం కోసం 
ఏడుకొండలు ఎక్కి నడిచి వస్తేగాని 
కేశములు అర్పిస్తేగాని
కానుకలు సమర్పిస్తేగాని 
నా మనసుకు తృప్తిగా ఉండదు

అయినా నీ బంటును నేనయ్య 
నీ ఆజ్ఞ కోసం ఎదురు చూస్తూ 
నిత్యమూ నీకు పూజలు చేస్తూ 
నీ చెంతనే మా విన్నపాలు విన్నవించు 
కుంటూ నీ ప్రసాదంతో జీవిస్తూ 
వేడుకుంటున్నాను శ్రీ వేంకటేశ్వరా          
  
 గోవిందా గోవిందా గోవిందా 
  
--((*))--

No automatic alt text available.


10.*కాపాడే శక్తి నీకే ఉంది శ్రీ వేంకటేశ్వరా
రచన: మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 

అస్త్రము తెలీదు , శస్త్రము తెలీదు 
శాస్త్రము అసలే తెలీదు 
నిమిత్త మాత్రుణ్ణి , నిర్నీత సమయాన్ని 
సద్వినియోగ పరుచుట తప్ప 
నాకు ఏమీ తెలియదు శ్రీ  వేంకటేశ్వరా

బంధ,అనుభంద, ఆత్మీయతను  
ఆశ్రయ, అనురాగ, ఆత్మ విస్వాసమును
అనంత కోటి సాహిత్య సంపదతో 
నీ దివ్య రూపమునకు అభిషేకముతో   
ఆత్మార్పణము చేస్తున్నాను 
సువాసనా వెలుగును అందించే 
హారతి కర్పూరము లాగా కరగి 
పోవాలని ఉన్నది శ్రీ వేంకటేశ్వరా 

వర్ణ, సువర్ణ, వదలి, అపర్ణ లాగా 
ఆది మధ్యాంత రహితుడవైనా 
అనంతకోటి బ్రహ్మాన్డ నాయకుడవైనా
శ్రీ దేవి, భూదేవి సమేతుడవైనా
నిత్యకళ్యాణ దురంధరుడువైన
కలియుగ కల్పతరువైనా నిన్ను 
అజాత శత్రువని భావించి, 
ప్రేమతో ప్రార్ధించటం తప్ప
ఏమీ తెలియని ఆరాధకుణ్ణి శ్రీ వేంకటేశ్వరా

కరుణించి, నా మనస్సుని 
ఏకాగ్రతలో ఉంచి, నిత్యమూ  నీ సేవ 
దేశ సేవ, చేయుటకు అనుమతి 
కోరుతున్నానుఁ శ్రీ వేంకటేశ్వరా 
అమ్మ అలివేలు మంగమ్మను కూడా
హృదయ పూర్వకముగా ఆరాధిస్తున్నాను 
ఆశీర్వాదములతో, మా నడకను   
మార్చి కాపాడే శక్తి నీకే ఉంది శ్రీ వేంకటేశ్వరా

గొండా గోవిందా - గోవిందా గోవిడా - గోవిందా గోవిందా     
--((*))--

ప్రాంజలి ప్రభ 
రచన మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 


9.తృప్తి పరిచావు శ్రీ వేంకటేశ్వరా

మనసు ఊహాలతో పరిమళిస్తూ 
తనువెల్ల కనులై ఎదురుచూస్తూ 
యదలోని తీపిగుర్తులతో పిలుస్తూ  
పద్మావతి ఉన్నది శ్రీ వేంకటేశ్వరా      

పవలు, రేయి ఎదురు చూపులతో 
వనమాలీ కోసం మదిలోన పరవశంతో 
నీ కోసం ఇసుక తెన్నుల పాన్పులతో
పద్మావతి ఉన్నది శ్రీ వేంకటేశ్వరా     

వలపుల తలపులు మనసుకు చేరగా 
మది కోరికలు తడి పొడి తపనులుగా 
మధుర భావాల ఊహల ఊయలుగా
పద్మావతిని చేరావా శ్రీ వేంకటేశ్వరా   

విరహపు వెన్నెలను సేదతీర్చి 
పరవశమ్మున హృదయమర్పించి 
మాకోసం ఏడూ కొండలు ఎక్కి వచ్చి 
దర్శనమిచ్చి కష్టాలను తీర్చిన శ్రీ వేంకటేశ్వరా     

సతుల హృదయాలు అర్ధం చేసుకొని 
ఎదురు చూపులను తృప్తి పరుచుకొని 
నిలవేణిని తృప్తి పర్చి, కానుకలందుకొని
ప్రజల మనస్సును తృప్తి పరిచావు శ్రీ వేంకటేశ్వరా

గోవిందా గోవిందా - గోవిందా గోవిందా - గోవిందా గోవిందా   

--((*))--

8.*దేవాది దేవా నమో నమో శ్రీ వేంకటేశ్వరా-8 

కడలి మీద శేష పాన్పుపై 
చూస్తూ సంతృప్తితో ఉన్నావు  దేవా 

చెరువు నీళ్లతో తృప్తి పడుదామను
కుంటున్నాము దేవా 
బక్కెట్ నీళ్లు దొరికేటప్పటికల్లా
కష్ట మవుతుంది దేవా
మా వరకు గ్లాసుడు నీళ్లతో 
సరి పెడు కుందామను కున్నాము దేవా   
చెంచా నీళ్లతో తృప్తి పడి
కలియుగ మాయ తొలగించుటకు  
నిన్ను వేడుకుంటున్న శ్రీ వేంకటేశ్వరా

నేను కన్న కలలు... 
కలల గానే మిగిలి పోయాయి దేవా 
గాలిని కొనుక్కోవాల్సిన 
పరిస్థితి వస్తున్నది దేవా 
ప్రకృతిని కొనుక్కోవాల్సిన 
స్థితి ఏర్పడినది దేవా   

ధర్మాన్ని రక్షించే వారు
కానరావటము లాదుదేవా 
అధర్మాన్ని అణిచేవారు
కనుచూపులో కనబడుట లేదు దేవా

ఒక్కటి సాకారం లేదు దేవా 
ఎవరినమ్మలో ఎవరినమ్మకూడదో 
తెలియక మంచిని బ్రతికించేందుకు 
కడలి ఒడ్డు దాటాలని 
పయత్నించినట్ట్లుగా 
ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాను దేవా     
ఈ మాయను తొలగించమని వేడుకుంటున్నాను
దేవాది దేవా నమో నమో శ్రీ వేంకటేశ్వరా  
--((*))--   
ముదావహమ్ము నీదు పూజ ముక్తినిచ్చు త్రోవగా 
హృదంతరాళమందు నెంచి హేమమంచు కొల్చి నీ 
పదమ్ములందు కాంక్షలుంచి భావమందు భక్తి తో 
సదా నినున్ తలంతు నయ్య స్వామి వేంకటేశ్వరా!


  --((*))--
7.*నమో నమో శ్రీ తిరుమల తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వరా -7

గెలుపు ఓటములు అనుభవించాను 
నీ కరుణ కోసం గుండె బిగపట్టి ఉన్నాను 
శ్రవించే గాయాన్ని లెక్క చేయ కున్నాను 
కాలమానాన్ని తట్టుకొని ప్రార్థిస్తున్నా శ్రీ వేంకటేశ్వరా

సంఘర్షణను తట్టుకొని సానుభూతి చూపాను
మనసు గాయాన్ని మౌనంతో సరి చేస్తున్నాను 
నిర్లక్షపు మనసును మార్చుటకు ప్రయత్నిస్తాను
నాకు మంచి గుణాలు కలిగించు శ్రీ వేంకటేశ్వరా 

