13, సెప్టెంబర్ 2018, గురువారం

ఆరాధ్య ప్రేమ లీల-5

ఓం సశ్రీ రాం - శ్రీ మత్రేనమ: - శ్రీ కృ ష్ణాయనమ:
ఆనందం - ఆరోగ్యం - ఆధ్యాత్మికం 

ఆరాధ్య ప్రేమ లీల 
రచయిత: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ 


ఎదలోన మాటలను ఎరుక పరచాలని తపించా 
- గుండెలోని గుబులన్నీ విసదపరచాలని తపించా  


నవ్వుల మోమును చూపియు పలకరించాలని తపించా  
- సంసారమనే పడవను కడకు చేర్చాలని తపించా 


ఆదిత్య వెలుగులతో విధి నిర్వహించాలని తపించా 
- గతి తప్పిన బతుకును దారిలో పెట్టేందుకు తపించా 



మనసులోని మాటలే ఊపిరవ్వాలనే ఎంతో తపించా 
- ప్రేమనదించి ప్రేమను పొంది సుఖ పెట్టాలని తపించా
   
తపనకు తను ఉంది  
మనసుకు గతి ఉంది 
మమతకు చెలి ఉంది  
వయసుకు ప్రేమ ఉంది 
ఇది వేణు గోపాల ప్రేమ సుమా 
--((**))--


ఆరాధ్య ప్రేమ లీల 
రచయిత: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ 


ఉరుకులు పరుగులు ఎగసి పడే ఆగని కెరటాలు 
- ఊహలు, పొరలు,తెరలు,తెరలుగా కదిలే అతీతాలు


మనసున చుట్టు ముట్టి వెంబడిస్తున్న మధుర జ్ఞాపకాలు      
- ఆశాపాశానికి చిక్కి కల్లోల పరిచే కలలో నిధులు 


అనుకున్నది పొందక మొదటి దశలో మగ్గిన మొగ్గలు 
- శారీరక శ్రమతో విద్యాసాధనతో పొందిన విజయాలు 

వయసు ఉడికి అనారోగ్యంతో శిశిరంలో రాలే ఆకులు 
- కాలాన్ని బట్టి, గుణాన్ని బట్టి మారే మానవ జీవశ్చవాలు 

కాలంతో పాటు వయసు తరుగు 
విజ్ఞానంతో పాటు ప్రేమ పెరుగు 
దైవభక్తితో పాటు శాంతి కలుగు 
ఇది వేణు గోపాల ప్రేమ సుమా 

--((**))--
ఆరాధ్య ప్రేమ లీల
రచయత: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ 
  
అడుగులో అడుగునై జీవన యానంలో తోడవుతా 
- పాలలో జలముగా ఏకమై నేనెప్పుడూ తోడవుతా

అనుకున్నా లేకున్నా నేను మాత్రం నీడగా తోడవుతా
- నీ శ్రమలో నేను నూతన తేజాన్ని ఇస్తూ తోడవుతా   


నీ గెలుపు ఓటములకు భాగస్వామిగా తోడవుతా
- సమస్యలను పరిష్కరించుటకు నీకు తోడవుతా   

చీకటిలో వెలుగునై కనుపాపలకు తోడవుతా 
- నిదిరిస్తున్నప్పుడు మంచి కలను చూపి తోడవుతా

దుప్పటిలా హత్తుకొని స్వప్న  లోకాలకు తోడవుతా  
- మంచి చెడులు నిరంతరము హెశ్చరిస్తూ తోడవుతా 

కాలాన్ని ఎప్పటి కప్పుడు తెల్పియు నీకు తోడవుతా 
- మనస్సు శాంతి పరిచే మాటలు అందిస్తూ తోడవుతా 

జిహ్వ చాపల్యం ఎప్పటికప్పుడు తీరుస్తూ తోడవుతా 
- ఇంద్రియాలకు అంతరాయం కలగకుండా తోడవుతా 


నిద్ర అంటూ ఉండదు మంచి ఆలోచలకు తోడవుతా
- బంధం పదిలం చేయుటకు ప్రేమను అందిస్తూ తోడవుతా  


అంతరాత్మను నేను 
దేవుడిగా తోడున్నాను  
మంచి మార్గానికి తోడవుతాను 
ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా 
 --((**))--


Image may contain: 1 person, outdoor
ఆరాధ్య ప్రేమ లీల
రచయత: మలాప్రగడ రామకృష్ణ 
  
నిండు పున్నమి జాబిల్లిని చూసి పరవసించా 
- పండు వెన్నెల కదలిక చూసి పరవసించా 

అండ పొందిన అమరిక చూసి పరవసించా 
- ఉండు జన్మంత పసిడిని చూసి పరవసించా 


ఏడు కొండల రాయుడిని చూసి పరవసించా
- పద్మావతి అమ్మవారిని చూసి పరవసించా 


తల్లి తండ్రుల మొక్కులను తీర్చి పరవసించా 
- భార్య బిడ్డల ఆశలను తీర్చి పరవసించా 
పరవసించుట మనిషి హక్కు 
మానవత్వాన్ని నిలిపే మరో హక్కు 
అందరిలో ఉన్న దైవాన్ని గుర్తించే హక్కు 
ఇది వేణు గోపాల ప్రేమ సుమా  
--((**))--

Image may contain: 1 person
ఆరాధ్య ప్రేమ లీల
రచయత: మాలాప్రగడ రామకృష్ణ 
  
సుఖముగా పుట్టి సుఖ మెరుగక తిరుగుతున్నా 
- మాయలోన బుట్టి మాయ ఎరుగక తిరుగుతున్నా  

భయం లోన పెర్గి భయం తెలియక తిరుగుతున్నా 
- ప్రేమ లోన నల్గి ప్రేమ నిజం కాక తిరుగుతున్నా   


ధైర్యం ఇంట బుట్టి స్త్రీకి లొంగి ఇక తిరుగుతున్నా 
- బంధం వెంట చిక్కి మౌనం వెంట ఇక తిరుగుతున్నా 


తల్లి తండ్రి మాట వేదం అని చెప్పి తిరుగుతున్నా 
- గురువు, దైవాన్ని ప్రేమించాలి తెల్సి తిరుగుతున్నా 
కాలం మారుతుంది 
గుణాలు మారుతాయి 
ప్రేమలు ఒక్కటౌతాయి
ఓర్పు నీకు నేర్పని తెలుసుకో  
ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా 

--((**))--

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి