1, ఫిబ్రవరి 2018, గురువారం

భగవద్గీత - 8 వ అధ్యాయము అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం

  మీ సందేశం పంపబడలేదు ఎందుకంటే ఇది ఫేస్బుక్లోని ఇతర వ్యక్తులు అసంబద్ధం అని నివేదించిన కంటెంట్ను కలిగి ఉంది. 15-02-2018
అన్నారు ఎందుకు నా కష్టర్జితాన్ని ప్రజల ముందు ఉంచకూడదా దయచేసి నా రచనలకు అనుమతి ఇవ్వండి. నావి తప్పుగా ఎమన్నా పొందు పరిచితే తొలగించండి.
6 సంవస్చరాల నుండి భగవద్ గీతను వ్ద్రాసున్న ఎందుకు తొలగించాలని అనుకుంటున్నారు ఒక రచయతగా అడుగుతున్నా , ఇప్పడికి ఇది 5 వసారి
ప్రాంజలి ప్రభగా మీకిష్టం లేకపోతె మీరేం చేయాలోచేప్పండి నాకు గ్రూపులు లేవు
ఆ ప్రాంజలి ప్రభను అనుమతించండి
అసబ్యకరమైనవి, నావి కానివి తొలగించండి
నాకు నా రచనలకు అనుమతివ్వకుండా ఆపుట ఎందుకు , నాకు సమదానము చెప్పగలరు
ఇట్లు మీ మల్లా ప్రగడ రామకృష్ణ
ప్రాంజలి ప్రభను ఆదరించేవారికి క్షమాపణలు తెలుగుపుతున్నాను
తెలుగును బ్రతికించండి, ఆత్మగౌరవం మన జనం హక్కు
 
భగవద్గీత - 8 వ అధ్యాయము 
అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం - అంతర్గత సూక్తులు (8/10) 

1. ప్రాపంచిక  వ్యామోహంలో చిక్కిన వారికి దూరంగా, గురువు, తల్లి తండ్రుల అనుగ్రహము ఉన్నవారికి దగ్గరగా భగవంతుడు ఉంటాడు ఎందుకు?.

2. అసత్యాన్ని సత్యమని, అనిత్యాన్ని నిత్యమని, అనాత్మను ఆత్మని పొరబడుతున్నాడు, కలవరి స్తున్నాడు, అజ్ఞానము కమ్ముకున్న నిద్రలో మునిగి పోతున్నాడు. మానవుడు ఎందుకు? 

3. కలియు గంలో  తప్పించు కొనుటకు పరిగెడుతున్నాడు, గోతిలో పడి బుసలు కొట్టే సర్పానికి చిక్కి భయంతో వణికి పోతున్నాడు ఎందుకు?.  
    
4.పురాణాలలో ప్రకృతిని బ్రహ్మ అంటారు, వేదాన్ని బ్రహ్మ అంటారు, విధాతను బ్రహ్మ అంటారు, ప్రాణవాన్ని బ్రహ్మ అంటారు, యజ్ఞాన్ని బ్రహ్మ అంటారు. అసలు బ్రహ్మ గుర్తించి తెలుసు కోవాలని తాపత్రయంతో బ్రతుకుతాడు ఎందుకు?   

5. ఆది +ఆత్మ = ఆధ్యాత్మ, ఆత్మకన్నా అధికమైనదా ? ఆత్మ అంటే దేహము అని కూడా కదా? దేహం కన్నా అధికమైన ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ది ఇవి అన్నీ ఆధ్యాత్మమ్ కాదా? ఆధ్యాత్మమ్, ఉపాధికి సంబంధించిందా, చైతన్యానికి సంబంధించిందా , మరి ఆధ్యాత్మిక ఎందుకు ?

6. కర్మ అంటే నిత్య, నైమిత్తిక,  కామ్య, నిషిద్ధ, ప్రాయశ్చిత్త మేనా, లేదా యజ్ఞ  యాగాదులు, దానధర్మాలు, పూజా పురస్కారాలా, మరి  పనులే అంటారు, మరికొందరు భగవంతుని సృష్టి అన్నారు  అసలు అర్ధం ఏమిటి ?
     
7. పంచ భూతాలు ఆదిభూతాల్లా మరొకటి ఏదైనా ఆది భూతము ఉన్నదా ?

8. నాలుగు వేదాలకు అది దైవాలు ఉన్నారు, ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి  ఒక్కొక్క ఆదిదేవత  ఉన్నది, జగత్ అంతా దేవతల  మయమైనది, అసలు అది దైవం అంటే ఎవరు ? 

9. ఆదియజ్ఞు డెవరు ?  కార్మలు చేసే వాడా, చూస్తూ ఉండేవాడా, మనలోపల ఉండేవాడా , వెలుపల ఉండేవాడా, దూరంగా ఉండేవాడా, దగ్గరగా ఉండేవాడా ? 

10. అంత్యకాళంలో  పరమాత్ముని స్మరించేమార్గం, దర్శనం చేసుకొనే మార్గం, ఎవరికైనా సాధ్యమవుతుందా అనే  ప్రశ్నలతో మనస్సు చికాకుపరుస్తుంది ఎందుకు ? 

పై ప్రశ్నలకు జవాబులు రేపటి భగవద్ గీత లో చదవండి, భగవంతుడు తెలిపినవే తెలుపుటకు ప్రయత్నిస్తాను. 

11. స్తూల ప్రపంచానికి ఆదిదేవత విరాట్పురుషుడు అతడికి స్థూల ప్రపంచం. స్తూల దేహం గురించే తెలుస్తుంది.  

12. సూక్ష్మ ప్రపంచానికి ఆది దేవత హిరణ్య గర్భుడు సూక్ష్మ దేహం గురించే తెలుస్తుంది. 

13. స్థూల సూక్ష్మ ప్రపంచాలకు అధిదేవత పురుషోత్తముడు, అతడే పూర్ణ పురుషుడు, సర్వజ్ఞుడు. 

14. "బ్రహ్మ అనగా అక్షరం " సృష్టింప బడనిది కనుక నశింపులేనిది, అన్నికాలములలో ఉండేది, కనుక పరమాత్మే అక్షర బ్రహ్మ. 

15. దృశ్యమాన ప్రపంచానికి మూలమై, ఆధారమై, కారణమై, ఉన్న స్థిరమైన ఆత్మ, తత్వమే,  బ్రహ్మం. 

16. దేహ మనో బుద్దులను ప్రకాశింప  చేస్తున్నది, చైతన్య రూప ఆత్మయే బ్రహ్మము యొక్క లక్షణం. 

17. భూ తన్మాత్ర, జల తన్మాత్ర, అగ్ని తన్మాత్ర, వాయు తన్మాత్ర, ఆకాశ తన్మాత్ర అన్నీ లయమే పరమాత్మా, పంచతన్మాత్రలకు పరమాత్మే బ్రహ్మ. 

18.     తెలివిగలవారు, తెలివి తక్కువ వారు, పెద్ద వారు, చిన్నవారు, ఆడవారు, మొగవారు అందరు ఒకచోట చేరినప్పుడు ఒకగురువు అడిగిన ప్రశ్న "మీలో ఇప్పుడు ఎవరు చనిపోతారు" అని అడుగగా అందరు ఒక్కసారిగా ఆలోచనలో పడ్డారు. 

19. పనివుందని ఒకరు, పొయ్యే రోజువస్తే అందరు పొయ్యేవారమని అనేవారు ఒకరు, ఇలా చెపుతూ పోతూ ఒక్కరు అక్కడ ఉండలేదు. ఎందుకంటే చావు అంటే  అందరికి భయమే. ఎవ్వరూ స్వశ్చముగా ఆహ్వానించ కూడదు అదేనీతి. 

20.  భగవంతుని స్వభావమైన సత్ అనే లక్షణం, ఎప్పుడూ ఉండాలని కోరిక, అదే ఆత్మ స్వభావం, భగవంతుని స్వ భావం, అదే జీవికి ఆధ్యాత్మికం. 21. విత్తనం తన స్వరూపాన్ని త్యాగంచేసి వృక్ష మవుతుంది. 

22. పరమాత్మ తన స్వరూపాన్ని త్యాగం చేసి బహు రూపాల ప్రాణ కోటిని సృష్డ్టించింది 

23. ప్రవాహంలా జగన్నాధ చక్రం సాగుతూనే ఉంటుంది. ఈశ్వరుని సంకల్ప రూపమే కర్మ. 

24. ఇంద్రియాలు, ఆలోచనలు, కోపములు, ఉద్రేకాలు, 
తలంపులు, వాసనలు, కర్మఫలాలు పుట్టి నశించేవి వీటిని ఆది భూతాలంటారు. 

25. జన్మ జరా మరణముల నుండి విముక్తి పొందినవారు ఆదిభూతాలకు చిక్కనివారు. 

26. పురుషుడే ఆది దైవము అంటున్నాడు భగవానుడు ఇతడే విశ్వ రూపుడు, సర్వదేవతామయుడు. 

27.   ఆది యజ్నుడంటే ఫలభోక్త. మహేశ్వరుడు. మనదేహం లో ఉన్న పరమాత్మను మనం గ్రహించ లేక పోతున్నాము.             

28. అంత్య కాలంలో ఎవరు నన్నే తలుస్తూ  కళేబరాన్ని వదిలి ప్రయానిస్తారో అతడు నాభావాన్ని పొందుతాడు. 

29.    మనలో కోరికలు తీరేవరకు నేను నేనే అనుకుంటూ దేహాన్ని వదలి కర్మ ఫలం అనుసరించి మరోదేహం చేరుతాం. 

30. మనం నిత్యం భగవంతుని ధ్యానం లోనే ఉండాలి, భీష్ముడు ములుకుల ఆంప శయ్యపై ఉండి శాంతి పర్వం చెప్పగలిగాడు, శాంతాకారం భుజగసయణం అన్నారు పడుకున్నది పాముపడగ నిత్య ద్యానం పరమాత్మునికి తప్పలేదు.      

31.మరణించే ప్రతిఒక్కడు భగవత్ స్మరణ, భగవత్ భక్తి తో జన్మ సార్ధకం చేసుకుంటే నాలో ఐక్యమవుతారు అని చెప్పాడు భగవంతుడు. 

32. ఈరోజు వచ్చే వార్త రేపటికి పనికిరాదు, కొన్ని వేలసంవత్సరాలనుండి ఉన్న గీత మరచి క్షణికావేశం తెప్పిచ్చే పేపరు చుట్టూ ఉంటారు ఎందుకు?           
33. రాత్రి నిద్రపోయేముందు తెల్లవారుజామున ఇది చేద్దామను కుంటే ఖచ్చితంగా మేలుకు వస్తుంది. సంకల్ప సిద్ధి పొంద గలుగుతారు. 

34. అదేవిధముగా ప్రతిరోజూ కొన్ని మంచి విషయాలు నేర్చు కుంటూ ఉంటే అవసరానికి ఉపయోగ పడతాయి.

35. నిరంతరం నీవు దేనిని స్మరిస్తూ ఉంటావో ఆభావమే నీలో సంస్కారముగా మిగిలిపోతుంది . 
   
36. భ్రమరం కీటకాన్ని తెచ్చి మట్టి గూటిలో పెడుతుంది, దానికి చిన్న రంద్రం చేస్తుంది దాని చుట్టూ జుంకారం చేస్తూ తిరుగుతుంది. బయటకు రాలేక లోపల కీటకం తిరిగి తిరిగి భ్రమరంగా మారుతుంది. 

37. మహాదేవుని స్మరిస్తూ స్మరిస్తూ నందీశ్వరుడు ఆజన్మలోనే శివుని పొందినట్లు శివపురాణం చెపుతున్నది. 

38. జీవుడు తనవైనవి తెచ్చుకొనేది కర్మము-ధర్మము మరణం మంగళ ప్రదం చేసుకోవాలి . 

39. కుంతి   పరమభక్తురాలు జీవితమంతా కృష్ణుని పార్ధిస్తూనే ఉంది. కనుక కుంతీ కుమారా అనిపించుకోవడం మంచిదని భగవంతుడే తెలియపారిచాడు. 

40. అందుకే తల్లిని బట్టి బిడ్డలకు సంస్కారము, తండ్రిని బట్టి ధైర్యము, విశ్వాసము, ఓర్పు నేర్పు ఉంటుందని భగవంతుడే తెలియపరిచాడు.            

భగవద్గీత - 8 వ అధ్యాయము 
అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం - అంతర్గత సూక్తులు (8/10) 

రచయత :మల్లప్రగడ రామకృష్ణ 
41. గోపికలు కామంతో, శిసుపాలుడు, హిరణ్యకశిపుడు, శత్రుత్వంతో, కంసుడు భయంతో, యాదవులు బాంధ  వ్యంతో, పాండవులు ప్రేమతో,మానవులు భక్తితో భగవంతుని ధ్యానించి జీవితాన్ని ధన్య పరుచు కుంటున్నారు. 

42. హృదయ క్షేత్రంలో కర్తవ్య కర్మలు నింతరం వెంబడి స్తూ ఉన్నప్పుడు శాంతి కలుగుటకు భగవంతిడ్ని ధ్యానించాలి. 

43. వ్యాపారి పోటీ సామ్రాజ్యాన్ని ఎలాఎదుర్కొవాలో ఆలోచిస్తాడు, డాక్టర్ ప్రాణాన్ని బ్రతికించాలో ఆలోచిస్తాడు, కాముకుడు ఎప్పుడు ప్రేమను పొందాలని ప్రయత్నిస్తాడు.   

44. పనికి పని, స్మరణకు స్మరణ చేస్తూవుంటే మనశ్శాన్తి కల్పిస్తానని భగవంతుడే తెలియపరిచాడు. 

45. దేవునికి పూలు పండ్లు, నీవికాదు, చెట్టునిగిల్లి తెచ్చినవి, సమర్పించుటకాదు, నీకున్న  మనోబుద్దులు వదిలించు కోవాలి. 

46. నీవు ఉద్యోగం చేస్తున్నంతవరకు కార్యదక్షుడవై ఉండాలి, దేవుని సేవాకార్యక్రమములో పాల్గొని ప్రజల్ని కాపాడాలి . 

47. మనస్సు అభ్యాసమనే ఉపాయాన్ని ఆశ్రయించాలి, చిత్తం ఇతర విషయాలపై పోకుండా పరమాత్మ గురించి చింతించాలి. 

48. అభ్యాసము వల్లనే భారతదేశానికి పతకాలు తెస్తున్నారు, అభ్యాసము వలనే పరోక్ష సైనికులను ఎదుర్కొంటున్నారు, అభ్యాసము వలనే రక్షక దళాలు ప్రజలకు రక్షణ కల్పిసున్నారు. అట్లేఅభ్యాసంతో కొలవండి. 

49. మనస్సు  వ్యామోహాలకు చిక్కకుండా, నిర్నీత సమయాన్ని కేటాయించుకొని అభ్యాసముతో భగవంతుని ప్రార్ధించాలి. 

50. గురువుయొక్క ఉపదేశా ననుసరించి పరధ్యాస చెంద కుండా, భగవత్ స్మరణ అలవాటుగా మార్చు కుంటే మరణం ముందు కూడా ప్రార్ధించగలుగుతారు.                   
    
  

31, జనవరి 2018, బుధవారం

ఏడవ అధ్యాయము జ్ఞానవిజ్ఞాయోగము - అంతర్గత సూక్తులు-2101.  పాచి నీళ్లల్లో పుట్టి నీళ్లనే ఆవరిస్తుంది, కంటి పొర కంటిలో  పుట్టి కాంతిని ఆవరిస్తుంది, అట్లాగే మాయ పరమాత్మను ఆవరించి ఉన్నది కనుక మాయ పారమాత్మ సంబంధమైనది.

102.  సత్వ రజో తమో గుణాలను మాయ కప్పి ఉంటుంది అది తొగించుకోవటానికి ప్రయత్నిమ్చాలి అనగా తాడును విప్పితే తాడు మాయ మైనట్లు మనలో మాయ కుడా మాయ మవుతుంది.

103.  నా పుస్తకము నా కుక్క మనం అన్నట్లే నా మాయ పరమాత్ముడు చెప్పకనే కల్పిస్తాడు.

104.  నన్ను ఎవరు ప్రార్దిస్తారో శరణు పొందుతారో, ఆశ్రయిస్తారో అట్టి  వారు మాయను దాటగలరు .

105. మొదటి సులభమైనది  భక్తి  మార్గం, రెండవది కష్ట మైనది జ్ఞానమార్గం లో అనుసరించిన మాయను తప్పించు కోగలరు.

106.  మనం కాలానికి లొంగి ఉండ వలసిందే ఆశలకు పోతే మాయ ప్రేగుతుందేతప్ప తగ్గదు, అందుకనే నిత్యము భగవంతుని ధ్యానిస్తూ ఉంటె మాయ ఏ పరిస్థితిలోను ఆవరించదు.

107. దుర్యోధనుడు దుష్టుడైన శకుని మాటలు విన్నాడు విదురుడి మాటలు వినలేదు, రావణుడు మారీచ మాటలు వినక సీతను అపహరించి మృత్యువును తెచ్చుకున్నాడు.  స్వార్ధబుద్ధి ఆవహిస్తే మంచి మాటలు  వినబడవు. 

108. నాకు అన్ని తెలుసు, నేను పట్టిన కుందేలుకు మూడే కళ్ళు వాదిస్తాడు, దుర్యోధనుడు కర్ణుని నమ్మి యుద్ధం చేసాడు, గెలవలేడని తెలిసి కూడా అతన్నే చివరిదాకా నమ్ముతాడు అదేమాయ . 

109. శాస్త్రాలు చదువుకున్న పండితుడు  ఆసవళ్ళ, మమకారమువల్ల  జ్ఞానం తెలియపరచ లేక పోతాడు.

110. ఒకడు మృగం లా ప్రవర్తిస్తాడు కారణం గతజన్మలో మృగజన్మ ఎత్తి అవాసనతో తృప్తి   చెందక మనిషి జన్మ ఎత్తిన మృగాలక్షణాలను వదలరు ఇదే మాయ.              


111. ఒకడు అదేపనిగా భార్యను కొడుతూ ఉంటాడు ఎవరు ఎన్ని చెప్పిన వినడు ఇటువంటి వాడు దున్నపోతు స్వభావము కలవాడు. 

112.  ఒకడు  చేయ కూడని పనులు చేస్తూ ఉంటాడు ఇటు వంటి వాడు పంది స్వభావము కలవాడు.

113. ఒకడు ఇక్కడ మాటలు అక్కడ, అక్కడి మాటలు ఇక్కడ, ఉన్నవి లేనివి, కలిపి చెప్పి పొట్టనింపు కొనేవాడు అట్టివాడు నక్క స్వభావము కలవాడు.

114. ఒకడు దుర్మార్గపు విషయాలనే నూరి పోస్తూ ఉంటాడు వీడు విషాన్ని క్రక్కే పాము స్వభావము కలవాడు. 

115. ఒకడు ఆస్తులు కాజేసి వినయంగా ఉంటూ జలగల్లా పీక్కు తినేవాడు. 

116. జంతువులు లాగా, మీది మీది కొస్తారు వీరే నరాధములు, వీరు దేవుణ్ణి మనసులో కూడా అనుకోరు, అంతా నా కష్టార్జితం అంటూ మాయతో జీవిస్తారు.            

117. కక్ష ,హింస, కౄరత్వం, ద్వేషించటం, ఏడిపించటం, హానికల్గించటం, ప్రాణాలు తీయటం ఇవి రాక్షస లక్షణాలు వీరిలో దయ ఉండదు ఇటువంటి వారు మాయలో ఉండి మాయలోనే మరణిస్తారు. 

118. కష్టాలలో దు:క్ఖాలలో ఆదుకొనేవారు ఆర్తులు వీరు భగవంతుని ధ్యానిస్తే శాంతిని పొందగలరు . 

119. శారీరకం రోగమయం - ప్రపంచం దు:ఖమయం అన్నారు.  అయినా భగవంతుని తలచిన వానికి కోరికలు నెరవేరుతాయి. సద్బుద్ధి ఏర్పడుతుంది. 
          
120. '6' సంవత్సరాల బాలుడు అగు ధృవుని తపస్సు మెచ్చి భగవంతుడు వరము కొరకొనమనగా కోరికలు లేని స్వభావము ప్రసాదించ మన్నాడు. సకామా బుద్ది నిష్కామ బుద్దిగా మారింది.  

121. భగవంతుని వైపు తిరిగి కోరుకోవటం అర్ధార్థి అంటారు, కుచేలుడు, ఇభీషణుడు, ధ్రువుడు, పాండురంగడు  మరియు  ద్రౌపతి. 

122. భగవంతుని సాన్నిధ్యం దొరికితే చాలు సకాములు    నిష్కాము లౌతారు. 

123. జిజ్ఞాస ఉండి తీరాలి అది(మనం ఎం చేస్తున్నాము ఎంచేయాలి అని ఆలోచించాలి) దేవుని మార్గం ఎన్నుకోవాలి అదే భక్తి ఎందరో ఓం శ్రీరాం జపంతో  తరిస్తున్నారు. 

124. నిరంతరం ఆత్మయందు మనస్సును నిల్పి ఆత్మతో రమిస్తూ పరవ సించే భక్తుడే జ్ఞాని.  

125. ఆర్తులు దుఃఖాలు కలిగినప్పుడు, అర్ధార్ధులు కోరికతో ఉన్నప్పుడు, జిజ్ఞాసులు సందేహాలు కలిగినప్పుడు, భగవంతుని స్మరిస్తారు కాని జ్ఞాని ఎల్లప్పుడూ భగవంతునితో కల్సి ఉంటాడు. 

126. సూర్యునికి వెలుగు ఎట్లు సహజమో, భూమికి భరించే శక్తి ఎట్లు సహజమో అట్లే జ్ఞాని భక్తి సహజము పరిపూర్ణ భక్తుడు. 

127. ఇంద్రియాలను వశం చేసుకొని బుద్ధిని నిల్పి భగవంతుని వైపు దృష్టిని ఉంచి జీవించాలి.  అతడే నిత్యయుక్తుడు.                  

128. జ్ఞాని అనే వాడు ఏక భుక్తుడు అనగా పరమాత్మను  తలుస్తూ లోకాన్ని ఉద్దరించుటకు ప్రయత్నం చేసేవాడు. 

129. చలి పోగొట్టే గుణం అగ్నిది అయితే దగ్గరగా కూర్చున్న వారికి అది సహకరించ గలదు అట్లే భగవంతుని మనసులో తలుస్తూ ఉంటె మనసుకి, బుద్ధికి  ధైర్యము కలుగు (హనుమంతుని ధ్యానించాలి ). 

130. అందరి ప్రేమ పొందటం మంచిది, భగవంతుని ప్రేమ పొందటం ఇంకా మంచిది. ప్రేమ పొందినప్పుడు మన:శాంతి కల్గుతుంది, భగవంతుని ప్రేమ పొందినప్పుడు మోక్షం కల్గుతుంది.     

131. పంచాదారం బొమ్మ నీటిలో ఉంచితే దాని రూపం కోల్పోతుంది, యోగిగా మారాలంటే ఎప్పుడు దైవకార్యాలు, దైవధ్యానం, దైవస్మరణ చేస్తూ, దైవానికి దగ్గరై దైవంతో
ఐక్యమై ఉండాలి.        

1౩2. జ్ఞానికి నాకు తేడా ఉండదు, జ్ఞాని సాక్షాత్ నేనే అంటున్నాడు, ఆలోచనలు అంతమై భావాతీత స్థితిలో నిలిచినవాడు తాను  ఆత్మనే అనే అనుభూతిలో  ఉండాలి.   

1౩౩. సామాన్యులు కన్నా సత్కర్మలు చేసేవారు అధికముగా ఉంటారు. ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండి శక్తి వంచన లేకుండా సంసారిగా ఉండి కూడా ధ్యానిస్తారు.   

1౩4. అల్పమైన వస్తువులను కోరువారు కృపనులు, పిసినిగోట్లు భగవంతుని కోరువారు ఉదారులు, ఎవరైనా సరే మనస్సుతో భగవంతునికి నిజాయితిగా విన్నపము తెలుకుంటే రక్షిస్తాడు, సహకరిస్తాడు. 

1౩5. బాహ్య విషయాల పట్టించు కోకుండా నిరంతరమూ భగవంతుని ధ్యానంలో ఉన్నవాడు యుక్తాత్ముడు. 

1౩6. ద్వైతంలో భగవంతుడు దూరంగా ఉంటాడు, ... విశిష్టా  ద్వైతంలో భగవంతుడు దగ్గరగా ఉంటాడు .... అ  ద్వైతం లో తానే భగవంతుడై ఉంటాడు. 

1౩7. జ్ఞానులను, జీవన్ముక్తులను దైవంగా భావించి జనులు కొలుస్తారు. 

1౩8. ఏరుపొంగి వచ్చిందంటే ఎక్కడో వర్షం పడినట్లే, మంచి ఉద్యోగమూ వస్తే పట్టుదలతో చదివినట్లే, అనేక జన్మలు చేసుకున్న పుణ్యబలం, సాధన బలం, శ్రవణ బలం జ్ఞానిగా మారుతాడు. 

139. ఈ జన్మలో సత్కార్యాలు చేస్తూ, సద్గంద్రాలు చదువుతూ, సద్గురువులను సేవిస్తూ, జ్ఞాణ ప్రాప్తికి సాదనలు చేయాలి. 

14౦. భగవంతుడు అంటున్నాడు "జ్ఞాని అంటే నేనే, నాకు జ్ఞానికి భేదంలేదు, అతడున్నచోటు కాశి, ఆతడు మునిగింది గంగ, అతడు పలికింది వేదం, అతడితో సాంగత్యం భగవంతునితో సాంగత్యం, అతనికి నమస్కరిస్తే నాకు నమస్కరించినట్లే, భోజనాది సత్కార్యాలు అతనికి చేస్తే  నాకు చేసినట్లే" కాని కలియుగంలో అటువంటి వారు దొరుకుట కష్టం మాయా జ్ఞానంతో మభ్యపెట్టేవారు పుట్టుకొస్తున్నారు జాగర్త. 

141. వాసు దేవుడంటే అన్నిటి యందు తాను ఉండి అన్నింటిని తనలో నిక్షిప్తం చేసు కునేవాడు.   

142. చూడబడేది, చూచువాడు, చూడటం అంతా  వాసుదేవుడే, సర్వాతర్యామిని తెలుసుకోవటం ఎవరి 
తరమూ కాదు . 

143. ఒకడు మట్టి వినాయకుని చేసి కొలిచాడు, సంపద పెరిగింది, వెంటనే ఇంకా సంపద పెరగాలని బంగారంతో వినాయకుణ్ణి, ఎలుకను, పీఠాన్ని, చిత్రాన్ని చేయించి  పూజించాడు ఆస్తి పోయి నష్టాలు పాలయ్యాడు. 

144. గత్యంతరం లేక కంసాలి వద్దకు పోయి అమ్మగా అన్నింటికీ ఒకటే రేటు ఏమిటి వినాయకునికి ఎక్కువరేటు ఇవ్వాలికదా అనగా, ఎక్కవ తక్కువ చూడం బంగారాన్ని విలువకడతాం అంతే. భగవంతున్నీ నమ్మకంతో కొలవాలి విగ్రహాలను బట్టి కాదు.  

145. వెదురుకఱ్ఱను లావుని బట్టి వెలకడతారు, చెరకు గడను రసం బట్టి వెలగడతారు, బంగారాన్ని మచ్చును  బట్టి వెలగడతారు, జంతువులలో శరీరాన్ని బట్టి వెలగడతారు, మానవులలో జ్ఞానిని బట్టి వెలగడతారు. 

146. భగవంతుని దృష్టిలో అంరూ సమానులే, చేయు చేయుచున్న పనిని బట్టి, కార్యదక్షతబట్టి, న్యాయ ధర్మాలని అనుకరించి సంపద సుఖము అందిస్తాడు .

147. అనేక కోరికలవల్ల వారు సంపాదించిన జ్ఞానం హరించుకు పోవుటవల్ల, తమ ప్రకృతి ప్రేరణవల్ల, ఆయా నియమాలను అనుసరించి ఇతర దేవతలను ఆరాధిస్తారు. 

148. చీకటిలో ప్రయాణించేవారికి దీపపు స్థంభం ఎంత అవసరమో, అజ్ఞానముతో ఉన్నవారికి జ్ఞాన బోధ అంత   అవసరము.. 

149. విఘ్నాలు కలుగ కుండా విఘ్నేశ్వరుని, చదువు వచ్చుటకు సరస్వతీ దేవిని, సంపదను వృద్ధి వచ్చుటకు లక్ష్మీదేవిని, కష్టాలు తొలగించుటకు వేంకటేశ్వరుని, వివాహ విషయంలో గౌరీ దేవిని, భూత్ ప్రేత పిశాచాలనుండి, నరదిష్ఠి నుండి, భయం తొలగించి ధైర్యాన్ని ఇచ్చే ఆంజనేయస్వామిని , సకల ప్రేమలు పొందుటకు నన్నే నిత్యమూ ఆరాధించుట మంచిది. 

150. కోరికలు తీర్చుకొనుటకు కాలమును వ్యర్ధము చేయుట, కలియుగంలో పుట్టుకొచ్చే బాబాలను, మిడి జ్ఞానంతో బోధలు చేసే పండితులను పూజించుట ఎంతవరకు సమంజసం. ఓం శ్రీ రామ్ లేదా హరేరామ హరేకృష్ణ అని తలవండి మనస్సు ప్రశాంత పడుతుంది కార్య సాధన జరుగుతుంది. 

151.  కోరికలు ఎక్కువగా ఉంటే  ప్రమాదం, ఇంటిలో సామాను ఎక్కవ ఉంటే గాలి తక్కువ, అతిగా ఆలోచిస్తే మనసు కదలనీదు . 

152.చితి చనిపోయిన తర్వాత కాల్చేది, చింత బతికున్నప్పుడే కాల్చేది. 

15౩.  ఒకే దేవుణ్ణి కొలవాలి, ఏదన్న కోరుకున్న వెంటనే పని కాలేదని దేవుడ్ని మార్చ కూడదు, మనం చేస్తున్న కర్మ ననుసరించి జరుగుతుందని గమనించాలి. 

154. గుంటను ఒకేచోట పట్టుదలతో తవ్వాలి అప్పుడే నిరు పడతాయి, పది చోట్ల పదిగుంటలు త్రవ్విన  నీల్లు పడవు. 

155. పిల్ల ఏడ్చినప్పుడు తల్లి వచ్చినట్లు, భక్తుడు పట్టుదలతో పిలిస్తే బాంతుడే వస్తాడు. 

156. దేవుని పట్ల శ్రద్ద ఉంచి పూజిస్తే సిద్ధి కలుగుతుంది, భగవంతుని తలుస్తూ ఉంటె తప్పక సహాయపడతాడు. 

157. చలించని విశ్వాసంతో ఆరాధిస్తే తప్పక మోక్షము కలిగిస్తాడు పరమాత్ముడు. 

158. భగవంతుడు పుట్టుకలేనివాడు, నాశనము లేనివాడు శా స్వితుడు, అవ్యయుడు.                

159.  పోల్చదగినవాడు మరొకడు లేడు, అధికుడు లేడు కనుక సర్వోత్తముడు.  

160. పరమాత్మ స్వభావము తెల్సుకోలేనివారు అల్పులు, ఎక్కవమంది సామాన్య దృష్టి కలవారు. భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడు. 
          
161. ఏ ఏ భక్తులు ఏ ఏ రూపాన్ని ఆరాధించాలను కుంటారో ఆయా భక్తునికి అందులోనే  చలించని శ్రద్ధను నేను కల్పిస్తాను అని భగవంతుడే తెలియఁపరిచాడు . (7/21)

162. ఇప్పుడున్న జీవుల్లను, గతించిన జీవుల్లను, భవిషత్తులో పుట్టబోయే జీఉళ్లను నేను తెలుసుకో గలను, నన్ను మాత్రం మీరు తెలుసుకోలేరు.

163. భూత భవిషత్ వర్తమాన కాలములలో సమస్త ప్రాణులను సాక్షిగా కేవలము సాక్షిగా చూస్తూనే ఉన్నాడు.    

164. పుస్తకములో  విషయాన్ని మనం తెలుసుకోగలం కాని రచయతకాని, పుస్తకము కానీ తెలుసుకోలేదు. 

165. పరదా వేసుకున్న స్త్రీ అందరిని చూడగలదు, ఆమెను ఎవ్వరు చూడలేరు. ఇంద్రియాలను నడిపించేది దేవుడనే మనకు తెలుసు కానీ చూడలేము. 

166. ఎవ్వరూ చూడుటలేదని "పాపపు పనులు, అబద్హాలు ఆడటం, దొంగతనం చేయటం, వాగ్దానం చేసి మరవటం, అబాండాలు వేయటం" అనేవి చేయరాదు.       

167. మనం అజ్ఞానులం యోగమాయచేత మనం అనేక తప్పులు చేస్తున్నాము కనుక పశ్చాతాపముగా దేవుణ్ణి వేడుకుంటే క్షమించి  మనశాంతి కల్గిస్తారు. 

168. ఒకరిని చూడగానే ప్రేమ అనురాగం కలుగుతుంది, ఒకరిని చూడగానే భయం కలుగుతుంది. ఇది ఎదుటి వారి ప్రవరాతన బట్టి మారుతుంది. 

169. ఇచ్ఛా ద్వేషాలను తపింప చేయాలంటే జ్ఞానమందు ఆసక్తి కలగాలి. ఇవి పుట్టుకతో వస్తాయి వీటిని తొలగించాలంటే పుణ్య కార్యాలు చేయాలి. 
               
170. పుణ్యకార్యాలు, దైవకార్యాలు, దాన దానధర్మాలు, చేయుటవలన చేసి నన్ను చెదరని దీక్షతో కొలిస్తే చేసిన పాపములు తొలగి పోతాయి. (7/28) 

171. పాపి పాపిగా ఉండి భగవంతుని చేరలేడు, తన పాపకర్మలకుస్వస్తి చెపితేనే అతడు భగవంతున్ని చేరే మార్గం తెలుస్తుంది. 

172.    పుణ్యార్మలు చేయాలంటే కొంత శక్తి, కొంత ధనము ధారపోయాలి అదే ఆపదలో నిన్ను ఆదు కుంటుంది అని తెలుసుకోవాలి. 

173. ద్రౌపదికి కృష్ణుడు చీరలు అందించి మానం కాపాడాడు అంటే ఆమెచేసిన పుణ్యం ఈ రూపంలో సహకరించింది. 

174.  ద్రౌపది సముద్ర స్నానానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక సాధువు కౌపీనం అలలకు కొట్టుకుపోగా అప్పుడే ఆటూవచ్చిన  ద్రౌపది చీరకొంగు చింపి అందించింది. "ఆచిన్న వస్త్రము అక్షయమై ద్రౌపదిని రక్షించుగాక "దీవెన ఇచ్చే వెడలెను . 

175. పుణ్య మైన, పాపమైన కొంచెం చేసిన అనంత ఫలాన్ని ఇస్తుంది. 

176. ఎవరయితే జరామరణముల నుండి విడుదల పొందాలని నన్ను అశ్రయించి సాధన చేస్తారో ఆ బ్రహ్మను , యావత్తు ఆధ్యాత్మాన్ని, సమస్త కర్మలు తెలుసు కుంటారు. 

177. జరా అంటే వృద్దాప్యం ఇది అందరికి తప్పదు, మనల్ని గౌరవించినవారు ఎదురుతిరగవచ్చు, పెత్తనం చేయవచ్చు అవమాన పరచ వచ్చు అందుకనే వానప్రస్తం అంటూ భగవద్ ధ్యానంలో గడపమన్నాడు భగవంతుడు. 

178. జన్మదుఃఖం, జరాదుఖం, వ్యాధి దు:ఖం, మరణదుఃఖం తప్పించు కోవాల్సినదే, అందుకే చితి మంటలుకన్నా చింతల మంటలే భాధకరం. 

179. నన్ను ఆశ్రయించాలి, సాధన చేయాలి, ఆత్మ ధ్యానం చేయాలి, అలాచేసి చివరకు ఆత్మగా ఉండిపోవాలి. 

180. తీవ్రప్రయత్నం చేయాలి, తనను తాను  ఉద్దరించు కోవాలి, ప్రయాత్నం లేకపోతే ప్రగతి లేదని తెలుసు కోవాలి.


ఏడవ అధ్యాయము  జ్ఞానవిజ్ఞాయోగము - అంతర్గత సూక్తులు. రచయత : మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ.com. 7/180

181. చీకటిలో కూడా చిన్న లాంతరు ఉంటే ఎంతదూరమైనా వెళ్ళవచ్చు, అలాగా జరా (ముసలివారు 
) నుడి విముక్తి కలగాలంటే భగవంతుని ఆరాధించాలి. 

182. శరీర మనోబుద్దులు తదాత్మ్యాన్ని విడిచిపెట్టి నప్పుడే అందరిలో ఉన్న అంతర్యామిని సాధకుడు కనుకొన గలుగుతాడు. 

183. భేదదృష్టిని తొలగించుకొని, అందరిలో ఉన్న  పరమాత్మను గ్రహించి సేవచేయాలి. 

184. సమస్త కర్మలు బ్రహ్మమే కనుక కర్మలు నశించినప్పుడే  బ్రహ్మస్వరూపు డవుతాడు. 

185. ఆది భూతం, ఆధిదైవం, అది యజ్ఞంతో కూడిన నన్ను ఎవరు తెలుసుకుంటారో వారి మనస్సు స్వాధీనంలో ఉండి ప్రయాణ కాలంలో కూడా నన్ను గుర్తించు కోగలుగు తారు. 

186. ఆది భూతం అంటే నశించిపోయే జడవర్గ రూపమైన తత్త్వం. అదే క్షేత్రం  

187.   ఆది దైవం అంటే జీవుడే అజ్ఞానం తొలగటంతో అంతమయ్యేది......    జీవుడే. 

188. ఆధియజ్ఞుడు అనే అందరిలో అంతర్యామిగా ఉన్న  పురుషుడే ...ఆత్మయే . 

189. ధనవంతుడు మంచానపడ్డాడు, అంతిమ ఘడియలలో ఎమన్నా చెపుతాడని చుట్టూ చేరారు, అమూ లనున్న చీపురు జాగర్త అనిచెప్పి మరణించాడు, మరుజన్మలో చీపురుగా పుట్టాడు.    
  
190. అంత్యకాలంలో కూడా భగవంతుని తలచినవారే పరమాత్మను తెలుసుకో గలుగుతారు..     

     
విజ్ఞానయోగో నామ సప్తమధ్యాయ: సమాప్తము.   

భగవద్గీత (అంతర్గత సూక్తులు మొత్తం చదవాలనుకున్నవారు గూగుల్ నందు ప్రాంజలి ప్రభ. కం (అంతర్జాల పత్రిక యందు ) ఉన్నది చదవగలరు ఇట్లు మీ విధేయుడు మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ           

18, జనవరి 2018, గురువారం

ఏడవ అధ్యాయము జ్ఞానవిజ్ఞాయోగము - అంతర్గత సూక్తులుPhoto
ఓం శ్రీ రామ్ - ఓం  శ్రీ మాత్రేనమ: - ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమ:
ఏడవ అధ్యాయము  జ్ఞానవిజ్ఞాయోగము - అంతర్గత సూక్తులు
రచయత : మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ

1. మనస్సే  పరిమితం. పరమాత్మ అపరిమితం , మనస్సు పరిమితాన్ని అధిగమించా లంటే బుద్ధికి ఆధీనం కావాలి.

2. దైవాంశపై ఏకాగ్రత పొంది, అభ్యాసం కొనసాగి తేనే ఆ మనసుకు వికాసం కలుగుతుంది.

3. వేదాంత శ్రవణం కాలక్షేపం కాదు, ఆచరించి ఆందు కోగలవారు మాత్రమే భగవంతుని భక్తికి ఆర్ద్రత కలిగి ఉంటారు.

4. మనస్సనేది ఒక టార్చిలైటు వంటిది, టార్చిలైటు చెట్టు మీదకు త్రిప్పితే చెట్టు కనబడు తుంది, వస్తువు మీద త్రిప్పితే వస్తువు కనబడుతుంది.

5. మనస్సును భోగాలవైపు త్రిప్పితే భోగ వస్తువలపై ఆసక్తి కలుగు తుంది, అట్లాగే మనస్సును  మోక్షం వైపు త్రిప్పితే  భగవంతుని మీద ఆసక్తి కలుగుతుంది.

6. మోక్షం పొందాలంటే ఆసక్తి ఉండాలి, తపన ఉండాలి, మనస్సును నాయందే లగ్నము చేసి ఉంచు అని భగవంతుడే తెలియపరిచాడు.

7. నీటినుండి బయటపడిన చేప మఱల నీటిని చేరేవరకు గిలగిలాడును. అట్లాగే భక్తుడు భగవద్వియోగమును, విస్మరణమును క్షణమైనను తట్టుకొనలేక విలవిలలాడును.

8. గజేంద్రుడు ఎలా భగవంతుని కోరాడో అదేవిధముగా సర్వ సమర్పణ చేసుకొని అంతా నీకే  అర్పిస్తాను , నేను నిమిత్తమాత్రుడను.నాకు నీవు తప్ప వేరొకరు లేరు నిన్నే ప్రార్ధిస్తున్నాను.

9. ఒక పనిమనిషి పగలనుండి రాత్రిదాకా పనిచేసినా భోజనము  అన్ని సదుపాయాలు చూపిన ఇది ఆశ్రయస్థానము మాత్రమే  భర్త పిల్లల క్షేమము ఆసక్తి స్థానము అని తెలుసుకోవాలి. 
     
10. మనుష్యులు పరమాత్మనే ఆశ్రయించామని, ప్రార్ధించు చున్నామని గట్టిగా చెప్పుతుంటారు, కానీ ఆసక్తి మాత్రం భార్య బిడ్డలకోసం ప్రేమను మాత్రం వదులుకోలేరు.    
                  
11. దేనిని తెలుసుకుంటే తిరిగి తెలుసుకొనేది మరొకటి ఉండదో అట్టి విజ్ఞానంతో జ్ఞానాన్ని మీకు చెపు తున్నాను.

12. శాస్త్రంలో జ్ఞానం అనంతం, మానవుని ఆయుర్దాయము స్వల్పము దానిని ఎవ్వరు మార్చలేరు. 

13 . పూర్తిజ్ఞానం నేర్చుకోవటం  అందరికీ కష్టం, ఎంతో పట్టుదలతో నిష్ఠతో భగవంతుడు తెలిపే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని అభ్యాసముతో నేర్చుకొని ఆచరించాలి. 

14 చెట్లయొక్క కాండాన్ని, ఆకులను కొమ్మలను తడపటంకష్టం ఒక్క వేరుదగ్గర తడిపితే చెట్టు ఎదగ కలదు. అట్లాగే అనేక శాస్త్రాలు చదివే బదులు ఒక్క బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని చదివితే చాలును. 

15 . శివచరిత్రలో  గణాధ్యక్షుడు ఎన్నిక "వినాయకునకు, కుమారస్వామికి" ఇరువురిమధ్య జరిగింది ఒకరు చెప్పిన ప్రకారం తిరిగి వచ్చారు, మరొకరు బుద్ధితో తండ్రికి ప్రదక్షణ చేసి విజయం సాదించారు.  

16 .భగవానుడు తెలిపే జ్ఞానాన్ని అర్ధం చేసుకొని అను కరిస్తూ ఉంటె బ్రహ్మజ్ఞానమ్  తేలికగా అర్ధం చేసుకో గలుగుతారు. 

17. అనుభూతి లేని శాస్త్రం నేర్చుకుంటే పాయసం లో గరిటలా ఉండి పోవలసినదే.

18.ఒక తండ్రి కొడుకు ఎంత విద్యనేర్చు కున్నాడో తెలుసు కొనేందుకు ప్రశ్న వేసాడు అదే ఇది " దేనిని తెలుసుకుంటే సమస్తము తెలిసినట్లు అవుతుందో ఆవిద్య ను తెలుసు కున్నావా? . 

19 జవాబు తండ్రి చెప్పాడు ఏమిటంటే మట్టిని తెలుసు కుంటే తయారయ్యే వస్తువులన్నీ తెలుసు కున్నట్లే, అ ట్లాగా కారణాన్ని తెలుసు కుంటే కార్య రూపా వస్తు వలన్నిటిని తెలుసు కున్నట్లే. 

20.అట్లే భగవంతుడు బోధించిన భగవద్గీతను పూర్తిగా అర్ధం చేసు కుంటే బ్రహ్మజ్ఞానముతో కూడిన మోక్షం వస్తుందని భగవంతుడే తెలియపరిచాడు.   
  
భగవద్గీత అనర్గత సూక్తులు – 7 వ అధ్యయము

21. ఆత్మజ్ఞానం విలువైనదే కాని అంత సులువైనది కాదు, ఇది మానవ జన్మకు మాత్రమే అర్హత కలిగి ఉన్నది.

22. ఆత్మజ్ఞానం పొందుటకు మానవునకు పరమలక్ష్యమని, పట్టుదలతో పొందే విదానము తెలుసు కొని, ఆటంకముగా ఉన్న దోషాలను తొలగించుకొని, మార్గం చూపే సద్గురువును సమీపించి వారిద్వార పొందగలరు.

23. లోకంలో కోట్లమందిలో జ్ఞానం పొందేవారు అరుదు, పట్టుదలతో సాధన చేసేవారు అరుదు, సిద్ధిపొందేవారు ఇంకా అరుదు. పరమాత్మ యొక్క యదార్ధతాత్వాన్ని అర్ధం చేసుకున్నవారు ఇంకా ఇంకా అరుదు. తెలుసుకున్నవారు గురుస్థానములో ఉండి భోధ చేసేవారు ఇంకా ఇంకా ఇంకా అరుదు.    

24. చెట్టుకు అనేక పూలు పూస్తాయి, వాటిలో కొన్నే పిందలుగా మరుతాయి, ఎకోద్దిగానో పలాలుగా మారుతాయి. అల్లాగే జ్ఞానంపొందే వారు కొందరే, జనంసర్ధకం శేసుకోనేవారు మరికొందరు, మోక్షాన్ని పొందేవారు బహుఅరుదు.

25. ౮౩ లక్షల 99 వేల 999 గర్భాకోసాలలో తిరిగి మానవజన్మ ఎత్తుదురు. ఈ జన్మ రాహిత్యాన్ని అర్ధం చేసుకొని అభిమానాన్ని విడిచిపెట్టి, అవకాసాలను విడిచి పెట్టక, లౌకిక భోగాలను విడిచి మ్క్షసాధన చేయాలి.

26. సద్గురురువును ఆశ్రయించి శ్రవణ – మనన- నిధిద్యాసాల నాచరించి, నిత్య – నిరంతర - నిర్వికల్ప - సమాధి నిష్టయందు ఉండి వాసుదేవ పరబ్రహ్మాన్ని గ్రహించి ధ్యానించు.

27. భూమి, నీరు , అగ్ని , వాయువు, ఆకాశం, మఱియు మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఇలా ణ ప్రకృతి  ఎనిమిది విభాగాలుగా విభజించుట జరిగింది.

28.జడం (పుస్తకం ) దేనినీ తెలుసుకోలేదు, చైతన్యం (మనం ) అన్నీ తెలుసుకోగలము. జడాన్ని అపరా ప్రకృతి అందురు, చైతన్యాన్ని పరాప్రకృతి అందురు.

29. ఒక కాగితముపై గీసిన చిత్రము కొందరికి ప్రేమ, సంతోషం, పుజ్యభావము మరికొందరికి ద్వేషం, దుఖం, శత్రుత్వం, నిర్లప్తత ఏర్పడును దానికి కారణం గీసిన చిత్రంలో లేదు మన అభిలాశాపై మాత్రమే ఉన్నది అని గమనించాలి.

30. మనదృష్టి మాయకు లోబడి వేసిన చిత్రం పై ఉంటుంది కాని మాయాధిపతి అయిన పరమేస్వరునిపై మాత్రం గుర్తించలేరు.

31. బలం కనిపించదు కర్యరూపమ్ దాల్చినప్పుడు తెలుస్తుంది, అట్లాగే గాలి కనిపించదు అదికూడ చెట్ల కదలికవల్ల తెలుస్తుంది, మాయాశక్తి కనిపించదు అనుభవరూపమ్లొ తెలుసుకోగలుగుతారు.

32.విత్తనాలు భూమిలో నీటికి ఉబ్బటం మాయా, అవి మోక్కగా ఎదగటం అహంకారం,  కొమ్మలుగా ఏర్పడేది మనస్సు, ఆకులుగా, పువ్వులుగా, కాయలుగా మారటం బుద్ధి, పంచ భూతాల ద్వారా చెట్టు ఎదుగుతుంది.

33.  అపరాప్రకృతి జడమైనది అల్పమైనది, పరాప్రకృతి జీవరూపం చైతన్యంతో జగతంతా విస్తరించి ఉంది అదే మానవజన్మ ఇద భగవంతుని యొక్క స్వరూప పకృతి.

34. మనుష్యులలో ప్రాణం అనే పక్షి నవద్వారాలు తెరిచి ఉన్నా  బయటకు పోదు, కాని పోకుండా ఉందక్ మానదు అది ఎప్పుడో ఎవ్వరూ చెప్పలేరు. దీనినే మిధ్యా వాదం అంటారు కొందరు.

35. స్త్రీ పురుషుల కలయకే గర్భదారణ, అట్లాగే కరెంటు జడపదార్ధమైన బల్బులోకి వస్తేనే వెలుగుతుంది. రెండూ కలిస్తే నే కాంతిపుంజం

36. మట్టినుండి వచ్చిన కుండ మట్టి లో కలుస్తుంది, అట్లాగే పుట్టిన జీవులందరూ మట్టిలో కలవాల్సిందే. ప్రళయాన్ని సృష్టించేవాడు, పునరుత్పత్తికి సహకరించేవాడు భగవంతుడే.

37. ప్రకృతితో పురుషుడు కలిస్తే జగత్తు యొక్క సృష్టి, ప్రకృతి నుండి విముక్తుడైతే జగత్ యొక్క లయం.

38. నాకన్నా ఎక్కువైనదీ, వేరైనదీ కొంచం కూడా ఏదీలేదు అనే భావనతో ఉండుట పురుష లక్షణం. ప్రేమే నాసోనం అనుకోవటం స్త్రీ లక్ష్యం.   

39. బౌధిక ధనం సంపా యించటం కాదు, ఆద్యాత్మిక ధర్మం సంపా యించటం గొప్ప విశేషమని గ్రహించాలి.

40. ఎంతో కష్టం తో ధనం సంపాయించటం గొప్ప కాదు, పట్టుదలతో ఆద్యాత్మిక జ్ఞానం సంపాయాంచటం గొప్ప.

41.  మన ప్రవర్తనలు దృష్టిని బట్టి నడుస్థాయి, ఆ దృష్టే సుఖానికి, హాని, కలహానికి మూలకారణ మౌతాయి.

42. దృష్టి జ్ఞాన కరమైతే సృష్టి బ్రహ్మకార మౌతుంది, దృష్టి వక్ర బుద్ది తో చూస్తె సృష్టి ప్రళయాన్ని ప్రేమిస్తుంది.   అని వేదం చెపుతుంది.

43.  ఎవరైనా మాయకు లొంగే వారే ఎంగిలి ముద్దలకు ఎగబడేవారే, ప్రేమా,  స్నేహంతో ముద్దలకోసం పోట్లాడుతూ
 ముద్ద దొరికితే పరమానందం పొందేవారే అదే ఈ లోకం.

44. ప్రతి విషయంలో అందరిపై ఆధార పడకుండా స్వయం ప్రతిపత్తితో ఎవ్వరికి హానికలగకుండా శక్తిని వ్యక్తపరచ కుండా, చేసిన పనిని గొప్పగా తెలప కుండా సర్వం కృష్ణమయం అని భావించి చేయాలి.

45. దారమునందు మణులు గ్రుచ్చబడినట్లు మనుష్యులందు పరమాత్ముడు ఉంటాడని తెలుసు కోవాలి, జరిగే పని అంతా మన మంచికే అని గ్రహించాలి.

46. పూలదండలో పూలు కదిలించి చూస్తే దారం కనిపిస్తుంది, అలాగే నామ రూప గుణాలను తొలగించి చూస్తే అంతటా పరమాత్మే కనిపిస్తాడు.

47. అంతటా ఉన్న పరమాత్మను చూడాలంటే బాహ్యద్రుష్టిని విడనాడాలి సూక్ష్మ దృష్టి , అంతర్ దృష్టి , జ్ఞాన దృష్టి కావాలి.

48. కెమెరా తో చిత్రం ఫై పై రూపం అందంగా చూపెడుతుంది, ఎక్సరే తో చిత్రం రూపం లోపలున్న ఎముకలను చూపెడు తుంది కనుక దృశ్యం మీద వ్యామోహాన్ని విడిచి దృక్కుమీద ఆసక్తి కలగాలి.

49. తల్లి పిల్లలకు పాలిస్తూ, గురువు శిష్యులకు జ్ఞానభోద చేస్తూ, వైద్యుడు రోగులను ఆరోగ్యవంతులను చేస్తూ, వ్యాపారస్తుడు వ్యాపారమున ధర్మ మార్గమున నడిపిస్తూ, పాలకుడు ప్రజలకు అన్నీ సౌకర్యాలను అంద చేస్తూ,           
ప్రతి విషయములో భగవంతుని ప్రమేయమున్నదని గ్రహించాలి.

50. పులి వేషము వేస్తే వాడు నిజమైన పులికాదు, అందుకే ఎవేషము వేసినా నిజరూపమ్ భగవంతుడని గ్రహించాలి.

51.  నీరు త్రాగి దప్పిక తీర్చు కున్నావంటే దాహాన్ని తీర్చే శక్తినీ రుచినీ  మన నోటిలో లాలా జలం ఊరిస్తాడు అందుకే దేవుడు రసస్వరూపుడు.    

52.  ఒకతను గంగలో కాణి వేసాడు ప్రక్కనవున్నవాడు దూమపానమ్ చేస్తూ కాణిలు వృద్దా చేస్తావెందుకు అని అనగా
రూపాయాలు రూపాయలు నిప్పులుపాలు చేస్తున్నావు అది తప్పు కాదా, నీటి ఉపయోగం తెలుసుకున్నవారు అట్లా అనరు.

53. చీకటి దెయ్యం లాంటిది దాన్ని తరిమేందుకు సూర్యుని నుండి, అగ్నినుండి, చంద్రుని నుండి వచ్చేవెలుగు పంపేది భగవంతుడు అని గమనించాలి, మన మనస్సులో ఉన్న చీకటి తొలగించే వెలుగును నింపేది భగవంతుడని గమనించాలి.

54. అకార ఉకార మకార శబ్ధమే ఓంకారం, మనదేహం 6 చెక్రాలు 52 దళాలున్నాయి, ఈ దళాలను అందించే శక్తి అనాహతధ్వని అందురు. ఈ ధ్వని మనలో ఉంటుంది సక్రమముగా దైవధ్యానమునకు ఉపయోగిస్తే ఓంకారం వినబడుతుంది.

55.  ఆకాశం ఖాళి ప్రదేశం అనేక వస్తువులు తిరగటానికి వీలు వుంటుంది, ఒకదానికొకటి ‘ డి’ కొని శబ్దం చేస్తుంది. ఆకాశం శబ్ద లక్షణం కలిగి ఉన్నది. మనస్సును శబ్దం ఉపాసనా లయం, ప్రతి శబ్దంలో ఉన్నది పారమాత్మే అని గ్రహించాలి.

56. మనస్సు పాము లాంటిది, పాము వంకర టింకరగా పోవటం, కనిపించిన వానిపై విషము చిమ్మటం అట్లాగే మనస్సు వంకరటింకరగా మారి, కోపం, ద్వేషం ఏర్పడుతుంది, అది విషంగా మారకుండా జగర్త పడటమే జీవితంగా భావించాలి.

57.  నేను -నాది అనే అహంకారం లేకుండా ఇది భగవంతుని ప్రేరణ అని గమనించాలి. భగవంతుని ఇచ్ఛ పురుషార్ధం అని తెలుసుకోవాలి.

58. జంతువులలో ఇతర ప్రాణులలో లేనిది, మానవులలో ఉన్నది పౌరుషం అదే “శక్తి, పట్టుదల” సృష్టించేది, పౌరుషం కల్పించేది భగవంతుడే అని గమనించాలి.

59. భూమిలో సువాసన నేను, అగ్నిలో ప్రకాశాన్ని నేను, సమస్త భూతాలలోని ప్రాణాన్ని నేను, తపస్సు చేసేవారిలో తపస్సును నేను అని భగవంతుడు తెలియ పరిచాడు (భగవద్గీత – 9 )

6౦. భూమికి సువాసనా లక్ష్యం ఉన్నది, దానిని మనం ఎలా కనుక్కోగలమో అంటే, వేసవిలో భూమి వేడెక్కి ఉన్నప్పుడు వర్షం పడగానే ఒకవిధమైన వాసన సుఘంధ పరిమళంగా విస్తరించును.

61. మన శరీరంలో మూలాదార చక్రం వద్ద సువాసన ఉంటుంది, యోగి అయానవాడు మూలాధార చక్రం వద్ద ఎకాగ్రంతో ధ్యానిమ్చినప్పుడు యోగి శరీరం నుండి సుఘంధం వెల్వడును, అట్టివారినే భగవద్ స్వరూపంగా భావించాలి.

62. ఆద్యాత్మిక కార్యక్రమములో జ్యోతిని ప్రజ్వలింప చేస్తారు, ఎందు కనగా అందులో భగవంతుడు ఉంటాడని గ్రహించాలి, అది ఓక తేజస్సుగా విస్తరించ ఉంటుందని గ్రహించాలి.  

63. అగ్నిని చూసినప్పుడు వెంటనే వేడిని గ్రహించగలము, తాకితే కాలుతుందని తెలుసుకో గలుగు తాము అదియే పత్యక్ష దైవముగా గ్రహించాలి, అగ్నికి మనం భుజించే పదార్ధాలను అర్పించం శ్రేయస్కరం.

64. బయటనున్న గాలి నాసిక రంద్రములద్వారా లోపలకు చేరి ప్రాణాన్ని రక్షించుతుంది, దుర్వాసనను వెన్నె తిస్కరించుతుంది,

65. మనలో ఉన్న ప్రాణం పరమాత్మ ఆయనే పరమేశ్వరుడు.  ప్రాణ స్వరూపంలో ఉండి నడిపిస్తున్నాడని గ్రహించాలి.

66. జీవితంలో ఎదురయ్యే కష్టసుఖాలను ధర్మ బుద్ధితో గ్రహించి ఉండటం  తపస్సు.

67.  నీవు నిర్ణ యించు కున్న లక్ష్యం కోసం ఎంతటి త్యాగాని కైన వెనుదీయ కుండా పట్టుదలతో ఉండటం కూడా  తపస్సు.                                                   
68.   సహనం, త్యాగం, తపన, తో  నిరంతరం భగవంతుని కోసం తపించటం తపస్సు.

69. ప్రహ్లాదుడు, దృవుడు, మార్కండేయుడు వారి పుట్టుకలు వేరైనా వారి ధ్యేయం భగవంతుని సాక్షాత్కారం కోసం తపనతో తపస్సు చేసి మోక్షం సాధించకలిగారు.

70. భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం, సూర్యచంద్రులు , సర్వభూతములు వారిలో ఉన్న ధర్మాన్ని, లక్షణాన్ని,
గ్రహించుటకు నిర్ణీత కాలములో  నిత్యతపస్సు చేయవలెను. సర్వరా పరమాత్మ దరనాన్ని సాధించాలి అదే తపస్సు.           
   
71. మొదట బీజం ఉద్బవించింది అదేపరమాత్ముని సృష్టి అందరం పరమాత్ముని బిడ్డలమే మోకాలు ఎక్కువా ఒకరు తక్కువ కాదు. 

72. ఇంద్రియాలను మనస్సును స్వాధీనంలో పెట్టుకొని వస్తువు యొక్క స్వరూపాన్ని తెలిపేది బుద్ది ఈ బుద్ది పరమామ స్వరూపమే. 

73. తేజస్సు కలవాని ఎదుటకువెళితే తెలియకుండా లొంగి పోతాం నమస్కరిస్తాం.  తేజస్సు భగవత్ శక్తే కనుక భగవానుని ఉపాసన చేయాలి. 

74. కామ రాగాలు లేని బలం సంపాదించాలి అది ధనబలం, పశుబలం,  విద్యాబలం, జనబలం, మాయాబలం, మనోబలం వీటిని సాధించాలంటే భగవంతుని ఉపాసన పొందాలి. 

75. కామం అంటే తనదగ్గరలేని దాన్ని కావాలనుకోవటం, రాగం అంటే అన్నదానిపై ఆపేక్ష మమకారం పెంచుకోవడం. 

76. శకుని బలంతో దుర్యోధనుడు ధర్మరాజు రాజ్యాన్ని కాజేసాడు ఇదే కామం,  కాని ధర్మరాజు జనబలాన్ని, సోదరబలాన్ని ఉపయోగించి రాజ్యం సంపాయి0చాడు. ఇదే ధర్మం               

77. పరభార్యకోసం రావణుడు మారీచుని సహాయంతో మాయాబలంతో సీతను అపహరించటం కామం. తనభార్యను తెచ్చుకొనుటకు పరులను సహాయము అడుగుట ధర్మం . 

78. భుక్తి కోసం ఉపయోగించే విద్యాబలం పరమాత్మ కాదు , ముక్తి కోసం ఉపయోగించే విద్యాబలం పరమాత్మ అని గ్రహించాలి . 

79. ధనాన్ని సత్కార్యాలు ఉపయోగిస్తే సార్ధకం, త్రాగి విచ్చలవిడిగా ఖర్చుపెడితే వ్యర్థం . 

80. ధనం దుష్టునివద్ద ఉంటె అహంకారం, శిష్టుని వద్ద ఉంటె సుఖం, శాంతి. 

81. బలం దుర్మార్గునివద్ద ఉంటె పరపీడనం, మంచివానివద్ద ఉంటె రక్షణ . 

82. విద్య దుర్మార్గుని వద్దఉంటే వివాదం, సజ్జనుని వద్ద ఉంటె జ్ఞానం . 

83. ధర్మ విరుద్ధమైన కోరిక అశుర లక్షణం, ధర్మ పరమైన కోరిక దేవీ లక్షణం. 

84. సాధకుని స్థాయిలో చెడ్డ కోరికలు వదలి మంచి కోరికలతో సాధన చేయాలి . 

85. సిద్ధుని స్థాయిలో అన్నీ కోరికలు వదలి పరమాత్మునిపై మనసు లగ్నం చేయాలి. 

86. ముల్లును ముల్లుతోనే తీయాలి అనే విధముగా చెడ్డవాణ్ణి మార్చుటకు మంచివాడు చెడ్డవానితో స్నేహం చేసి మనసు మార్చాలి.   

87. దేవర్షులు, దేవతలు, బ్రాహ్మణులు, గోవులు చక్కర, శమ దమాదులు ఇవి అన్ని సాత్విక భావాలు. 

88. గంధర్వులు, ఏనుగులు, క్షత్రియులు, మిరియాలు కామ లోభ హర్షదులు ఇవి అన్నియు రాజసిక భావాలు. 

89. రాక్షసులు, పిశాచాలు, కుక్కలు, క్షుద్ర జీవులు, ఉల్లి, శోకమోహాలు - ఇవి తామసిక భావాలు. 

ఏడవ అధ్యాయము  జ్ఞానవిజ్ఞాయోగము - అంతర్గత సూక్తులు. రచయత : మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ.com. 7/100

90. మేఘములకు కారణము ఆకాశమే అయినను అవి 
స్థిరముగా ఉండవు. 

91. భగవంతుడు  త్రిగుణమయ భావము లన్నిటికి కారణము ఆధారములు అయనప్పటికీ ఆ గుణములు అతనిలో ఉండవు. 

92. నాయందు త్రిగుణాలుకాని, త్రిగుణాల యందు నేను కానీ ఉండను.

93. భగవంతుడు సర్వత్రా నిండి యున్నాడు కానీ ప్రజలు కనుగొనలేరు. ఇదే కలియుగ మాయ.                  
          
94. పాము తాడుగాను, తాడు పాముగాను కనబడుతుంది, పై మెరుగులుకు మనసు కరుగుతుంది, లోపల విషము బయటబడ్డాక భాధ మిగులుతుంది ఇదే బ్రాంతి . 

95. ఎడారిలో  పరిగెడితే నీరు కనిపించి మాయ  మౌతుంది అట్లాగే ప్రపంచంలో లేనిది ఉన్నట్లుగాను, ఉన్నది లేనట్లు గాను బ్రమింప చేస్తుంది.

96. తండ్రి పరమాత్మ తల్లి మాయ లేదా ప్రకృతి మాయకు పుట్టిన బిడ్డలం మనం త్రిగుణాలతో నిని ఉన్నవాళ్ళం, కొన్ని పరిస్థితులలో మంచివాడు చడ్డవా డుగా,  చెడ్డ వాడు మంచి వాడుగా మారుతాడు, ఇదే దేవుని మాయ. 

97. మాయ అనే ప్రవాహంలో కొట్టుకు పోతున్నాము  తత్వమనే పడవనెక్కితే భగవానుడు వడ్డును చేరుస్తాడు . 

98.  మాయా మోహము నుండి తప్పించుకోవాలంటే ఒక్క భగవంతుని ఆరాధిస్తూ మనస్సును శాంత  పరుచు కోవటమే.  

99. దివ్యమైన గుణమైన నా ఈ మాయ దాటశక్యము కానిది కానీ ఎవరు నన్నే సేవిస్తారో వారు మాత్రం ఈ మాయను దాటగలరు (గీత-7/14). 

100. మాయ 4 రకాలు 1. దైవ సంభందమైనది, 2. త్రిగుణాలతో కూడినది . 3. భగవంతుని అధీనంలో ఉన్నది 4. దాటుటకు కష్టమైనది. 

ఫేస్పే బుక్ రద్దు పరుచుటవల్ల రోజు పెట్టె 10 సూక్తులను అందించ లేక పోతున్నందుకు నన్ను క్షమిచగలరు.  
భగవద్గీత (అంతర్గత సూక్తులు మొత్తం చదవాలనుకున్నవారు గూగుల్ నందు ప్రాంజలి ప్రభ. కం (అంతర్జాల పత్రిక యందు ) ఉన్నది చదవగలరు ఇట్లు మీ విధేయుడు మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