31, మార్చి 2016, గురువారం

Internet Telugu Weekly magazine for the month of 4/2016-13


ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం 
ప్రాంజలి ప్రభ 
 Sunbeams .
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు (చదవండి -వినండి - మనస్సును ప్రశాంత పరుచుకొండి) 
హేతుయుక్తము - అర్ధయుక్తము - స్నేహయుక్తము - 
                                           మా లక్ష్యము 
సంచిక  (13) (date 01-04-2016 to 07-04-2016)
సంపాదకులు: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ, మేనేజర్ :  మల్లాప్రగడ శ్రీ దేవి
..........................................................................................................................................................
సహాయకులు : గూగల్, పేస్ బుక్, యుట్యూబ్, వివిధ పత్రికలు, నా మైల్ కు కధలు, నా భావ కవితలు,కధలు మరియు అనేకం
...........................................................................................................


1.ప్రస్థానం (ఒక అవసరం) 

రెండు పాదాల కదలిక
ప్రపంచ సృష్టికి మూల అవటం ఒక అవసరం
నడకకు నరాల కదలిక
ఆకలికి, ఆరోగ్యానికి ఇది ఒక అవసరము
కాళ్ళ మీద పడుతుంది శరీర భారం
గమ్యం చేరుటకు యోగాసనాలు ఒక అవసరం       
ప్రయాణం లో పదనిసలు
ప్రపంచ చరిత్ర తెలుసుకొనుటకు ఒక అవసరము
అడుగులో అడుగు ఎడడుగులకు
బంధమైన, భాద్యత సంసారానికి ఒక అవసరము
మూడడుగుల్లో సర్వాంతర్యామి
సర్వ సృష్టిని కాపాడుట కూడా ఒక అవసరము
ఏడు కొండలు నడుచుట
ఎనలేని ప్రశాంతి పొందుట కూడా ఒక అవసరం 

--((*))--
2. ప్రస్థానం (ఏమిటి )
మాయ కమ్మిందా ఏమిటి
చెప్పిన మాట చెప్ప కుండా చెపు తున్నావా
రాజకీయంలో చేరావా ఏమిటి
చేసేపని చెప్పక చేయని పని చెపు తున్నావా
కవిగా మారుతున్నావా ఏమిటి
ఉన్నవి లేనివి కల్పించి రాద్దామను కున్నావా
రాక్షసుడుగా మారావా ఏమిటి
పైకో రకంగా లోపల వికారంగా ఆలోచిస్తున్నావా
ప్రేమికుడుగా మారావా ఏమిటి
అపరిచుతడ్ని పరిచుడుగా మర్చాలనుకున్నావా
మూర్కుడుగా మారావా ఏమిటి
చిరు చిరుకోపంతో వెర్రి వెర్రి వేషాలు వేస్తున్నావా
నమ్మకద్రోహిగా మారావా ఏమిటి
కబుర్లు అమ్ముకుంటూ గోతులు తవ్వుతున్నావా 
ప్రేమా గురించి ప్రశ్నలా  ఏమిటి
తల్లిని మించిన ప్రేమ లేదని తెలుసు కున్నావా
--((*))--

3. ప్రస్థానం (కర్తవ్యం )

మన మనసే ఒక దేశం
దేశంలో ఉన్నవి అన్ని మన కణాలు
కణాలలో కలుస్తుంది రక్తం అనే మతం
మతంలో ఉంది అనురాగ ప్రేమ
ప్రేమలో ఉంది అమ్మ తత్త్వం
అమ్మ మనసును అర్ధం చేసుకొని
జీవించటమే మనిషి ధర్మం
ధర్మం ఉన్న చోట అంతా ప్రశాంతత
ప్రశాంతత ఉన్న చోట అంతా సుఖం
సుఖంలో కష్టాలు సహజం
కష్టాలను తట్టుకొని జీవించటమే,
సామూహిక స్వేస్చ కోసం బ్రతకడమే 
యుద్ధం చేయక సంధి చేసుకోవడమే
ధైర్యంగా ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండటమే
న్యాయాన్ని రక్షించుటకు శ్రమించుటయే
కన్న తల్లిని, కన్న తండ్రిని, ప్రకృతిని
కన్న దేశాన్ని కాపాడుట అందరి కర్తవ్యం
--((*))--
4. ప్రస్థానం (నిరీక్షన)

క్షనమోక యుగంగా నిరీక్షన అంటూ
క్షణ మాగాలేక కటిన దండన అంటూ
ఉద్రేకముతో మనమద్య వాదన వద్దంటూ
ఆవేశంలో ఉన్నానని మౌనం వహించావా 

మాటలు గారడికి లొంగాల్సిన పనిలేదంటూ
రాద్ధాంతం చేసి గుట్టు రట్టు చేయ వలదంటూ  
నెమ్మదిగా ఉంటె పోరాట శక్తిలేని దానినంటూ
నెమ్మదిగా ఉన్నానని నామీద కోపం చూపావా

విద్య ఉన్నదని విచక్షణ చూప లేదంటూ
అర్హత ఉందని అధికారం చెలాయించ లేదంటూ
నా ఓటమిని చూసి గెలుపుగా భావించు కుంటూ
మాట విలువ లేని వాడినని మౌనం వహించావా 

మన మద్యన ఉన్న దూరాన్ని దగ్గర చెయాలంటూ 
మన నమ్మకానికి వమ్ము కాకుండా ఉండా లంటూ 
మన ఆశా, ఆశయాలను ఆచరణలో పెడదామంటూ
కోపం దగ్గించుకుంటే మౌనం వీడి సుఖం అందిస్తానోయి  

image not displayed

5. ప్రస్థానం (వాళ్ళు )

వాళ్లకు బుద్ధిలేదనకు
వళ్ళంతా కళ్ళు ఉంటాయి
వాళ్ళ ప్రవర్తన బాగోలేదనకు
కుళ్ళు మాటలు బయటకొస్తాయి
వాళ్ళ తప్పును బయట పెట్టకు
నకళ్ళు చూపందే నమ్మనంటరు
వాళ్ళు మందు పెడతారణకు
లోళ్లి చేస్తే మంచిది కాదంటారు
వాళ్ళు పిలవకుండా వస్తారణకు
వెళ్ళు మాజోలికి రావద్దంటారు  
వాళ్ళను మూర్ఖులని వాదించకు
కళ్ళు పెద్దవిచేసి కలబడతారు
వాళ్ళ అభిప్రాయాలు నచ్చవణకు
ఏళ్లతడబడి ఉన్నాం ప్రస్నలేస్తారా మీరు
అనిపించుకోవటం ఎందుకు
తుళ్ళి పడే మాటలు మాట్లాడకు
గుళ్ళో కూర్చోని దేవుళ్ళను ప్రార్ధించటం మేలు   

6. ప్రస్థానం (ఒక్కటే)

దేహాలు రెండైన హృదయం ఒక్కటే
ఆలోచనలు రెండైన  ప్రేమ ఒక్కటే
భావాలు వేరైన మనబంధం ఒక్కటే
స్వరాలు వేరైన మనగమ్యం ఒక్కటే
ఎవరనుకున్న నాకు మీరు ఒక్కటే
ఎందరుకాదన్న మీరు నాకు ఒక్కటే
సందేహాలు ఉన్న సంగమం ఒక్కాటే
సంతోషాలు ఉన్న మనసుఖం ఒక్కటే
పాదరసము, వధువును పట్టుటా ఒక్కటే
భార్యకు ప్రేమను పంచేది భర్త ఒక్కడే
బర్తను తృప్తి పరిచేది భార్య ఒక్కతే
కుటుంబాన్ని ఆదుకొనేది దేవుడొక్కడే

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTqKyfAidMYKyeIOlxv2er4UKJyoZBCmhPLr8tIdcNQT6X5hsmw
7. ప్రస్థానం (అనుకోకు) 

లోకమంతా  శూణ్యం అనుకోకు
మనసంతా  అగమ్యం అనుకోకు
స్వప్నమంతా కల్లోలం అనుకోకు
శ్రమయంతా వ్యర్ధం    అనుకోకు

శ్రావ్యమంతా సరళం అనుకోకు
భవిష్యంతా  సుస్థిరం అనుకోకు
సవ్యమంతా స్వస్థం   అనుకోకు
గమ్యమంతా గరళం  అనుకోకు  

నిత్యమంతా  సత్యం అనుకోకు
జ్ఞానమంతా  స్వపక్షం అనుకోకు
తృప్తి అంతా  ధర్మం   అనుకోకు
శక్తి అంతా  విజ్ఞానం  అనుకోకు

దేహమంతా సుందరం అనుకోకు
ప్రకృతంతా  పరిమళం అనుకోకు
ప్రేమఅంతా  సుస్తిరం  అనుకోకు
           కర్మఅంతా నిష్కామం అనుకోకు  
         --((*))--


సరదాల చిన్నది

సరదాల చిన్నది,
చాటు మాటు రమ్మన్నది 
దరి కొచ్చి ముద్దిస్తానంటే
భయమెందుకన్నది

అడుగులే తడబడ కుండగా
గువ్వలా  రావా ముందుగా
ఇష్టంగా పిలిచే దాన్నే నుండగా
భయ మెందుకు నీకు దండగా  

మువ్వల పట్టిలు ఘల్లు మనిపించి
చివి జూకాలు జల్లు జల్లు మనిపించి
చేతి కడియాలు ఘల్లు ఘల్లు మానిపించి
కులుకుతూ ఓర చూపులతొ రుచి పెంచి

గళ్ళ చీర చుట్టి, పచ్చ రైకా కట్టి  
కాళ్ళ నిండుగా కాటుక పెట్టి
చెతిలో చేయిపెట్టి, గట్టిగా లాగి పట్టి
మొజుతీర్చరా మగడా అని ముద్దు పెట్టె

సెచ్చని సొగసుల  పైట సవరించి
పరువ మంతా  ఎగసి చూపించి 
పొద్దు తిరుగుడుపువ్వులా తిప్పించి
చిరుగాలి సోకింది తపనలు తగ్గించు

ముచ్చట్లు చెప్పింది
మూతి బిగేసింది
పచ్చని ఛాయా మెరిసింది
జాజి పూల వాసన చూడమంది

సిరి మొగ్ద్గాలై నవ్వింది
జాజి పూలు జరా విడిచింది   
తుమ్మెద ముంగురులకు
కిల కిల రావము పెరిగింది 

సరదాల చిన్నది,
చాటు మాటు రమ్మన్నది
దరి కొచ్చి ముద్దిస్తానంటే
భయమెందుకన్నది
--((*))--


8. మౌనం
శ్రుతి చేసిన మౌన వీణ
అణగారి పోయిన ఆనందానికి  తార్కాణం
తరుణం వచ్చిన ఆగదు ప్రేమ
చీకటి తెరలు తొలిగి వెలుగుకు ఆహ్వానం

మకరంద మధుర స్మ్రుతి
స్మ్రుతి లేనిదే వికసించదు మనస్సు మౌనం
మానం మౌనార్ధం అంగీకారం
మౌనం మమేకం కానిదే తెలియదు అర్ధం

అర్ధంలో తెలుసుకో పరమార్ధం
వ్యర్ధంగా మనస్సును బంధించినా అనర్ధం
స్వార్ధంతో ఎప్పుడు ఆలోచించకు
నిస్వార్ధ జీవితమే మనో నిబ్బరానికి మూలం   
--((*))--

9. ప్రస్థానం  (కన్నులు)

కన్నుల కాంతులు మిన్నలు తాకగా
పున్నమి వెన్నులలు వెలవెల పోయె
స్వేస్చ నయనాలు కాంతలను చూడగా
కన్ను చెదిరి చూపులు కాంతులు చేరే

కన్నులు లేకుంటే లోకం కానలేరుగా
అందుకే సర్వేంద్రియానం నయనం ప్రధానమే
ప్రేమికులల్లో కన్ను కన్ను కలవగా
కన్నులలో వసంతాలు కురుయుట తద్యమే

కంటి భాషతో కను విందు చేయగా
అనంత కోటి భావాలు మనస్సునకు  చేరే
కంటిలో విశేష, విభిన్న భావాలుండగా
గ్రహించే శక్తికి విశేషమో, విభిన్నమో తెలిసే

కళ్ళు మూసుకున్న డంటే నిద్రగా
కన్ను మూసాడంటే అనంత లోకాలు చేరే
కల్ళల్లో నిప్పులు చిమ్ముతున్నాయనగా
కంటి చూపుల్లో అసూయ భావ ముండే

కళ్ళు వేదనకు చిక్కి కన్నీరు కార్చగా
ఆనందానికి, ద:ఖానికి కన్నులు విలపించే
కంటి సోయగం కొందరిని మురిపించగా
ఆ కళ్ళే కుటుంబ సౌఖ్యానికి నాంది పలికే     
     --((*))--


3వ భాగము
మ. మ . త  (పెద్దలకు మాత్రమే )
మనసు మనసు తరుణామృతం   - శృంగార సాహిత్య వచన కావ్యం 
రాం తాత తో మమతల వల్లి, మాణిక్యాల మల్లి, మనసెరిగిన మల్లి  ఈ విధముగా  పలకరించే
   
ప్రియనేస్తమా!!