మౌన నివేదనతో ప్రార్ధించి అర్ధించు తున్నాను 
రేపటి ఆశల రెక్కలను తొలగించ మంటున్నాను 
అశ్రువులతో ఆరాధించుతూ వేడు కుంటున్నాను 
క్షణ భంగురమైన జీవితాన్ని నీకే అర్పిస్తున్నాను 
నమో నమో శ్రీ తిరుమల తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వరా 

గోవిందా గోవిందా - గోవిందా గోవిందా - గోవిందా గోవిందా   

--((*))--

6.ప్రాంజలి ప్రభ -6  
నమో నమో శ్రీ వేంకటేశ్వరాయనమ: 
రచన మల్లాప్రగడ శ్రీ దేవి రామకృష్ణ 

కలియుగంలో కనుపాపలా నిల్చావు 
నిన్న, నేడు, రేపు, అని భేదము లేకున్నావు 
జీవన ప్రయాణానికి సహకరిస్తున్నావు 
కలియుగ తండ్రిగా ఆదుకుంటున్నావు శ్రీ వేంకటేశా

అంతర్జాల ప్రపంచముగా మారుస్తున్నావు 
అర్థముగా, పరమార్ధంగా సంచరిస్తున్నావు 
అంతర్ధానంగా అందరి హృదయాలలో ఉన్నావు 
మేధాసంపదను పెంచి సహకరిస్తున్నావు శ్రీ వేంకటేశా

గమ్యం వడిలో గమ్మత్తులు సృష్టిస్తున్నావు
అభీష్ట సిద్ధికై అక్షర వ్యాప్తి పెంచేస్తున్నావు
సత్య, సాత్వికత, నిస్వార్ధ ప్రకృతిని ఇచ్చావు
ప్రతిక్షణం దివ్య ఆశీస్సులు మాకు అందిసున్న శ్రీ వేంకటేశా

కేశములు ఇచ్చి, నల్లధనం పంచిన ఏమనవు 
అర్ధాన్ని దాచేవాడ్ని, ఆరాటపడేవాడ్ని కాపాడుతావు
నిత్యం నిలపడి పరీక్షిస్తూ మాహృద్యంలో ఉన్నావు 
సమస్యలను సృష్టిస్తూ, రక్షిస్తు, చూస్తున్నావు శ్రీ వేంకటేశా

నమో నమో శ్రీ వేంకటేశ్వరాయనమ: 
గోవిందా గోవిందా - గోవిందా గోవిందా - గోవిందా గోవిందా 
--((*))--         
   Your mind puts out a powerful broadcast of energy. It determines how you experience the world and what you create. Your thoughts are magnetic; they go out from you and draw to you those things you think about. Your inner dialogue is important, for the way you speak to yourself determines the events, people, and objects you attract.    Orin

5.*మమ్ము ఆదుకుంటున్న శ్రీ వేంకటేశ-5

పాలామబ్బుల పానుపు వేసీ 
నీలాలాతెర పైన మూసీ
తారల వెలుగులు చవిచూసి 
చెంద్రుడిలా వెలిగి పోతున్నావు 

కారు మేఘాలను కమ్మనట్లు చేసి 
గాలికి అవి కదులు నట్లు  చేసి
పచ్చని పైరుపై వర్షము కురిపింపచేసి 
తెలియని మచ్చతో చూస్తున్నావు 

జీవరాశులకు జీవం పోసి 
ఉషోదయ అందాలు అందచేసి 
అంధకారం తొలగింపచేసి  
చల్లని చూపులతో చూస్తున్నావు 
  
మధురామృతము అందజేసి
మందబుద్ధులను బాగు చేసి 
మనోనేత్ర గుణాలను సరిచేసి
మనస్సుతో ఆడుతున్న పరమాత్మవు 

మదితలపులకు అర్ధంచూపి 
అనురాగ బంధాలకు మార్గం చూపి
ఆశల వలయము నుండి మేల్కొల్పి 
ఆదుకుంటున్నావు శ్రీ శ్రీవేంకటేశా 


గోవిందా - గోవిందా - గోవిందా
--((*))__ 

4.*నమో నమో శ్రీ వేంకటేశ్వర-4

చీకటి అంటే తెలియని దేవా శ్రీ వేంకటేశ్వర
మా చీకటి కళ్ళను తెరవటానికి ఉద్భవించావు   
వేకువ తలుపులు తెరచి దర్శన మిస్తున్నావు  
రెక్కలు విచ్చుకున్న ఉషోదయాలు ఒకవైపు 

నీ ఊపిరి పోసుకొన్న భక్తులు ఆశలుమరోవైపు 
నులి వెచ్చని కిరణ స్పర్శలు ఆహ్లాద పంచావు
చిన్న చిన్న ఒత్తిడిలో ధర్మదర్శనం కల్పించావు  
నిదర్శనంతో మాకు బ్రహ్మా నందం కలిగించావు  

అతి చిన్న వెలుతురు మధ్య మెరుపు మెరిసావు  
ఆశలతో వచ్చి, కేశములు, కానుకలు సమర్పించాము  
మా జీవన ప్రకృతి ప్రశాంత పరిచి కాపాడే వాడవని   
ప్రణమిల్లుతున్నాము నమో నమో శ్రీ వేంకటేశ్వర
  --((*))--
Emotions such as fear, anger, frustration, and immobility are energies. And you can potentially ‘catch’ these energies from people without realizing it. If you tend to be an emotional sponge, it’s vital to know how to avoid taking on an individual’s negative emotions, or even how to deflect the free-floating negativities in crowds.:


3.*శ్రీ శ్రీనివాస (ఛందస్సు - లీల  )

సుందరానన బ్రోవా - శోభలివ్వగ దేవా 
ఎందు కాంచిన నీవే - యీ జగ మ్మెల నీవే
మందిరా నన దేవా - ఆట లాడగ రావా
పాట పాడుత రావా -  శ్రీనివాస శ్రీ పాదా     
  
మంద హాసపు మెఱుపై - మనసు మార్చేటి తెలివై 
సుంద రాంగన తలపై - మనసు తెల్పేటి  పతివై 
కాల మంతయు సిరులై - మనసు దోచేటి  గురువై 
మార్గ మంతయు వెతలై - మనసు పంచె శ్రీ నివాస   

లలిత సుందర ముఖమై - వంద పూవుల నెలవై
మధుర భావము మెరుపై -  మధు సంధ్యల యెఱుపై
 సకల భాదలు తరిమే  - హావ భావ భరితమై
వెతలు తీర్చిట జగమే - శ్రీనివాస ఎలుకోవా 
  
నాద గీతము పాడెద - నన్ను బ్రోవఁగ రారా 
ఛాదనమ్ముల బూవుల - స్వామి గొల్తును రారా 
బోధనమ్ములఁ జేయఁగ - బుద్ది నీయఁగ రారా 
కోర్కలు తీర్చు నీవెగ -  శ్రీనివాస ఎలుకోవా 

 ఆది దేవుఁడ వీవే - ఆది యంతము నీవే 
నాదబిందువు నీవే - నాయకుండవు నీవే 
వేదనలఁ బలు బాపెడు - వేదవేద్యుఁడ వీవే 
పేద నిఁక కరుణించర - పెద్ద హృదయము నీదే 

శ్రీ శ్రీనివాసాయనమ: శ్రీ వేంకటేశాయనమ :
గోవిందా గోవిందా - గోవిందా గోవిందా - గోవిందా గోవిందా 

--((*))-- 2.నమో వేంకటేశాయనమ:

నవమాలికలను , తులసీదళాలను ధరించి

నవరత్నములను, లలాట తిలకమును ధరించి
నిలబడి హృదయంలో లక్ష్మిదేవిని భరించి
నవమన్మధాకారా రూప నమో వేంకటేశా

