4, జనవరి 2014, శనివారం

100.Children Love Story -4( పిల్లల కోసం )

                                                                    
                                      
పిల్లల కోసం

కారులో నుండి దిగి  ఇంట్లోకి వచ్చారు సీతా రాములు 
సాఫ్టు వేర్ కమ్పెనీలొ పనిచేస్తున్న  నవ దంపతులు
పిల్లల రక్షణకు ఆయాను ఉంచి చేస్తున్నారు ఉద్యోగాలు
ప్రొద్దున పోయి రాత్రికి ఇంటికి చేరే ఉద్యోగస్తులు

పిల్లల జాగర్త తగ్గింది, ఆయాకు ఇచ్చే ఖర్చు పెరిగింది
పిల్లలు ఎప్పుడు అనా  రోగ్యముతో ఉండుట  జరిగింది    
పిల్లల పెంపకము, జాగర్తలు ఆయాకు భారమైనది
బొమ్మలు ఇచ్చిన పిల్లలను కొట్టడంతిట్టడం జరుగుతుంది

సీతారాములు అఫీసుకు పోయాక పిల్లలను నిద్రపుచ్చింది
ఇంట్లో ఉన్న డీవీడీ ప్లేయర్, కొంత డబ్బుతో పారిపొఇమ్ది
నమ్మకంగా ఉండి నమ్మక ద్రోహము చేసి పోతున్నాను అన్నది
పొలీస్ రిపోర్టు ఇచ్చిన ఫలితం లేకుండా ఉన్నది

పిల్లలు మత్తుగా పడుకోవటం వళ్ళ అనుమానం పెరిగింది
పిల్లలు ఏడుపు మానుటకు మత్తు మాత్రలు వేయుట జరిగింది
డాక్టర్ పిల్లల తల్లి తండ్రులను పిలిచి పిల్లల రక్షణ పెరగాలంది
పిల్లలకోసం సీత తన ఉద్యగం మానేస్తానని గెట్టిగా చెప్పింది


భర్త తో నెమ్మదిగా ఉద్యోగానికి సెలవు పిల్లలకోసం
పిల్లల భవిషత్,ఆరోగ్యం నాకుఆలనా పాలన ముఖ్యం   
మనీ ఉన్నంత మాత్రాన పిల్లలకు తెప్పియలేము సంతోషం
వేలకు పాలు పండ్లు పెట్టి పాటలుపాడి నిద్రపుచ్చుటే ముఖ్యం

రెండు రోజులు తర్వాత క్యాంపు నుమ్డి వచ్చాడు రాము
పిల్లలు సరదాగా ఆడుకోవటం చూసి ముచ్చటపడ్డాడు రాము
వారిని ఎత్తుకొని సరదాగా తిప్పి ఆడించాడు రాము
పిల్లల సంతోషము చూసి సీతారాములకు కలిగే ఉత్యాహం

సీతా పిల్లల నెపంతో నీవు ఉద్యోగం మానుట నాకు ఇష్టం లేదు
నాఒక్క జీతము ఇంటి ఖర్చుకు, పిల్లల పోషణకు సరిపోదు
పిల్లల కోర్కలు నీ కోర్కలు తూర్చుట నా వళ్ళ కాదు
మరోమార్గం చూసి, నీవు ఉద్యోగం చేయుట తప్పదు

పిల్లలు పెరుగుతున్నారు, ఇంటి అద్దె కూడా పెంచుతున్నారు
గ్యాసు, పెట్రోలు, లక్జరీ వస్తువులు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు పెంచారు
మందులు, పాలడబ్బాలు, పాలు పండ్లు అన్ని పెంచారు
ఖర్చులు దృష్టిలో పెట్టుకొని నీవు మరలా ఉద్యోగంలో చేరు 