మరువలేకున్న నేస్తం 
మదిలోని చెడు జ్ఞాపకాలనుండి

కాంతివై రావా నేస్తం 
హృదయంలో ఉన్న అజ్ఞానందకారం తొలగించుటకు

స్వప్నంలోకి రావా నేస్తం
నిదురెరగని నయనాలకు విశ్రాంతి కల్గించుటకు
 
రవళివై రావా నేస్తం
మూగ పోయిన గొంతులో సరాగాలు నింపుటకు

తుంటరివై రావా నేస్తం 
ఒంటరి నైన బతుకుకు ధర్మాన్ని తెలుపుటకు

జ్ఞాపకానివై రావా నేస్తం
మరచి పోయిన మానవత్వాన్ని గుర్తు చేయుటకు
 
భందువై రావా నేస్తం
ప్రేమను రాగాలు పంచి బ్రతికించుటకు

గంధానివై  రావానేస్తం
దుర్ఘంధపు దురాలోచనలు తొలగించుటకు

కుసుమానివై రావా నేస్తం
దేవునిపూజకు, మనస్సు పరిమళించుటకు  

చాలా చక్కగా చెప్పావు పరిమళ మల్లి,      
ఎవరో నిన్ను వెంబడిస్తున్నారు, వారు చెప్పే మాటలు విను అందులో ఉన్న సత్యాన్ని గ్రహించు, తరువాత నీవు చెప్పాలను కున్నది ఆలోచించి చెప్పు అదే నేను నీకు చెప్పేది. వసంతుడు ఈ విధముగా చెపుతున్నాడు
ఓ ప్రియ మల్లిక, అనురూపమైన గుణాల కలిగిన దానవు, ప్రసన్న  సీల వంతురాలవు, నవనీత వర్ణంలో వికసించిన పుష్పానివి నీవు, ప్రణయ మృదుల హృదయ రాణివి నీవు, నీ కోసం నా ప్రాణాలను అర్పించాలని అనుకుంటున్నాను.
నిన్ను నేను ఏంతో ఘాడంగా ప్రేమిస్తున్నాను, నీ మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టు కున్నను, ఆశయాలతో జీవించాలను కున్నను, అందుకు గురుతుగా నా హ్రుదయ్ముమీద నా రక్తం తో నీ బొమ్మ గీసాను చూడు అంటూ ముందుకు వంగి చూపించాడు. ఇప్పుడు నా బ్రతుకు గ్రహణం పట్టిన చంద్రునిలా ఉన్నది,  అక్కడ చంద్రుడు గ్రహణం నుండి బయటకు వస్తాడెమో కాని, ప్రేమ గ్రహణంలో ఉన్నాను, ఈ గ్రహణం వీడి  ప్రేమ ఎప్పుడు ఫలిస్తుండో నాకే అర్ధం కావటం లేదు. నా పరిస్తితి కొన్ని నాళ్ళు మనస్సు భిన్న మదో వికారముగా మారిపోయింది, వలలో చిక్కిన పక్షిలాగా గిల గిల నీ కోసం కొట్టుకుంటూ తప్పించుకొని తిరుగు తున్నాను, ఈ ప్రాయము ఆకర్షణ తగ్గక ముందే నా ప్రేమను వప్పు కుంటావని నేను ఆసిస్తున్నాను.
 నీ ఓర చూపు మహాత్యముతో, నేను నీకు వశ మయ్యాను, నీమాటల తేటలకు చిక్కినాను, నిను పొందలేక, నిన్నుకలువలేక, నా మనసులో ఉన్న కోరిక చేప్పలేక, కాలానికి చిక్కి, మదన తాపముతో,
 విరహవేదనతో తిరుగుతున్నాను సఖీ. 
పువ్వు వికసించి వాడి పోయిందని చెప్పుకోలేక, భగ్న ప్రేమికుడుగా మారలేక, సముద్రములో నది కలసినట్లుగా నీవెప్పటికైనా నాతో  కలుస్తావని, నేను నీకోసం వేచి ఉండుట శ్రేయస్కరమని భావింఛి ఉన్నాను. 
లలితా లావణ్య పూర్ణ బింబ రూపమైన నీ రూపు, నేను ఎప్పుడు మరవలేకున్నను, కనులుమూసిన తెరిచినా నీవే నన్ను వెంబడిస్తున్నట్లు, నా ప్రేమును పొందు నేను నీ దాసిని అని పలు విధములుగా ప్రాధేయ పడినట్లు నాకు కలలోకి వచ్చి మరీ చెపుతున్నావు, ఇప్పుడు నా ప్రేమను తిరస్కరిస్తున్నావు ఎందుకు ?
మకరందాన్ని పొందుటకు తుమ్మెద ఎంతో కష్టపడుతుంది, మకరందాన్ని గ్రోలిన తర్వాత తన ఇష్టాను సారంగా తిరుగు తుంది.దానిలాగా నేను ప్రవర్తించను,నీ ప్రేమను పొందుటకు 
కాలమంతా వేచి యుంటాను  
     అని చెప్పి వచ్చిన దారిన వెళ్లి పోయాడు వసంతుడు. 

రాం తాత  అంతా విన్న తరువాత ప్రేమ అనేది చాల గొప్పది, అది ప్రేవేసించిన తర్వాత ఎవ్వరిని నిల్వనీయదు, ప్రత్యక్షముగా కాని, పరోక్షముగా కాని అది మనిషి జీవితానికి మంచి మర్గాన నడిపిస్తుంది అదిమాత్రం నాకు తెలుసు అసలు ఆడజన్మ గొప్పదనం గురించి ఒక కవి (సిరివెన్నెల గారు) చెప్పిన సినమా గీతం వినిపిస్తాను విను మల్లిక 
నాకు నీవు చెప్పే మాటలు వినాలి ఉన్నది చప్పు అన్నది 

     కార్యేషు దాసి కరణేషు మంత్రి
 
భోజ్యేషు మాత శయనేషు రంభ

 
అపురూపమైనదమ్మ ఆడజన్మ
 
ఆ జన్మకు పరిపూర్ణత ఇల్లాలమ్మా
 
అపురూపమైనదమ్మ ఆడజన్మ
 
ఆ జన్మకు పరిపూర్ణత ఇల్లాలమ్మా
 
మగవాని బ్రతుకులో సగపాలు తనదిగా
 
జీవితం అంకితం చేయగా...
 

అపురూపమైనదమ్మ ఆడజన్మ
 
ఆ జన్మకు పరిపూర్ణత ఇల్లాలమ్మా

 
పసుపు తాడు ఒకటే మహాభాగ్యమై
 
బ్రతుకుతుంది పడతి పతే లొకమై
 
మగని మంచి కొసం పడే ఆర్తిలో
 
సతిని మించగలరా మరే ఆప్తులు
 
ఏ పూజ చెసినా ఏ నోము నోచినా
 
ఏ స్వార్థము లేని త్యాగం
 
భార్యగ రూపమే పొందగా...

 
అపురూపమైనదమ్మ ఆడజన్మ
 
ఆ జన్మకు పరిపూర్ణత ఇల్లాలమ్మా
 
అపురూపమైనదమ్మ ఆడజన్మ
 
ఆ జన్మకు పరిపూర్ణత ఇల్లాలమ్మా

 
కలిమిలేములన్నీ ఒకే తీరుగా
 
కలిసి పంచుకోగా సదా తొడుగా
 
కలిసి రాని కాలం వెలి వేసినా
 
విడిచిపోని బంధం తనై ఉండగా
 
సహధర్మచారిణి సరిలేని వరమని
 
సత్యాన్ని కనలేని నాడు
 
మోడుగా మిగలడా పురుషుడు...

 
అపురూపమైనదమ్మ ఆడజన్మ
 
ఆ జన్మకు పరిపూర్ణత ఇల్లాలమ్మా
 
అపురూపమైనదమ్మ ఆడజన్మ
 
ఆ జన్మకు పరిపూర్ణత ఇల్లాలమ్మా
 
మగవాని బ్రతుకులో సగపాలు తనదిగా
 
జీవితం అంకితం చేయగా...

 
కార్యేషు దాసి కరణేషు మంత్రి
 
భోజ్యేషు మాత శయనేషు రంభ

 ఇంకా కొన్ని ప్రేమ పాటలు తరువాత వారపత్రికలో చదవండి
              ఇంకా ఉన్నది


21, మార్చి 2016, సోమవారం

Internet monthly magazine for the month of 3/2016-12

ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం
ప్రాంజలి ప్రభ - 
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు 

For my dear friend

(చదవండి -వినండి - మనస్సును ప్రశాంత పరుచుకొండి) 
హేతుయుక్తము - అర్ధయుక్తము - స్నేహయుక్తము - 
                                           మా లక్ష్యము 
సంచిక  (12) (date 23-03-2016 to 31-03-2016)
సంపాదకులు: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ, మేనేజర్ :  మల్లాప్రగడ శ్రీ దేవి
..........................................................................................................................................................
సహాయకులు : గూగల్, పేస్ బుక్, యుట్యూబ్, వివిధ పత్రికలు, నా మైల్ కు కధలు, నా భావ కవితలు,కధలు మరియు అనేకం
...........................................................................................................


1. పస్థానం (క్షణ భంగురం )

మనసు కరుగుటకు దారేక్కడుంది -
కన్నీటి బొట్టుకు విలువేక్కడుంది
సమ సమానత్వానికి చోటెక్కడుంది
నిజాలు గ్రహించే శక్తి కాన రాకుంది

కొయ్య బొమ్మల్లా బ్రతుకాల్సి వస్తుంది
వ్యధతో సుఖాలు పంచా ల్సి  వస్తుంది
కొలువుకులొంగి స్వరాలు పంచుతుంది   
కన్నీటి బొట్టుకు విలువలేక విలపిస్తుంది

ఆణువణువూ అంతరాత్మను క్షోభ పెడ్తుంది
లోకతత్త్వం తెలుసుకోలేక తల్లడిల్లిపోతుంది  
వేషధారణతో పరాయి అంతరంగాన్ని కవ్విస్తుంది
చరిత్ర లేని ఏకాకి  మూగ జీవిగా మారుతుంది

కధలు కధలుగా చెప్పుకొన్న కర్కశంగా మారింది
ఓర్పు చూపిన ఓదార్పులేని జీవితమనుకున్నది
ఎప్పుడు వెలివాడ వెలవెల పోదు జీవికి దారి ఇది   
తడి పొడి బ్రతుకుల క్షణ భంగుర జీవితమే  ఇది

ఊపిరి ఉందా, లేదా, అని గమనించని బ్రతుకు ఇది 
అర్ధం కోసం అద్దం లో  సౌందర్యం చూపే జీవిత మిది
సానుభూతి మాలోమాకు,  వచ్చిన వారి కెక్కడుంది
ఆవేశం చల్లార్చి, ఆదమరచి నిద్రే బ్రతుకుగా మారింది


2. ప్రస్థానం (ద్విపద విషాద ప్రేమ)

 ఆమె 

శాంతి లేదు, క్రాంతి లేదు - ఈ జీవి తానికి, తోడే లేదు  

ఓర్పు లేదు, ఓకూర్పు లేదు - ఓర్చుకొనే, ఓపికా లేదు

 అతడు 

వేదన నీతో, యాతన నీతో - కోపము నీతో, తాపము నీతో

సాయము నీతో, పైకము నీతో – నిలువ,గెలువలేవు నాతో

 ఆమె 

ఆశా జ్యోతి, కాన లేదు - కోవెల క్రాంతి, తోడు లేదు

ఆర్తి తీర్చే, దారి లేదు - సఖుని ఆశకు, దిక్కేలేదు   

 అతడు 

మొహం నీతో, దాహం నీతో - మురిపం నీతో, ముసలం నీతో

తరాలు నీతో, తెరలూ నీతో - తప్పుకోక, ఒప్పుకోవా నాతో

 ఆమె 

వయసు లేదు, ఊపిరి లేదు - ద్యానము లేదు, ప్రార్ధన లేదు         

కదలిక లేదు, కన్నుచెదర లేదు- నటన లేదు, నమ్మకం లేదు

 అతడు 

మమత నీతో, మనుగడ నీతో - జ్యాస నీతో, జాప్యం నీతో

మాయ నీతో, మర్మం నీతో - నిలువవా నాతో, కలువవా నాతో

   ఆమె

క్రాంతి లేదు, బ్రాంతి లేదు - యుక్తి లేదు, ముక్తి లేదు

తుళ్లు లేదు, కుళ్ళు లేదు - చూడ లేదు, చెప్పలేదు

 అతడు

కధ నీతో  సోద నీతో - కల  నీతో నీడ నీతో

కాంక్ష నీతో కక్ష నీతో - పలకవా నాతో కులకవా నాతో

 ఆమె 

స్మరణం లేదు, శ్రవణం లేదు - జాతి లేదు, నీతి లేదు  

గతం లేదు, పొంతన లేదు - పాక లేదు, కేక అసలే లేదు

 అతడు 

విన్యాసం నీతో, వినోదం నీతో  - ఉప్పెన నీతో, ఉల్లాసం నీతో

గలాభా నీతో, గమనం నీతో  - విన్యాసం నాతో, సన్యాసం నాతో


3. ప్రస్థానం (సంగీతమ్)
 
కోరిక ఉన్నది నోట మాట రాదు
మాట వచ్చిన నోట పాట  రాదు
పాట వచ్చిన ఒక్క పల్లవీ రాదు
పల్లవి నేర్చిన  అవకాసం రాదు  

ప్రేమ చరణాలు పాడక తప్పదు
సంగీతంపై అన్వేషణ తప్పలేదు  
వయస్సును వంచించుట లేదు
ప్రకృతి పంచే వాకిలికి   తప్పదు  

పాటను పాడాలని కోరిక కలిగింది
అనుకోకుండా ఒక పల్లవి కుదిరింది
కానీ ఆపై అమరలేదు చరణాలు
అన్వేషణలోనే మనుగడ నలిగింది

నేనో గానం చేయాలను కుంటున్నా
వచ్చే అవరోధాలను దాటాళను కున్నా  
ఎన్నో ప్రయత్నాలు చెస్తూ నే ఉన్నా
ఏది మంచో ఏది చెడో తెలియ లేకున్నా 

నీకోసం సంగీతమ్ నేర్చుకున్నా
సంగీతంతో బ్రత కాలను కున్నా
నీ భందం కోసం కష్టపడుతున్నా
సంగీతానికి గానం తోడవ్వలనుకున్నా
--((*))-- 


4.  ప్రస్థానం (పంచ భూతాలు )

పవిత్రంగా పునీతమౌతున్న పంచభూతాలుపృథ్వి తొలకరి దిద్దిన మధుర వాసనతో

గ్రీష్మ తాపాన్ని తట్టుకొని నవ వనాలతో

ప్రకృతిమయమై అనేక అనుభూతులతో  

ప్రతి మనసుకు తృప్తినివ్వాలని తపనతో

మోస్తూ చివరకు తనలోకి చేర్చుకోనేది భూమిపగలు సూర్య వెలుగుతో, రాత్రి చెంద్రుని వెన్నెలతో

కడలిని  పీలుస్తూ, కుండల్లా మేఘాల వివిస్తరణతో

శబ్ద కాలుష్యాన్ని భరిస్తూ ఎవ్వరినీ అనలేని తనంతో

రంగులు మార్చే మేఘాల మెరుపుల కదలికలతో

లెక్కించలేని పరిధిలో అనంతంగా ఉన్నదే ఆకాశంజాలువారు నదిలో గాలి చేరి తుమ్పరులతో

నిత్య సంచారము చేయు గాలి విహంగాలతో

ప్రాణులను రక్షించేగాలి తరువుల కదలికలతో

గాలికి కోరికల రెపరెపలు కళ్ళు కదలికలతో

పీల్చని వారుబ్రతకరు, అందుకే కావాలి ఈ గాలి    
స్వార్ధంతో, నిస్వార్ధంతో దగ్గరవ్వాలని తపనతో

