30, జూన్ 2015, మంగళవారం

Selfconfidence -35 (Eng. & Tel) A to Z Good Quotations-1

ఓం శ్రీ రాం                       ఓం శ్రీ రాం                             ఓం శ్రీ రాం
                          మనోధైర్యానికి మార్గాలు 35  (A to Z) Quotations

image not displayed


1* A kiss is just a kiss till you Find the one you love.  A hug is a just a hug till you find the one your always thinking of dream a just a dream till it comes true.  Love was just a word till I heard it from you

.ప్రేమ ఎప్పడు ఒక ముద్దుతో  మొదలవుతుంది, నిజమేప్పుడు నిదానముగా తెలుస్తుంది, కలలు ఎప్పుడు నిజమని నిరూపించు కోవటానికి  ఒక అవకాసం ఉంటుంది. ప్రేమ అనే పదాలు వింటే చాలు సంతోషానికి అంతం ఉండదు
Pranjali Prabha
2*Anger it self does more harm than the condition which aroused anger  

.కోపం తెప్పించిన పరిస్థితులకన్న కోపం ఎక్కువ చేటు చేస్తుంది


3*An Enemy occupies more space in the brain than a well-wisher in the heart do not Damage your brain Just Improve your heart.

.మీ మెదడుగుండెను మీ శ్రేయోభిలాషుల మాటలతో నష్టపరుచు కోకండి ముందు మెదడు, గుండెను పరిసుబ్రముగా ఉంచుకోండి 

*adjustment with wright people is always better than argument with wrong people. 
 A meaningful silence is always better than meaning less words. 

.వాదన చేసే తప్పువ్యక్తుల తో కన్నా ఖచ్చితమైన  వ్యక్తులతో సర్డుబాటు చేసుకోవటం మిన్నా. 
అర్ధం కాని మాటలతో వాదించుటకన్నా మౌనంగా ఉండటం మిన్నా


*Always do the right thing, always be exciting, always be encouraging, and always be learning something new. 

.ఎల్లపుడు  మంచి ఆలోచనలతో, ఎప్పుడు సర్డుకొనే గుణంతో , ఎప్పుడు ప్రోస్చాహముతో , ఎప్పుడు కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలి

*At some point you have to realize that some people can stay in your heart but not in your life.


.గుండె నిబ్బరం చేసుకొని కొన్ని విషయాలు కొందరి నిమిత్తం ఒప్పుకోక తప్పదు కాని అవి నీ జీవితంలో 
ప్రవేసిన్చవు

*All healing Gratitude Love and joy comes from the heart.  It is safe for me to let go of bring in my head and shift in to being in my heart.

.గుండె నుండి మెదడుకు, మెదడునుండి గుండెకు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ప్రేమ ఉస్చాహము పుడుతుంది

*Anger will disappear just as soon as thoughts of resentment are forgotten. 

.కారణమైన ఆలోచనలను మరచిపోయిన  వెంటనే కోపం అంతర్దానమవుతుంది

Google+

*A desire changing nothing.  A decision changes something But a determination changes every thing.


.నిర్ణయాన్ని మార్చుకోనవసరములేదు, కోరికను మార్చుకోవటానికి ప్రయత్నిమ్చవచ్చు,కాని కొన్ని విషయాలలో ఏదో ఒకటి మారక తప్పదు


*Always live Every day like .   It is a celebration and make every hour a happy hour. 


. ప్రతి గంట సంతోషముగా గడుపు కోవాలి,  ఒక పండుగ వాతావరణం తేవాలి, రోజంతా ప్రేమగా జీవిస్తూ ఉండాలి 

*Accidebnts hurt, Safety doesn't.
ప్రమాదాలు భాధిస్తాయి .. కాని భద్రతా అలా చేయదు. 

*Accountability breeds responsibility
. జవాబుదారీతనం నుండి భాద్యత ఏర్పడుతుంది 

*Action expresses priorities 
కార్యాచరణ ప్రాధాన్యతలను వ్యక్తీకరిస్తుంది . 

*Advise anyone not to be too modest.
. అతి వినయసీలికని ఎవరికైనా సలహా యివ్వు 

*Adversity causes some men to break, other to break records.

. ప్రతికూలతతొ కొందరు కుప్పకూలుతారు, మరికొందరు రికార్డులు బద్దలు కొడతారు 


*A bird in hand is safer than one over head.

  ఆకాశంలో ఉన్న పక్షి కన్నా చేతిలో ఉన్న పక్షి మిన్న


*A clear rejection is always better than a fake promise.

ఒక పనికి తప్పుడు వాగ్దానము చేయుట కన్నా స్పష్టమైన తిరస్కారం చేయుట మిన్నా 


*A father is treasure, a brother a comfort but friend is both.
తండ్రి సంపద, సోదరుడు సౌఖ్యం, స్నేహితుడు రెండును 


image not displayed

*All that we are is a result of what we have thought.

మీ ఆలోచనలు ఎలావున్నా ఫలితము మాత్రము రావాలి
 
*A gem cannot be polished without friction nor a man perfected without trials

రాపిడి పెట్టనిదే వజ్రానికి మెరుపు రాదు, పరీక్షలెదుర్కొందే మనిషి రాటు తేలడు 
 

*A positive attitude may not solve all your problems.  But it will annoy enough people to make worth the effect.

ఒక సానుకూల వైఖరి అన్ని సమస్యలు పరిష్కరించక పోవచ్చు, కాని దాని ప్రభావము కొందరిని భాద పెట్ట వచ్చు  
 
*A good education gives modesty and the greatness.

మంచి విద్య నమ్రత నేర్పుతుంది, తదుపరి గొప్పదనాన్నిస్తుంది

*A good life is when you smile is often dream big laugh a lot realize how blessed you are for what you have. 

మీరు ఎలా జీవితము గడుపాలనుకున్తున్నారో అలాగే గదుపుతూ చిన్న నవ్వు జోడిస్తే కళలు నిజమవుతాయి.  పెద్దగా నవ్వి ఏదో సాధించాలని అనుకోవటం జీవితాలే కల్లలౌతా యి   

*A great relationship is worth is wait. 

ఎంత ఎక్కువసేపు అలిగితే అంట అనురాగం పెరుగుతుంది

*A friend is some one who is there for you when had rather be any where else.
 
స్నేహానికి విలువలేనిచోట మనిషికి విలువే లేదు

*Accept the as for what it was Acknowledge present for what it is.  Anticipate the future for what it can be come.

ఏదో చేయాలని, ఏదో సాధించాలని భవిషత్తు కోసం కలలు కనటం వర్తమానంలో ఉండి  అవసరమా

*At the touch of love every one becomes a poet.

ప్రేమ తత్త్వం తెలిసినవారు ప్రతిఒక్కరు ఒక కవిగా మారుతారు

*A good song means 5 minutes happy.
A good move means 3 hours happy.  
A good college means 3 years happy.
But A good friend ship means life time happy.

ఒకమంచి పాట వింటుంటే 5 నిముషాలు సంతోషం
ఒకమంచి సినమా చూస్తుంటే 3 గంటలు సంతోషం 
ఒక మంచి కాలేజీలో చదువు కుంటే 3 సంవత్చారాలు సంతోషం
మంచి స్నేహితుడు దొరికితే జీవితాంతం సంతోషం 

 *A near neighbour  is better than a distant cousin.

దూరపు వేలువిడిచిన సోదరుని కన్నా సమీపంలోని  పొరుగు వ్యక్తి  మిన్న 
 
*At the end of the day we all just want to be happy, Live stress free and have some one to comfort you and not worry about any thing. 

మాకు ఎటువంటి వత్తిడి రాకుండా, చక్కటి అవకాసాల్ని కల్పిస్తూ,  ఎటువంటి భాదలేకుండా సంతోషంగా జీవించాలని ప్రతి రాత్రి పడు కొనే ముందు  ఎప్పుడు సంతోషాల్ని నిమ్పమని వేడుకుంటం

*A lot of people become pessimists by financing optimists.
చాలామంది - అశా వాదులకు అప్పులిచ్చి తాము నిరాశావాదులవుతారు

*A real woman can do it all by herself.  But a real man would not Let her
  
నిజమైన ఆడది అందరిని తన సొంతవారుగా భావిస్తుంది  కాని స్త్రీని మాత్రం సొంత మనిషిగా పురుషుడు  గుర్తించ  లేడు   
 
*A man is not old until regrets take the place of dreams.
కలలు కనడం మానేవరకు ఎ మనిషి  వృద్ధుడు కాడు.
 

*A busy life makes prayer harder, But a Prayer maker a busy life easier.

బిజీ జీవితంలో ప్రార్ధనకు కష్టతరమవుతుంది కాని ఆప్రార్దనే బిజీగా ఉన్న జీవితాన్ని సుఖమయం చేస్తుంది

image not displayed

* *A true friend will see the good in every situation and bring out the beast in you when you are facing your worst.

నిజమైన స్నేహితుడు ప్రతివిషయ0 లో మంచిని భిదిస్తాడు, ఒకరు  కోపం గా ప్రవర్తిస్తే మరొకరి కోపం మృగం గా మారుతుంది 


*An arrow can only be shot b pulling it back ward. 
When life is dragging you back with difficulties, Just imagine that it is going to launch you to something great 


ఒక్క బాణాన్ని మాత్రమే వెనక్కిలాగి ముందు వదు లతాం, కాని ఒక్క సారి వెనక్కి జారి పడితే ముందుకు పోలేం 
జీవితంలో కొన్ని సమస్యలు వెంబడిస్తాయి అవి భోజనానికి వెళ్లి తిరిగి వచ్చేంతలో సమసి పొతాయి

*A celebrity is a person who works hard all his life to become well-known and then wears dark glasses to avoid being spotter. 

ప్రసిద్దుడు ఎవరంటే  ప్రసిద్ధి పొంద టానికి జీవితమంతా  వెచ్చించి ఆ తర్వాత ఎవరూ గుర్తించ కుండా ఉండేందుకు నల్ల కళ్ళద్దాలు ధరించేవాడు


*A certain amount of opposition is a great help to a man.Kites rise against, not with the wind.

కొంతమేరకు ప్రతిపక్షం మనిషికి గొప్ప సహయకారి.  గాలి పటాలు గాలితోపాటు కాదు గాలికి వ్యతిరేకంగా ఎగురుతాయి.  

*A mother is a mother all the days of her life a father is a father till he gets a new wife.

తల్లి జీవితాంతం తల్లిగానే వుంటుంది .  కాని తండ్రి కొత్త భార్యను తెచ్చుకునే వరకే తండ్రిగా ఉంటాడు  


*A diplomat thinks twice before saying nothing.

దౌత్యవేత్త మౌనంగా వుండే ముందు రెండు సార్లు ఆలోచిస్తాడు

  * A journey of a thousand miles must be gin with a single step 

ఒక్క అడుగు ముందుకు వేస్తె చాలు వేల అడుగులు వేయటానికి అవకాసం ఉంటుంది

*A morning text does not only mean good morning it also means, I think about you when I wake up. 

Anger is never without an argument, but seldom with a good one.

వాదన లేకుండా కోపం రాదు - అయితే మంచి వాదనతో ప్రారంభించు
*A good politician is a diamond mine rarely found 

నిజాయితీ పరుడైన కన్నపు దొంగను ఊహించలేనట్లే మంచి రాజకీయ వేక్తను ఊహించలేము 

  *A good politician is quite as unthinkable as honest burglar.

మంచి రాజకీయవెత్త అరుదుగా కనిపించే వజ్రాలగని వంటివాడు

*A ship in the harbour is safe, but that is not what ships are built for. 
రేవులోవున్న ఓడ సురక్షితంగా వుంటుంది, అయితే ఓడలు తయారు చేసింది అందుకు కాదు 

*A smart mind answers questions.  A wise mind questions answers 

చురుకైన మెదడు ప్రశ్నలకు సమాధానాలిస్తుంది - తెలివైన మెదడు సమాధానాలను ప్రశ్నిస్తుంది .

 *A son above sixteen should be treated as a friend.
పదహారేళ్ళ దాటినా కొడుకుని స్నేహితునిలా పరిగణించాలి 
 
*Any fool can criticize, condemn and complain but it takes character and self-control to be understanding and forgiving.

ఎ బుద్దిహీనుడైన విమర్సిమ్చగలదు, ఖండించగలదు, ఫిర్యాదు చేయగలదు. కాని అవతలి వ్యక్తిని అర్ధంచేసుకోవటానికి క్క్షమించాటానికి సద్గుణం, ఆత్మా నిగ్రహం అవసరం  

*Angry  friendship is sometimes as bad as calm enmity.
కోపతాపాలతో   కూదిన స్నేహం కొన్నిసార్లు నిశ్సబ్ద శత్రుత్వమంత  చెడ్డది

*Anger will never disappear so long as thoughts of resentment are cherished in the mind. 

కో పపూరిత ఆలోచనలు బుర్రలో ఉన్నంతవరకు కోపం సమసిపోదు  
*Be slow to promise quick to perform
 ఆచి తూచి మాట ఇవ్వాలి - కాని తొందరగా నెరవేర్చాలి
*Believe in your self that today will be great day 
ప్రతిరోజూ శుభదినమని అనుకోని జీవించుట ప్రధానం

*Behind these and eyes is a lonely hear
నీవెనుక ఎవరున్నారో తెలియదు కాని నిన్ను రెండు కళ్ళు వెంబడిస్తూ ఉంటా యి 

 
 
*Bringing Pleasure to other is inspiring.  Thank you for your patronage great weekend to all.   *Beauty is not about having the fairest skin or prettiest face.  It's about having the purest heart 

*Bad men live to eat and drink.  Whereas god men eat and drink in order to live 

చెడ్డ మనుష్యులు తినటం, తాగటం కోసం జీవిస్తారు కాని మంచి వారు బతకటం కోసం తింటారు, త్రాగుతారు 
*Bad news travels fast. 
 చెడు వార్తలు వేగముగా ప్రయాణిస్తాయి   

*Bad weather always looks worse through a window.
చెడు వాతావరణం అద్దంలోనుంచి చూస్తె ఎప్పుడూ దూ అద్వాన్నంగానే ఉంటుంది 

 *Be a cheerful while you talk or work. 
నీవు మాట్లాడుతున్నా పప్నిచేస్తున్న సంతోషముగా ఉండు

*Be always loveful, truthful and helpful
 ఎల్లప్పుడూ ప్రేమాస్పదునిగా, సత్యసందునిగా సహాయకారిగా ఉండు 
*Be polite. It costs nothing .
 అందువల్ల నీకు పోయేది ఎమీలేదు 

*Be slow to promise, quick to perform 
వాగ్దానం చేయటంలో నిదానించు, నేరవేర్చటంలో వేగాపడు 
*Become a leading politician to avoid punishment on committing a crime.
 నెరానీ శిక్ష తప్పించుకోవాలంటే ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడివి కా 

*Before marriage a man yearns for the women he loves. After marriage they become silent.

పెళ్ళికి ముందు మనిషి తను ప్రేమించే స్త్రీ కొరకు పరితపిస్తాడు - పెళ్లి తర్వాత వారు మౌనం దాలుస్తారు. 
 
*Before you argue about your dirty House someone did not clean or sweep. Think of the people who are living in the streets. 

నీ ఇంట్లో మురికిని ఎవరో సుభ్రపరచాలేదని, ఊద్చ్ధలెదని వాదనకు దిగేముందు - వీధుల్లొ నివసిస్తున్న జనాల గురిఒంచి ఆలోచించు

*Before you complain about the tests of your food.  Think of someone who ha nothing to eat.

నీ ఆహారం రుచిగా లేదని నీవు హిర్యాదు చేసే ముందు తినటానికి ఎమీలెని వాణ్ని గురించి ఆలోచించు.

Be Fearless
Be Honest 
Be Generous
Be Brave
Be poetic
Be Open 
Be free
 Be Happy 
 Be inspiration 
Be yogi
 
* Before you complain about your husband  or wife Think of someone who's crying out to God for a companion.

మీ భర్త లేక భార్య గురించి ఫిర్యాదు చేసే ముందు తోడు  కొరకు దేవునికి మేరేపెట్టుకుంటున్న వ్యక్తి గురించి ఆలోచించు 
      
*Boys come and Go But a Man will stay


*Before you think of saying an unkind word - Think of someone who can't speak.
అమర్యాదకరంగా మాట్లాడేముందు మాట్లాడలేని వ్యక్తి  గురించి ఆలోచించు 

*Best Friends 
Fight for you 
Receipt for you
include for you
Encourage for you
need for you
 Deserve for you 
Stand by you 
and  Love you
 
*Behind every successful man is a surprised woman.
విజయం సాధించిన ప్రతి మనిషి వెనుక ఆశ్చర్యపడే  ఒక మహిళ వుంటుంది

*Books are knowledge treasure read for pleasure. 
పుస్తకాలు జ్ఞాన సంపద, మానసిక ఆనందం కోసం వాటిని చదవండి 

 *Bravery is not a quality of the Body, it is of the soul.
సాహసం శరీర లక్షణం కాదు, హృదయగతం 
  
*But before you think of pointing  the finger or condemning another.  Remember that not one of us are without sin and we all answer to one maker. 
నీవు మరో వ్యక్తి వైపు వేలు చూపించె ముందు లేక అతన్ని విమర్శిమ్చెముందు పాపంచేయని వారు మనలో ఎవరూ లేరని, మనందరం సృష్టికర్తకు జవాబుదారులమని గుర్తించు.