మీరు తెచ్చే 50,000/- రూపాయలు ఇంటికి సరిపోతాయి
అప్పులకు పోకుండా సర్దుకొని పిల్లలతో ఉమ్డ గలుగుతాము 
పిల్లల సుఖము, మీ ఆరోగ్యము,  నాకు రెండు అవసరము
మీ ఆలోచనలు ప్రక్కన పెట్టి బుద్ధిగా ఉద్యోగము చేస్తీ చాలు

పిల్లల కోసమేకదా మీ అమ్మ గారిని రమ్మనోచ్చుగా
పెద్దవాళ్ళు పిల్లలకు పైన  కాపలా ఉంటారుగా
వారికి తెలిసిన నీతి కధలు, రామాయణం చెపుతారుగా
రమ్మని చెప్పు వారికి కాలక్షెపముగా ఉమ్టుందిగా

మీకు కోపం వచ్చినా ఎవ్వరిని నేను పిలువను
నాకు ఇష్టంలేదు ఒకరిని ఇబ్బంది పెట్టడమును
చదివిన చదువు వ్యర్ధమవుతుమ్ది అన్న ఏమనను
కొన్నేళ్ళు పిల్లల కోసం ఉద్యోగం మానుకుంటున్నాను

మీ సంపాదన సరిపోలేదని ఎప్పుదూ వేదించను
ఎవ్వరిని పిలువను, తెలిసిన వారినెవ్వరిని పెట్టుకోను       
ఆశలకు పోకుండా జీవితమును గడుపుతు ఉంటాను
నన్ను వత్తిడి చేయద్దు  మరొక్కసారి చెపుతున్నాను


మావయ్యగారు అత్తయ్యగారు అనుకోకుండా ఇంటికి రావడం
సీతకు అర్ధం అయ్యింది తనకు నచ్చ చెప్పడానికి వఛరనుకొవడం
మీరు బాగా చిక్కి పోయారు పెద్ద వయసు,  ఓపిక తగ్గడం
ఇక్కడె ఉండండి ఎందుకు ఈ వయస్సులో అటు ఇటు తిరగడం 

అత్తయ్యగారు వేడి కాఫీ తీసుకొండి
మావయ్యగారు వేడి టి  తీసుకొండి
పిల్లలు గొడవచెయక పాలు త్రాగండి
నేను కాఫీ టి లు మానే సానండి

మేమోచ్చాముగా పిల్లలను గురించి ఆలోచిమ్చకు
మేమిద్దరం పిల్లలతో ఆడుకుంటు చూసుకుంటాము
మాకేం కొత్త కాదు పిల్లలను పెంచడము
తాతయ్య బామ్మ అంటు పిల్లలు చేరారు దగ్గరికి

దేవుడే దిగివచ్చి చెప్పిన  ఉద్యోగము చేయను    
మీరు హితభోధచేపిన నా మనసుమర్చు కొను
మీరు ఉండండి పిల్లలతో మీకు సేవ చేస్తాను
మీ చేత పనిచెఇమ్చి ఈ వయస్సులో కష్టపెట్టను

ఫోన్ చేస్తే నేను మీకోడలు కలసి స్టేషన్కు వచ్చేవాల్లముగా
పిల్లలను నిన్నుకోడలని చూడాలని పించింది వచ్చేసాముగా 
మీరుపొమ్మన్న పోకుండా ఇక్కడ ఉందామను కుంటున్నాముగా
మీరు ఇక్కడ  ఎన్నాలైనా హాయిగా ఉండండి నేను కోరేది అదేగా 

అమ్మానాన్న వచ్చారుగా నీవు ఇక ఉద్యొగములో చేరచ్చు
వారు వచ్చింది ఇప్పుడేగా మీ తమ్ముడు పిలిచినా పోవచ్చు
నాకు తెలియదా మీ మాట తీసి పోలేక వారు ఇక్కడకు రావచ్చు 
మీరు కొట్టినా తిట్టినా నామాట మారదని గమనించవచ్చు 


నీ మాటే నాకు వేద మంటావు నవ్వుతూ పలకరిస్తావు
పట్టుదల ఎందుకో  నా అవసరాలు అన్ని తీరుస్తావు
సంపాదన పెరిగితే సుఖం వుంటుందని అర్ధం చేసుకోవు
తను పట్టిన కుందేలుకు మూడె కాళ్ళని  వాదిస్తావు

తల్లి తండ్రులకు చెప్పి పిల్లలకు ముద్దులిచ్చి ఆఫీసుకు పోయాడు రాము

రాత్రి 10 గంటలకు రాము స్వీట్ ప్యాకెట్తో వచ్చాడు సంతోషంగా
అమ్మనాన్నలను పలకరించి పిల్లలు నిద్రపోయారా అని అడగగా
గీజరు వేసి ఉంచా స్నానం చేసి రండి కాస్త అన్నం తినవచ్చుగా
ఉద్యోగము గురించి ఆలోచించకు నిన్నుఇబ్బమ్ది పెట్టనుగా  

స్నానం చెస్తూ పా
పాడుతున్నాడు రాము
                                        


నీవె నాకు అందాల ప్రేయసివి, శ్రీ మతివి
పిల్లలకోసం ఉద్యోగం త్యాగం చేసిన త్యాగశీలివి
పిల్లలే రేపటి భావి  పౌరులని గమనిమ్చితివి
నీ మనసును నొప్పించిన నన్ను క్షమిమ్చితివి

అబ్బ ఎంత సేపు నండి స్నానం అన్నం చల్లారిపోతుంది   
నాకు నిద్రోస్తుమ్ది కాస్త తిని మాటలతో ముచ్చటించు కుందాం
గబా గబా నలుగు మెతుకులు తిని బెడ్ రూమ్ చేరుదాం
నీమాటను ఎప్పుడు కాదన్నాను ఇదిగో వస్తున్నా తిందాం

ఈ రోజు వంటలు చాలా బాగున్నాయి, కిల్లి ఇస్తావా
పైకి వెళ్లి బుద్ధిమంతుడుగా పడుకొంది వచ్చి కిల్లి ఇస్తా
పెద్దవాళ్ళకు మందులు ఇచ్చి పిల్లలగురించి చిప్పిమ్ది
అన్ని సర్దుకొని పాల గ్లాసుతో బెడె రూమ్ నడిచింది

సీత హృదయం పరవశిమ్చిమ్ది
మనసంతా మహా సాగరమైమ్ది
పున్నమి వెన్నెల సంతోషం వచ్చింది  
ఆత్రుతగా ఆనందంగా సీత రాము పక్క చేరింది

నిద్రలో రాము ఒకటే కలవరింపు నీమనసు భాదపెట్టాను అంటు 


నవనీత హృదయ వేణి , మంజుల మధుర వాణివి నీవు  !
మనసును దోచే, నవ నవోన్మష రక్తి స్వరూపిణివి నీవు  !
కోరికలు తీర్చి, యశస్సును పెంచే, యసశ్విణివి నీవు  ! 
మనోధైర్యం, తేజస్సును వృద్ధి పరిచే, తేజస్విణివి నీవు  ! 

ధర్మశాస్త్రములు తెలిపి, ఆదు కొనే అంతర్వా ణివి నీవు  ! 
కొన్ని విషయాలు తెలిసుకోనుటకు,  సహాయపడే అన్వేషిణివి నీవు  !
మనసును మెప్పించిన, వారి కోర్కెలు తీర్చిన, అభిలాషిణివి నీవు  !
అంతరాత్మను ప్రభోదించి, అవసరమునకు సలహాఇచ్చె, ఆత్మజ్ఞాణివి నీవు  !
 

ఆస్తిని, అదాయమును,పెంచి ఆహారమును అన్దిమ్చ్, అన్నప్రదాయిణివి నీవు  ! 
పురాణములు, వేదములు అనర్గాలముగా వర్ణించి చెప్పే, అవృత్తిణివి నీవు  !  
ఇంటిని, సభను, పిల్లలను,  హుందాగా తీర్చి దిద్దన, అస్థాణివి నీవు  !
కామాందులకు, దుర్మార్గులకు, దుష్టులకు, చిక్కిన ఆహుతిణివి నీవు  !

 

పరిమళాలు వెదజల్లి, మనస్సును ఉల్లాసపరిచే, ఇష్ట ఘంధిణివి నీవు  !
రౌద్రరసమును చూపి, శత్రువుల గుండెలలో ఉండే, ఉగ్రరూపిణివి నీవు  !
 మనోభిష్టమునునెరవేర్చి,
ఉచ్చాహమునుపెంచే,ఉజ్వలరాణివినీవు                                         తెలివితో తెలియనివి తెలియపరిచే ఉపన్యాసిణివి నీవు  !

ఉపవాసములు ఉండి ఉపాయములు తెలియపరిచే ఉపచారిణివి నీవు  !
భర్త దుర్వసనములు లోనైతే వ్యసనములను మాన్పిమ్చే ఉపాధ్యాయిణివి నీవు  !
ఉరొభాధను భరించి ఉష్ణమును పెంచి ఉన్మాదునికి ఊరట కలిగించే విలాసిణివి నీవు  !
బలము, ధెర్యము, మనోనిగ్రహ శక్తి పెంచే తేజస్సుగల ఓజస్వి ణివి నీవు  !
 

అనారోగ్య భర్తను ఆరోగ్య్యవంతునిగా మార్చుటకు శ్రమించే ఔషదణివి నీవు  !                                                                                                                                        నయన మనోహర కలువల కళల  అపరంజి  మణివి నీవు  !
నా మన్మధ  శృంగార  రాజ్యంకి శృంగార దెవతా మణివి నీవు  !
పిల్లలు ఉన్న నాకు నీవు నిత్య యవ్వన కుసుమానివి నీవు ! 


మహానుభావా ఎవరా ప్రియసి ఇది కలవరింత పులకరింత
నీవు నా ప్రక్కన ఉంటే స్వర్గాన్నే జ ఇంచి నీకు రాసిస్తా అంటు

సీత నడుముపై రాము చెయ్వేసి సుతారంగా కదిలించి
అరచేతితో సున్నితంగా బలంగా  అప్రయత్నంగా బిగించి
ముఖారవిందాన్ని చూస్తూ ముక్కును అతిసమీపమ్గా ఆనించి
లేతపెదవులు కొద్దిగా తెరుచుకున్నాయి కంపనంతో పరవశిమ్చి    

మొదటిరాత్రులు గుర్తుకొచ్చినాయి మా వారికి
సంతోషము దు: మువచ్చిన ఆగదు మగావారికి
మగవారి మనస్సు అర్ధం కాదు ఆడవారికి
క్షణం కోపం క్షణం ఆవేశం క్షణం శృంగారం
మావారికీ  


సీత తలారా స్నానం చేసి పెద్ద కుంకుమ బోటు పెట్టి భర్తను లేపింది
వద్దు వద్దండి పెద్దలున్నారు బ్రష్ తోముఖం కడుక్కొని త్వరగా రండి
కన్నుల్లో తేజస్సు తగ్గించుకొండి,టిఫిన్ తిని   కాఫి  త్రాగుదాం రండి
లుమ్గీ సర్దుకుంటు,నవ్వుకుంటూ అమ్మన్నాన్నలు టిఫిన్ తిన్నారా 

మనస్సు చంచలము కాదు అనుకుంటే స్తిరము
కెరటములు ఎన్ని వచ్చిన సముద్రము స్తిరము
వేడికిరణాలు ఎన్నివున్న సూర్యబిమ్బమ్ స్తిరము
భార్య భర్త లు ఒకటైతే ఇల్లంతా ప్రసామ్తితో స్తిరము