కడలిలో అగ్ని పుట్టి వచ్చి చేరే తుఫానులతో

అగ్నికి శిలలుకరిగి లార్వగామారి కప్పే బుడిదతో

అడవిని అగ్ని రగిల్చగా వణ్యప్రాణులు పరుగులతో  

ఉదరంలోని ఆహారం జీర్ణ మగుటకు రక్తంతో కలిసేది అగ్నిహృదయం తల్లడిల్లి చెమ్మగా వచ్చే కంటి నీరుతో   

గంగ యంత్రాల ద్వారా ఉద్భ వించే జలాలతో

ఎడారిగా మారుతున్న మనసులపై చల్లే నీరుతో

బ్రతుకు తెరువుగా నిత్యమూ దొరికే జలాలతో   

ఆభిషెకానికి, ఆఖరిచూపుకు పనికి వచ్చేది నీరు    


5. ప్రస్థానం ( తీరు వేరు)  
ఊట తేట, నీరు ఉడుకు, తగ్గించే తీపి నీరు
మాట బాటకు, ప్రేమ తపన, తంగ్గించే తీరు 

వేనె మాట, చూపించె బాట, చెప్పే దారే వేరు
ఆణువణువూ చుట్టి, మతి పోగెట్టే,  తీరే వేరు   

లోపా లెత్తే తీరు పరిహాసం చేసే  చూపె వేరు
దిద్దు బాటు, తడబడుతూ, మనసు తీరె వేరు  

పూల బాట లేక, ముళ్ళ నడక, తప్పని తీరు
సాగుతూ, ఆగుతూ మదన పడే, తీరె వేరు 

మబ్బుకు ఉరుము, పువ్వుకు తావే తీరు
నాకు నీవు, నీకు నేను, ఇది తప్పని తీరు 

వెనుకా ముందు, ఆలోచించకు ఉండు, ఒకే తీరు
హని చేయకు, ప్రేమతో కలసి మెలసి, ఉండే తీరు 

గాజుల సవ్వడి, మువ్వల సందడి స్త్రీల తీరు
మాటల్లో మెరుపు, చేతల్లో తలుకు ఒకే తీరు

స్నేహం ప్రేమ, భంధం, యుద్ధం ఒకే తీరు
నవ్వులాట, గువ్వలాట, సై సై  అనే తీరు   
   --((*))--

Photo:
6. ""ఓ ""  అమ్మ కష్టం ఇంకా గుర్తుంది

నిద్ర లెస్తూనె కల్లాపు చల్లి ముగ్గు పెట్టేది
న్యూస్ ప్యాపర్ ఇంట్లో పెట్టి, పూలు కోసేది 
పాల ప్యాకెట్లు తెచ్చి పాలు, నీల్లు కాచేది
స్టవ్ మీద కాఫీ పెడూతూ భర్తను నిద్రలేపేది

గీజర్  ఆన్ చేసి కొడుకులకు నీళ్ళు  పోసేది
ఒకరికి టిఫెన్ పెట్టేది, మరొకరికి అన్నం పెట్టేది
భర్తకు కాఫీ ఇస్తూ వేన్నిళ్ళు  పోసుకోమనేది
పిల్లల స్కూల్ బ్యాగుల్లో లంచ్ బాక్సు సర్ది ఉంచేది ,

పిల్లలు స్కూల్ రిక్షా ఎక్కె దాక ఉండి వచ్చేది
భారతః బట్టలు ఇస్త్రీ చేసి, షూస్ సరిచేసి ఉంచేది
భర్తః టైం ఐంది అని బొంగరంలా తిరుగుతూ ఉండేది
భర్తకు రీడింగ్  గ్లాసస్, బెల్ట్ తుడిచి ఇచ్చేది

కరంటు పోయినా భర్త టిఫెన్ తినేదాకా విసిరేది
భర్తకు లంచ్ బాక్సు సర్ది, పాస్, ఐడి కార్డు ఉంచేది
ఇంటి ఖర్చు అంతా ఆ  అమ్మే చూసు కొనేది
క్షణం విశ్రాంతి లేకుండా గడియారంలా తిరిగేది

భర్త  ఆఫీస్ కు వెళ్ళాక స్నానం చేసి వచ్చేది
పది నిముషాలు పూలతో దేవునికి పూజ చేసేది
నైవేద్యానికి పెట్టిన ప్రసాదాన్ని తిని ఆలోచించేది
బట్టలు సర్ఫు నీటిలో నానా బెట్టి ఉతికేది

అంట్ల గిన్నెలను బావి దగ్గర వేసుకొని తోమేది
యంత్రంలా బ్రతుకు నేట్టు కోస్తున్నాని భాద పడేది
చదువుకున్న వారిని చూసి, చదువే లేదని భాదపడేది
తోబుట్టువులు సహకరించక భాద పెట్టారని భాద పడేది    

రేడియో ఆన్ చేసి జనరంజని పాటలు వినేది
ఇంత కష్టపడ్డ భర్త కోపానికి భయ పడేది
కొత్తచీర కొనుక్కోవాలన్నా అడగటానికి భయ పడేది
 ఆర్ధిక పరిస్తితులు తారుమారుకాగా ఉప్పోషాలు ఉండేది

వండిన దానిలో పిల్లలకు సర్ది భర్తకు పెట్టి, నీల్లు త్రాగి బ్రతికేది
భర్తకు ఉద్యోగం పొతే అధైర్యపడ వద్దని ప్రోస్చ హించింది
భర్తతో వడియాలు, అప్పడాలు, చేసి ఇస్తా అమ్మమనేది
సేమ్యా, ఊరి మిరపకాయలు, చేసి ఇస్తా అమ్మ మనేది

భర్తకు  ఉద్యోగం వచ్చి ఆర్ధికంగా కొంత మెరుగైనది
పిల్లల చదువులుకు  కాలేజీలో చేర్చటం జరిగింది
కోర్టు చుట్టూ తిరుగుట వల్ల అమ్మ ఆరోగ్య చెడిపోయింది
ఆదాయం పెరిగింది, ఆ అమ్మ గుండె నెప్పి కూడా పెరిగింది

అమ్మద్వారా ఆస్తి వచ్చింది, నాన్న ఆదరణ తగ్గింది
నాన్న సుఖం కోసం బయట తిరగటంవళ్ళ అమ్మ రోగం పెరిగింది
అమ్మ ఆదరణ నోచుకోలేక అనంత వాయువులో కలిసింది
నాన్న స్వేస్చ వచ్చి తిరుగుటకు అవకాశము దొరికింది

డబ్బు ఉన్నా పిల్లల బ్రతుకుకు గుర్తింపు లేక పోయింది
మరో అమ్మ వచ్చి మనస్సు విరచి పిల్లలను వేరుచేసింది
పిల్లలకు తండ్రి ఉన్న లేని వాడి లెక్కలోకి చేరింది
మరో అమ్మ వచ్చాక సిరి పోయి కుటుంబం వీధిన పడింది
 

