25, జులై 2016, సోమవారం

Internet Tellugu magazine for the month of 7/2016/28

ఓం శ్రీ రామ్    ఓం శ్రీ రామ్   ఓం శ్రీ రామ్ 
ప్రాంజలి ప్రభ - కవితల ప్రభ 
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు

* స్వరకల్ప రాహిత్యము

సంప్రదాయ సంగీతం వింటుంటే
తనువు పరవళ్లు తొక్కుతూ పులక రిస్తుంది
విద్వాన్సుల, రసజ్ఞుల మాటలు పాటలు వింటుంటే
మనసు అలలుగా ఎగిరెగిరి పడుతుంది 

సప్తవర్ణ శోభితమైన నాదం వింటుంటే
జీవితంల్లోని వెలితిని పూడుస్తుంది
సుస్వర రాగమాలికలు వింటుంటే
ఉడుకు నెత్తురు చల్లగా మారుతుంది

భావుక పట్టభద్రులై రసజ్ఞులై ఉండి ఉంటే
జ్ఞాన-రసజ్ఞల సంగమంగా మారుతుంది
జ్ఞాన రసజ్ఞతలో  లోటు ఎక్కడ ఉంటే
రససిద్ధికి తప్పక అక్కడ భంగం కలుగుతుంది     

బహువిధ అలంకార పర్యాప్తి వైకిరి ఉంటే
గుండెను తాకి తట్టుకోలేని మాధుర్యాన్ని అందిస్తుంది 
మూలాధారజ నాదబ్రహ్మ హనుమ ఉంటే
ఆగృహము నిత్యకల్యాణం పచ్చతోరణం అవుతుంది      

సంగీత, కళా,  జ్ఞానం అనురక్తిగా ఉంటేనే
ఎక్కువ ఆరోగ్యంగా ఉండ గలుగుతారు 
ముక్తి మార్గము మదిని తోచగానే 
మనస్సు ఆనంద పారవశ్యంగా మారుతుంది

ఏకాంతమున పరమాత్మను ధ్యానించుటను 
యోగ్యతాస్థితులను, వర్ణాశ్రమధర్మాలను ఆచరించుటను 
యోగరూఢ స్థితి ప్రాప్తికి హేతువగుటకును 
శమ: అనగా మనస్సును వశపరుచుకొని 
శాంతింపచేయుటయే సంకల్ప రాహిత్యము 
స్వరకల్ప రాహిత్యము సముచితమని యర్ధమును 
 చెప్పుటయే సముచితము        


--((*))--

*నిస్సహాయుడు

నేనొక  నిస్సహాయ జీవిని -
నాకు ఉద్యోగము లేదు
నా చదువుకు విలువ లేదు
వెన్నెల చిమ్మిన అడవిలో
 చీకటిలా నా బ్రతుకు 

నల్లెరులా సాగాలనుకున్నా
పల్లేటికాయలమీద నడుస్తున్నా
దారి తెన్నులేక తిరుగు తున్నా
నన్ను గుర్తించేవారు సున్నా

కంట నీరు రాదు, కడుపుకుతిండిలేదు
కట్ట మంచి బట్టలేదు, కంటికినిద్రరానేరాదు
వన్నెలు చూపే అడవి మృగాలలో
ఒక మృగములా నా బ్రతుకు

నామత మేదో నాకు తెలీదు
నా బ్రతుకే అర్ధం కావుట లేదు
వెన్నెలలో విహరించే పావురాళ్ళలో
ఒక పావురంలా నా బ్రతుకు

నమ్మకము అనేది ఏమిటో తెలీదు
పట్టుదల మాత్రం నాలో మారదు  
వెన్నెలలో మెరిసే ఏడారి ఇసుకలో
ఎడారిలో రాయిలా నా బ్రతుకు

నన్నుచూసే వారురానే లేదు
నవ్వేటివారు నవ్వటం మార్చలేదు
వెన్నెల సముద్రములో
వర్షములా నా బ్రతుకు

ఈ నిస్సహయుణ్ణి ఆదుకొనే వారులేరా
నాకున్న అక్షరజ్ఞాన్నాన్ని గుర్తించేవారులేరా
నేనుగా బ్రతుకుటకు సహాయ పడేవారులేరా
ఈ నిస్సహాయుణ్ణి పట్టించుకో కండి
ఆ దేవుడు రక్షిన్చుతాడని నమ్మకున్నది 
కాని చదువుకున్న వాడిని ఆధరించండి
మేధావులను గుర్తించి దేశాన్ని రక్షించండి            
--((*))-- 

image not displayed 

*దాన మొక్కటే ?

అన్న దానం గొప్పదన వచ్చు
పూటలో నరగి పోవచ్చు
వస్త్ర దానం భావ్య మన వచ్చు
ఏడాదిలో చిరిగి పోవచ్చు

గృహదానం ఉత్కృష్టస్తానం అనవచ్చు
కొన్ని ఏళ్లకు అది కూలి పోవచ్చు   
భూమిదానం మహాపుణ్య మనవచ్చు
భూమి అన్యులను చేరి పోవచ్చు

గోదానము మహా పుణ్య  మనవచ్చు      
సరి అయినా తిండి లేక చిక్కి పోవచ్చు
కన్యా  దానము శుభ కరమనవచ్చు
కన్యత్వం తో ఉండక  కన్య గుణం మారవచ్చు 

తిల దానం మంచి దన వచ్చు
నిల్వ ఉంచిన పురుగులు పట్టవచ్చు
జలదానం చాలా మంచి దనవచ్చు
కలుషితం తో కలసి చెడి పోవచ్చు
    
నరిగి పోక, చిరిగిపోక
కూలి పోక, చేరి పోక
చిక్కి పోక, కన్యగా ఉండక 
పురుగు పట్టక, చెడి పోక
ఉండేది విద్యా దాన మోక్కటే

నిత్యమై, సత్యమై, మస్తిష్కమై
భావమై, కావ్యమై, నిర్మలమై

నిశ్చలమైన మనస్సులో ఉండి 
ఆపదలో  ఆదు కొనుచుండి 
జీవి తానికి తోడుగా  ఉండి  
ఆశలను తీర్చేదిగా ఉండి
            సంసార సాగరానికి ఆధారమై ఉండి            
ఆదుకునేది విద్యా దానమొక్కటే

తరగని సంపద
గుర్తింపు తెచ్చె సంపద
జగతికి సంపద
విద్యా దాన మొక్కటే
--((*))--

image not displayed

*ఉచిత సలహా
ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు
మానవుల మనస్సు వికసించు
మన నిబ్బర శక్తి ఆరాట పడు
మది తలపులు పంచుకొను
ఆలోచనలకు బలం పెరుగు
బలమైన శక్తి యుక్తులతో
ఇబ్బందులను ఎదుర్కోని తగ్గించుకో 

సమస్యలు వచ్చినప్పుడు
భయము రానీక సానుకూల
పరిస్థితి వచ్చేదాకా ఓర్పు వహించు
తెలివితో సంప్రదింపులతో సాధనతో
శులభంగా సమస్యలను పరిష్కరించు 

ప్రమాదాలు వచ్చినపుడు
నిగ్రహశక్తి తో వ్యవహరించాలి
ప్రామాదానికి మూలం ఏదో
గమనించి రాకుండా జాగర్పడాలి
పౌరుషాలకు పోకుండా పరిష్కారం
పొంది సంతృప్తి పడాలి 

సంపాదన పొందాలనుకున్నప్పుడు
సమయం వ్యర్థం చేయక జీవించు
చేసేపనిలో స్వార్ధంలేకుండా జాగర్తపడు
మెదడును ఉపయోగించి పనిచేయి
ప్రేమతో పలకరించి ప్రేమను సంపాదించు
సంపద నీవెంటే ఉండు, దానధర్మాలు
చేస్తూ జీవితమును సాగించు
--((*))--

Photo: सन्नाटा छा गया बटवारे के किस्से में...
.........,,..
"जब माँ बाप ने पूछा मै हूँ किसके हिस्से में.".!!

#धीरेन✍
*జ్ఞాపకాల చరిత్ర

చీకటి లేనిదే పగలు ఉండదు
విధిరాత లేనిదే జీవితమే ఉండదు
భూమి లేనిదే ఆకాశ ముండదు
కోర్కలు లేనిదే జీవితము సాగదు

అలలు లేనిదే సముద్ర ముండదు
సఖ్యత కుదరందే జివిత ముండదు
చెట్టుకు తగ్గ గాలి వచ్చుట మారదు
మేఘానికి తగ్గ వర్షంకురవక తప్పదు

జ్ఞాపకాల చరిత్ర విన బడదు కనబడదు
ఆశ-మాయ జీవితాలలో సుఖమే ఉండదు
ఋణము లేకుండా జీవితము ఉండదు .
ప్రేమ,దుఃఖం లేకుండా సంసారమే ఉండదు

ఆశయాలకు అవకాశ మనేది కనబడదు
పంచభూతాలు లేనిదే జీవిత మనేది లేదు .
వాణి సహకారము లేనిదే చదువు రాదు
తల్లితండ్రుల శక్తి మనలో ఉండక తప్పుదు
--((*))--

* ప్రేరణ

అణువణువు ఆలోచన వద్దు
ప్రణయపు మాటలు రానీయద్దు
రణపు ఆలోచనాలు ఆసలే వద్దు
ప్రాణం ప్రతి ఒక్కరికి హద్దు లేని ముద్దు

తృణప్రాయం అని పనిని గురించి అనద్దు
మణువు చెప్పిన నీతిని మరువద్దు
అణచుట ధ్యేయంగా పెట్టు కొనవద్దు
అనృ తంగా మాట్లాడి ఆవేశ పడవద్దు

వణక వద్దు ఏ పనికి బెదర వద్దు
అణా పైసా కోసం యాచించ వద్దు
అణాది ఆచారం అస్సల మరువద్దు
నిణా  భేధంగా ఆలోచించనే వద్దు

తాణా అంటే తందాణా అనవద్దు
రాణా అంటే రమ్మనుటే హద్దు
పోణా అంటే ప్రత్సహించ వద్దు
జణ గణ మణ గీతం మరువద్దు

కరుణ చూపుతూ జీవితం సాగించు
తరుణం వచ్చేదాకా ఓర్పు వహించు
వ్యసణాలను వదలి ప్రేమను పంచు
ప్రేరణకు లొంగక జీవితం సాగించు 
 --((*))--

*ఒంటరితనం

మమత,  రాగద్వేషములు కలిగి ఉండి
ఎవ్వరికి చెప్పుకోలేని ఒంటరితనం
మనసు చీకటిమయము లేకుండా ఉండి
భావ రాహిత్యము ఉన్న ఒంటరితనం

పగటి కళ్లకు వెలుగు సూన్యమై ఉంటే
రేయి కళ్లకు వెలుగవసరంలేని ఒంటరితనం 
గుండెల్లో నిర్వాకార, నిశ్శబ్దం ఉంటే
ప్రపంచ హోరు ఎంత  విన్నా ఒంటరితనం         

ఆలోచనలు సుడిగుండంలా మారుతుంటే
ఎటూ చెప్ప లేని మనసు ఒంటరితనం
అందరూ ఉన్న గుర్తింపు, విలువ  లేకుంటే
అన్నీఉన్నా  అనుభవించలేని ఒంటరితనం 

పరమాత్మకు  తోడు ఉందామనుకుంటే
జ్ఞానమనే గురుబోధ లేని ఒంటరితనం 
ఏకాంతమున ధ్యానము చేద్దామనుకుంటే
చెవుల్లో వినబడుతున్న హోరుతో ఒంటరితనం

ఒంటరి తనం అనుకోకు బీదల ఆకలిని గమనించు
అనారోగ్యులను రక్షించు, శబ్దకాలుష్యాన్ని తగ్గించు
ఇప్పుడు మానవ సేవే మాధవ సేవని గమనించు
మనసుకు  ఒంటరితనం ఉండదు అంతా  మనం
మనం మనం  అనుకుంటే ఉండదు ఒంటరితనం  
 --((*))--

కలల రాణి 

మనసుకు అడ్డుగోడ  ప్రేమికులకులకు ఉండదు రాణి
నీ దరహాసము నన్ను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నది రాణి
నిన్ను వదలి ఒక్క క్షణమైనా ఉండలేకున్నాను రాణి
నీ యద పొంగులు నాకు నిద్దురరాకుండా చేస్తున్నవి రాణి

వెన్నలు కురుపించి నా మత్తుని వదిలించు రాణి
చిరుజల్లులకు తనువూ తనువూ తడవక తప్పదు రాణి
మనది జన్మ జన్మల భంధం మరవలేకున్నాను రాణి
ప్రతిక్షణం మన ప్రేమను పండించుకోవాలి యుగల రాణి

మనం నివసించే ప్రాంతము మనిసౌధములుగా భావించు రాణి
మనం త్రాగే మధువు షడ్ర ససాజ్యసుభోజ్యమట్లనిపించు రాణి
ఎవ్వరిని పోల్చవద్దు మనదే ప్రణయ సామ్రాజ్యము కదా రాణి
మనం సంసార సుఖములలో ఆడి పాడి తేలి పోదామా రాణి
 

ఈ కొండలాంటి మనసున్న వానిని మంచులా కరిగించు రాణి
ఈగండుతుమ్మెదకు మకరందదారాలు కృమ్మరించువేమి  రాణి
ప్రేమ అనే ప్రణయ సుఖాలతో కలలు పండించి కుందాం రాణి
ప్రేమ జీవులమై ఒకరికొకరం ఏకమై అనుభవిన్చుదాం రాణి   

--(*))--