18, జనవరి 2018, గురువారం

ఏడవ అధ్యాయము జ్ఞానవిజ్ఞాయోగము - అంతర్గత సూక్తులు


ఓం శ్రీ రామ్ - ఓం  శ్రీ మాత్రేనమ: - ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమ:
ఏడవ అధ్యాయము  జ్ఞానవిజ్ఞాయోగము - అంతర్గత సూక్తులు
రచయత : మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ

1. మనస్సే  పరిమితం. పరమాత్మ అపరిమితం , మనస్సు పరిమితాన్ని అధిగమించా లంటే బుద్ధికి ఆధీనం కావాలి.

2. దైవాంశపై ఏకాగ్రత పొంది, అభ్యాసం కొనసాగి తేనే ఆ మనసుకు వికాసం కలుగుతుంది.

3. వేదాంత శ్రవణం కాలక్షేపం కాదు, ఆచరించి ఆందు కోగలవారు మాత్రమే భగవంతుని భక్తికి ఆర్ద్రత కలిగి ఉంటారు.

4. మనస్సనేది ఒక టార్చిలైటు వంటిది, టార్చిలైటు చెట్టు మీదకు త్రిప్పితే చెట్టు కనబడు తుంది, వస్తువు మీద త్రిప్పితే వస్తువు కనబడుతుంది.

5. మనస్సును భోగాలవైపు త్రిప్పితే భోగ వస్తువలపై ఆసక్తి కలుగు తుంది, అట్లాగే మనస్సును  మోక్షం వైపు త్రిప్పితే  భగవంతుని మీద ఆసక్తి కలుగుతుంది.

6. మోక్షం పొందాలంటే ఆసక్తి ఉండాలి, తపన ఉండాలి, మనస్సును నాయందే లగ్నము చేసి ఉంచు అని భగవంతుడే తెలియపరిచాడు.

7. నీటినుండి బయటపడిన చేప మఱల నీటిని చేరేవరకు గిలగిలాడును. అట్లాగే భక్తుడు భగవద్వియోగమును, విస్మరణమును క్షణమైనను తట్టుకొనలేక విలవిలలాడును.

8. గజేంద్రుడు ఎలా భగవంతుని కోరాడో అదేవిధముగా సర్వ సమర్పణ చేసుకొని అంతా నీకే  అర్పిస్తాను , నేను నిమిత్తమాత్రుడను.నాకు నీవు తప్ప వేరొకరు లేరు నిన్నే ప్రార్ధిస్తున్నాను.

9. ఒక పనిమనిషి పగలనుండి రాత్రిదాకా పనిచేసినా భోజనము  అన్ని సదుపాయాలు చూపిన ఇది ఆశ్రయస్థానము మాత్రమే  భర్త పిల్లల క్షేమము ఆసక్తి స్థానము అని తెలుసుకోవాలి. 
     
10. మనుష్యులు పరమాత్మనే ఆశ్రయించామని, ప్రార్ధించు చున్నామని గట్టిగా చెప్పుతుంటారు, కానీ ఆసక్తి మాత్రం భార్య బిడ్డలకోసం ప్రేమను మాత్రం వదులుకోలేరు.    
                  
ఏడవ అధ్యాయము  జ్ఞానవిజ్ఞాయోగము - అంతర్గత సూక్తులు. రచయత : మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ.com. 7/20

11. దేనిని తెలుసుకుంటే తిరిగి తెలుసుకొనేది మరొకటి ఉండదో అట్టి విజ్ఞానంతో జ్ఞానాన్ని మీకు చెపు తున్నాను.

12. శాస్త్రంలో జ్ఞానం అనంతం, మానవుని ఆయుర్దాయము స్వల్పము దానిని ఎవ్వరు మార్చలేరు. 

13 . పూర్తిజ్ఞానం నేర్చుకోవటం  అందరికీ కష్టం, ఎంతో పట్టుదలతో నిష్ఠతో భగవంతుడు తెలిపే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని అభ్యాసముతో నేర్చుకొని ఆచరించాలి. 

14 చెట్లయొక్క కాండాన్ని, ఆకులను కొమ్మలను తడపటంకష్టం ఒక్క వేరుదగ్గర తడిపితే చెట్టు ఎదగ కలదు. అట్లాగే అనేక శాస్త్రాలు చదివే బదులు ఒక్క బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని చదివితే చాలును. 

15 . శివచరిత్రలో  గణాధ్యక్షుడు ఎన్నిక "వినాయకునకు, కుమారస్వామికి" ఇరువురిమధ్య జరిగింది ఒకరు చెప్పిన ప్రకారం తిరిగి వచ్చారు, మరొకరు బుద్ధితో తండ్రికి ప్రదక్షణ చేసి విజయం సాదించారు.  

16 .భగవానుడు తెలిపే జ్ఞానాన్ని అర్ధం చేసుకొని అను కరిస్తూ ఉంటె బ్రహ్మజ్ఞానమ్  తేలికగా అర్ధం చేసుకో గలుగుతారు. 

17. అనుభూతి లేని శాస్త్రం నేర్చుకుంటే పాయసం లో గరిటలా ఉండి పోవలసినదే.

18.ఒక తండ్రి కొడుకు ఎంత విద్యనేర్చు కున్నాడో తెలుసు కొనేందుకు ప్రశ్న వేసాడు అదే ఇది " దేనిని తెలుసుకుంటే సమస్తము తెలిసినట్లు అవుతుందో ఆవిద్య ను తెలుసు కున్నావా? . 

19 జవాబు తండ్రి చెప్పాడు ఏమిటంటే మట్టిని తెలుసు కుంటే తయారయ్యే వస్తువులన్నీ తెలుసు కున్నట్లే, అ ట్లాగా కారణాన్ని తెలుసు కుంటే కార్య రూపా వస్తు వలన్నిటిని తెలుసు కున్నట్లే. 

20.అట్లే భగవంతుడు బోధించిన భగవద్గీతను పూర్తిగా అర్ధం చేసు కుంటే బ్రహ్మజ్ఞానముతో కూడిన మోక్షం వస్తుందని భగవంతుడే తెలియపరిచాడు.   
     

   


6, జనవరి 2018, శనివారం

భగవద్గీత - ఆరవ అధ్యాయము - ఆత్మ సంయమ యోగము

Ajvf
ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ: శ్రీ కృష్ణాయనమ:
భగవద్గీత - ఆరవ అధ్యాయము - ఆత్మ సంయమ యోగము (6/50)
51. మనస్సును పరమాత్మ యందు స్థిరపరచి పరమాత్మ చింతన తప్ప, మరి ఏ ఇతర విషయ చింతనయు చేయరాదని తెల్ప బడెను.  (కనీసం అమృత ఘడియల్లో ప్రార్ధిస్తూ ఉండుట ప్రయత్నిమ్చ వలెను)

52. పూర్వ వాసనల ప్రభావము, ప్రక్కవారి ప్రొద్బలము బట్టి మనస్సును నిగ్రహించుకొని ప్రార్ధన చేయవలెను. 

53. మనస్సు అనునయ వినయరీతులద్వారాగాని, వేడుకొనినగాని, లోభ మోహాది ఆకర్షనల వల్లగాని, భయపెట్టిగాని ఎన్నివిధములుగా లోబరుచుటకు ప్రయత్నిమ్చినా సాధకుడు దానికి, లొంగక స్థిరముగా, దృఢముగా, నిగ్రహముగా, ఉండవలెను. 

54. పాపము చేయుటవల్ల, పుణ్యము చేయక పోవుటవల్ల తమో గుణము మనుష్యుని అధోగతి పాలు చేయును, అతని మాట క్రోధముగా మారును. 

55. ప్రాపంచిక విషయములందు ఆసక్తి, ఆకలి, అతినిద్రా, కామము, లోభము, సకామ కర్మలు వళ్ళ రజోగుణ లక్షణాలు ఏర్పడును. 

56. రజస్తమో గుణాలకు కతీతుడై శుద్ధసత్వమునందు స్థితుడైన సాధకుడు నిత్యము, విజ్ఞానంద ఘన పారమాత్మ, ధ్యానమునందు అభిన్నభావముతో స్థితుడై ఉన్నప్పుడు సాత్వికానందము పొందును. 

57. దేహమే నేను అనుకోను దేహాభిమానికి అవ్యక్త పరబ్రహ్మప్రాప్తి నిజముగా ఖఠినమగును. 

58. నిరతిశయ సుఖము "భూమా" అనబడును.  అనగా పరమాత్ముని కంటె వేరుగా దేనిని గుడా చూడక, వినక, తెలిసికొనక, ఉండు స్థితిని భూమా అందురు.              

59. సమస్త ఐస్వర్యములు, అధికారములు, స్త్రీ పుత్రాదులు, ఆరోగ్యభాగ్యములు వయసు మీరిన కొలది తరలి పోవును. 

60. పరమాత్ముని ధ్యానములో ఉన్నవారికి ఆనందము సుఖ శాంతి సౌభాగ్యములు వృద్ధిలోకి వచ్చి మన: శాంతి ఏర్పడును. వ్యవహార రీతిని మార్చుకుంటూ భగవంతుని ధ్యానములో నిమగ్నమవవలెను.       

61. జన్మకారకమైన కోరికలతో, కొత్తగా ఏర్పడిన బంధ కోరిక లతో మనుష్యులు భాధపడక తప్పదు . 62. అజ్ఞానమైన మానవుడు అనిశ్చితంగా ఉన్న వస్తువులను నిశ్చితమైనవని, దు:ఖ మిశ్రీతమైన భోగాలను సుఖాలని భ్రమిస్తారు . 63. మాయా వస్తువులపై వెంటాడితే శాంతిని కోల్పోపు తారు శ్రీ రాముడు బంగారు లేడి ఉండదని తెలిసి భార్య కోరిక తీర్చుటకు పోయి  భార్యనే దూరము చేసుకున్నాడు. 64. ఋణశేషం, అగ్నిశేషం, శత్రుశేషం, రోగశేషం, కోరిక శేషం ఉంచుకున్నయడల మనస్సు స్థిరంగా ఉండదు.           

65. పట్టుదలతో బుద్ది మనస్సును వశపరుచు కోవాలి ఇంద్రియాలు అనే కుర్రాలు పరుగెత్తించిన బుద్ధి సారధి వహించి మనస్సనే పగ్గాన్ని అదుపులో పెట్టుకుంటే అంతా సక్రమము. 

66.  బిడ్డను బుజ్జగించి దారిలోకి తెచ్చినట్లు మనస్సును దారిలోకి తెచ్చు కోవుటకు ప్రయత్నిమ్చాలి . 


67. హనుమంతుడు రాముని వద్ద దూతగా కనిపిస్తాడు, రావణాసురినివద్దకు శక్తివంతుడుగా కనిపిస్తాడు ఎందుకనగా మనస్సును నిగ్రహించుకొనే శక్తి ఉన్నవాడు కనుక. 

68. మనస్సు మాత్రం దేనిపై స్థిరముగా ఉండదు, చంచల మైనది. యోగ సిద్ధి ద్వారా, ఓంకార జపము ద్వారా నిగ్ర హించు కోవటానికి ప్రయత్నిమ్చవచ్చు. 69. మనస్సును బుద్ధి వసంలోకి తెచ్చి తాదాత్మ్యం చెంది, మనస్సును సాక్షిగా గమనిస్తూ ఆత్మపైకి మళ్లించాలి. 70.  శుద్ధంగా, శాంతంగా, నిర్మలంగా, ఉత్తమ సుఖాన్ని ధ్యాన యోగికి మనస్సు కల్పిస్తుంది.               


71. ఇనుముకు తుప్పు పడుతుంది, కాలిస్తే శుద్ధి అవుతుంది , అదేవిధముగా మనసుకు వాసనలు వెంబడిస్తాయి, భక్తి భావముతో శుద్దిచేసు కోవాలి.

72. మనస్సు ఆత్మ ధ్యానములో మునిగి, బ్రహ్మం, బ్రహ్మానందముగా మారి, ఈ ఆత్మ. సుఖం ఆద్యంతాలు లేనిదిగా మారును. 

73. ప్రతి ఒక్కడు జీవుడుగా భావించి బ్రమ పడుతున్నాడు, ముందు భ్రమలు తొలగించుకొవాలి.తానూ ఆత్మనే అని అనుభూతుల్లో ఉండి పోవాలి.

74. దేహదృష్టితో మనోదృష్టితో చూస్తే అన్నీ తేడాలు, కానీ ఆత్మ దృష్టితో చూస్తే ఎటువంటి తేడాలు కానరావు.

75. కుండలు కొనేవాడు కుండగట్టితనం చూస్తాడు, తేడాలు కనిపెడతాడు, కాని కుమ్మరి దృష్టిలో తేడాలు కనబడవు.

76. పరమాత్ముడు ప్రాణులలో ఆత్మను సృష్టించి సకలం సర్వమని ప్రేమానురాగాలు అందిస్తున్నాడు. అట్లే సకల ప్రాణికోటిని ఒక్కటిగా చూడమని భగవంతుడు తెలియపరిచాడు. 

77. సముద్రములో అలలు అన్నీ సముద్రమైనట్లుగా, నీటిలోని బుడగలు నీరు అయినట్లుగా సకల ప్రాణుల్లో ఉండేవాడు పరమాత్ముడే.

78. పరమాత్ముడు గుణ రహితుడు, రూపము లేనివాడు, సర్వ వ్యాపకుడు, ఎవ్వరు ప్రార్ధించిన ప్రత్యక్ష మయ్యే పరంధాముడు.

79. అహంకారమనే మాయతో జీవుడుగా సంసార చక్రములో జీవిసున్నాడు భగవంతుడు, 
తెలియని మానవుడు సర్వం తానేనని, నాకష్టార్జితమని,  భ్రమల్లో మునిగి పోతున్నాడు.

80. పాలలో వెన్నలాగా, నువ్వులలో నూనెలాగా, చెరకులో రసం లాగా, బెల్లంలో తీపిలగా, పూలదండలో దారంలాగా, కుండలలో మట్టిలాగా, ఆభరణంలో బంగారంలాగా, వస్త్రంలో దారం లాగా భగవంతుడు మనలో ఉన్నాడు. 


81. పది బక్కెట్ల నీటిలో సూర్యుడుగా నేనే ఉంటాను, వివిధరూపాల్లో దేవుడుగా నేనే ఉంటాను. మ  నుష్యుల ఆలోచనలు బట్టి వారికి సహాయకుడిగా ఉన్నాను. 


82. శ్రీకృష్ణుడు పరాక్రమ శాలి, అనేక రాక్షసులను సంహరించాడు, కానీ ఒక సారధిగా ధర్మాన్ని రక్షించుటకు కంకణం కట్టుకున్నాడు. 


83. అట్లే ప్రతి ఒక్కరు తనకు తెలుసుకున్నది తక్కువే, తెలుసుకోవలసినది ఇంకా ఉన్నదని భావించి అందరికి సహాయం అందించాలి.              

84.. జయం కలిగిన అపజయం కలిగిన చిరునవ్వే ఆయుధం గా ఉండేవాడు ఉత్తముడు. 

85. నీవుఎంతటి తెలివిగలవాడివైనప్పడికి ఉద్యగానికి , కట్టుబడి ఉండి తీరాలి. కృష్ణుడే సారధిగాఉండి న్యాయాన్ని నిలబెట్టాడు . 


86. సిగ్గుపడేవాడు, చింతించేవాడు, అసూయపరుడు, నుదురుబాదుకొనేవాడు, దుటివాడిని చూసి ఓర్వలేనివాడు , ఏపనిచేయలేని బద్ధకస్తుడు ఉన్నట్లయితే అధికారికి ముప్పు పొంచి ఉణ్ణట్లే. 


87. తన సహజ దివ్యాత్వాన్ని విడిచిపెట్టకుండా, ఆత్మానందములో రమిస్తూ ఎప్పటిపని అప్పులే చేయు వాడు ఉన్నట్లయితే అధికారికి బలం పెరిగినట్లే . 


88. ఇతరులకు సహాయపడుతూ సుఖము కలిగినప్పుడు ఆనందించేవాడు , దుఃఖం కలిగినపుడు దుఖించేవాడు నిజమైన యోగి . 89. అన్నదమ్ములు చావుకొరు బావమరుదులు బ్రతుకు కోరు అనే సామెత ఎందుకనగా ప్రేమలేనిచోట ఎవ్వరూ ఉండలేరు, ప్రేమే అందరిని కలుపుతుంది అని భగవానుడు తెలియపరిచాడు.


90. మనస్సు చంచలత్వం, అస్థిరం కోటియా గంతులేస్తుంది ఆత్మధ్యానం నిలపాలంటే కష్ట తరమౌతుంది. ఎలాసాధించాలనే సమస్య మనసున చేరుతుంది. తప్పుకొనేదెట్లా. ఏర్పడుతుంది.   


91. మనస్సు స్థిరముగా ఉండక పోయినప్పటికీ ఒక విషయము మీదకాని, ఒక జయము మీదగాని, గట్ టినమ్మకము ముందు ఏర్పరుచు కుంటే ముందు ధైర్యము ఏర్పడును. 


92. వాస్తవాలను గ్రహించి దీక్షదక్షతలు కలిగి, గురువుగారిపై భక్తిభావం ఉంచి, శక్తి సామర్ధాలపై సంకల్పం ఉంచి "నీవు జయించా లంటే ముందు వంగు" అనే సామెతలాగా నిగ్రహించుకొని పట్టుదల పెన్చుకోవాలి. 


93. ఒకేవిషయాన్ని నిరంతరం మల్లీ మల్లీ మననం చేసు కుంటే అది గుర్తుకు వచ్చి వేరొక విషయాన్ని చొరబడ నీయదు మనస్సు . 

94. వైద్యుడు, లాయరు, ఉపాధ్యుడు,  కొన్ని సంవత్సరాలు తర్వాత  నిష్ణాతులుగా మారి మనస్సును నిలబెట్ట గలుగు తారు.  వృత్తి పై ఉన్న అభ్యాసము వళ్ళ ఏర్పడును. 

95. మనస్సును కోర్కల నుండి తప్పించి, (అంతా మిధ్య)  వైరాగ్యభావము కలిగి, భక్తి భావముగా మారితే మనస్సు దేవునిపై లగ్నమవుతుంది. 96. జ్ఞాన సిద్ధికి పురుష ప్రయత్నం ముఖ్యం, నా ఖర్మ, నా ప్రారబ్ధం, నా గ్రహచారం అనుకుంటే ఏది సాధించ లేవు.  
            

97. ఉన్న విషయాన్నీ గ్రహించి, శక్తితో,  ఉపాయముతో సాధించుటకు ఎవరైనా సరే ప్రయత్నము చేస్తే ఫలితము ఖచ్చితముగా వచ్చును . 

98. ఎంతో శ్రమపడి, ఎన్నో శ్రమల కోర్చి, ఎన్నో త్యాగాలు చేసి, ధ్యానయోగాన్ని ధీర్ఘకాలాన్ని సాగించిన యోగ సిద్ధిని పొందలేరు.   ఎందుకు అనే ప్రశ్న ఉదయించవచ్చు . 

99.  యోగ మార్గంలో నిలువలేక పట్టుదల సడలి, మోహంలో పడిన సాధకుడు గాలికి చెదిరిన మేఘంలా మారుతాడు . 

100. సరి అయిన ఆహారము తీసు కోనివాడు ధ్యానానికి అనర్షుడు, ఎందుకనగా శక్తి ఉన్నప్పుడే ధ్యానం చేయాలి, శరీరము సహకరించక పోతే ధ్యానము చేయలేడు, నిగ్రహశక్తితో. సంపూర్ణ ఆరోగ్యముతో సాధనే  యోగి.  
  
