22, జూన్ 2015, సోమవారం

Self confidence -32 (Family-Love-Politics-carton -joks = Iidi kaliyugam -1)


ఓం శ్రీ రామ్                    ఓం శ్రీ రామ్                            ఓం శ్రీ రామ్ 
మనోధైర్యానికి మార్గాలు -32 (ఇది కలియుగం )
ప్రాంజలి ప్రభ 


ససర్వే జనా సుఖినోభవంతు
ఓం శాంతి: ఓం శాంతి: ఓం శాంతి:

మేడి పండు చూడు మేలిమై ఉండు
పొట్ట విప్పి చూడు పురుగులుండు
రోడ్లపై వాహనాలు పరుగెడు చుండు  
డ్రైనేజిలో పడి మనుష్యులు ప్రాణాలు పోవుచుండు
ఇది కలియుగం  


నా మాటలన్నీ దొంగ తనం చేసావు - తప్పు తప్పు ని చెప్పాను 
నీవు చేసింది తప్పు  కాదా - రాజకీయములొ తప్పు  ఒప్పులు ఉండవని తెలియదా
మావాల్లందరినీ మీలొ లాకుంటున్నావు - నీవు నేర్పిన విద్యయే కదా గురువా 
గురువా అంటావు గురువుకు పంగనామాలు ఎందు పెడతావు 
నేను కోట్లతో పనులు చేస్తున్నాను - నీవు జీతాలు కోసం కేంద్రం చుట్టు తిరుగుతున్నావు 
దొంగ దొరక్కపోడు - దొంగెవరో దొరవరో ప్రజలే చెపుతారు 
కాస్త ఓపిక పట్టు 
అసలే ఇది కలియుగంఏమండి మీరు ఒక్క సారి ఇటు వస్తారా 
నాకు ఈ మూత తీసి పెడతారా 
చూడమ్మ నేను రాజకీయవాదిని
ప్రజలసమస్యలు తీర్చాలి నీ మూత తీస్తు కూర్చుమ్టే ఎట్లా
ఏమే నామోగుడే దొరికాడే మూత తీయ్యటానికి
అయ్యో నీవు వెనకున్నట్లు తెలియక అన్నాను 
ఎందుకె నావేనుకే వస్తున్నావు నీవు 
ఆ ఇల్లాంటి సూర్పణఖ కు చిక్కకుండ ఉండేందుకు 
ఏమన్నావు ననేను సూర్పనక ఐతే నీవె రాక్షసివె
ఆపండి ఎసంబ్లిలో కొట్లాట లాగుందే 
 ఇది కలియుగం
 స్త్రీ చిత్తం పురుషుడి భాగ్యం
వయ్యారి స్వామి కేశాలు మిళితం 
స్వామి జరిగి కొనిపెట్టండి సవరం
అబ్బ వంటిమీద ఏదో జరుగుతుంది విచిత్రం
బయట భక్తులు వచ్చారు స్వామి 
నిన్ను తృప్తి పరిస్తే బయట వారందరికి తృప్తి
ఇది కలియుగం
                             
అమ్మ నేను పాడుతుండే అలాచూస్తాడేమిటి 
నాపాట నచ్చిందా, జడనచ్చిందా, నేను నచ్చానా 
నీవు నచ్చినట్టున్నావు, సరిగ్గా మీనాన్న నన్ను చూడటనికి
వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి జిడ్డు మొహమే పెట్టాడు 
ఇదికలియుగమే నీకు పెళ్లి అయిపోయినట్లే
మింగ మేతుకు లేదు మీసాలకు సంపెగ నూనే  వ్రాస్తాడుట
ఉండేందుకు ఇల్లే లేదు అందరిని ఆహ్వానిస్తాడుట
బ్రతకటం చాతకానివాడు నీతులు భొధిస్తాడుట
తను తడుస్తూ సుఖంగా ఉన్న వాడ్ని తనతో రంమంటాడుట   
ఇదే కలియుగం
ఆశకు పొతే అడుక్కు తినాలన్నాడు ఒకడు 
అల్లుడు అరాటపడితే అట్లుతోమాలన్నాడు మరొకడు 
స్వేచ్చగా బ్రతకలేని వారు చస్తూ బ్రతకాలన్నాడు మరొకడు 
ఎవరైనా కర్మను అనుభ వించటం తప్ప చెప్పుకున్న ఫలితం శూణ్యం 

ఇదే కలియుగం
మావారికి మతి మరుపు
పక్కింటి వారో ఇంట్లోవారో  గుర్తుపట్టలేరు 
నోట్లో వేలేస్తే కోరకలేరు
కళ్ళజోడు లేకుండా చూస్తె ఎవరెవరో 
ఇదే కలియుగంఅద్బుతం అని మగవాళ్ళను ములగచెట్టు ఎక్కిస్తారు ఆడవారు 
 మీకోసం  ఏంతో కష్ట పడుతున్నా నాకేం చేసారు అంటారు 
నోరెత్తకుండా నే చెప్పినట్లు చేస్తూ సహకరిస్తారు
కామెర్లు వచ్చినవారికి లోకమంతా పచ్చగా ఉన్నట్లు
ఒక్కసారి భార్యకులోకువైతే జీవితాంతం సరిగమలున్నట్లే
 ఇదే కలియుగం కుడి ఎడమైతే పొరపాటు లేదోయ్
రాసేవాడికి చెతకాక పోయిన చూసెవాడికి కల్లుండాలయ్ 
కీర్తి శేషుల వివాహ ఆహ్వానానికి వచ్చామండోయ్
చనిపోయినవారు ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటారో చూదామండి   
ఇది కలియుగం   


   carton                                                                            రేపు కలుద్దాం