7. ప్రస్థానం ( కష్టం - అనుకోకు )
ఊహలు నిజం అవుటం కష్టం
లోకాలు చూడటం కష్టం అనుకోకు
వాస్తవాలు గ్రహించటం కష్టం
భౌతికాలు గ్రహించటం కష్టం అనుకోకు

మంచిని బ్రతికించటం కష్టం
చెడును చూడటం కష్టం అనుకోకు
ప్రశాంతంగా జీవించటం  కష్టం
ప్రేమ పెంచుకోవటం కష్టం అనుకోకు  

సమయాన్ని పాటించటం కష్టం
కల్పనలను కల్పించటం కష్టం అనుకోకు 
మానవత్వాన్ని బ్రతికించటం కష్టం
మనసు అర్ధం చేసుకోవటం కష్టం అనుకోకు 

చిత్రంలా మనిషి జీవించటం కష్టం
విచిత్రాలు సృష్టించటం కష్టం అనుకోకు  
కలలోచూసిన స్వర్గం పొందటం కష్టం
కుటుంబం స్వర్గంగా మార్చుట కష్టం అనుకోకు  
--((*))--
 


8. ప్రస్థానం (నా. నీ.)

నా పాట నీ మాట ఒక శ్లోకమై
నా నడక నీ బాట ఒక దీపమై

నా దాహం నీ తాపం ఒక జీవిమై
నా లక్ష్యం నీ ధ్యేయం ఒక మార్గమై

నా విషం నీ అమృతం ఒక రోగమై
నా తనువు నీ తనువు ఒక జీవమై

నా సిగ్గు నీ ఒగ్గు  ఒక మమేకమై
నా వేడి నీ చల్ల  ఒక అనురాగమై 

నా ప్రశ్న నీనా జవాబు ఒక రాగమై
నా నిషీధానికి  నీ ఉత్తేజ  తేజమై   

నా శోకానికి నీ ఊరట బలమై
నా  బుద్ధికి నీ ఓర్పు  శక్తి యై

నా స్నేహానికి నీ ప్రాణమై
నా కావ్యానికి నీ కలమై

నా ప్రేమకు నీ ప్రేమ దోహదమై
నా సమయం నీ వరం గా మారే
   --((*))--


9. ప్రస్థానం (ఆలింగనం) 

భాహు బంధ సుఖం
ఎవ్వరికి చెప్పలేని బంధం
మేలి కలయక సుగంధం
పరిమళ ఆస్వాదానికి వరం

తరువుకు తీగ మల్లిక
వయసుకు ఊహ వల్లిక
తనువుకు తపన తీరిక
మనసుకు ప్రశాంత చేరిక

ఆహా ఓహో కలయిక
ఇహం పరం సుఖమిక  
తలపులు ఇక తిక మక
వలపు సిరులు చక చక

ఎడబాటు మనకు లేదిక
పొరబాటు మనకు రాదిక
తడబాటు మనకు వద్దిక
కడదాకా తరించుదాం ఇక  

హృదయాల సంగమం
ఆరాటానికి వలయం
అనురాగాల చిహ్నం
బంధాలకు నిలయం

ఆపద్దు ఈ పరవశం
అందుకో అధరామృతం
పొందు అంతంలేని సౌఖ్యం
ఇదే సిరుల పారవశ్యం

ఆకాశం కౌగిలించి
 మేఘం కరిగించి
పుడమి పులకరించి
ఆలింగన సుఖం పొందే   


  ఇంకా ఉన్నది వచ్చేవారం చదవండి 

16, మార్చి 2016, బుధవారం

ప్రాంజలి ప్రభ - భగవద్గీత - జ్ఞాన యోగం - నాల్గవ అధ్యాయం (Telugu Listen Magazine)


ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం    ఓం శ్రీ రాం   

సర్వేజనా సుఖినోభవంతు  

ముందు మంచిమాట : (12.28) జ్ఞానమే మనిషికి శోభనిస్తుంది. నీతోనే  ఉండేది, నిన్ను ఉద్దరించేది,నీజన్మ చరితార్ధం చేసేది జ్ఞానం మాత్రమే, అందుకే  జ్ఞానం  మనిషికి భూషణం, అందచందాలు, ఆస్తి పాస్తులు, వస్తుభూషణములు, అధికారం , పదవులు , ఇవి అన్ని అనిశ్చితమైనవి అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మనకు తెలియపరిచాడు . ఇందులో దివ్యజ్ఞాన ప్రకరణం ( 1 నుండి  11 శ్లోకాలుగా) 2. దివ్య కర్మ ప్రకరణం ( 12 నుండి  22 శ్లోకాలుగా), యజ్ఞ ప్రకరణం ( 23 నుండి  33 శ్లోకాలుగా), జ్ఞాన ప్రకరణం ( 34 నుండి  42 శ్లోకాలుగా). ఈ క్రింద ఉదహరించిన వొకారో  టిక్ చేసి పూర్తిగా ఉపోద్ఘాతము విని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముని ఆరాధించి మోక్షం పొందాలని ఇందు పొందు పరుస్తున్నాను. వినండి, వినమని చెప్పండి మనస్సు ప్రశాంత పరుచుకోండి.శ్రీ కృష్ణ పరమాత్ముని ప్రార్ధించండి      
 ప్రాంజలి ప్రభ - భగవద్గీత - జ్ఞాన యోగం  -  నాల్గవ  అధ్యాయం
 రచన, సేకరణ, వ్యాఖ్యానం చేసిన వారు : మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ 
ఈ క్రింద ఉదహరించిన వొకారో  టిక్ చేసి వినండి వినమని చెప్పండి
మంచి మాట

1మొదటి శ్లోక భాష్యం : భగవానుడు తెలియజేస్తున్నాడు - అవ్యయమైన ఈ యోగాన్ని నేను సూర్యునికి బొధించెను. సూర్యుదు మనువుకు, మనువుకు ఇక్ష్వాకు మహారాజుకు చెప్పాడు ( 7. 48) 

http://vocaroo.com/i/s147mKxcqBxn 

2రెండవ శ్లోక భాష్యం: పరులను తపింప చేసేవాడు ధర్మాన్ని మరిచి పొతాడు. స్వస్థితిని మరిచిపొతాడు. కనుక తిరిగి స్వస్థితికి చేరాలి.అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు

http://vocaroo.com/i/s0pjaNW5DNiR

3. మూడవ శ్లోక భాష్యం: నీవు నాకు భక్తుడవు, స్నేహితుడవు అందుకే సనాన యోగ్ఫా రహస్యాన్ని నెనునీకు భోధించు చున్నాను (8. 03)
http://vocaroo.com/i/s1COSYu7351O 

4. నాల్గవ శ్లోక భాష్యం: నీవు ఇప్పుడు జన్మించావు, సూర్యుడు ఎప్పుడో జనించాడు ఈ సనాతన యోగాన్ని ఎట్లుభోదిన్చానంటావు ,అది నే నెట్లా అర్ధం చేసుకొనేది .అని అర్జునుడు భగవానున్ని అడిగాడు  (4.. 48)
http://vocaroo.com/i/s0TZust2y6jw 