నవ రాగాల ప్రార్థనలను ఆలపించు  

నవ మేళ వాయిద్యాలతో స్వరపరచి
సంగీత గాణ మాధుర్యముతో పిలిచి
సతి పతులను మేల్ కొల్పుతున్నాము
మమ్ము క్షమించవయ్యా నమో వేంకటేశా

దివి నుండి భువికి దిగి వచ్చావు

మా కోర్కలు తీర్చుటకు నిలబడినావు
మా కన్నీరుతో ని పాదాలు కడగాలని
మాభాదలను, కష్టాలను తీర్చే నాధుడవు
అని తలచాము నమో నమో వేంకటేశా
  
కారుచిచ్చులా మండు తున్నది నా హృదయం
నాలో ఉన్న అహంకారాన్ని తొలగించవయ్యా
నామది నీపాదాల చెంత ఉండేందుకు అవకాశం
కల్పించవయ్యా  నమో నమో వేంకటేశా

తల్లి తండ్రులకు సేవలందించి నీపాదాల చేరా    

కరుణ సాగర భందాలను దరి చేర్చి ఇక్కడకు వచ్చా
హృదయ వేదనతో ప్రార్ధించు తున్నా నీ పాదాలు
కందకుండా  పాదరక్షలుగా ఉంటా నమో వేంకటేశా   
  
కర్మలకు అతీతుడవు నీవు, కర్మలకు చిక్కిన 
నా మనస్సును తేలికపర్చవయ్యా నమో వేంకటేశా   
గోవిందా గోవిందా ...  గోవిందా గోవిందా ... గోవిందా గోవిందా

==((*))==


1. నమో నమో  వేంకటేశ నమో నమ:నమో నమో  వేంకటేశ నమో నమ:
 ఎన్నెన్ని జన్మాల వరమో.... నా వాడవైనావు నీవు
నేనున్నా సంభావ ఫలమో .... నా  ప్రేమ పాత్రుడవు నీవు
బంధాల అర్ధాంగి సేవయొ .....    నా శక్తి అంతయును నీవు
జన్మాల సాక్షాల పనియె ...... నా మోక్ష మార్గాన్ని చూపావు నీవు  

నమో నమో  వేంకటేశ నమో నమ: 

కలువల మించిన నీ కనులు ...   చిలికెను నాలో వెన్నెలలు
మనసును దోచిన   నీ కనులు ...... వలికెను నాలో తేనియలు 
పదములు పాడితి నీ కనులు .... పలికెను నాలో రాగములు 
వరములు కోరితి నీ కనులు  .....  తలఁచెను నాలో తప్పులను 

నమో నమో  వేంకటేశ నమో నమ:
  
చేష్టలు చూపి ... జారుట చూసి .... కసి కసి  నవ్వు వినిపించకు 
పల్టీలు చేసి  ......  కారుట చూసి .... కని విని నవ్వు తలపించకు 
వేల్పులు చూసి ....   వేదాలు విని ... తెలియని నవ్వు చూపించకు  
బాణాలు దూసి.. ప్రాణాలు తీసి... ముసిముసి నవ్వు విసిరేయకు

నమో నమో  వేంకటేశ నమో నమ:

మనువు నడుమ తనువు నలిగితే కడదాకా సాగాలి 
కలసి నడుమ కధలు కదిలితే కడదాకా లాగాలి 
మనసు నడుమ మగువ పిలుపుతో  కడదాక ఏలాలి  
కడలి నడుమ పడవ మునిగితే కడదాక ఈదాలి

నీ భక్తుని కష్టాలు కడతేర్చి కాపాడుట నీవంతు


నమో నమో  వేంకటేశ నమో నమ:
గోవిందా గోవిందా ...  గోవిందా గోవిందా ... గోవిందా గోవిందా