30, జనవరి 2017, సోమవారం

Internet Telugu Magazine for the month of 2/2017/53

 ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:


హనీమూన్ (ఛందస్సు)  

మల్లెల మాలల కురులతొ 
చల్లని గాలులు తలుపును వలపును పెంచెన్
తెల్లని తనువు తపనయు 
మెల్లని చూపులు మనసును సుఖమున ముంచెన్        

కమ్మని చూపులు చూపియు  
వమ్ము చేయక సుఖముగ నవ్వులు పంచెన్
తుమ్మెద చూపుకు చిక్కియు 
నెమ్మది చూపియు వలపుతొ ముద్దులు పంచెన్ 

మాటలు ఎక్కువ పలుకక 
పాటలు పాడియు వయసులొ ఆశను తీర్చెన్ 
ఆటల ఊరట పెంచియు 
నటన చూపియు మనసులొ దాహము తీర్చెన్ 

తక్కువ మాటలు పలికియు 
తక్కెడ లాగా మనసును సమముగ చేసెన్
ఎక్కువ తక్కువ చూపక 
మక్కువ చూపియు సుఖముతొ ఒక్కటి అయ్యెన్ 


--((*))--   

ఇది పొడుపు కధ - చదివి ఎదో మిరే చెప్పండి 

1 . గడప చిన్నది కానీ గదులు విశాలము 
     కట్టెవారొకరు - కాపురాలు పెట్టేవారొకరు 
     పెను విషవలయాలకు నిలయాలు   - 
     పండగకు పాలు గుడ్డు వేస్తారు - అది ఏది ?

2..  గడ్డిదిన్న నేమి, గడ్డి మొదట గాయ 
      కాయ నొలిచి తిన్న కంపు కంపే 
      ఉడకబెట్టి తిన్న కొంత రుచి 
      ఇంట్లో -హోటల్ ల్లో వాడుతారు -  అది ఏది ?

3.  గుడి యందు, చదువు బడి యందు  
     రైలు వచ్చి నిలుచు ప్రాంగణము నందు 
     సమయపాలనను చాటింపుగా నడుచు    
     నైవేద్ద్యమునకు వాడతారు - అది ఏది ?

4 .  గూటిలోని చిలక గుంజి పిలిచినా రాదు   
      పలుక నేర్చు సకల  భాష లందు 
      నిత్యమూ నన్ను వదలక శుభ్రపరుచు 
      రుచులు తెల్పి మతిపోగొట్టు- అది ఏది ? 


సమాధానాలు 
1  పాముల పుట్ట 2 . ఉల్లిగడ్డ  3 .గంట 4 .నాలుక    . 
--((*))--

ఇది పొడుపు కధ - చదివి ఎదో మిరే చెప్పండి 

1వెండి బొత్తెమునకు ముత్యాలు
వేడి  చేసిన అవి    రత్నాలు
వ్రేలఁ నుండుకురుల కొత్తాలు
తింటే ఆకలి తీరును  అవి ఏవి?

2 కాళ్ళు ఎక్కువ  వెలగగా  నొక  కన్ను
రాత్రి పగలు పొగలతో కదులు కన్ను
రెండు దారులమీద ఆగి గమ్యం చేర్చు
కష్టముతో సుఖమును పంచునది  ఏది ?     

3. పుల్ల పోటును భరించిన ఆకుల వరుస
వన భోజమునకు, పెళ్ళికి ఇది తప్పనిసరి
గొడవతల విసిరినా కుక్కలకు ఆహ్హారం
తిని బ్రతుకుటకు ఇది తప్పనిసరి అది ఏది ? 

4. సున్న  మధ్య  నున్న  సూళి  వాహనమగు
పూజ వీడ పరమ పూజ్య యగును
పరుగు దీయు నెపుడు పతిని జేరగ వేగ
ఇంతకీ నేనెవర్ని

సమాధానములు ౧. కంకి  , రైల్ త్రీ.   ఇస్తరి   ౪. నది 

Pastor Aleman:

1 . గూట నుండు గాని గువ్వ పిట్టలు కావు

     కలసి చూసి కదులు కలసి ఏడ్చు 
     కంచలుండు చుట్టూ, కంది చేను కాదు 

      తెరవందే కదులుట కష్టం - అవి ఏవి?
   

2. . కవచముండు మేన కదన వీరుడు కాదు  
     కలుగు నందు దాగు నెలుక కాదు
     సీత బాదను గుర్తు జేసెడు చిరంజీవి
      కష్టాలను ఓర్చుకొని ఉండేది, ఇనకి నేనెవర్ని ?

    
3. వళ్ళంతా కళ్ళు - కళ్ళు మూసుకొని
    అర్పిస్తోంది వళ్ళు - ముళ్ళ పొద అని
    తెల్సి వెళ్లి ధనం ఇచ్చి తృప్తి పొందే పురుషు
   బ్రతికే దిక్కే వాళ్ళు అర్పించే వళ్ళే ఇల్లు -ఇంతకీ నేనెవర్ని
   

సమాధానాలు 
1  kallu  2 .. పీత    3 .వేశ్య

4 .    . 
Brown Wood Owl
--((*))--తత్వ భోద 

నీటిబొట్టు పట్టలేము 
పట్టినా చూస్తుండగానే మాయం   
తామరాకుపై తరుణం మెరుపు 
నీటిబొట్టుకు అది ఒక మెరుపు రసం  

ఆకు కదలికకు కదులు 
హంగులతో మెరిసి మాయమగు 
కనుచూపులు అది ముత్యం 
అది పట్టలేని పాదరసం 

నేడునాది అనుట ఎందుకు 
రేపటికి అది ఎవరిదో నీకు తెలియదు 
మనసు మార్గం ఎప్పుడు స్థిరం  
కానీ ప్రేరేపణలకు లొంగి చలనం 
మానసిక వత్తిడికి పయనం 
అది తెలపలేని మనసు రసం

నేడు నాది అనుట యవ్వనం 
రేపటికి అది ఎవ్వరికి సొంతమో తెలియదు 
అందరికి ప్రేమ ఎప్పుడు స్థిరం
కానీ ఆకర్షణలకు లొంగి పయనం 
శుభ - అశుభాలకు చిక్కే నయనం 
అది తెలపలేని యవ్వన రసం      

నేడు నాది అనుట అమ్మ ప్రేమ 
అందరి సొంతమవుటకు తపించే ప్రేమ 
ప్రేమ శాశ్వతమని బోధించే తపన 
కానీ బంధానికి లొంగి పయనం
కాలాన్ని బట్టి ఓర్పు, ఓదార్పు 
ప్రేమను పంచుతూ పయనం 
అది తెలపలేని అమ్మ ప్రేమ రసం    
--((*))--

*అక్షర  గీతి (కవిత ) 

మదిర నీకేలరా - మధువు నేనిత్తు 
- మానసమ్మిత్తు - వ్యధలు నీకేలరా 
- వనిత నేనుండ - వలపుతో నిండ

తక్కువ చేయనురా - తాపము చూడుమురా
 - తమకం విడుమురా  - భాధలు ఎందుకురా
 - భద్యత నాదియురా - భారము నాదియురా


ఆకలి అణకురా - అసలు నీకేనురా
 - అంతయు పొందుమురా -దాహము తీర్చుకోరా
  - దాపరికం వద్దురా  - దావాలనం తగ్గునురా        

సుఖాలు మనవిరా  - సంతోషాలు మనవిరా
  - సంబరం మనదిరా - కోపాలు మరువురా 
- కోలాట ఆదుమురా  - కోరిక తీరునురా

మదిర నీకేలరా - మధువు నేనిత్తు 
- మానసమ్మిత్తు - వ్యధలు నీకేలరా
 - వనిత నేనుండ - వలపుతో నిండ

పక్క చూపు నీకేలరా - పరువం నేనిత్తు
 - వలపు అందిస్థా - లేదని అనుకోకురా 
- లోకాన్ని చూడరా - లోకులను గమనించారా    

కలవరింపు ఎందుకు - కనులముందు ఉండగా
 - కనువిందు చేస్తుండగా - పలకరింపు చూపరా
 - పక్కను మరువకురా - పదిలంగా ఉందాంరా 

పోగొట్టుకొంటిరా - పొగమంచులోనఁ
 - బొదరింటిలోన -నాగవేషణ యెల్ల 
- నన్ను కన్గొనుట - నగుచు నే మనుట

సాన పట్టుమురా - సతతము కలవరా 
- సరిగమ అనరా - వేషము వద్దురా
 - వేగిర రమ్మురా - వెతలు తీరునురా

రాగవీణను మీటె - రమణి రంజిల్ల 
- రవము రాజిల్ల - యోగ మేమిటొ నాది 
- యురికి యొప్పారె - నురము విప్పారె

రామకీర్తన పాడే - రవళి రంగరించి
 - రసము శోభిల్లే - వేగము మరిచా 
- వేకువ చేరితి - వేదన తీర్చితి

26, జనవరి 2017, గురువారం

నేటి మార్పు

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ: 

తత్వబోధ. 
ప్రాంజలి ప్రభ - ఎవరికైనా 

ధనాన్ని చూస్తే ఎవరికైనా 
బుద్ది చంచల మౌతుంది 
శెవాన్ని చూస్తే ఎవరికైనా    
బుద్ది వేదాంత మౌతుంది

స్త్రీ వేషాన్ని చూస్తే ఎవరికైనా 
బుద్ధి ఆలోచన మారుతుంది  
యువతి కళ్ళు చూస్తే ఎవరికైనా 
ఎవరికైనా ఎదో తెల్పాలనిపిస్తుంది 

పౌర్ణమి వన్నెల చూస్తే ఎవరికైనా   
కలలు నిజం చేసుకోవాలనిపిస్తుంది        
అమావాస్య చీకటిని చూస్తే ఎవరికైనా  
తెలియని మైకం కమ్ము కుంటుంది 

తలఎత్తి పైకి చూస్తే ఎవరికైనా 
కళ్ళను కమ్మే వెలుగు కనబడుతుంది
చుక్కలతో చంద్రుని చూస్తే ఎవరికైనా
మనసు తన్మయత్వం చెందుతుంది 

కమనీయ ప్రకృతి చూస్తే ఎవరికైనా 
నయనాలు వెలుగు చిమ్ముతుంది
అనుకోని సంఘటన చూస్తే ఎవరికైనా
హృదయం గగుర్పాటు చెందుతుంది 


--((*))--


*సరస సంభాషణ (ఛందస్సు)
UUUU-IIII-UIU (KOTTADI)

సాంఘీకంగా కధలను పోల్చగా 
సామాన్యంగా నిజమును పోల్చెనే
స్నేహంగానే  కళలను  తీర్చెనే
ఆనందంతో అలకను మార్చెనే 

సందానంగా అణుకువ చూపెనే
మౌనంగానే ఒకటవ  టానికే 
మెదస్సంతా తెలుపుచు ఉండెనే
శక్తీనంతా  కలలతొ పూడ్చకే 

సమ్మోహంగా కణతలు విచ్చెనే
ప్రాధాన్యంగా పలుకులు  పల్కెనే 
ప్రాభావంగా విలువలు    పెంచేనే 
వ్యత్యాసంగా వలపులు చూపెనే     
     
పాఠాలన్నీ వరుసగ చెప్పవే 
కొర్కళన్నీ మనసుతొ  తీర్చవే  
సమ్మోహంతో మనసును పంచుదాం 
సంతోషంతో ఒకరిగ మారుదాం   


--((*))--

తత్వ బోధ 

ఎత్తులతో నడుస్తాయి పావులు 
పావుల కదలకలే చదరంగం 
ఎత్తులు పై ఎత్తుల రంగం 

ధనంతో నడుస్తుంది రాజకీయం 
మనుష్యుల బలహీనతతో 
ఆడుతుంది రాజకీయ చదరంగం    
ఎత్తులు పై ఎత్తుల రంగం 

సంపాదించిన దాని రక్షించుకోవడం 
రక్షించానదాన్ని వృద్ధిపరుచుకోవడం 
లేని దాన్ని పట్టుదలతో సంపాదించడం 
తగిన రీతిలో వినియోగించడం 
ఇదియే తెలుసుకోవలసిన రాజతంత్రం 

రాజతంత్ర ఆయుధం నీతి శాస్త్రం 
సంధికి నిగ్రహానికి ఉండాలి రాజతంత్రం 
బీదలను గొప్పవారిగా మార్చేది తంత్రం 
గొప్పవారిని బీదవారిగా మార్చేది తంత్రం 

ఆశలు ఆశయాల మద్యే ఉండే తంత్రం 
కుట్రలు కుతంత్రాలతో నడిపే తంత్రం 
రాజకీయాలను మలుపు తిప్పే తంత్రం 
వ్యావహారికంగా నడిపించే ఒక యంత్రం 

శత్రువులను మిత్రులుగా మార్చే రాజీ మంత్రం 
మిత్రులను శత్రువులుగా మార్చే రాజీ మంత్రం 
రాజకీయం నీతిగా బ్రతికితే గుర్తు ఉండే మంత్రం 
ప్రజలు నాయకులు ఆడుకొనే రాజ తంత్రం 

