22, డిసెంబర్ 2013, ఆదివారం

98. Love Story-2 ( మెసేజ్ పెళ్లి )

మెసేజ్ పెళ్లి

మాష్టర్ డిగ్రి తర్వాత పి. హెచ్. డి. పొందిన మనిపూస
యాడాదిగా సైన్స్ లేక్చిరర్గా పని చేస్తున్నా శ్రీనివాస
తల్లితండ్రులు పోగొట్టుకున్న పిన్నిదగ్గర పెరిగిన పూస
శ్రీనివాసుకు పెళ్లి చేయాలని బాబాయి కలిగింది ఆశ 

 

అమ్మాయి బాగుండటంవల్ల నీ సరి జోడని భావించా
నా మాట కాదనవని అమ్మాయ ఫోటో ఇందు  ఉంచా   
మీ అమ్మకు నచ్చిందని వివాహము నిశ్చ ఇంచా
నా మాట కాదన వని పెళ్లి లగ్నం కూడా  పెట్టించా

అమ్మాయి ఫోటో చూసి మెసేజ్ ద్వారా అభిప్రాయాలు
తెలుసుకోవాలని ఉంటే తెలుసుకో, పెళ్ళంటే నూరెళ్ళ పంట

ఫోటోను చూసి పెల్లిచూపులు లేకుండా వప్పుకున్నావా
పెద్దలు అన్నారని మనసు చంపుకొని   తల వంచావా
నా రంగు కాకి కన్నా నలుపు నీకు తెలిసి వప్పుకున్నావా
 నీఇష్టానికి వ్యతరేకంగా వత్తిడిచేయను వద్దంటే పెళ్లి ఆపుతా

 

మీవ్యక్తిత్వమ్,నిజాఇతీ మెచ్చి మోసగిమ్చక నిజం చెపుతున్నా
నా రంగు కూడ నలుపు, రమ్గులుదీద్దిన ఫోటోను పంపారనివిన్నా      
నాశరీరఛాయ ఇష్టపడక పొతే రంగున్న అమ్మాయిని చేసుకోమన్నా
ఉద్యగం ఉంది అని తలవంచా మీకు ఇష్టం లేకపోతె వద్దని చెప్పండి


అందమైన భార్య కావాలని అనుకున్న,అది తెలివి తక్కువ పనిఅని గ్రహించా 
నలుపు అనేది కాదు,  భర్త ప్రతిష్టను పెంచేదిగా ఉంటే  చాలని ఊహిమ్చా
నేను అధికముగా దూమపానము చేస్తా నీకు ముద్దు ఇవ్వవచ్చా
వాసనను భరిమ్చలేకపొతె, మానమంటేమానలేను పెళ్లి వద్దనిచెప్పొచ్చు 


తామ్బూలమ్ వేసుకున్న ఏమనను పొగాకు వాసనకు అలవాఅటుపడ్డ వాణ్ని 
ఖర్చులకు వెనుకాడను ఆధునిక అభిప్రాయా లూన్న స్త్రీని గౌరవిమ్చేవాడ్ని
నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను, నా ప్రేమను తిరస్కరించిన ప్రేమికున్ని
 నిద్రపట్టక క్లబ్బులవెమ్ట తిరుగుతాను, నీకు ఇష్టం లేకపోతె పెళ్లి వద్దని చెప్పు

 

మీరు క్లబ్బులవెమ్ట తిరిగిన మీశీలమ్ చేడదని తెలుసు, కాని నేనోకర్ని ప్రేమించా
డబ్బు, హోదా ఉన్న అందగాడు వినయ్ నాచుట్టు తిరిగి పెళ్లి అంటే ఆలోచించా  
పార్కులవెమ్ట, సినామాలకు వద్దన్నా ఇంట్లో వారికి తెలియకుండా సంచారిమ్చా 
వినయ్ పెద్దలకు భయపడి పెళ్లి ఇప్పుడొద్దమ్టె మీ సంభందం  కుదిరింది పెళ్లి వద్దని చెప్పు

మనమధ్య ఎ రహస్యాలు లేవు అందుకే నేను నిన్ను పద్మా అని పిలుస్తున్నా
ముక్యముగా నేనొక చదువు కున్న తీవ్ర వాదిని ప్రజలకొరకు పనిచేస్తున్నా
నలుగురిలో తిరిగినపుడు మందు త్రాగటం నా బలహీనత అని చెపుతున్నా
త్రాగు బోతు భర్త అని ఎవరన్నా  భాధ పడకూడదని ముందే చెపుతున్న

శ్రీను అని ఏకవచనముగా మాట్లాడినందుకు కోపంతెచ్చుకోకు
వినయ్ వచ్చి లేచి పోదామని చెప్పగా వప్పు కున్నాను
మన పెళ్లి కి ముందుగా మా పెళ్లి నిర్ణ ఇంచు కున్నాము          
న మెసేజ్ లద్వారా మిమ్ము ఇబ్బంది పెట్టితే క్షమించుము

 

మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలవని తెలుసు
నెతిబీరకాయలొ నేయి లేదనిఅమ్దరికీ తెలుసు
చెప్పిన నీ మాటలలో నిజము లేదని తెలుసు
అందుకే నేను ముందుగా  వస్తాను మరువకు 


ఆడవాళ్ళ మాటాలకు అర్ధాలే వేరు అని ఎవరో చెప్పారు
గంటకు తగ్గ బొంత అని సర్దుకు పోవాలని ఎవరో చెప్పారు
నిజా నిజాలు తెలుసుకొని మాటలాడాలని ఎవరో అన్నారు
ప్రత్యక్షముగా చూసి తెలుసుకుంటే మంచిది అని అన్నారు

బాబాయి పిన్ని చూసి ఎంతో సంతోష పడ్డాడు
పెళ్లి కూతురుని చూడాలని బయలు దేరాడు
ఒక వేపు పెళ్లి హడావిడి చూసి భయపడ్డాడు
పద్దుకు పెళ్లి అని అమ్దరూ అంటుంటే నమ్మాడు

బాబాయికి కబురు పంపాడు పెళ్లి కూతురుని చూడాలని
పిల్ల తండ్రి బాబాయితొ నిర్భయముగా మాట్లాడ వచ్చని
పెళ్లి కూతురును చూస్తు అనుమానంగా మీరు పద్మేనా
మెసేజి ఇచ్చిమ్దినేనే,ఉడికిమ్చడానికి నల్ల పిల్లన్నది నేనే

మీ ప్రేమ పెళ్లి ఎక్కడకోచ్చిమ్ది గాలిలో కలిసింది
మీ ప్రేమ ఎక్కడదాక వచ్చింది గంగలో కలిసింది
మీకు అలవాట్లు ఉన్నయోయని భయమేసింది       
డబ్బు పొదుపుగా ఖర్చు పెడతారని తెలిసింది 

నీవు  కొంటే పిల్ల లాగున్నావు అల్లరి పెట్టావు
మీరెమన్న తక్కువతిన్నారా నన్ను భయపెట్టావు
ఏది ఏమైనా ఇరువురి అభిప్రాయలు ఎకమైనాఇ
పెద్దల దీవనలతొ పెల్లి జరుగుట తరువాయి

నేను చదువు కోవాలని ఉంది చది విస్తారా
ఈ రోజే క్రొత్త పాఠాలు ఏమైనా చెప్పమంటావా
అంతపని చేయకు మహాప్రభు చూట్టాల ముందు
ఐతే పెళ్లి అయ్య్యాక  చెపుతానులే ప్రత్యక పాఠాలు

కాబోయే సహధర్మచారిణి చూసి వర్నిమ్చుకుమ్టు
అమ్రుతవర్షినివి నీవు, ఆనంద నిర్ఘరిణివి నీవు
దివ్యలోక సుమ్దరివినీవు, నా జన్మ తరిఇంపవచ్చావు

చిరుసిగ్గు మెలకల సుహాసిణివి నీవు
మరుమల్లె సువాసన సుఘంధణివి నీవు
చారు శీతల సుధా సౌదమణివి నీవు          
మన్నస్సులో ఉన్న హ్రుదయ్యెస్వ
రివి నీవు                                                           


పాటపాడు కుమ్టూ ఒక్క సారి మంచం మీదనుంచి క్రిందకు పడ్డాడు 
ఇదంతా కల నిజాము కాదా అంటు దులుపుకుమ్టూ లేచాడు
బయట శబ్దం విని లేచి తలుపు తీయగా బాబాయి వచ్చి ఏమిటిరా
పగటి కళలు కంటున్నావా అదేంటి బాబాయి అలా అంటావు,

మీ వయస్సులో ఉన్నవారు క
లు కంటారు
నీకు నచ్చుతుందని ఈ అమ్మాయితో నీకు పెళ్లి నిశ్చఇంచా
ఒక్కసారి ఫోటో చూసి మెసేజి పెట్టి వివరాలు కనుక్కో
ఫోటో ను చూసి నవ్వులే నవ్వులు నాకలల  సుందరి  


                                         
    ........................................................................................................................................................................