ఏదో మీలో మీరె మాట్లాడుకుంటున్నారు త్వరగా తయారవండి

మీతొ మేము మాట్లాడలేం మీరు మగ మహారాజు
మాయమాటలతో మనస్సును లొమ్గతీసుకొనెరాజు
ఇంటిలో ప్రశామ్తత బయట అందరి దృష్టిలో మృగరాజు
నాకు మాత్రం నాతొ సర్డుకోపోయే మన్మధ  రాజు 

బాబు ఇదిగో పాపారు చదువుతావా
వద్దు నాన్నగారు అంతా రాజకీయ గొడవా
గ్యాసు,పెట్రోలు పెరగటం బందులు గొడవా
మంత్రులు సభలలో కుమ్ములాటల గొడవా

ఇవేగా నాన్నగారు, అవుననుకో అయినా పాపారు చదవాలికదా
మీరు చదవండి మీకు కాలక్షేపం అవుతుంది అంటు తల్లి తండ్రులను
ఒకచోట కూర్చొబెట్టి భార్య్యను పిలిచి పాదాలకు దండంపెట్టి ఆశీర్వాదమ్
పొందాడు

మీ కోడలు ఉద్యోగం మానేసి ఇంటిలోనే ఉంటుంది
మీరు ఏమ్తకాలమైన హాయిగా ఇక్కడే  ఉండండి
తమ్ముడు దగ్గరకు పోవాలనుకుంటే  వెలండి
నాకు అఫీసు పనిమీద ఆడిట్ కంపు ఉన్నది

సరే అబ్బాయి నీవొచ్చేదాక ఇక్కడె ఉంటాము
నీ వోచ్చేక తమ్ముడు పీల్లలను చూసి వస్తాము 
అమ్మాయి నీకు కూడ చెపుతున్నాము ఉమ్డమంటే ఉండలేము    
మీ ఇష్టానికి ఎప్పుడైనా ఎదురు చెప్పానా మావగారు

బెడె రూమ్ సర్దుతుంటే రిబ్బంతో చుట్టిన కొత్త కవరు ఉంది
ఆన్ లైన్లో  ఇంట్లో ఉండి చేయమని ఆర్డరు అది
ఉద్యోగం చేస్తావని నామాట కాదనవని నమ్మకముంది
పెద్దల ముందు చెప్పటం రాక ఉత్తరంతో ఆర్డరుమ్చా

నవ్వుకుమ్టూ ఉత్తరాన్ని ముద్దు పెట్టుకుంటూ మగవారు మగవారే 

అమ్మాయి ల్యాండ్ ఫోన్ మ్రోగుతుంది తీస్తావా
హలో హలో అంటు ఆగు ఆగు నీ ముద్దుల మొగుడ్ని
పెద్దలున్నారా చూసావుగా ఆర్డరు నీకు సంతోషమేగా
తప్పదు మహానుభావా మీకు పిల్లకు సేవచేస్తూ పనిచేస్తా

అమ్మాయి ఎవరూ ఫోన్ లో అంతసేపు మాట్లాడుతున్నావు
మీ అబ్బాయి మీరు అన్నం తిన్నారా అని ఫోన్ చేసారు
మల్లి ఉద్యోగం చేయాలని మొరాఇమ్చాదని భయమేసిమ్దమ్మ
అబ్బే అదేం లేదు ఇంట్లోనే ఉమ్డ మన్నారు మీ అబ్బాయి

మావగారు నవ్వుతుంటే అత్తయ్యగారు ఎమిటి విశేషం
మన పెళ్లి తతంగం శోభనం గుర్తుకొచ్చింది అందుకని
అమ్మ బాబో వెళాపాలా లేదు ఈ ముశలొడుకి
అంటే అమ్దరూ ఒక్కటే నవ్వులు, పిల్లలు వచ్చి అమ్మ ఏమైమ్దమ్మ

నవ్వులే నవ్వుల్ నవ్వులే నవ్వుల్ నవ్వులే నవ్వుల్   
                .................................................................................................................................