--((*))--      


తత్వ బోధ 

మనసుకు మనసు తోడు 
మనసుకు మమత తోడు 
మమతకు స్నేహము తోడు 
స్నేహముకు బలము తోడు

బలానికి ధనము తోడు 
ధనము ధర్మానికి తోడు 
ధర్మం న్యాయానికి తోడు
న్యాయం సత్యానికి తోడు

సత్యమే మనిషికి తోడు 
మనిషికి ప్రేమ తోడు 
ప్రేమలే దేశానికి తోడు   
ఒకరికి ఒక్కరే తోడు

కష్టాల కు కడలి తోడు 
సుఖాలకు మనిషి తోడు 
క్రమశిక్షణకు చీమ తోడు 
ఐక మత్యంకు కాకి తోడు  

ఎండకు నీడ తోడు
చలికి వెచ్చ తోడు
ఆతృతకు ఆశ తోడు
కోపానికి ప్రేమ తోడు
--((*))--
తత్వ బోధ 

మదిలో భావం అనంతం 
అనంతాన్ని చేసుకోలేము అర్ధం 
అర్థంలోనే దాగి ఉంది పరమార్ధం 
పరమార్ధ భావాలే నిజమైన అర్ధం  

మనసు ఎప్పుడూ నలుగుతుంది
కారణం ఇదేనని చెప్పనంటుంది 
సుఖదుఃఖం చుట్టూ తిరుగుతుంది   
ఎండా వాన చలికి మనసు పూస్తుంది 

ఒకటికి ఒకటి  మన మమేకం  
మమేకం లోనే ఉన్నది ఏకత్వం 
ఏకత్వంలో ఉన్నది సృజనత్వం  
సృజనత్వమే కవితలో పటుత్వం

కేశములెన్నో చెప్పుట కష్టమో 
తరంగాలెన్నో తెల్పుట కష్టమో  
మనసు అంతరంగాలు తెలుపుట కష్టమే 
కావ్యాలను గగన చుక్కలను తెల్పుట కష్టమే కదా 

అనుకున్న వాడికి ఎప్పుడూ ఒంటరి తనం 
నేను కాదు అన్నవాడికి లేదు ఒంటరితనం 
నాలో ఉన్నవాడు నడిపిస్తున్నాడు అనటం 
చెట్టులా గా సహాయ పడటమే కదా వేదాంతం 

ఋతువులు మారిన మనసు స్థితి మారదు  
భూ భారము తీరేదాకా ఎప్పుడూ  మారదు 
సృష్టిని వ్యతిరేకించి ఎప్పుడూనడక సాగదు 
కదులుతున్న క్రతువు ఇది ఎవ్వరి కష్టం కాదు 

పువ్వు విచ్చి పరిమళిస్తుంది 
ఆస్వాదించి మనసు వికసిస్తుంది 
దేవుణ్ణి ఒక్కసారి ప్రార్ధించ మంటుంది 
అందరి సుఖం తనదని బ్రతక మంటుంది 

నదులు సంగమమే ఏకత్వం   
ఏకత్వంలో ఉన్నది పరమాత్ముని తత్త్వం 
స్త్రీ పురుషులే ఆది సంగమం
తత్వాలు హృదయాల సమానత్వం  

చీకటి రాత్రి కొందరికి కాళరాత్రి 
మరికొందరికి మధుర  రాత్రి 
కొన్ని తారలకు తన్మయ రాత్రి 
విధాత సుష్టికి అందించిన శుభ రాత్రి 

మమేకమే ప్రేమకు రూపం లేదు 
అనంతమే వెన్నెలకు మార్గం లేదు 
సమానత్వమే సుఖ లో మార్పు లేదు 
మౌనవత్వమే ప్రశ్నకు జవాబు అనదు

నీవెనుక ఉన్నది నీవు గమనించలేవు 
జరుగ బో యేవి ఏవి తెలుసుకో లేవు 
నీవు  జవాబే వెలుగు గా భావించావు 
తృప్తిలోనే సంతృప్తిని గమనించావు 

మనసులోని భావమే ఒక లోకం 
మమతలోని అర్ధమే మరో లోకం  
మనసుకి తాకే దే కవితా లోకం  
మరోలోకానికి చేర్చిది భావ తత్త్వం  

--((*))--


తత్వ బోధ   

నేత్రాకర్షణే ఒక  మంత్రం 
మామూలుమనిశికి మంత్రమే ఒక దీపం 
మంత్రానికి నిగ్రహ శక్తి తధ్యం 
మంత్రశక్తే  దేశాభివృద్ధికి గమ్యం 
  
ఇద్దరి ఆలోచనే ఒక మంత్రం 
మంత్రసాధనకు సహాయం ఖచ్చితం 
మంత్రమే అందరికి రక్షణ వలయం 
మంత్రాన్ని జపిస్తే కార్య సిద్ది సులభం 

స్త్రీ, ధనం వళ్ళ మంత్రసిద్ధికై ఆటంకం 
ఓర్పు  ఓదార్పే మంత్ర సిద్ధికి  ముఖ్యం       
తనకు  తాను  జీవించటమే మంత్రం 
నమ్మకం లేనిచోట పనిచేయదు మంత్రం 

--((*))--


తత్వ బోధ 

సుఖానికి మూలం ధర్మం
ధర్మానికి మూలం అర్ధం 
అర్ధానికి మూలం అర్ధాంగి 
అర్ధాంగికి మూలం రాజ్యం 

రాజ్యానికి మూలం ఇంద్రియం 
ఇంద్రియానికి మూలం వినయం 
వినయానికి మూలం వృద్ధ సేవ 
వృద్ధసేవకు మూలం విజ్ఞానము 

విజ్ఞానమునకు మూలం సంపాదన 
సంపాదన కు మూలం ఆత్మ తృప్తి
ఆత్మతృప్తికి మూలం ఓర్పు లాభం 
ఓర్పులాభానికి మూలం ప్రకృతి వరం 

ప్రకృతి వరానికి మూలం క్రమశిక్షణ 
క్రమశిక్షణ కు మూలం సూర్యోదయం
సూర్యోదయానికి మూలం కాలచక్రం 
కాలచక్రానికి మూలం విధాత సృష్టి 

విధాత సృష్టి కి మూలం ఆదిపరాశక్తి 
ఆదిపరాశక్తి కి మూలం సర్వాంతర్యామి 
సర్వాంతర్యామి కి మూలం ప్రేమతత్వం 
ప్రేమతత్వానికి మూలం నమ్మకత్వమే         

--((*))--

తత్వ బోధ - (ఛందస్సు) 

కలువలు పూజ లాలసులకు 
ముడుపులు దైవ లాలసులకు 
మకుటము రాజ లాలసులకు 
సకటము బద్ద లాలసులకు     

కపటము మోస లాలసులకు 
నటనము హాస్యలాలసులకు
జపమును మౌన లాలసులకు 
తపమును మోక్ష లాలసులకు 