5. ఐదవ శ్లోక భాష్యం: అర్జునా నాకు నీకు అనేక జన్మలు గడచి పోయి నాయి వాటిని నేను ఎరుగుదును. ఓ పరంతపా నీవు వాటిని ఎరుగవు .అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (7. 35)
http://vocaroo.com/i/s07CL4wjjyXS 

6. ఆరవ శ్లోక భాష్యం: పుట్టుకలేని వాణ్ని, నాశనం లేని వాణ్ని, జీవులందరికి అధిపతిని అయినప్పటికీ, ప్రకృతిని స్వాధీనంలో  పెట్టుకుని నా మాయవల్ల జన్మిస్తూ ఉంటాను .అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (    )

http://vocaroo.com/i/s1jqrfj0fQMQ 

7. ఏడవ శ్లోక భాష్యం:   అర్జున ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మానికి హాని కలుగుతుందో, అధర్మం పెచ్చుమీరిపొతుందో అప్పుడప్పుడు నన్ను నేను సృజించుకుంటాను .అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  5.59)

http://vocaroo.com/i/s05TjzujoqN7 

8. ఎనిమిదవ శ్లోక భాష్యం:  అర్జున సాధుపురుషులను రక్షించటానికి, దుష్టులను నాశనం చెయ్యటానికి, ధర్మాన్ని స్తాపించాటానికి యుగయుగములందు జన్మిస్తుంటాను .అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )
http://vocaroo.com/i/s0G8NXA9mRzo

9. తొమ్మిదవ  శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా . ఎవరైతే నా  దివ్యజన్మ, కర్మల గురించి ఈ విధంగా యదార్ధం తెలుసుకుంటారో, అతడు ఈశరీరాన్ని విడచి పెట్టిన తర్వాత తిరిగి పుట్టాడు, నన్నే చేరుకుంటాడు అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  ).

http://vocaroo.com/i/s01KzRzlhjWH 

10. పదవ  శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా  రాగము, భయము ,క్రోధము విడిచిపెట్టి, నాయందే చిత్తము నిల్పి నన్నే ఆశ్రఇంచి, జ్ఞాన తపస్సు వళ్ళ పవిత్రులైన ఎందరో నా స్వరూపాన్ని పొందారు .అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )
.
http://vocaroo.com/i/s0MThX0eeR6b

11. పదకుండవ  శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా  ఎవరు నన్ను ఎలా కొలిస్తే వారిని నేను అలాగే అనుగ్రహిస్తాను మనుష్యులు అందరూ అన్ని వేళలా నన్నే అనుసరిస్తూ ఉన్నారు అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  


http://vocaroo.com/i/s1Ywowdip0Y1

12. పన్నెండవ  శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా.కర్మల యొక్క ఫలితాన్ని కోరుకునే వారు ఇక్కడి దేవతలను ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే  ఈమానవ లోకంలో కర్మల వళ్ళ వచ్చే ఫలిం త్వరగా లభిస్తుంది కనుక   అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )

http://vocaroo.com/i/s1hkw2VV8DC8
13. పదమూడవ శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా వారి వారి గుణ కర్మల విభాగాన్ని  అనుసరించి నాలుగు వర్ణాలు నా చేత సృష్టించ బడ్డాయి. వాటిని సృష్టించినది నేనే అయిన కరను కానని, నాశనం లేని వాడినని  తెలుసుకో అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )

http://vocaroo.com/i/s0Rtbqh8Rir5 
14. పదునాలుగవ  శ్లోక భాష్యం:  అర్జున నన్ను తెలుసుకున్నవాడు కర్మలచేత బంధింప బడడు .అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )

http://vocaroo.com/i/s0vgGofuiIuc 

15. పదిహేనవ శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా ఇది తెలిసే పూర్వమ్ ముముక్షువుల చేత కర్మ చేయ బడింది. అందువల్ల పూర్వీకులచేత పూర్వం కర్మ చేయబడినట్లే నీవు కూడా నిష్కామ కర్మను చేయి .అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )


http://vocaroo.com/i/s1CPHC3fGSLF

16. పదహరవ శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా కర్మ అంటే ఏమిటి ? అకర్మ  అంటే  ఏమిటి? అనే విషయంలో ఋషులు కూడా మొహం చెందుతున్నారు . దేనిని తెలుసుకుంటే నీవు ఈ సంసార బంధం నుండి విడుదల పొందు తావో ఆ కర్మ గురించి నీకు చక్కగా తెలియజేస్తాను .అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )


http://vocaroo.com/i/s1ZZASYT6Z6J 

17. పదిహేనవ శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా. కర్మ వికర్మల గురించి తెలుసుకోవాలి. కర్మయోక్క మార్గం మహా నిఘూడమైనది. ఆకర్మల గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి . అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )

http://vocaroo.com/i/s0PdguoPAPRj

18. పదిహేనవ శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా కర్మ యందు ఆకర్మను, ఆకర్మ  యందు కర్మను గుర్తించేవాడు, మనుష్యులలో బుద్దిమంతుడు, అతడే యోగి .అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )

http://vocaroo.com/i/s0aXdBvbWtQ0

19. పదిహేనవ శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా కామ సంకల్పాలు లేకుండా సమస్త కర్మలను ఎవరు ప్రారంభిస్తారో, కర్మ ఫలాలను జ్ఞానాగ్నిలో ఎవరు దగ్ధం చేసు కుంటారో అట్టి వానిని వివేకి అని అంటారు .అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు ( 
http://vocaroo.com/i/s0fd45asMG6Y 

20. . ఇరవై వ శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా కర్మ ఫలంతో సంగభావాన్ని విడిచిపెట్టినిత్య తృప్తుడై యుండి, దేనిమీదా ఆధారపడకుండా కర్మలలో నిమగ్నుడై యున్నప్పటికీ  ఏ కర్మ చేయనివాడే అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )

http://vocaroo.com/i/s0iWUWDOK0am

21. ఇరవై ఒకటవ శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా ఆశలేకుండా, మనోబుద్దులను స్వాధీనములో ఉంచుకొని , పరిగ్రహ భావాన్ని విడిచి, కేవలం శరీరంతో  కర్మ చేసినా పాపాన్ని పొందడు  అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  


http://vocaroo.com/i/s0O650Hyk3Es

22. ఇరవై రెండవ శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా లభించినదానితో తృప్తి చెంది,  ద్వందాలకు అతీతుడవై కార్యం సిద్ధిన్చినా, సిద్ధించక పోయిన సమభావం కలిగినవాడు కర్మలు చేసినా బంధింపబడడు  అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )http://vocaroo.com/i/s0BeMLYmv8VV

23. ఇరవై మూడవ శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా  దేనియందు సంగ భావం లేనివాడు, ఫలాసక్తి లేనివాడు, ఆత్మజ్ఞానమునందు నిలిచినవాడు, భగవత్ప్రీతి కరంగా చేసే కర్మ పూర్తిగా నశించి పోతున్నది అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )


http://vocaroo.com/i/s0PjB1r5XweW 

24. ఇరవై నాల్గవ శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నుడైన  వానిచేత అగ్ని  వ్రేల్చబడిన హవిస్సు బ్రహ్మమే, స్రుక్ సువాలు బ్రహ్మమే  సర్వము బ్రహ్మమే  అను భావము నిశ్చయముగా  అట్టి జ్ఞానిచేత పొందదగినది కూడా బ్రహ్మమే   అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )

.

http://vocaroo.com/i/s1VwqRQcfEOS


25. ఇరవై ఐద రెండవ శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా కొందరు యోగులు దైవయజ్ఞాన్ని చక్కగా చెస్తారు. మరికొందరు బ్రహ్మమనే  అగ్నిలో యజ్ఞం ద్వారా యజ్ఞాన్ని అర్పిస్తారు    అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )http://vocaroo.com/i/s0gXapNK9LpH

26. ఇరవై ఆరవ శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా శ్రోత్రాది ఇంద్రియాలను కొందరు నిగ్రహమనే అగ్నిలో వ్రెలుస్తారు. మరి కొందరు శబ్దాది విషయాలను ఇంద్రియాలనే అగ్నియందు వ్రేల్చు చున్నారు   అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )


http://vocaroo.com/i/s0jbyRzEhZDH 

27. ఇరవై ఏడవ  శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా  మరికొందరు సమస్తమైన ఇంద్రియ కర్మలను, ప్రాణ కర్మలను జ్ఞానంచే ప్రకాసింప జేయబడిన ఆత్మ సంయమమనే అగ్ని యందు వ్రేల్చుచున్నారు. అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )
27
http://vocaroo.com/i/s1cC7FCxE92D

28. ఇరవై ఎనిమిదవ  శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా  నియమములుగాలయతులు కొందరు ద్రవ్య యజ్ఞములు, తపోయజ్ఞములు, యోగ యజ్ఞములు, స్వాధ్యాయ యజ్ఞములు, జ్ఞానయజ్ఞములు చేస్తారు అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )

http://vocaroo.com/i/s1ZZ6ziY1RpG 

29. ఇరవై తొమ్మిదవ  శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా ప్రాణాయామ పరాయణు లైన కొందరు ప్రాణ అపాన మార్గాలను నిరోధించి, అపాణము నందు ప్రాణాన్ని, ప్రాణమునందు అపాణాన్ని ఆహుతులుగా వ్రేలిస్తారు   అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )


http://vocaroo.com/i/s08ELMDIedai 

30 ముపై వ  శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా కొందరు నియమితమైన ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ప్రాణాలను ఆహుతి ఇస్తారు, వీరందరూ యజ్ఞవిదులే. యజ్ఞం వాళ్ళ కల్ముషాలను తొలగించు కుంటారు   అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )

http://vocaroo.com/i/s1IYiG2OgplZ 
31 ముపైవకటవ  శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా కురుశ్రేశ్టా యజ్ఞం చేయగా మిగిలిన అమృతాన్ని భుజించినవారు సనాతన బ్రహ్మాన్ని చేరు కుంటారు. యజ్ఞం చెయ్యని వాడికి ఈ లోకమే లెదు.  పరలోకమేక్కడ?  అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు ( 

http://vocaroo.com/i/s0zqsFZX31X7 

32 ముపైరెండవ  శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా బ్రహ్మ ముఖమునుండి  వచ్చిన వేదములను తెలుసుకోవాలి   అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు ( 


http://vocaroo.com/i/s0S6DtqBB7nK 

33 ముపైరెండవ  శ్లోక భాష్యం:  పరంతపా ద్రవ్యంతో చేసే యజ్ఞాలన్నింటి కన్నా జ్ఞాన యజ్ఞం శ్రేష్ట మైనది. అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )
http://vocaroo.com/i/s0pFBZXlr6zh

34 ముపై వ  శ్లోక భాష్యం:  ఆత్మజ్ఞానాన్ని సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి,  సేవించి,సమయం చూసి, ప్రశ్నించి తెలుసుకో ఆత్మానుభావం, శాస్త్రజ్ఞానం గల గురువులు నీకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు   అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )
http://vocaroo.com/i/s1b4xRn0b0k9

35 ముపై ఐదవ శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా దేనిని తెలుసు కొంటే  తిరిగి ఈ ప్రకారంగా మొహాన్ని చెందవో, దేనిచేత  అశేషమైన జీవుళ్ళను నీలోను, నాలోనూ చూడ గలుగుతావొ అదే ఈ జ్ఞానం   అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )

http://vocaroo.com/i/s1FKIR68t3C7

36 ముపై ఆరవ శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా పాపాములందరిలోకి గొప్ప పాపం చీసిన వాడివైన  నీ సమస్త పాపాన్ని జ్ఞానమనే పడవ సాయంతో  దాటివేస్తావు   అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )

http://vocaroo.com/i/s058RTbygk6p

37ముపై ఎదవ  శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా  ప్రజ్వలిస్తున్న ఆగ్ని ఏ  విధంగా కట్టెలను భస్మీపటలమ్ చేస్తుందో అలాగే జ్ఞానాగ్ని అన్ని కర్మలను భస్మీపటలమ్ చేస్తుంది అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )  
 http://vocaroo.com/i/s0y02zHfcK4K


38 ముపై ఎనిమిదవ శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా జ్ఞానంతో  సమానమైన పవిత్ర వస్తువు మరొకటి ఇక్కడ లెదు. అత్మ జ్ఞానాన్ని కర్మయోగంలో సిద్దిపొందినవాడు కాలక్రమంలో తనయందే స్వయంగా పొందుతాడు   అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )  
 http://vocaroo.com/i/s07CaJYoFWGu

39ముపై తొమ్మిదవ  శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా  శ్రద్దగలవారు, జ్ఞానమునందే తదేక కనిష్ట గలవారు, ఇంద్రియనిగ్రహం గలవారు జ్ఞానాన్ని పొంద గలగుతారు. జ్ఞానానుభవాన్ని పొంది సీఘ్రముగా శ్రేష్టమైన శాంతిని పొందగలుగుతారు అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు ( 

http://vocaroo.com/i/s1lxAheGSpXv

40 నలబై వ శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా జ్ఞానం లేనివాడు, శ్రద్దలేనివాడు, సంశయాత్ముడు నశించిపోతాడు, అన్నింటిని సందేహించేవాడికి ఇహమూలేదు, పరమూలేదు, సుఖమూలేదు   అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (7. 27  )  

http://vocaroo.com/i/s0m2OyjLZktq


41 నలబై ఒకటవ శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా నిష్కామకర్మయోగంచేత కర్మ ఫలాలను సన్యసించి, జ్ఞానంచేత  ఆత్మవంతున్ని కర్మలు భందించవు    అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు ( 

http://vocaroo.com/i/s0VuWYbK3RR2


42 నలబై రెండవ  శ్లోక భాష్యం:  అర్జునా  అజ్నానం వల్లా పుట్టి నీ హృదయంలోనే ఉన్న సంశయాన్ని ఆత్మజ్ఞానమనే ఖడ్గంతో చేదించి నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించు లెమ్ము అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోదించాడు (  )

http://vocaroo.com/i/s0RRJVY2fFWU 


 ఓం తత్ సత్ ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాను ఉపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదే జ్ఞానయోగో నామ చతుర్దోధ్యాయ :
 
(4వ ఆధ్యాయం సమాప్తం)
ఓం శాంతి:    ఓం శాంతి:    ఓం శాంతి: