10, నవంబర్ 2016, గురువారం

స్నేహమంటే ఇదేనా ? (Story)

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రే నమ:
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు

స్నేహమంటే ఇదేనా ?


అది ఒక 10 అంతస్తులు గల భవనం, ఆ భవనమునకు నాలుగు వైపులా మెట్లు ఉన్నాయి, నాలుగు వైపులా లిఫ్టులు ఉన్నాయి, నాలుగు వైపుల నడుచుటకు వీలుగా  కలిగిన భవనము. అందులో 301  నెంబరు గల మూడు బెడఁరూం లు గలగి ఒక పెద్ద హాలు కలిగిన ప్లాట్ లో ఉన్నాడు సీతా రామయ్య గారు వీరికి ఒక కూతురు (రేఖా ) ఒక కొడుకు ( రేవంత్ ) కలిగి ఉన్నారు. ఈయన రిటైర్ టీచర్ పెన్షన్ తీసుకుంటూ కొడుకు దగ్గర ఉన్నాడు,  భార్య అనారోగ్యముతో పరమ పదించింది. కొడుకుకు కూతురుకు పెళ్లిచేసి తన నైతిక ధర్మాన్ని పాటించాలని అక్కడే ఉన్నాడు.

అమ్మాయి " రేఖా" నీ పెళ్లి విషయంలో, ఉద్యోగం విషయంలో మంచి సలహా ఇచ్చేవాడమ్మా, నా స్నేహితుడు రాధాకృష్ణ.  ప్రస్తుతం వాడు కాంటాక్టులో లేడు, వాడు ఇదే ఊరిలో ఉన్నట్లు మాత్రం తెలిసింది.

అప్పుడే డోర్ బెల్ మోగింది, వెంటనే రేఖ తలుపు తీసింది, తీసుకోండి  కొరియర్ లెటర్ వచ్చంది, దీని నిమిత్తం 1000 రూపాయలు కట్టండి అని చెప్పాడు.
అప్పుడే సీతారామయ్య గారు వచ్చి నీవు వచ్చింది కరక్ట్ అడ్రస్సేనా అని అడిగాడు, ప్లాట్ నెం. 301 ఉన్నదండి అది నిజమే ఎవరి పేరుతో "రేవంత్"
అమ్మాయి తొందర పడి పార్సిల్ తీసుకోకు అందులో  ఏమున్నాయో గమనించాలి, ఏవైనా చట్ట వ్యతిరేకమైనవి వచ్చాయంటే అందరికీ కష్టం అయినా ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందో చూడమ్మా నాన్న దీనిమీద హైదరాబాద్ అని ఉంది, అవునా మనం ఉంది హైదరాబాదే కదా, అవును అవును నాన్న ఇది ఎదో ఇతర దేశం నుంచి వచ్చిన లెటర్ లావున్నది.

నిజమా అక్కడ ఫోన్ నెం ఉందేమో చూడు అన్న మాటలకు ఫోన్ నెం చూస్తే వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఫోన్  నెం. లకు టాలీ కాలేదు, అవును నాన్న ఇది మన ఫోన్ నెం కాదు.  అయితే ఒక పని చేయమ్మా నీవు సెల్  ద్వారా ఆ కవరు ఫోటో తియమ్మా తీసాక నీవు ఏమి చెప్పకు వచ్చినతనితో ఇప్పుడు రేవంత్ లేడని రేపు తీసుకు రమ్మనమను చెప్పు  అప్పుడు డబ్బులు కట్టి తీసు కుంటామని చెప్పు అట్లాగే చెప్పింది రేఖా. 

చూడమ్మా రేఖా తలుపు లేసుకో బిల్లు కొట్టేంగానే గభాలన తీయకు, తెలిసిన వారైతేనే తీయి అంటూ నేను మందులు తీసుకోని వస్తాను అంటూ బయటకు నడిచాడు తండ్రి. 
మందులు తీసుకోని రసీదు తీసుకోని , మందులు తప్పు ఇచ్చాడని గట్టిగా అడిగి మరీ కొనుకొచ్చాడు. 

అంతలో బెల్ మ్రోగింది వెంటనే తీసాడు ఏమండి మీ ఇంట్లో వారు గ్యాస్ బుక్ చేశారు తీసుకోండి అని సిలెండర్ రసీదు చేతికిచ్చాడు, ఎంబాబు ఈ రశీదు మీద అడ్రస్ చూసావా ఇది 301, దీనిమీద 801 అని ఉంది సారి అండి అని నేను  చూడలేదు వెళ్ళొస్తాను అని బయలుదేరాడు వచ్చినవాడు. 

 ఈ      భవనంలో సరిఅయిన వసతులు కరువైనట్లు ఉన్నాయి, క్రింద వాచమెన్ కు అన్నీ వివారాలు తెలిసి ఉండాలి, నాలుగయిదు బాషలు వచ్చి యుండాలి, కొత్తవారు వచ్చినట్లు గమనించాలి. ప్రతి విషయమున అసోసియషన్ కు చెప్పటం కమిటీ నిర్ధారించటం అన్నీ పూర్తి అయ్యేటప్పటికల్లా ఒక నెల పడుతుంది. అందుకే అపార్టుమెంట్స్ లో జీవించటం ఒకరకంగా జైల్లో ఉన్నట్లే ఇదే నా అనుభవంతో చెపుతున్నాను. ఇందులో ప్రక్కన ఎవరు ఉంటారు కూడా తెలుసు కోలేరు, తెలుసుకున్నా ముక్కుకు సూటిగా మాట్లాడుతారు. 

రేఖా మా  రాధాకృష్ణ ఉంటే అపార్టుమెంట్సులోని ప్లాట్ లో ఉండటానికి అస్సలు ఇష్ట పడడు
పరిస్తుల ద్వారా ఇక్కడ ఉండాల్సి వచ్చింది. ఇదిగో నాన్న కాఫీ త్రాగు ప్రతిసారి మీస్నేహితుణ్ణి గొప్పగా చెప్పుకుంటావు ఎందుకు నాన్న. 

ఎం చెప్పేదమ్మా నీకు నాస్నేహితుడు మీ అమ్మను నన్ను కలిపాడమ్మా , మానాన్న గారు అమ్మగారు వప్పుకోకపోతే రిజిస్టర్ ఆఫీసులో సంతకం పెట్టడం కాదు, అప్పటికి  నాకు ఉద్యోగములేదు, కొత్త జంట బ్రతుకుటకు తను చెప్పే కొన్ని ట్యూషన్లు నన్ను చెప్పుకోమని నాకు సహకరించిన మహానుభావుడు.  తరువాత అను కోకుండా ఎపుడో వ్రాసిన గవర్నమెంటు ఉద్యోగం రావటం నేను నా తల్లి తండ్రుల వద్దకు చేరటం, నాస్నేహితుడు ట్రాన్సఫర్  వెళ్ళాడు. 

కళ్ళంబడి నీల్లు తుడుచుకుంటూ ఉండగా నాన్న మళ్ళీ కలవలేదా, ఎందుకు కలువలేదమ్మా 16 ఎల్ల తర్వాత కలిసాను  నీకు తెలుసా అన్నయ్య బ్యాన్కు ఉద్యోగం ఎలా వచ్చిందనుకున్నావో కొంత డిపాజిట్ చేయమన్నారు ఆసమయంలో నా దగ్గిర  డబ్బు   లేక వదులు కుందామని అనుకున్నాను, అనుకోని విధముగా ఆ బ్యాంకి నాస్నేహితుడు వచ్చాడు నా పరిస్తి గమనించి నాకు డబ్బు సహాయం చేసాడు, నీవు రిటైరైన తర్వాత ఇవ్వవచ్చు అని చెప్పి తన అడ్రస్సు ఫోన్ నెంబరు ఇచ్చాడు. 
నేను కనీసము తీసుకున్న డబ్బు ఇవ్వకుండా ఈ లోకం నుండి పరలోకం పొయ్యేలోపు సహాయం తీర్చాలని ఉందమ్మా ఆ డబ్బు దాచి ఉంచా, మరో వైపు నీకు, అన్నయ్యకు పెళ్లి చేయాలి 
అని చెప్పుతూ కళ్ళంబడి నిల్లు తెచ్చుకున్నాడు, అది చూసి రేఖ కూడా కళ్ళంబడి నిల్లు తెచ్చుకున్నది. 

అప్పుడే బెల్ మ్రోగింది తీసి చూసాడు ఏమండీ నాకు భయంగా ఉన్నదండి మానాన్న కు అనారోగ్యముగా ఉన్నది, ఒక్కరవ్ హాస్పటల్ దాకా తోడుగా వస్తారా అని అడిగింది ఒక యువతి   

నాన్న వెళ్లి రానా అని అడిగింది, అమ్మా నీవు వద్దమ్మా ఈ లోకంలో ఎవ్వరినీ నమ్మే పరిస్థితి లేదమ్మా నేను వెళ్ళొస్తాను అనిచెప్పి లిఫ్టులో క్రిందకు దిగాము, అక్కడ ఒకవ్యాను రెడీగా ఉన్నది దానిలో ఆడపిల్లలను ఎక్కిస్తున్నారు, నాకు ఎదో అనుమానం వచ్చి ఎక్కడకు పోతున్నారు అని అడిగా ఒకతను నా కళ్లజోడు లాక్కొని ఒక్కతోపుతోసి వ్యాన్ కదిలించాడు, చేసేది లేక సెల్ ద్వారా అతి కష్టం మీద వ్యాన్ ని ఫోటో తీసి, నెమ్మదిగా కళ్ళజోడు సర్దుకొని ఆ వీధిలో నడుస్తున్నాడు.

అన్యమనస్తుతో నడుస్తూ వెళ్తుంటే వెనుకనుండి ఎదో శబ్దం వచ్చింది అప్పుడు ఏమి జరిగిందో తెలియదు నేలపై పడి పడిపోయాను, చుట్టు మూగినవారు ఏమయ్యా కళ్లు కనబడ పోకుంటే ఎవరన్నా తోడు తెచ్చు కోవచ్చు కదా, నిన్ను ప్రక్కకు తోసి ఒక పెద్దమనిషి కారు క్రిందపడ్డాడు అన్నారు, అప్పుడే కొంత ఓపిక తెచ్చుకొని అడ్రస్సు కనుక్కోని హాస్పటల్ వద్దకు పోయాను. అక్కడ చార్ట్ మీద రాధా కృష్ణ అన్న పేరు చూసాను, వెంటనే అక్కడకు  చేరాను అప్పుడు తెలిసింది అక్కడ ఉన్నది నన్ను రక్షించింది నా స్నేహితుడు రాధాకృష్ణ అని డాక్టర్ ను కలిసాను వివరాలు తెలుసుకున్నాను, యాక్సుడెంట్లో   ఒక కాలుమీద కారు పోవటం వల్ల ఒక కాలు సగం వరకు తీయ్యవలసిన స్థితిని కూతురితో కొడుకుతో చెప్పినట్లు తెలుసుకున్నాడు. 
వారు డబ్బు గురించి ఆలోచిస్తున్నట్లు గమనించి అప్పటికప్పుడు ఏ.టి.ఎం లో కొంత తీసి హాస్పటల్ ల్లో కట్టాడు. రాధాకృష్ణ  భార్య పిల్లలకు ధైర్యం చెప్పి అక్కడే ఉన్నాడు సీతారామయ్య, ఇంటిలో ఉన్న రేఖకు ఫోన్ చేసి తాను ఎక్కడున్నదో తెలిపి రమ్మన్నాడు. 

తన స్నేహితుని ఆర్ధిక పరిస్థితి తెలుసు కున్నాడు,   ఆర్థికంగా ఆదుకొని తను ఇవ్వ వ ల సి న  పై కాము తీసు కోమని కోరాడు, నాప్రాణాన్ని రక్షించబోయి నీకాలు పోగొట్టు కున్నావు నీకు ఏమి ఇచ్చిన నాకు ఇంకా ఋణము తీరదు అన్నాడు. 
నీకు నేను చేయగలిగినది ఒక్కటే కనిపిస్తున్నది నాకొడుకుని సంప్రదించి నీకూతుర్ని నా కోడలుగా చేసుకుంటాను అంటుంటే స్నేహానికి స్నేహమా, కాదురా నీవడిగితే నాప్రాణాన్నే ఇస్తాను. 

అదికాదురా మనం వేరు మన పిల్లలు వేరు వాళ్ళు ఇష్టపడితే సంతోషించేవాళ్ళము మనమే కదా అన్నాడు 

అప్పుడే పాపర్లో చదివాడు రాధాకృష్ణ ఏమిట్రా సీతారామయ్య నీవు పాపర్లో కూడా కనిపిస్తున్నావు ఏమిటి విశేషం నాకేం తెలుసురా అన్నాడు సరే చూడు దీనిలో ఉన్నది "చదివాడు గంజాయి అమ్మే వారిని, దొంగ మందులు అమ్మేవారిని, అమ్మాయిలను అమ్మేవాళ్ళను పట్టు కొనుటకు సహకరించిన సీతారామయ్య కు బహుమతి ఇవ్వటం జరుగుతున్నది అని చదివాడు. 

 గవర్నర్ ముందు బహుమతి తీసుకోని, అందరి ముందు ఆ బహుమతి తన స్నేహితుడైన రాధాకృష్ణ కు  ఇవ్వటం జరిగింది సీతారామయ్య . ఇరువురిని అభినందనలతో ముంచేశారు, కన్న బిడ్డలు సంతోషంతో మునిగి పోయారు.