ధనమును సత్య లాలసులకు 
గుణమును మంచి లాలసులకు 
సతియును ధర్మ లాలసులకు   
పతియును న్యాయ లాలసులకు 
   
తలపులు ప్రేమలాలసులకు 
గడువులు అప్పులాలసులకు 
పదవులు భోగలాలసులకు 
చదువులు విద్యలాలసులకు 

--((*))--
ఆటవెలఁది షట్పది - (ఛందస్సు) 
తేట జలము చాల 
తీపి ఉండ దగును
ప్రాణమమ్ము రక్ష-గాజలములు    

మీట గలను వీణ  
మేటి మాట వలన 
మానసమ్ము రక్ష - గావలయును

తేట తెలుగు మాట 
తేజ రిల్లు కనుక 
హృదయమ్ము రక్ష - గావలయును

ఆట వలన తృప్తి 
దేహ మంత కదులు 
రక్త మంత వేడి - గామెరియును      

ప్రాణ తపన కొంత 
ప్రేమ యంత కదులు
ప్రేమ వళ్ళ జీవి - గాకదులును     

మాట పలుకు మంచి 
భావ సొంత  మగును  
సత్య మంత తెల్సు - కోకలిగెను 

--((*))--

నేటి మార్పు (chandassu)

ఎర్రిచూపుతో - ఏటిఎం చెరా 
- లైను ఉన్నదీ - లంఖణంబులే
ఉండి కూడనే - వంతు రాగ నే 
-డబ్బు లేదులే - ఇంత మీకులే 
అన్న మాటలే - రేపు బోర్డు రా 
ఎంతకావలే - ముందు నీకు రా  
అన్న మాటలే - ఆశలే కదా 
       
బ్యాన్కు వారిచ్చే - 2 వేలనోట్లులే 
ఇంటి కెళ్లగా - చిల్లరా లెదే 
అన్న మాటలే -  చిర్రెత్తి కొనీ
మారెదీ ఎలా - నెత్తి  పట్టెనే 
బ్యాంకుకే పొగా - కొత్త నోట్లు లే   
వంద నోట్ల నూ - మార్చి ఇచ్చెనే
ఇచ్చె చిల్లరా - సంతసించెనే 
    
బీదవారి కీ - గొప్పవారి కీ 
కార్డు గీకగా - డబ్బు వచ్చురా 
షాపులో పప్పు - ఉప్పు తెచ్చురా 
హాయి హాయి గా - ఉండూ ఇప్పుడే 
-((*))--

తత్వ బోధ 

స్నానమునకు మేను సుబ్రమగు 
కలుషిత మనసు సుబ్రముకాదు  
దైవపూజా వల్ల మనశాంతి కలుగు
దేవున్నినమ్మని వాడికి శాంతే ఉండదు 

రామ నామ జపము మనసుకు తేలిక యగు      
హృదయం లోపల శృతి చెంది శుబ్రమగు 
చిత్త శుద్ధి కలిగి చిన్మయ చిత్తము ధన్య మగు     
బాహ్య శుద్ధి కొరకు జీవిత మంతా శ్రమయగు  

చీకటిలో కనులు తెరిచినా శూన్యము
శూన్య మందు చేయవలె సాధనము
సాధన వళ్ళ చీకటిలో మెరియుము 
పెంచును సాధన ధ్యానము జ్ఞానము   

--((*))--మంచి వల్లనే - శోభలే ఇకా        

--((*))--

22, జనవరి 2017, ఆదివారం

(తత్వ బోధ -

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రే  నమ:
 
*శ్రీ తిరుమల తిరుపతి వేంకటేశా

రేపటి గురించి నిన్ననే ఆలోచించి 
ఈ నాడు జాగర్త పడటమే మానత్వము 
అందుకే నీవేదిక్కని ప్రార్ధిసున్న
నమో నమో శ్రీ తిరుమల తిరుపతి వేంకటేశా   

మా  ఆటంకాలను తొలగిం చి      
మా  శారీరక రుగ్మతలను తగ్గించి      
మా  మానసిక వత్తిడిని శాంత పరిచి
మా  ధర్మాలను ఆత్మను ఆకాంక్షించేవిగా
మాలో నెలకొని ఉన్నావు శ్రీ వేంకటేశా

మా మతి ధర్మ గుణముగా 
మా సేవ నిరాకరించకుండగా 
మా వాక్కు ప్రాణ రక్షణ దిశగా 
మా శ్రోత్రం కీర్తనలు విను దిశగా
మా కళ్ళు నీ ధర్మ దర్సన దిశగా   
మా ఆత్మ  దైవాంశ భూతిగా 
మా మనసంతా భక్తే ప్రాధాన్యతగా 
మా దేహం నీకే అర్పణగా     
మేము ప్రార్ధిస్తూ, కీర్తిస్తూ, వేడుకుంటూ 
ఉన్నాము నమో నమో 
శ్రీ తిరుమల తిరుపతి వేంకటేశా    
--((*))--
black and white sunflower tattoos - Google Search:
తత్వ బోధ -12 (కళ్ళు) 

ప్రేమకు తార్కాణం  కళ్ళు 
కళ్ళు చూసి మోసపోయేది ప్రియుడు 
ప్రియని ఆ కళ్ళతోనే తృప్తి పరిచింది ప్రియురాలు 
ప్రియురాలు ప్రేమకళ్ళే  ప్రియునికి జీవితం 

జీవితంలో కళ్ళు తెరుచుకొని బ్రతకాలి   
బ్రతుకులో అనేక కళ్ళను చూడక తప్పదు 
తప్పదు కల్లతో ప్రేమించింది స్నేహితురాలు 
స్నేహమే జీవితాన్ని నడిపే కళ్ళు    

కళ్ళుతో ఉరిమి చెప్పేది భార్య
భార్య కళ్ళే భర్తకు మరువలేని సంకెళ్లు 
సంకెళ్లు ఇరువురి మధ్య ఏర్పడే బీజం 
బీజం కళ్ళు మూసేవరకు ప్రేమించేది అమ్మ        
  
అమ్మ మాతృత్వమ్ రంగరించి చూపే  కళ్ళు 
ఆకళ్ళ చుట్టూ భాష్పాలు కమ్ముకున్న వదలని ప్రేమ 
ప్రేమ కనబడకుండా కళ్ళతో ప్రేమించేది నాన్న 
నాన్న అమ్మతో సర్వాన్ని కళ్ళతో కాపురాన్ని నడిపేది  

Black and White Sunflower Tattoo Designs | Sunflower Tattoos:
http://eemaata.com/em/issues/201702/10225.html


తత్వ బోధ - 13 . 

ప్రపంచానికి పరిచయం చేసేది అమ్మ
అమ్మ మనసు అర్ధం చేసుకునేది నాన్న
నాన్న ప్రపంచాన్ని నీకు పరిచయం చేస్తూ 
జీవన మార్గం చూపేది నాన్న, జీవితం నేర్పేది అమ్మ
        
ఆకలి తీర్చుటకు సరమించేది అమ్మ
అమ్మ నాన్న తో ఆకలి తెలిసేలాగా
భధ్రత కల్పించి భాద్యత నేర్పేది  

నడక నాన్నది, నడవడిక నాన్నది
హితబోధ చేసి ధైర్యం నేర్పేది నాన్న
అమ్మ ఆలోచన అనుభవాలు అర్ధం చేసుకొని 
నిన్న సలహాలు ఆచరించుట అందరి ధ్యేయం  

--((*))--
Sunflower tattoo. Really liking this.:

తత్వ బోధ -14

అప్పు చేయని మనిషిని 
తప్పు చేయని యువతను 
నిప్పు పట్టగల జీవిని 

ఒప్పు చెప్పి బ్రతికేవాన్ని 

లంచం తీసుకోని మనసుని 
స్వలాభం ఎరుగని మనుష్యుల్ని 
స్వార్థ చింతలు లేని నాయకుల్ని     
బీదరికంలో ఉన్న నాయకున్ని 

మతము జాతి లేని దేశాన్ని 
పోరాటాలు లేని నేలను  
ఆకలి చావులేని కులాన్ని 
మమతలు పంచని బంధాన్ని 

ధ్వంద్వర్ధాలు లేని పాటల్ని 
ప్రజలను అర్ధం చేసుకున్న నాయకుల్ని 
పేదలకు సర్వం దానం చేసినవాడ్ని 
పెడదారి పట్టని యువతీయువకుల్ని 

ప్రాణాలు తీయని ప్రేమను 
నీతిని బోధించే విద్యను  
తల్లి తండ్రి పూజించే బిడ్డల్ని 
కోపం రాణి మనిషిని 

ఎవరైనా చూసారా ఉంటె 
ఎక్కడా ఎలా ఉన్నారో చూపండి 

--((*))--

తత్వ బోధ. -15


ఏమని చెప్పేది నీవు పేదల్లో పేదగ  

మాటలకూ పరిమళ కర్పూర సెగ 
మొఖం అరవిరిసిన జలిత పద్మంగా  
కర్పూర చల్లదనంతో వెలుగుతో 

తనువు రూపు బంగారు తీగ మెరుపుతో      

నల్లని  కురులు మణిమయంతో 
కురులలో పాపిడి పిందెలతో 
జడలయందు సూర్య చంద్ర అలంకారాలతో

మెడలో చెంద్రహారాలు, చక్కిలిగొలుసులతో 

చేతులకు అరవంకీలతో బంగారు గాజులతో 
చూపుల్లో కలువల వెలుగుతో  
వేళ్ళకు మణిఖచితఉంగరాలతో 

చెవుళ్ళకు పుత్తడి దిద్దులతో 

ముక్కుకు బంగారపు ముక్కులతో 
కాళ్లకు మెరిసే గజ్జల పట్టాలతో 
నడుముకు సువర్ణ వడ్డాణంతో 

మణిమయమైన భూషణములతో 

బంగారు తీగలతో అంగాంగ ప్రదర్సనతో 
ఏడువారాల సొమ్ముల అలంకారాలతో 
దివినుంచి దిగిన వనిత వైభవం తో

అందరి కళ్ళు ఆమెను చూడమంటే 

అతిశయోక్తి కాదేమో కదా
కళ్లప్పగిచి చూడని మొగవాడేవాడో 
ఉంటాడో మీరు చెప్పగలరా 

--((*))--  
Feather Flock Arrow  Tattoo Design by LapineTattooDesign:

తత్వబోధ -16

మాతా ఋణమ్ము తీర్చుకో
నిజమానుషత్వము తెలుసుకో
నీతి రాతలు అర్ధం చేసుకో 
ధర్మ మార్గమేదో తెలుసుకో

నమ్మకము వమ్ము చేయకూ
నమ్మిన వాన్ని ఎప్పుడు వదలకూ
కమ్మిన చీకటిని మార్చు వెలుగుకూ       
అమ్మిన వణ్ణి చెడ్డవని అనుకోకూ 

ఏపని ప్రారంభించకూ నీచబుద్ధితో
ఏపని ఆపకు కోప తాప బుద్దితో
ఆటంకములను ఎదుర్కో మనసుతో 
ప్రోత్సహించు రెట్టింపు ఉత్సాహంతో  

--((*))--
Feather tattoo design:
తత్వ బోధ - 17

నిప్పు లేక పొగ రాదు 
- మంచిగా ఉంటె చెడు చేరదు 
చెట్టు లేక నీడ రాదు 
-  తప్పులేక తగువు చెప్పి రాదు
ఒట్టు పెట్టి మాట తప్పరాదు
 - నీటి గట్టు కొట్టి ఉండరాదు 

 స్మశానం లేని ఊరు లేదు  
- బంధము లేని ఇల్లు లేదు 
తెలివి  రాని  విద్య   లేదు 
- బ్రతక లేని జీవియు లేదు 
భేదాలు చూపని ఇల్లు లేదు
-ప్రేమని పంచని స్త్రీయే లేదు  

పలుక చూపని మౌనం నిలవదు
- చెడ్డ చెలిమి చేయ వలదు   
వీరత్వము లేని సేన వలదు 
- నీటి లేని కీర్తి నిలవదు 
వేశ్య కూర్మి వలదు 
- భార్యను చులకన చేయవలదు

తేన టీగ కూర్చి తేన తినదు
-ఖడ్గమృగం కస్తూరి వాసన ఎరుగదు
స్త్రీల మనస్సు ఎవ్వరికి అర్ధం కాదు
మగువ లేని చోటున నగువే లేదు 
తల్లి ప్రేమ ఎప్పటికి మారాదు 
- తండ్రి ప్రేమ ఎప్పటికీ వదలదు
Feather with flowers and insects:
తత్వ బోధ -18

నీకే మర్ద మయిందో - 
నాకు మాత్రం అర్దముకాలా   
నీ కోరిక ఏమిటో తెలియదే 
నాకు కావాల్సినదేదో తెలుసుకోవా 

నీలో యే ఆలోచన ఉందో
నా అలోచన ఏమిటో తెల్సుకోవా  
నీ ఊహలకు రెక్కలొస్తే 
నా ఆశలు ఏమిటో తెలుసుకోవా 

నీ చూపుల్లో మార్పు ఏమిటో 
నా ఆకర్షణ కళ్ళను చూసుకోవా  
నీ గుండెలో ప్రేమ  చెప్పవేమిటో 
నా గుండెలో ముళ్ళు తీయలేవా 

నీవు చూడనట్లు ఉంటావేమిటో 
నా చూపు ఎప్పుడూ నీతోనే  
నీవు అలలపై మరుపు అవతావూ 
నా నీడ ఎప్పుడూ నీ చుట్టూనే 

--((*))--
Bonus: Feathers and Flowers and All the Pretty Things! - 31 of the Prettiest Mandala Tattoos on Pinterest - Photos: 'h
  తత్వ  బోధ  - 19 

మమత మమత ఒక్కటై  
తనువు తపన మార్గమై 
వలపు తలపు ఆశలై 
మనసు మనసు ఏకమై 

ఒకరికి ఒకరం కలిసే పోషిద్దాం 
ఇరువురము రక్షణగా జీవిద్దాం 
మనము కలిసే ఊర్జిత శక్తే యుద్ధం 
పరిమళములో పంచుటలో సంసిద్ధం

మనం మానసిక స్థితిలో శ్రమిద్దాం 
మనం చేయు పనిలో క్షమిద్దాం 
మనం సాద్యనట స్థితిలో శాంతిద్దాం 
మనం పూర్ణతమ స్థితిలో ప్రేమిద్దాం 

మన స్వాధ్యాయం ఏకాగ్రమూ ఫలవంతం
మన సంతృప్తే సేవాగ్రమూ సుఖమంతం 
మన సాఫల్యం  ప్రేమామృతమ్ ససుమంతం
మన తేజోవం తం విర్యార్ధం సమ మాత్రం 

--((*))--

         

21, జనవరి 2017, శనివారం

Internet Telugu Magazine for the month of 1/2017/52


ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రే నమ:

తత్వ బోధ   

ఏకాత్మ తత్వము ఇది అని తేల్చి
దేహాత్మ తత్వము మనిషికి చేర్చి


ప్రేమాత్మ తత్వము ఇదిఅని పోల్చి 
బ్రహ్మాత్మ తత్వము మనసులొ కూర్చి

ఎప్పుడు ఇప్పుడా అంటూ అనకు
తప్పుడు గొప్పలూ అంటూ అనకు
చెప్పుడు మాటలూ వింటూ అనకు 
చప్పుడు కోపమూ తెచ్చు అనకు   

చెప్పక చెప్పి తెలియ చేసిన 
ఒప్పక ఒప్పి  తెలియ పర్చిన
తప్పక నొప్పి మనసు తెల్పిన
గొప్పలు గొప్ప అతిగా తెల్పిన   

చిత్రము కాధార వస్త్రము ధరించు వాడు 
పత్రము ఆధార శాస్త్రము భోదించు వాడు 
ఛత్రము నాధార ఎండను తగ్గించు వాడు
సత్రము ప్రదాత నీడను కల్పించు వాడు      

తన్ను  తానూ మరవక నిల్చి 
కన్ను చూపు  ఎరుగక చూసి 
పన్ను భాద    కలగక చేసి 
మన్ను నమ్మి  బతుకుగ మారి       

మధు పానుని ఆడు పల్కు ఆలోచించు 
చేదు పల్కులు చెడు వాణ్ణి ఆలోచించు 
జాదు వేషము జూద గాడ్ని ఆలోచించు
కాదు ఔనౌను  అనే వాడ్ని  ఆలోచించు     
--((*))--

*ప్రాంజలి ప్రభ . తత్వ బోధ కూరుచున్నచోట కుంపటెట్ట వలదు 

నేర్చుకున్న విద్య దాచి పెట్ట వలదు 

దాహమన్న వాడి భాద పెట్ట వలదు 
పేరువచ్చి బీద వాడ్ని తిట్ట వలదు 

కొసరి తిట్ట రాదు కూడు బెట్టి 
విసిరి కొట్ట రాదు మంచి చెప్పి 
కసిరి పెట్ట రాదు తిండి వద్ద 
పసిడి ఆశ వద్దు  నమ్మ వద్దు  
  
బ్రతికి చెడిన వాణ్ణి బయల కీడ్చవలదు 
ఆశకు చిక్కిన వాణ్ణి వదలి ఉండవలదు
ఒప్పులు చేసిన వాణ్ణి మరచి ఉండవలదు   
దానము చేసిన వాణ్ణి మరచి ఉండవలదు 

నిజము చెప్ప వలదు నీచు లకును
మనసు పంచ వలదు నీచు లకును
బోధలు చేయ వలదు నీచు లకును
కాలము ఏమి చేయదు నీచు లకును  
 --((*))--


  *తత్వ బోధ -3సమయము నిలువదు సహజము

నయనము తడియగు సహజము

పయనము వదలదు సహజము
కలయిక మరువదు సహజము

అమరము జననము కనుమిది
తమకము తనువుది కనుమిది
సమరము మగనిది కనుమిది
వినయము మగవది కనుమిది

మమతలు నిలువవు వినుమిది
కలతలు తొలగును వినుమిది
పలుకులు వెఱియును వినుమిది
తలపులు మరువవు వినుమిది

మధులిక కలకథ వలదిక
లతవల చిలకల వలదిక
తనువుల తపనలు వలదిక
తమకపు తికమక వలదిక
--((*))--తత్వ బోధ -4తలకెక్కిన పొగరు ముదిరి  

కల చూపిన వగరు ముదిరి 

అల పొంగిన వరుస ముదిరి 
గిల గిలక మనసు చెది రె  

తలబిరుసుగమారుచుండెధరణీ తలమున్. 
కల బరువులు మారుచుండె తరుణీ మదిలోన్
అల మెరుపులు మారుచుండె కడలి తరుణమునన్
గిల గిల చెడు వాని స్నేహము మనసు చెడున్    
  
వలపించెడితరుణీమణి 
కల పంచెడి వనితామణి
అలలు చూపెడి చింతామణి 
గిల గిల నవ్వించె మహిళామణి 

 విలపింపగజేయుచుండె విన్యాసమునన్.
కల నిజము జేయుచుండె సన్యాసమునన్  
అల తలపులు మనసులో చేరి వేదింపులన్
గిల చేరి మంచి వాడి స్నేహమ్ము  చెఱచున్ 
   
 --((*))-- తత్వ బోధ -5పల్లె సీమ లందు పాడి  పంటలు ముద్దు 

మన్నె సీమ యందు జంతు జీవాలు పద్దు 

కన్నె సీమ యందు ప్రేమ భావాల హద్దు   
వన్నె సీమలో పుత్తడి ఆశల వలయాలొద్దు    

రైతు కంటే గొప్ప రౌతు లేడు
ప్రేమ కంటే గొప్ప తీపి లేదు
మాట కంటే గొప్ప కీర్తి లేదు 
వేట కంటే గొప్ప తప్పు లేదు  
  
తిండి గింజ కరువు మొండిజబ్బులమయం 
కంటి నిండ నిద్దుర  లేక  జబ్బులమయం  
వంటి నిండ బట్టలు లేక డబ్బుల  మయం 
పంటి మధ్య తిండి మరచి మందుల మయం 
  
నగర వాస మిచట పరమ చేదు
పొగరు నేత తల బిరుసు చేదు  
తగని మాట మరి మరీ చేదు 
స్త్రీల తగువు తీర్చుట మరీ చేదు 
 --((*))--
  


తత్వ బోధ -6సరసపు మాటలు పలికిన

విరసపు చూపులు చిలికిన 

మధురిమ నడక నడచిన 
మనసు మారాక బ్రతకాలి 

విరసము గాచు చుండు వెటకారముగా
సరసము చూచు చుండు మమకారముగా  
మధుర మాయలో పడు చుండు వయ్యారంగా 
మనసు అర్ధం చేసు కోకపోతే చేదు పయనమేగా 
    
పరి పరి భాషించుట తగదు 
పరి పరి ధూషించుట తగదు 
పరి పరి ద్వేషించుటా తగదు
పరీ పరి ప్రేమించుటా తగదు 
  
మాటలు పెరిగిన మనకు పరపతి పోవున్   
చేతలు మారిన కుటుంబ గతులే మారున్ 
నేతలు  మారిన మది తలపులు మారున్ 
వెతలు పెరిగిన మనుష్యుల తీరే మారున్ 

--((*))-- తత్వ బోధ -7మనిషి కన్నా మబ్బును నమ్ముట మిన్న

మమత కన్నా మట్టిని నమ్ముట మిన్న 

పదురు మాటకన్న పడతి మాట మిన్న 
పగలు పని కన్నా రేయి సుఖము మిన్న      

పశువును నమ్మి మేత పెట్టు పాడి పెరుగు
వనితను నమ్మి సుఖపెట్టు మనసు కరుగు 
పరువును నమ్మి మోసపోకు మనసు కలుగు  
తనువును నమ్మి ఆశపడకు రోగము కలుగు 

కుక్క కింత పెట్టు విస్వాసము చూపు చుండు 
నక్క కింత పెట్టు అతి తెలివి నేర్పు చుండు 
అక్క కంతా మంచి చేయి ఆధారముగా ఉండు      
పక్క చేరి సుఖ పెట్టు కాపురంలో సుఖముండు    

మనిషి నేడు గొప్ప మాయలు నేర్చిన వాడు     
మని షి కొరకు మనసునే అమ్ము చున్న వాడు
పర షి కొరకు పాకులాడి పతనం పొందే వాడు  
విధి షి మణిలా మారి బ్రతుకు పండించు వాడు   
     
--((*))--తత్వ భోద -8  కను రెప్పల శశి వదనం 

చీకటి వెన్నల సమరం 

నగ్న పాదాలతో పయనం 
తారల మధ్య కలాపం 

నిద్రకాని నిద్రలో ఉండి 
సంచార నిర్వేదంతో ఉండి
మేఘాల మధ్య నలుగుతూ ఉండి 
తరాల మధ్య ఏకత్వముగా ఉండే 

అనునాద శబ్దాలు భరిస్తూ 
ఆకాశ నౌకాయానము చేస్తూ 
క్రియా విశేషాలను సేకరిస్తూ
కార్య సమర్థుడుగా సంచరించే   

నిద్రలో చల్లటి ఉపశమనం ఇస్తూ 
సృష్టికి నాంది పలికిస్తూ 
వేకువనే గౌరవాన్ని కోల్పోతూ  
తలవంచి నేస్తాన్ని ఆహ్వానించే 

వాద ప్రతి వాదనలు లేక
పంతాలు పట్టింపులులేక
సూర్య చంద్రులు కలసి
సమయాను బట్టి సర్దుకొనే 

అట్లే ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండి 
ఒకరి కష్టాలు ఒకరు పంచుకుంటూ     
జీవిత సాఫల్యమే కుటుంబము 
అదే సూర్య చంద్రుల ఆంతరార్ధం 
--((-))--     

 తత్వ భోద -9 

మనసు అంటే కాస్త ప్రేమ 
మరికాస్త ఆశయాల ప్రేమ 
ఆశల జోలికి పోనీ ప్రేమ 
ఆత్మీయ అనురాగ ప్రేమ 

గుట్టుగా కడుపునా దాచుకొని 
మగువ మనసుని తెలుసుకొని 
గట్టున చేర్చి చెలిమి నందుకొని 
పున్నమి రాత్త్రులు వెన్నెలందుకొనే 

మొన్నటిలా నిన్న లేదు కాని
నిన్నటిలా నేడు లేదు  కాని
రేపటి రూపం తెలియదు కాని
ఎల్లుండి రూపం గూర్చి ఆలోచిస్తామే 

మేఘాన్ని ప్రార్ధించి వర్షందింపుకొని     
నిరంతర ప్రవాహంలా దారిచేసుకొని
కడలిలో చేరినట్లు మమత అందుకొని 
ఆనంద తరంగాల మధ్య నలిగి పోయే 
 --((*))--

తత్వ భోద -8  

కను రెప్పల శశి వదనం
చీకటి వెన్నల సమరం
నగ్న పాదాలతో పయనం
తారల మధ్య కలాపం

నిద్రకాని నిద్రలో ఉండి
సంచార నిర్వేదంతో ఉండి
మేఘాల మధ్య నలుగుతూ ఉండి
తరాల మధ్య ఏకత్వముగా ఉండే

అనునాద శబ్దాలు భరిస్తూ
ఆకాశ నౌకాయానము చేస్తూ
క్రియా విశేషాలను సేకరిస్తూ
కార్య సమర్థుడుగా సంచరించే  

నిద్రలో చల్లటి ఉపశమనం ఇస్తూ
సృష్టికి నాంది పలికిస్తూ
వేకువనే గౌరవాన్ని కోల్పోతూ 
తలవంచి నేస్తాన్ని ఆహ్వానించే

వాద ప్రతి వాదనలు లేక
పంతాలు పట్టింపులులేక
సూర్య చంద్రులు కలసి
సమయాను బట్టి సర్దుకొనే

అట్లే ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండి
ఒకరి కష్టాలు ఒకరు పంచుకుంటూ    
జీవిత సాఫల్యమే కుటుంబము
అదే సూర్య చంద్రుల ఆంతరార్ధం
--((-))--    

 తత్వ భోద -9

మనసు అంటే కాస్త ప్రేమ
మరికాస్త ఆశయాల ప్రేమ
ఆశల జోలికి పోనీ ప్రేమ
ఆత్మీయ అనురాగ ప్రేమ