101. భూతకాలము యొక్క ఫలమే వర్తమానము. వర్తమానము యొక్క ఫలమే భవిషత్తు. అంటే చిన్నప్పుడు ప్రేమను పంచితే ఆప్రేమ వృధాప్యం వరకు నీవెంటే వస్తుంది. 

102.  మంచి చేసిన వానికి చెడు జరుగదు, చెడు చేసిన వానికి మంచి జరుగదు గతంలో చేసిన పుణ్యం ఈజన్మలో అనుభవిస్తావు, ఈజన్మలో చేసిన పుణ్యం దహివ సాన్నిధ్యాన్ని పొందుతావు. 

103. తండ్రి ఎంతటి పాపాత్ముడైన, క్రూరుడైన తన బిడ్డకు మాత్రము చెడు  చెప్పడు. చేదు మార్గఫలితము అనుభవ పూర్వకంగా చెపుతున్నాను అని మరి చెపుతాడు. 

104. యోగాభ్యాసము మరుజన్మ అనుభవించ వలసినదే  వ్యామోహానికి చిక్కినవాడు, శరీరాన్ని అదుపులో పెట్టుకోని వాడు మరుజన్మ అనుభవించ వలసినదే. 

105.  జీవిత కాలంలో ఎన్నో పాపాలు చేసిన అంతిమ ఘడియలలో నన్ను తలిస్తే మోక్షము తప్పక కలుగు తుంది. 

106. యోగాభ్యాసము వల్ల పుణ్య లోకాలకు వెళ్లి స్వర్గ సుఖాలు అనుభవించి ఆ తర్వాత శ్రీమంతుడుని కుటుంబంలో జన్మిస్తావు, అప్పుడు నీ బుద్ధిని బట్టి  మరు జన్మ ఉన్నదో లేదో భగవంతుడు నిర్ణయించుతాడు. 

107. ధనం ఉన్నవారికి సాధారణముగా అహం తలకెక్కు తుంది, దానివల్ల వావి వరుసలు చూడరు, నా సంపాదన నా ఇష్టం అనే భావం వల్ల వారు చనిపోయిన తరవాత నీచ నికృష్ట జన్మ ఎత్త వలసి యన్నది. 

108. యోగం, భోగం రెండు జీవితంలో సాగుతాయి, నిర్ణయించు కొనే శక్తి కుడా మానవులకు భగవంతుడు ఇస్తాడు, నిర్నయిన్చుకొనే బుద్ధి  కూడా ఇచ్చాడు. నిర్ణయం నీ ప్రేమపై వది లేస్తాడు అదే సృష్టి మహత్యం. 
 
109. పుట్టిన బిడ్డలు స్నేహితుని వల్ల చెడిపోరు, జన్మ కారకులు కొందరు, పుట్టిన ప్రాంత ప్రభావము కొంతవరకు అని గమనించ వలెను.   

110. పుణ్యం - జ్ఞానం -సాధన చేయ వలెనని భగవంతుడు మనకు తెలియ పరిచాడు, ఆచరణ లోనే ఉన్నది జీవితం అని తెలియ పరిచాడు భగవంతుడు. 

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ: శ్రీ కృష్ణాయనమ:

భగవద్గీత - ఆరవ అధ్యాయము - ఆత్మ సంయమ యోగము (6/110)
111. పరబ్రహ్మ పరమాత్మను పొందుటయే పరమపద ప్రాప్తి, పరంధామ ప్రాప్తి,  నైష్ఠిక శాంతి ప్రాప్తి అని అందురు. 

112.  యోగి శాస్త్రజ్ఞుల కంటే, తాపసుల కంటే, సకామా కర్మలు ఆచరించు వారికంటె శ్రేష్ఠుడు. 

113. భగవంతుడినే సర్వ శ్రేష్ఠుడుగా సర్వగుణ దారునిగా, ప్రియతమునిగా, సర్వశక్తిమంతునిగా గుర్తించి ప్రదించవలెను. 

114. పరమాత్మ యొక్క నిర్గుణ నిరాకార తత్వప్రభావ మహత్వాది రహస్యములు సంపూర్ణ జ్ఞానమునే జ్ఞానము అందురు. 

115. సుగుణ, నిరాకార, సాకార, తత్వముల లీలా రహస్య మహాత్వగుణ ప్రభావాదులను సమగ్రముగా తెలుసు కొనుటయే విజ్ఞానము అందురు . 
        
116. ప్రతిఒక్కరు అంతరాత్మ నాయందే  లగ్నమొనర్చి శ్రద్దా దరముతో నన్నే భుజించువాడు యోగులలో శ్రేష్ఠుడు.

భగవద్గీత - ఆరవ అధ్యాయము - ఆత్మ సంయమ యోగము సమాప్తము .  
   

5, జనవరి 2018, శుక్రవారం

భగవద్గీత - ఆరవ అధ్యాయము - ఆత్మా సంయమయోగము అంతర్గత సూక్తులు

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ: శ్రీ కృష్ణాయనమ:
రచయత: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ 
1. భోగ, బంధముల యందు చిక్కిన పురుషుడు కర్మఫలంను ఆశ్రయింపక ఉండ లేడు.  

2. కర్మ ఫల కాంక్ష పెరుగుటవలన, ప్రేమ పెంచుకొనుటవలన సంపదకొరకు వేటాడటం, ఆశయసాధనలు అంటూ (ఎదో చేయాలి ) అనే తపనతో సరిఅయిన గురువును పొందాక పోవటం జరుగుతుంది. 

3. కర్మఫలము ఆశింపక, కర్మఫలాసక్తిని త్వజించినవాడే వాక్ శుద్ధి కలవాడుగా నిజమైన సన్యాసిగా ఉండగలుగు తాడు.

4. కర్మ ఫలములను ఆశించినవాడు జనన మరణ చక్రంలో పడుచుండును. చేసిన పాపములను బట్టి జన్మించుట జరుగుతుంది . 

5. సమంత కర్మలయందు మమతా ఆసక్తి ఫలేచ్చలను త్యజించుటయే కార్మఫలమును ఆశింపక ఉండగలుగు తారు 

6. సమాజ శ్రేయస్సుకు యజ్ఞ, దాన, తప:కర్మలు, శరీరపోషణ రక్షణ కొరకు చేయు (కామమును ) కర్తవ్య కర్మలుగా భావించ వలను. 

7. అగ్నికార్యమును, మమతాసక్తి ,దేహాభిమానము త్యజించిన, జ్ఞానయోగ లక్షణములతో యుక్తుడు కానివాడు సన్యాసి కాడు .  

8. సర్వసంకల్ప త్యాగి అయినట్టి మహాత్ముడు ఆదర్శ  యోగియే. 

9. మమత, రాగద్వేషములు కలిగివుండి పాపంచక విషయములను గూర్చి చింతన చేయు అంత :కరణ వృత్తినే సంకల్పము అందురు. 

10. సంకల్ప వాసనలు ఏమాత్రము అంటనివాడు పరమాత్మజ్ఞానములో నిమగ్నమైనవాడు యోగి అనబడును. (అటువంటివారు కలియుగములో చూచుట కష్టము, మిడి మిడి జ్ఞానమున్న సన్యాసులు ఉండుట వారి మాటలకూ లొంగి సర్వస్వము అర్పించే మానవలోకం ఇది) . కర్మ యోగ సాధన  గురించి తెలుసుకుందాం.

11.  వర్ణాశ్రమధర్మాలను, శాస్త్ర విహితకర్మలను, ఫలాసక్తి రహితముగా హేసినా యోగ సిద్ధి కలుగును. 

12. ఏదైనా విషయములో మనస్సు వశమై నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నప్పుడే సంకల్ప రాహిత్యము సాధ్యమగును

13. పరమ పదప్యాప్తికి మూలమైన యోగ రూఢ స్థితిని వర్ణించి అట్టి స్థితిని పొందుటకై ప్రేరణ కల్గించు భగవానుడు మానవకర్తవ్యకర్మలను తెలుపు చున్నాడు. 

14. దైవ ప్రాప్తి సాధనాలను విస్మరించి దుష్కర్మలను ఆచరించు వాడు అజ్ఞానంధకారమునందు కప్ప బడి యుందురు. 

15. మనుష్యుడు తనకు తానే మిత్రుడు, తనకు తానె శత్రువు అగుట తెలుపబడినది. 

16. బంధ విముక్తి కోసం సహాయపడే వారు నిస్వార్ధ సాధకులు నిజమైన స్నేహితులు. ప్రాపంచిక విషయాలను తెలిపి నమ్మపలికినవారు స్నేహితులు కారు. 

17. మనస్సును ఇంద్రియములను, శరీరమును జయించిన జీవుడు తనకు తానె మిత్రుడు. అట్లు జయించనివాడు తనకు తానే శత్రువు. 

18. అజ్ఞాన మోహితుడైన మనుష్యుడు విషయాసక్తుడై దుఃఖమును  సుఖముగా అహితమును హితముగా భావించి వాదించును. అట్టి వ్యక్తులయందు జాగ్రతగా ఉండవలెను. 

19. శరీరేంద్రియ మనస్సును పూర్తిగా వశపరుచుకొని సంసార సాగరమునుండి తనకు తాను ఉద్దరించుకొని పరమాత్మ ప్రాప్తికి ప్రయత్నిమ్చును. (కలియుగములో ఎక్కువమంది కానీ పిస్తారు. )

20. మట్టిని రాతిని బంగారాన్ని సమానము చూచిన వాడు పరమాత్మ ప్రాపి పొందే యోగిలా ఉండగలడు.     
అంతర్గత సూక్తులు - రచయత: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ 

21. పరమాత్మ ప్రాప్తినొందిన యోగియొక్క అంత:కరణమునందు జ్ఞాన విజ్ఞానములు నిండి యుండును.వికారహితుడు ఇంద్రియాలను పూర్తిగా వశపరుచుకొనగలడు. 

22. సుహృదుల యందును, మిత్రుల యందును, శత్రువుల యందును సమబుద్ధి చూపువాడు మిక్కిలి శ్రేష్ఠుడు. 

23. పరస్పరము కలహించుకొనే వారి మధ్య కూర్చొని హిత కరమైన న్యాయము చేసి ఉదా సీనుడుగా ఉండాలి. 

24. శరీరేంద్రియ మనస్సులను స్వాధీనము పరుచు కొనినవాడు అశారహితుడు. 

25. నిర్జన ప్రదేశములో కూర్చొని ఆత్మను నిరంతరము పరమాత్మయందు లగ్నము చేయవలెను. 

26. జితాత్ముడైన వాడు ధ్యానయోగ సాధన చేయవలెనని చెప్పబడినది. ధ్యానయోగము గూర్చి విస్తారముగా వర్ణించుటకు ముందు స్థానము ఆసనములు గూర్చి వివరించ బడుచున్నది.

27. ముందు దర్భాసను వేసుకొని, దానిపై కబలికానిలేదా జింక చర్మముకాని వేసుకొని దానిపై వస్త్రము పరచి స్థిరముగా కూర్చొని దయానము చేయవలెను. 

28. మనోవృత్తులను ధ్యేయ వస్తువునందు పూర్తిగా లగ్నము చేయుటయే మనస్సును ఏకాగ్రతను నిలుపుట అందరికి మంచిది. 

29. శరీరమును మెడను శిరస్సు నిటారుగా నిశ్చలముగా స్థిరముగా నుంచో చూపులు ఏదిక్కును పోనీయక తన నాసికాగ్ద్ర భాగమునందే దృష్టిని నిలుపవలెను. 

30. ధ్యానయోగ సాధన లక్ష్యము సగుణ పరమేశ్వరుడైనను కావచ్చును నిర్గుణ పరబ్రహ్మమైనను కావచ్చును. సాధకుని అభీష్టమును బట్టియు, యోగ్యతను బట్టి ఉండును.          
  
31. బ్రహ్మ చర్య పాలన వలన వీర్యదారణ చక్కగా జరిగి శరీరమునందు  విలక్షణమైన విద్యుత్తు ఉత్పన్నమగును .

32. ఆ తేజస్సు మిక్కిలి శక్తిపూర్ణమై దాని ప్రభావమున ప్రాణ మనోగతాలు తమంతట తామే స్థి రమగును. చిత్తగతి ధ్యేయోన్ముఖంగా సంతత ప్రవాహ రూపమున సహజముగా జరుగును.

33.  ధ్యాన యోగసమయమున రాగ ద్వేషములను, హర్ష దోషములను, కామక్రోధాది దూషిత  వృత్తులను, ప్రాపంచక సంకల్ప వికల్పములను మనస్సు నుండి సర్వదా యూయూరము చేయవలెను.

34. సాధకుడు ఏమాత్రము అజాగ్రతగా ఉన్న ఇంద్రియములు అతనిని పక్కదారులు మరల్చి ధ్యానమునాకు పెక్కు అవరోధాలు కల్పించును.

35. పరమాత్ముని సన్నిధిలో  అనన్య భావముతో  చిత్తమును లగ్నమొనర్పవలెను.

36. భగవంతుడే పరమగతిగా,  పరమధ్యేయముగా, పరమాశ్రయముగా, మిక్కిలి ప్రేమాస్పదుడుగా విశ్వసించి, నిరంతరము ఆయననే ఆశ్రయింప వలెను.

37. భగవంతుడే సర్వరక్షకుడుగా, సహాయకుడిగా, స్వామిగా, జీవన  ప్రాణ సర్వస్వముగా భావించి భగవల్లీలావిలాసములయందే సంతుష్టుడగు చుండ వలెను .

38. భగవంతుని దర్శనము, భాషణము, స్పర్శ, చింతనము, కీర్తనము, అర్చనము, వందనము, స్తవము, మొదలగునవి పాపులను కుడా పరమ పవిత్రులాగా మార్చును.

39. భగవంతుని గుణప్రభవ తత్వ రహస్యములు తెలుసుకొని తన ఇష్టమును, స్వభావమును, యోగ్యతను , బట్టి మనస్సును సులభముగా మార్చుకొని ధ్యానము చేయవలెను. 

40. భగవంతుని  బలము, ఐశ్వర్యము, శక్తి,సామర్ద్యములు సాటిలేనివి. అతడు అఘటన ఘటనా సమర్ధుడు. భగవంతుని అనుగ్రహము కోరుటయే భగవత్ తత్వము.        41. మనో బుద్దుల ద్వారా  నిరంతరము తైల ధారవలే ఆత్మను  పరమాత్మపై లగ్నము చేయవలెను.

42. నిరంతరముగా ధ్యానయోగ సాధకునాకు ఆనందము స్థిరముగా ఉండును.

43. అతిగా భుజించువానికి, ఏమి ఆహారము తీసుకోని వానికి, నిద్రపోని వానికి, అతిగా నిద్రపోవు వానికి ఈ యోగము సాధించదు.

44. శరీర స్థితిని, ప్రకృతిని, ఆరోగ్యమును అనుకరించి ధ్యానము చేయుట వలన శాంతి కలుగును. 

45. ఆహార విహారములవలన శరీరేంద్రియ మనస్సు నందు సత్య గుణము వుద్ధి యగును. నిర్మా ప్రసన్నత చేతనత్వములు పెంపొంది ధ్యానయోగ సిద్ధి సులభ మగును. 

46.  ఆహారవిహారములు కర్మాచరణములు శాస్త్ర ప్రతికూల మూ కానిచో సాధకుని స్వభావము అభిరుచి ని బట్టి ప్రార్ధించ  వలెను. 

47. ధ్యానయోగ సాధనచే నిగ్రహింపబడిన చిత్తము ఉపరతిని పొంది, పవిత్రమైన సూక్ష్మబుద్దితో పరమాత్ముని పాహించి సంతుష్టుడుగా మారవలెను. 

48. ద్యారా, ధ్యానము, ధ్యేయము, ఈ మూడు ఏకత్వ స్థితి ఏర్పడినప్పుడు భగవంతుడే సాక్షాత్కరించును. 

49. సంకల్పములవలన కలిగిన కోరికలన్నీ నిస్సేషముగా వాజించి ఇంద్రియసముదాయములను మనస్సుతో పూర్తిగా నిగ్రహింప వలెను

50. ఇతరవిషయమును ఏమాత్రము చిన చెందక నిశ్చితి జ్ఞానముతో, బుద్ధిబలముతో మనస్సును స్థిర పరుచు కొన వలెను.     

29, డిసెంబర్ 2017, శుక్రవారం

కర్మ సన్యాసయోగం - 5 వ అధ్యాయము-


51.  శాంతి అనేది పరిశ్రమలో యంత్రాలు ఆడించి ఉత్పత్తి చేసేది కాదు.

52. ప్రభుత్వాలు శాసనం చేస్తే వచ్చేది కాదు.

53. ఇంట్లోకూర్చని వంట చేస్తే ఉడికి వచ్చేది కాదు.

54. వ్యక్తియొక్క మనస్సు కోరికలనే తుఫాన్ గాలులకు  చిక్క కుండా  స్థితియే శాంతి.

55. జ్ఞాన స్థితిలో పరమ శాంతి పొందాలంటే కోరిక, ఆశ అనే చిన్న ఫలాన్ని విడిచిపెట్టాలి.

56. సుఖసంపదల కోసం, కీర్తి ప్రతిష్టల కోసం, ఆశలతో కర్మలు చేసేవాడు ఆయుక్తుడు.

57.  అట్టివాడు ఉత్తమ్, మహ్యమా, అధమ జన్మలు ఎత్తి జన్మ జన్మ బంధాలకు చిక్కుతాడు.

58. దేహంలో ఉన్న ఆత్మను  గ్రహించనివాడు అజ్ఞాని.

59. సత్రములో దిగిన జ్ఞాని సత్రము బాగోగులు పట్టించు కోడు, పొద్దున్నే వెళ్లిపోదా మను కుంటాడు.         

60. జ్ఞాని అయినవాడు అద్దెకొంప  దేహంలో  ఉంటూ  ప్రారబ్ధం పూర్తి కాగానే విడిచి వెళ్లిపోతాడు.

61. మనుష్యులలో శ్రేష్టుడు బ్రాహ్మణుడు, అధమాధముడు చండాలుడు, జంతువులలో ఉత్తమ మైనది గోవు, నీచాతి  నీచమైనది కుక్క, మధ్యమ మైనది ఏనుగు. 

62. పసువులకు ఉపయోగపడే వస్తువు మనుష్యులకు పనికిరాదు, లోకవ్యవహారంలో మనుష్యులకు జంతువు లకు  ఉన్న తారతమ్యము తెలుసుకొని బ్రతకటమే మాన వత్వము.

63.  న్యాయ యుక్త వ్యవహార భేదములను అందరు పాటించవలసినదే. 

64. లోకవ్యవహార దృష్టిలో వారి వారి యోగ్యతలను అనుసరించి ఆవశ్యకత భేదములను పాటించుటే జ్ఞానుల వైసిష్టము. 

65.  అందరి యెడల ప్రేమాదరములు, పరమాత్మ భావములు సమానముగా ఉండునని తెలుసుకొనవలెను. 

66.  శరీరమునకు అవయవములు ఎంత అవసరమో, సమాజమునకు కుల కర్మాచారనములు కూడా అంతే అవసరము. 

67.  అన్ని అంగములు ఆత్మీయత భావముతో ఉండుట వల్ల ఆరోయముగా ఉండగలుగుతున్నారు అదేవిధముగా అందరూ సమాన భావముతో ఉండి నప్పుడు అసమానత భేదము కానరాదు. 

68. శరీరములో ఏదైనా అన్గామునకు దేబ్బాగిలిన తగు చికిస్చ చేసుకోనగా బాగుపడును, అట్లే లోకవ్యవహారములో న్యాయవవస్తయందు తత్వజ్ఞానులు ధర్మముగా నడచిన లోకము బాగుపడును. 

69.  సమభావ స్థితి మనస్కులైనవారు శరీరము ఉన్నను దానితో సంభంధం ఉండదు, ఎందుకనగా జనన మరణ చక్రము నుండి విముక్తులగుతారు. 

70. సత్వ, రజ స్థమో గునములలోని దోషములు హెచ్చు తగ్గులు ఉండవచ్చును. పరమాత్మునిపై నమ్మకము ఉన్న వానియందు గుణములు అతీతముగా ఉండును. 

71.  మానవుడు అహంకార స్పర్స , సుఖము చుట్టు తిరుగుట వల్ల  గుణ అతీతుడుగా ఉండలేక ఉన్నాడు. అయినా చిత్తము సత్వగుణము చుట్టు ఉన్నయడల సంభవము.

72. ప్రియలాభములకు పొంగిపోనివాడును, అప్రియములు ఎదురైనప్పుడు కృంగి పోనివాడును పరమాత్మయందు ఏకీభావం స్థితి యందు ఉండును. 

73. లోకవ్యవహార దృష్టిలో అనేక విధములుగా సుఖ దు:ఖాలు బుద్ధి బ్రహ్మస్థితి నుండి మారదు.

74. జ్ఞానియొక్క అంత :కరణమునందు సంశయము, బ్రమ, మోహము లేశమాత్రమును ఉండవు.

75. భౌతిక శరీరములయందు ధ్యాస ఉండక, లోక వ్యవహారములో తలదూర్చక నిగ్రహస్థితిలో ఉన్నయడల పర మాత్మ లీలలు తెలుసుకోగలుగుతారు.

76. ఇంద్రియవిషయాలను, బాహ్య స్పర్శ విషయమును పూర్తిగా మనస్సునుండి తొలగించవలెను.

77. ఇంద్రియభోగములు దు:ఖ కారకములు, అనిత్యములు    ఇట్టి వారికి ధ్యానజనిత సుఖము లభింపదు.

78. వైరాగ్య ఉప రతి శ్రేష్ఠములు,  ధ్యాన జనిత సుఖఃము పరమాత్మసాక్షాత్కారము, అక్షయానందము పొందుటలోనే ఉంది పరమాత్మస్వరూపము.

79. మిడతలు మోహావేశమునకు చిక్కి అగ్నిజాలాలచుట్టి తిరిగి తాపము అనుభవించి దగ్దమగును. 

80. అజ్ఞానులు భోగములే సుఖ హేతువులని భావించి సుడిగుండములో పడిపోతారు. 
81.స్త్రీ కారణంగా భోగలాలసులుగా మారితే బలము, వీర్యము, ఆయువు క్షిణించును. 

82. మనస్సు, బుద్ధి, ప్రాణములు, ఇంద్రియములు క్షిణించును. 


83. అజ్ఞానిగా మారి కామాగ్నికి ఈర్ష్యాగ్ని తోడై ఆరోగ్యమును దగ్దము చేయును. 


83. ఇంద్రియభోగములు స్వప్న సదృశములు, మెరుపువలె క్షణ భంగురములు మానవజన్మ వైశిష్టము తెలుసుకొని ప్రవర్తించవలెను . 


84. కామ క్రోధాదులను జయించుటకు నిత్యమూ భగవంనామమే శరణ్యము అని గమనించవలెను. 


85 అపేక్ష వలన, అశ్రద్ధ వలన, ఉపేక్ష వలన భోగవస్తువులను సేకరించి అనుభవించితే పాస్చాత్తాపి బడ్డా ఫలితము ఉండదు. 


86. పరవళ్లు త్రొక్కు నది సముద్రము చేరగానే నామ రూప రహతమగును అట్లే కామక్రోధాలను నిగ్రహించుకోగలిగితే  

మటుమాయమగును. 

87. సంకల్ప వికల్ప ప్రవాహమనే క్రోధ విజృంభణ ప్రభావాలకు చిక్కకుండా యుంటేనే   సమర్థుడుగా మారుతాడు. 


88. స్త్రీ పుత్రాదులకొరకు, ధన మాన సంపదల కొరకు ప్రలోభాలకు చిక్కి పరమాత్మను విస్మరిస్తున్నారు. 


89. అంత రాత్మ యందే సుఖించు వాడును, ఆత్మయందే రమించు వాడును, సాంఖ్యయోగిగా మారును. 


90. ఆత్మజ్ఞాని అయినవాడు సచ్చిదానంద ఘనపరబ్రహ్మ పరమాత్మ యందు ఏకీభావస్థితుడై బ్రహ్మ నిర్వాణము పొందును.         


కర్మ  సన్యాసయోగం - 5  వ అధ్యాయము-
ప్రాంజలి ప్రభ- అంతర్గత సూక్తులు (5/100) , 
 రచయత : మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ  
91. తనకు లేనిదాన్ని ఇతరులకు ఉన్నదానిని  కోరు కోవటమే కామం .   

92. కామంవల్ల వళ్ళు గగుర్పాటు జరగటం, మొఖంలో ప్రసన్నత చెడటం జరుగు తుంది .

93. కోరు కున్నది పొంద లేకపోయిన, దానికి మరొకడు అడ్డు పడిన కళ్ళు ఎరపడటం తో వచ్చేది క్రోధం. 

94. క్రోధం వల్ల శరీరంలో కంపం, చమటలు పట్టడం,  కళ్ళు ఎర్రబడటం, నోటికి ఎటువంటి మాటలైనా రావటం సహజం . 

95. అక్షయ సుఖం, శాశ్వత సుఖం, దుఃఖం లేని సుఖం, సుఖం బయట నుండి కోరేది కాదు లోపలనుండి ఊరేది దీనినే అనుభవం అంటారు. 

96. మహాత్ములు బాహ్యవస్తువులను త్యజించి, బంధాన్ని  పెంచు కోకుండా నిరంతరం ఆత్మ జ్ఞానంలో గడుపుతారు. 

97. పాపాలను తొలగించుకున్నవారు, దైతభావన ఛేదించిన వారు, మనస్సును స్వాదనములో పెట్టుకున్నవారు, సమస్త ప్రాణుల హితాన్ని కోరుకున్నవారు మాత్రమే ఆనందాన్ని పొందకలుగుతారు .

98. ఎవరు బాహ్యమైన స్పర్శాది విషయాలను బయటనే నిలిపి వేసి, దృష్టిని భూ మధ్యను నిలిపి ముక్కులో సంచరించే ప్రాణ, అపాన, వాయువులను సమం చేసి, మనోబుద్ధులను, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి, ఆశ భయ క్రోధాలను  విడిచిపెట్టి, మోక్షాన్ని కోరుకునేవాడు. మనన శీలుడు

99. పరమాత్ముడు సంసార సముద్రాన్ని దాటుటకు విజ్ఞానాన్ని మహర్షులద్వారా అందచేయడం, మనం తిన్న ఆహారాన్ని జీర్ణం అవడం మరలా ఆహారాన్ని అందుకోవటం దేవుని సృష్టి అని గమనించాలి. 

100. మనకున్న అశాంతి, సంసార భ్రాంతి క్షణము మాత్రమే దానిని జయించుటకు భగవంతుని యదార్ధ తత్వాన్ని   తెలుసుకొని నిరంతరం భక్తిమార్గంలో ఉన్నవానికి కలుగు ను పరమశాంతి. దానికి మించినది ఏదీలేదు.  

భగవద్ గీత యందు (5వ ధ్యాయము ) లో ఉన్న అంతర్గత సూక్తులు సమాప్తము.                    
        --((*))--

                  

   

16, డిసెంబర్ 2017, శనివారం

కర్మ సన్యాసయోగం - 5 వ అధ్యాయము- అంతర్గత సూక్తులు (1 /10 )

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ: - శ్రీ కృష్ణా యనమ:
కర్మ  సన్యాసయోగం - 5  వ అధ్యాయము-
Image may contain: text
ప్రాంజలి ప్రభ- అంతర్గత సూక్తులు (1  /10 
  రచయత : మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ 

1. మనకు కావలసింది శ్రేయస్సే కానీ ప్రేయస్సుకాదు, శ్రేయస్సు అనగా శాశ్విత ఆనందం. 

2. ప్రేయస్సు అనగా నశించిపోయే ఇహలోక, పరలోక భోగాలు. విషాదములోను, సంతోషములోను, ప్రేయస్సు ను  కోరుట  మంచిది కాదు. 

3. కల్ప వృక్షం వద్దకు పోయి మౌనంగా ఉండుట ఎంత తప్పో, భోగాలను కోరుట కూడా అంతే తప్పు.

4. సన్యాసం అంటే విడిచి పెట్టడం, యోగం అంటే చెయ్యటం, సన్యాసయోగం గ్రహించుట ఎట్లు ? 

5. కర్మ సన్యాసం అంటే కర్మలు విడిచి పెట్టడం, కర్మయోగం అంటే కర్మలు చేయటం, ఈ రెండు ఒక్కటేనా,  అని  భగవంతున్ని కోరుట? . 

6. కర్మ సన్యాసం కంటే కర్మ యోగం శ్రేష్టమని భగవంతుడు తెలియ పరిచాడు.

7. వయసును బట్టి పనులు, చదువు చేయాలని భగవంతుడు తెలియపరిచాడు. (5  ఏళ్ల పిల్లవాడు డిగ్రీ చదువుట ఎంతకష్టమో ఈ గీతను అర్ధం చేసుకోనుట కొందరికి కష్టము)

8. జీవితంలో  గడ్డు పరిస్థితి వచ్చి నప్పుడు బుద్ధి ని ఉపయోగించాలి, లేదా పరమాచార్యులను సంప్రదించి పరిష్కారం చేసుకోవాలి .

9. మానవులు రజోగుణ ప్రభావంవలన వాసనా భారంతో క్రుంగి పోవుట సహజము. 

10. వాసనా భారము తగ్గితే  గాని మనస్సు ప్రశాంత పడదు. మనస్సు ప్రశాంత పడాలంటేకర్తవ్య భావముతో ధర్మాన్ని నిలబెట్టాలని దీక్ష పడితే వాసనా భారం కొంత తగ్గుతుంది. 

11. కొందరు శరీరము ద్వారా, వాక్కు ద్వారా కర్మలు చేయకుండా  మౌనం గా ప్రార్ధన చేస్తారు వారే కర్మ సన్యాసులు.

12. కొందరు నిష్కామ భావంతో ఫలితంపై ఆసక్తి చూపక, కర్తవ్య భావముతో అంట ఈశ్వరార్పణం అని బుద్ధితో చేసే కర్మలను కర్మ యోగం అందురు.         

13. ఎవరైతే ద్వేషించకుండా, దేనిని కోరకుండా ఉంటారో అతడే నిజమైన నిత్య సన్యాసి.

14. ఎవరైతే దుఃఖ కారణాలను ద్వేషించ కుండా, సుఖ కారణాలను కోరకుండా, మంచి చెడ్డల యందు తటస్థ భావము వహించి, సమ చిత్తం కలిగి ఉంటాడో అతడే నిత్య సన్యాసి.

15. శరీరాన్ని మనస్సుని, బుద్ధిని కలవర పెట్టే వాసనలు బంధాలు (అనగా ద్వందాలను ) తట్టుకొని  ప్రతి ఒక్కరు జీవితము సాగించవలెను.

16. శీతోష్ణాలు, సుఖదుఃఖాలు, లాభనష్టాలు, జయాపజయాలు, మానవమానాలు, రాగద్వేషాలు ఇవే పాశాలు, యమపాశాలు,  చేధింన వాడే నిజమైన సన్యాసి.

17. సన్యాసి వేషం వేసుకొని అన్నింటిపై ఆశక్తి  చూపినవాడు సంసారేకాని సన్యాసి కాడు.

18. భార్యా బిడ్డల పై ఆసక్తి,, భోగాలపై ఆసక్తి, ధన సంపదలపై ఆసక్తి, ఆశ్రమాలపై ఆసక్తి, భవణాలను కట్టాలని ఆసక్తి,  ధనం కోసం ఇతరులను ఆశ్రయించటం ఉన్న ఆసక్తి, కనుక ఉంటే అట్టివాడు సంసారి ఆయన సన్యాసితో సమానం.

19. అనాలోచితముగా త్వరపడి సన్యాసిగా మారిన రెంటికి చెడిన రేవడ అవుతాడు.           

20. కర్మలు బంధదాయకాలు అందుకే "కర్మణా బధ్యతే జంతు: " అన్నారు భగవానుడు. 
 

21. బంధాల నుండి తప్పించుకొని జ్ఞాణ నిష్టా శిఖరాన్ని ఎలా చేరుకోవాలో  ప్రయత్నిమ్చ మన్నారు. 

22. పనస తొనలు తీయాలంటే చేతికి నూనె వ్రాసుకుంటే తేలికగా తీయవచ్చు. 

23. పాత్రకు కళాయి పూసి వంట వండితే ఎటువంటి చిలుము  పట్టదు. 

24. విద్యుత్తును పరీక్షించేవాడు రబ్బరు తొడుగును ఉపయోగిస్తే ప్రమాదాలు ఉండవు. 

25. జ్ఞాన ప్రభావంతో కర్మలు చేస్తే బంధాలు అడ్డురావు అని భగవానులు తెలియ పరిచారు. 

26. నిర్మల హృదయము,, మనో నిగ్రహము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, సర్వత్రా, ఆత్మ దర్సనము నిష్కామ కర్మాచరణ చేయాలి. 

27. కోరికల పట్ల అనాసక్తి కలిగి, బుద్ధి నిర్మలంగా ఉంచు కొన్నవాడు విశుద్దాత్ముడుగా మారుతాడు.   

28. కోరికలేని వానికి అలజడులు, ఆందోళనలు, నిరాశ నిస్పృహలు ఉండక, మనస్సు ప్రశాంతముగా ఉంటుంది అట్టివాడే విజితాత్ముడు.

29. ఇంద్రియాలకు దాసుడై వెంట బడి పోకుండా ఉన్నవాడే జితేంద్రియుడు. 

30. ప్రాణులన్నీ యదార్ధ స్వరూపాన్ని తెలిసికొని ఆత్మలలో తేడాలు ఉండవని గ్రహించగలరు.

31. సర్వమును ఆత్మయే అని జ్ఞానంతో ఏకర్మలు చేసిన అతడు యోగ యుక్తుడు.

32. ఇంద్రియములు మనస్సును అధీనములో ఉంచుకొన్న వాడు తత్వవిదుడు. 

33. అందరినీ  తనలోను, తనని అందరిలోనూ, చూడ గలుగుతూ ఉండేది  ఆత్మయోక్కటే            

34. కన్ను చూస్తున్నా, చెవి వినబడుతున్నా, నాలుక రుచి చెపుతున్నా, చర్మము స్పర్శ స్తున్నా, ముక్కు వాసన చూస్తున్నా, పాదాలు నడుస్తున్నా, నోరు మాట్లాడుతున్నా, చేతులు  పట్టుకుంటున్నా ఇంద్రియాలు పనిచిస్తున్నా నేను  సాక్షిగా ఉంటాను. 

35. ఆలోచనలలో, భావనలలో  కర్మల తాలూకు వాసనలు - జ్ఞాపకాలు ఉండవు. 

36.  కర్మను సన్యసించటము కాదు, కర్మతో సంగ భావాన్ని సన్యసించాలి. 

37. దేహేంద్రియాలను వాటియొక్క వృత్తులను తెలియపరుస్తూ ఉండేది ఆత్మ ఒక్కటే. 

38. మనసు నేను, బుద్ధినేను అనే భ్రమలో ఉండి ఆత్మను మరచి ఉంటారు. 

39. ఎవరైతే శాస్త్ర విషయాలను గురువు ద్వారా శ్రవణం చేసి మనన నిధి ధ్యాసనల ద్వారా గట్టి పరుచు కొన్నవాడు
 తత్వ విదుడు. 

40. కర్మలవల్ల లభించిన ఫలితం ఏదైతే ఉందో అది భగవంతుడు ప్రసాదించిన ప్రసాదంగా భావించాలి.   

41. అన్నీ చేసేవాడు భగవంతుడు నాదేం లేదు అనే నిశ్చయ జ్ఞాణం కలిగి ఉండి, ధర్మం తప్పక నడిచే వాడే నిజమైన మానవుడు. 

42. నిరంతరం మనస్సును పరమాత్మపై నిలపటము వలన బుద్దివికసించి ధర్మకార్యములు చేయ గలుగు మార్గం ఉంటుంది. 

43. పూర్వ పాప పుణ్య ఆలోచలు ఏవి ఉన్నాయో అవి మనస్సుపై ముద్రగా   మరలా మరలా కర్మలను చేయిస్తూ కర్మ భంధం లోకి నెట్టివేస్తాయి. 

44. బురదలో ఉన్న తామరాకు బురద నంటించుకోదు, అలాగే  ప్రపంచంలో ఉన్నా, ప్రపంచ విషయాలకు వ్యామోహాలకు దూరంగా ఉండాలి. 

45. సాధకులకు కావలసినది లౌకిక ప్రయోజనము కాదు, పారమార్ధిక ప్రయోజనము కావాలి. 

46. పారమార్ధిక ప్రయోజనమంటే ముక్తియే, మోక్షమే అట్టి మోక్ష ప్రాప్తికి ఆత్మ జ్ఞానము కావాలి. 

47. ఆత్మజ్ఞానం అనుభవంలోకి తెచ్చు కొనుటకు ధ్యాన నిష్ఠ నిలవాలి.  అందుకు మనస్సు ఏకాగ్రం కావాలి. 

48. ఏకాగ్రం కావాలంటే చిత్తం అన్ని మాలిన్యాలనుండి శుద్ధి పడాలి. 

49. చిత్తశుధ్దికోసమే  కర్తృత్వం లేకుండా కర్మలు ఆచరించి, శుద్ధికోసం సంగరహిత కర్మలు నాచరిస్తూ భగవంతుణ్ణి ప్రార్ధించాలి. 

50.    బ్రాహ్మణుడు గొఱ్ఱెను చూస్తే అయ్యో అనుకుంటాడు అదే కసాయివాడు చూస్తే ఎంతమాంసం వస్తుందో అని ఆలోచిస్తాడు. బ్రాహ్మణునిది కేవలం దృష్టి, కసాయి వానిది సంగ దృష్టి.     

30, నవంబర్ 2017, గురువారం

ప్రాంజలిప్రభ - భగవద్గీత (అంతర్గత ) సూక్తులు 4 వ అధ్యాయం


ఓం శ్రీ రామ్ : శ్రీ మాత్రే నమ: ఓం శ్రీ కృష్ణాయనమ: 
ప్రాంజలి ప్రభ- భగవద్గీత (అంతర్గత) సూక్తులు - 
రచయత : మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ 

61. ఏ ప్రాణికైనను ఏవిధముగాను, ఏమాత్రమును కష్టమును కల్గించకుండా ఉండవలెను

62. మేలుగూర్చియు భావముతో, కపటము లేకుండా, ప్రియవచనములతో యధార్ధ  భాషణం చేయవలెను.

63. ఏ ప్రకాముగానైనను ఎవరి సొత్తును, అధికారమును అపహరించకుండా ఉండవలెను.

64. మానసికముగా గని, వాచికముగా గాని, శారీరకంగా గాని, సర్వావస్థలయందును సదా సర్వదా మైధునములను పరిహరించవలెను.

65. శరీరానిర్వాహణకు మాత్రమేతప్ప మరి ఏ ఇతర భోగ్య వస్తువులను సమకూర్చ కొనకుండా ఉండవలెను.

66. బాహ్యాభ్యన్తర ప్రియాప్రియములు, సుఖదుఃఖములు మొదలగు  ప్రాప్తించి నప్పుడు  సదా సర్వదా సంతుష్టుడై ఉండవలెను.

67    ఏకాదశి మొదలగు ఉపవాసములు ఆచరించుట ఆరోగ్యమునకు అవసరంగా భా వించ వలెను .

68. లోకహితమును  గూర్చు శాస్త్రముల అధ్యయనము    దైవ నామగుణ సంకీర్తనము చేయవలెను .

69. భగవంతునకు సర్వస్వమును అర్పించి భగవదా దేశములను పాటించ వలెను.

70. ప్రతివిషయమును అదేపనిగా ఆలోచించక, మనం చేసే పనులలో నిజా నిజాలు గ్రహించి  పరులను నొప్పించక, మనం కష్టాలు కొని తెచ్చుకోక, ఆంతర్యాన్ని అర్ధం చేసుకొని అర్ధాన్ని పొందెందుకు నిరంతరమూ శ్రమించవలెను. 

   
71. ఆసనము సుస్థిరంగా ఉంచి గాలిని లోపలకు పీల్చుట, బయటకు వదులుట ప్రాణాయామము చేయాలి ప్రతి నిత్యము.

72. ఎదో ఒక ధ్యేయస్థానమునందు చిత్తమును స్థిరముగా ఉంచిన ఇంద్రియములను నిగ్రహించుకో వచ్చును.

73. మమత, ఆసక్తి,,ఫలేచ్చను వదలి భగవన్నామముతో ప్రాణాయామము చేయవలెను.

74. యోగాభ్యాస అనుకూలగా సాత్వికాహారమును తీసికొనవలెను, అతిగా తిన్న ,, అసలు తినక పోయిన కష్టమే. 

75. హృదయము ప్రాణ వాయు స్థానము, అపాన వాయుస్థానము గుదము, నాభి సమాన వాయు స్థానము, కంఠము ఉదాన వాయు స్థానము, శరీర మంతయు వ్యాన వాయుస్థానము  వీటినే పంచ ప్రాణులందురు. 

76. పరమార్ధ సాధానకు దూరమైనవాడు నిరంతరము చింతాగ్నిజ్వాలలో మసి అవ్వక తప్పదు 

77. మానవ జన్మయందు కర్తవ్య కర్మను అనుసరించని వానికి ఏ జన్మ నందును నిజమైన సుఖమును పొందజాలడు.

78. తల్లి తండ్రులను, పతిని, గురువుని దైవముగా భావించి వారికి సేవలు చేయుట నైతిక భాద్యత అని భావించవలెను. 

79. నిస్వార్ధ భావముతో సేవించుట వలన బ్రహ్మ  ప్రాప్తి కలుగునని భగవంతుడే ఉదహరించెను.

80. కర్తవ్య తత్వమును తెలుసుకొని అనుష్ఠించుట వలన ప్రాపంచక బంధములనుండి సర్వదా  విముక్తుడగును.

    
81. యజ్ఞములన్నింటిని త్రికరణ శుద్ధిగా అమలుజరిపినప్పుడే దేశము సుసంపన్నముగా ఉండును.  .   
         
82. ద్రవ్యములను  వినియోగించి చేయు యజ్ఞమును ద్రవ్య యజ్ఞము అందురు 

83. నేయి, చెక్కర, పాలు, పెరుగు, నువ్వులు, బియ్యము, పండ్లు, చందనము, కర్పూరము, శుఘంధ యుక్తమైన ఓషదులు అగ్నియందు హోమము చేయుట వలన శాంతి కలుగును.     

84. జ్ఞానులు నుండి భగవ తత్వమును తెలుసు కొనుట వళ్ళ శ్రద్ధ సమగ్రత పెరుగును. 

85. భక్తిశ్రద్ధలతో సాదరముగా దండ ప్త్రణామమును చేయవలెను.

86. దూడను చూచిన గోమాతకు వాత్సల్యముతో పొదుగు పొంగి పాలు కారును. 

87. బిడ్డను చూసిన జననికి స్తన్యము చిమ్మి పాలు కారును 

88. యోగ్యుడైన వానివద్దకు చేరిన మనుష్యుడు విద్య తప్పుకు వచ్చును 

89. కపటము లేకుండా భక్తి శ్రద్ధలతో జ్ఞానులను సముచిత రీతిలో ప్రశ్నించి పరమాత్మ తత్వమును పొందవలెను

90. లోకవ్యవహారములో జ్ఞాని మనస్సు, బుద్ధి శరీరములో ఉండును.

91. జగతంతయు  నీటియందు మంచువలె, ఆకాశమునందు  మేఘమువలె, బంగారములో నగ వలె,  బ్రహ్మ రూపమై ఉండును.

92. నీవు మహాపాపి అయినా జ్ఞాన నౌక సహాయముతో  పాప సముద్రము నుండి నిస్సందేహముగా పూర్తిగా బయట పడగలవు.

93. అగ్ని సమిధులను భస్మము చేసినట్లు జ్ఞానమనే అగ్ని కర్మలను భస్మము చేయును.

94. నీవే పరబ్రహ్మవు, పరంధాముడవు, పరమ పవిత్రుడవు  అని ప్రార్ధించ వలెను .                             
95. లోకవ్యవహారమునకు ప్రతి ఒక్కరు ఎదో ఒక వ్యాపారము చేయవలెను.  

96. వ్యాపారమందు పూర్తిగా నిమగ్నమైతే ఆకలిడప్పులు, నిద్దరాసుఖములు, విశ్రాన్తి దుమారం పట్టవు.

97. శరీరమునకు క్లెశము కలిగినను పట్టించుకొనక, ధనలాభమువలన చిత్తము పసన్నతను పొందును. 

98. ఇంద్రియములు వశమగువరకు (దేశసేవ కొరకు) శ్రద్దగా తీవ్రముగా అభ్యాసము చేయవలెను.  

99. సూర్యోదయము ఆయిన వెంటనే గతంలో జరిగినవణ్ణి మరచి, శాంతిని చేకూర్చినవి గుర్తు పెట్టుకొనవలెను .

100. ఎట్టి పరిసస్థితిలలో విస్వాసము కోల్పోయి, సంశయాగ్రస్తుడుగా మారకము, ఇటువంటి వాని జీవితము వ్యర్ధము, ఫలితములను ఈపరిస్థితిలో చూడలేడు. 

101. వేదశాస్త్రపారాయణమువలన, మహాపురుషుల వచనములు వినుటవలన మనసులో ఉన్న సంశయములన్ని తొలగించుకొని జీవించ వలెను. 

102. స్త్రీ, ఐశ్వర్యము చుట్టూ వచ్చే సందేహాలకు భయము చెందక ధైర్యము వహించి, ఓర్పుతో నిజా నిజాలు గ్రహించిన నాడు మనసుకు శాంతి ఏర్పడును. 

103. వివేకా జ్ఞానప్రభావము వలన మనిషిలో ఏర్పడే సంశయములన్ని తొలగి పోవును. 

104. ప్రతిఒక్కరు మోహావేశమునకు లొంగక కార్యోన్ముఖులై   ( అనగా హృదయ ముందు ప్రేమ నింపుకొని సంశయములు తొలగించుకొని ఇతరులలో ప్రేమను నింపుటకు) యుద్ధము చేయవలెను. 

105. మమత, ఆసక్తి, ఫలేచ్చలను త్యజించి యుద్దము చేయుట (సమస్యలనుండి బయట పడుటకు) శ్రేయస్కరమని పరమాత్ముడు తెలిపెను. 

జ్ఞాన కర్మ సన్యాసయోగము (నాల్గవ అధ్యాయము సమాప్తము.)        .                
       

24, నవంబర్ 2017, శుక్రవారం

ప్రాంజలిప్రభ - భగవద్గీత (అంతర్గత ) సూక్తులు 4 వ అధ్యాయం


ప్రాంజలిప్రభ - భగవద్గీత (అంతర్గత ) సూక్తులు 
రచయత. మల్లాప్రగడ రామక్రృష్ణ

1. ప్రకృతిని ఆధీనంలో ఉంచుకొని యోగమాయ లోక మంత విస్తరించును.

2. జన్మరహితుడు. నిత్యడు. సమస్త ప్రాణులకు ఈశ్వరుడు ఒకరున్నట్లు గమనించ వలెను.

3. సాకార రూపములో సమస్త ప్రజలను రక్షించును.

4. సత్పురుషులను రక్షించుటకు దుర్మార్గలను శిక్షించుటకు అవతరించును.

5. ధర్మమునకు హాని కలిగినప్పుడు , అధర్మము పెచ్చు పెరిగి నప్పుడు పరమాత్ముడు అవతరిస్తాడని తెలుసుకొనవలెను .

6. ప్రతి ఒక్కరు కర్మలు కర్త్వభావముగా ఆచరించాలి.

7. జన్మ తత్వ రహస్యాలను గమనించి ఆచరించ వలెను .

8. ప్రతి ఒక్కరు ద్రృడమైన భక్తి తాత్పర్యములతో, భగవంతుని ప్రార్ధించిన
జన్మలేకుండా చేయును. 

9. ప్రతి ఒక్కరు తగు విధముగా సేవలు చేయుచు జ్ఞాణాన్ని పొంది అందరికి సహకరించుచూ జీవించ వలెను .

10 . కర్మఫలములు ఆసించువారు ఇతర దేవతలను పూజించరు. అట్టి వారికి సిధ్ధి సీఘ్రముగా లభించును. 

11. పరమాత్ముడు తన దివ్యలీలల ద్వారా మనుష్యుల మనస్సును తన వైపు లాగు కొనును .

12. భక్తి నౌకను ఆశ్రయించిన వారికి సంసార సముద్రమునుండి తరింప చేయుపకు తానే చుక్కాని పట్టువాడై వారిని ఉధ్ధరించును.

13. భగవంతుని జన్మ కర్మల దివ్యత్వం నెరింగిన వానికి తనువు చాలించిన పిమ్మట భగవత్ప్రాప్తి కలుగును.

14. ధర్మ శాస్త్రాలలో నుడివిన రీతిగా  స్వయముగా ప్రవర్తించి ధర్మప్రభావమును చాటాలి. 


15. సాదు పరిరక్షణము, దుష్టశిక్షణము, ధర్మసంస్థాపనము నెరవేర్చుటకు భగవంతుడు అవతరించును . 


16. రూప, గుణ, ప్రభావ, నామ, మహిమా, దివ్యకర్మలు వినుచు, కీర్తించుచు, స్మరించుచుఁ, ఉన్నచో సంసా సాగరమును దాటగలరని భగవంతుడు బోధించెను. 

17.  ప్రకృతి తన ఆధీనములో ఉంచుకొని యోగ శక్తితో జనులపై గల వాత్సల్యముతో మనుష్యాది రూపములో జన్మించును . 

18. దయ, సమత్వము, ధర్మము, నీతి , వినయము, కలిగి ఉండిన వానికి భగవంతుడు ప్రత్యక్షమగును. 
  
19. రాగ, భయ, క్రోధ, అనేక దుర్గుణములు తొలగించి మనస్సును శాంతి మార్గమున ఉంచును. 

20. ప్రతిఒక్కరు సమస్తకర్మలు తమకొరకై గాక భగవద్ సేవలో భాగమని భావించి, అందులోనే సంతుష్టి చెంది,    
భారమును భగవంతునిపై ఉంచి, నడుచు కొనవలెను.               
21. భగవంతుని యేయే భావాలతో పూజించిన ఆయా భావాలతో ఆదుకొనును.

22. తనకోసం వ్యాకులచెందేవాని విషయమున వ్యాకులచెఞది ఆదు కోనును .

23. వియోగము సహింప లేక బాధతో వేడుకున్న తాను వియోగ బాధ అను భవించి ఆదు కోనును.

24. తనకు సర్వస్వము ధారపోయు వానీకి తిను సర్వాత్మనా ఆదుకొనును.

25. గోపాలుని వలే మిత్రుడుగా భావించిన వానికి మిత్రుడగును.

26. యశోదా నందుల వలే పుత్రునిగా భావించిన వానికి పుత్రుడగును.

27. రుక్మిణి వలే భర్తగా సేవించిన వారికి భర్తగా ఉండును .

28. హనుమంతునిళలే స్వామిగా సేవించిన వానికి స్వామిగా కనబడును్

29. గౌపికల వలే మధుర భక్తీతో భజించిన వారి విషరమున ప్రియతముగా ఉండూను .

30. ధర్మనీతి లోక మంతా వ్యాపింప చేసి శుభములు ప్రసాదించంటయే కాక దివ్య లీలా రసానందము కలుగ చేయును.

31 . భగవంతుడు తన సృష్టి రచనాది కర్మల యందు కర్తృత్వము గాని, పక్షపాత దృష్టి గాని, ఆసక్తి గాని చూపక  కర్మలయొక్క దివ్యత్వమును ప్రకటించును.

32 . బుద్ధి, జ్ఞానముల, విషయ సుఖాది వాసనలతో మాయకు చిక్కి కామ్య ఫల ప్రాప్తికై  ఉపాసకులను ఆశ్రయిస్తారు. ఇది అవసరమా ?

33 .మందబుద్ధులు సద్య:ఫలములకై ఆరాట పడుచు, ధనము శరీరము ఆర్పించుట అవసరమా, నవవిధాలలో ఏదో ఒక విధముగా ప్రార్ధించిన మనసు ప్రశాంత పరచగలనని భగవంతుడు తెలిపెను.

34 .  బ్రాహ్మణులు శమ దమాది కర్మలు ఆచరించి, ప్రజలకు ధర్మ ప్రవర్తనతో ధర్మబోధ చేయవలెనని తెలిపెను.

35.క్షత్రియులు సౌర్యము, తేజస్సులతో కూడిన కర్మలను ఆచరిస్తూ ప్రజల కష్టాలను ఆదు కొనుటకు ప్రాణాలను అర్పించుటకైనా సిద్దిముగా ఉండవలను.

36 .వైస్యులు కృషి, గోరక్షణాది కార్యములందును, వాణిజ్య వ్యాపారములందును సహాయ సహకారములు అందిస్తూ ధర్మంతో నడుచుకొనవలెను.

37 .  సూద్రులు  తదితర సామాజిక సేవలయందును, తగువిధముగా దేశసేవకు సహకరిస్తూ జీవన గమనాన్ని సాగించాలం తెలిపెను.

38  సత్వగుణ ప్రధానులైనవారు మరణా నంతరము ఊర్ధ్వలోకములకు చేరుదురని, తమో గుణము కావారు పశుపక్షాదులుగా జన్మింతురని, రజోగుణము కలవారు మనుజులుగా పుడతారని తెలిపెను . 

39. జ్ఞానిఆయన వాడు ఫలాపేక్ష లేకుండా, మర్మాలను ఆచరించి కర్తృత్వ బుధ్దిగాని వానికి ఉండవు. 

40. భగవంతుని కర్మల దివ్యత్వమును, తత్వరహస్యమును తెలుసుకొన్న మహాపురుషులు లోకములో ఉండునని తెలియ పరిచెను.             

41  కర్తవ్య కర్మలన్నీ " మమత, ఆసక్తి , ఫలేచ్చ, అహంకారం" అనే  భంధముల నుండి ముక్తులవ్వాలి . 

42. ఏది అసలు, ఏది నకిలీ, ఏది బ్రాంతి, ఏది మాయ, ఏది నిత్యం , ఏది త్యాగం, ఏది మర్మం, తెలుసు కోవాలనుంటే భక్తి, మౌన మార్గం ఒక్కటే.

43. మహాపురుషుల ప్రే రణ, ఆజ్ఞా అనుకరించి నడుచు కుంటే మనసు ప్రశాంతముగా వుండును .

44. శాస్త్రజ్ఞానము లేనివారు పుణ్యమును పాపముగాను, పాపమును పుణ్యముగాను భావించవలసి వచ్చును. 

45. దానము స్వీకరించి, వేదములను నేర్పుచు, యజ్ఞములను చేయిన్చుచుచు, ధర్మబోధ చేయుచు జయమును గడుపుతే బ్రాహ్మణునకు కార్త్య కర్మ అని తె లుసు కొనవలెను. 

46. కర్మయను అకర్మ, అకర్మ యందు కర్మ దర్శించువాడు బుద్ధిశాలి, అతడే యోగి. అని ఎలుసుకొనవలెను. 

47. కర్మ తత్వము తెలుసుకొని, అకర్మ స్వరూపమును ఎరిగి, వికర్మ లక్షణము తెలిసి నిగూడత్వముతో జీవితం గడపాలి. 

48. శాస్త్రసమ్మతములై, కామసంకల్పవర్జితములై, జరుగునో ఆటలే కర్మలన్నియు జ్ఞానాగ్నిచే భస్మము చేసి పండితునిగా మారాలి.

49. అగ్నిచే వేగింప బడిన విత్తనములు మొలకెత్తే లక్షణములు కోల్పోవును. 

50. స్త్రీ, పుత్రులు, ధనము, కీర్తి ప్రతిష్టలు, గృహము, గౌరవము, స్వర్గ్ సుఖమును ఆశించేదానినే ఇచ్ఛ కామము అని అందురు.         
   
51.మమతా, ఆసక్తి, ఫ్లేచ్చా,ఆహాహ్మ్క్రం లేకుండా కేవలము లోకహితముకొరకు శాస్త్రసమ్మతమైన యజ్ఞము, దానము తపస్సు చేయవలెను . 

52.   అంత:కరణమును, శరీరేంద్రియములను జయించిన వాడు, భోగసామాగ్రీ త్వజించినవాడు, ఆసారహితుడై శారీరక కర్మలు చేయును. 

53. కోరకుండానే లభించిన పదార్ధాలను సంతుష్టి పొందిన వానికి సమదృష్టి కలిగి యుండును. 

54. సుఖదుఃఖాలకు అతీతుడైన వాడు, అసూయ లేకుండా ఉంటే ఎటువంటి భంధములకు చిక్కకుండా ఉండ గలడు.         

55. వర్ణాశ్రమధర్మాలను, ప్రకృతి, కుటుంబ  పరిస్థితులను గమనించి చేయుకర్మలన్ని యజ్ఞములుగా గమనించవలెను . 

56. యజ్ఞ సృవాద సాధనములు బ్రహ్మము, హోమము చేయబడు ద్రవ్యము బ్రహ్మము, అగ్నియు బ్రహ్మము కర్త  బ్రహ్మము, హవనక్రియము బ్రహ్మము, యోగి ద్వారా పొందిన యజ్ఞఫలము బ్రహ్మము. 

57.  విషయభోగములు సనాధకునిపై ఎట్టి ప్రభావము చూపలేవు. అగ్నిలో గడ్దవలె అవిశ్వయముగా భస్మమగును . 
58. సుఖముపై ఆసక్తి, రామణీయ బుద్ధిలేని కారణమున, ప్రేమ భావాలకు చిక్కక ఇంద్రియాలను జాయించుకు ప్రయత్నిమ్చవలెను. 

59. ఇతర ప్రాణుల సుఖముగూర్చు లక్ష్యముతో యధాశక్తి ద్రవ్యమును ఉపయోగించుట మనుష్యుల ధర్మము.

60. మౌనమువహఞ్చి, అన్నముమాని  వస్త్రము ఉంచుకొని వాన చలి ఎండకు ఓర్చుకొని, పండ్లు పాలను తీసుకోని వన వాసము నందు చేయు తపస్సే తపో యజ్ఞము అన్నారు.   
--((*))--