గుట్టుగా కడుపునా దాచుకొని
మగువ మనసుని తెలుసుకొని
గట్టున చేర్చి చెలిమి నందుకొని
పున్నమి రాత్త్రులు వెన్నెలందుకొనే

మొన్నటిలా నిన్న లేదు కాని
నిన్నటిలా నేడు లేదు  కాని
రేపటి రూపం తెలియదు కాని
ఎల్లుండి రూపం గూర్చి ఆలోచిస్తామే

మేఘాన్ని ప్రార్ధించి వర్షందింపుకొని    
నిరంతర ప్రవాహంలా దారిచేసుకొని
కడలిలో చేరినట్లు మమత అందుకొని
ఆనంద తరంగాల మధ్య నలిగి పోయే
 --((*))--
  

 తత్వ బోధ -10

జరిగిన దెల్లయు మంచిది
విరిగిన దెల్లయు చెడ్డది
తరిగిన దెల్లఁయు తగ్గును
పెరిగిన దెల్లయు విరుగు

మంచి దెపుడు చెడ్డది కాదు
తుంచి చూసిన వాసన పోదు
వంచి  కోసిన  వాసన మారదు
సంచి ఉప్పులో మంచు మారదు

మరువని వలపుల కావ్యం
తరగని తలపుల కావ్యం
కరగని కాలల లొ కావ్యం
చిరగని భందాల కావ్యం


 శృంగారమా నీకు ఎందుకు ఇంత థళుకు
ప్రాస ప్రేమా నీకు ఎందుకు ఇంత కునుకు
బంధు ప్రేమా నీకు వలదు కొంత దడుపు
బంగారమా నీకు ఎందుకు ఇంత మెరుపు

--((*))_-

తత్వ బోధ -11

తెలుగు తీయదనం - 
మధురం కన్నా తీపిదనం 
తెలుగు వెలుగుల దీపం -
సూర్య చంద్రులకన్నా మించిన రూపం 

తెలుగు పద్య పఠనం 
ప్రతి మనస్సుకు కల్గించు ఆనందం 
తెలుగు స్వాతంత్ర సమర శంఖం 
ప్రపంచ ప్రజలను మేలుకొల్పే శంఖారావం 

తెలుగు ప్రజల సంస్కార్ బోధ 
హృదయాలను తపింపచేసే సూక్తి ప్రభ    
తెలుగు ప్రజల వైభవ వేదం 
చిరస్మరణీయ ప్రజల ఆకాంక్ష 

తెలుగు పండుగల శోభ
సాంప్రదాయాలకు మచ్చు తునక 
తెలుగు కవితా మాధుర్యం 
తెలియనివి తెలిపే గ్రంధం 
--((*))-- 

ప్రాంజలి శుభోదయ ప్రభ 
తత్వ  బోధ  -12

సెలయేరు మనలో ఉన్న - దయా హృదయం 
దయా అనే యేరు నదిలో చేరి  - నది  కడలని
ఉత్తేజం ఉత్సాహము కలిగింపచేసే హృదయం 
నదిఒక నీటిగుండె కదిలి పనిచేస్తేనే ధాహాఁమ్ తీరు 

నిత్య జాగరూకతో నదీమ తల్లి ప్రవహించి కడలి 
లోని కాలుష్యాన్ని కన్నీరు కలిపి తొలగిస్తుంది 
గట్టిగా ఉన్న కాటిన్య  హృదయాన్ని చల్లని  
అమృత  హృదయ  స్పర్శలతో ధాహమ్ తీర్చు 

దయా ప్రవాహానికి హద్దులుండవు - భాష్ప జలంతో 
ఉన్న కడలికి అధరాంమృత దారాలను అందించి 
సూర్య రేతస్సుతో  ఆవిరిగా మారి మేఘం గా ఏర్పడి 
సకల జీవన ప్రాణులకు అందించే దయామృత ధార 
  
అల్లం చేసే మేలెంతో తెలుసా?త్రిదోషాలైన వాత, పైత్య, శ్మేష్మాలను హరించే శక్తి అల్లానికి ఉంది అల్లం నోటికి మంచి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా కడపు నొప్పిని సైతం తగ్గిస్తుంది. దగ్గును, పాండురోగాలను కూడా నివారిస్తుంది. ముఖ్యంగా జీర్ణకారిగా ఎంతగానో ఉపయోగపపడుతుంది.
కడుపు అజీర్ణం చేసినట్టయితే, గ్లాసు మంచినీళ్ళలో ఒక నిమ్మకాయ రసం పిండి అందులో మూడు టీ స్పూన్ల అల్లం రసం పిండి తాగినట్టయితే ఎలాంటి అజీర్ణమైనా పోతుందంటారు. అల్లం, బెల్లం కలిపి ఆరగించినట్టయితే అరికాళ్ళపై పొరలు ఊడటం, కొద్దికొద్దిగా విరేచనాలు తగ్గటం జరుగుతుంది.
ఈ అల్లం ఇలాంటి వంటింటి వైద్యాలకు మాత్రమే కాకుండా, శుభకార్యాలలో కూడా వినియోగిస్తుంటారు. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. శుభకార్యాలలో చేసే పిండి వంటలు, రకరకాల కూరలు, నూనె, నెయ్యి పదార్థాలు తిని అతి దాహంతో, పైత్యంతో వికారం కలిగి అజీర్తి పాలిట పడకుండా ఈ అల్లం పచ్చడి కాపాడుతుందనే నమ్మకం ఉంది. ముఖ్యంగా మలబద్దకాన్ని పోగొట్టి మూత్రం ధారాళం1గా పోయేందుకు దోహదపడుతుందట.
అలాగే, మూడు చెంచాల అల్లం రసం, మూడు చెంచాల వంటాముదం కలిపి తాగినట్టయితే, రక్త గ్రహణి, బంక విరేచనాలు తగ్గుతాయట. దీర్ఘవాత రోగాలతో బాధపడేవాళ్లు ప్రతి రోజూ పల్చని మజ్జిగలో అల్లం రసం కలిపి మూడు పూటలా తాగినట్టయితే కీళ్ళవాతం కటివాతం, గృధ్రసివాతం మొదలగు వాతాలకు ఉపశమనం కలుగుతుందట.
అలాగే, ఒక గ్లాసు మంచినీటిలో ఒక నిమ్మకాయ రసం పిండి, దానిలో రెండు చెంచాల ధనియాల రసం కలిపి ఉదయం పూట మాత్రం తీసుకుంటే పది, పదిహేను రోజుల్లో రక్తపోటు తగ్గుముఖం పడుతుందట. అంతేకాకుండా గుండెదడ, అలసట, వికారాన్ని పోగొట్టి గుండెకు బలం ఇస్తుందట.