23, జులై 2013, మంగళవారం

69. LOVE (premaamrutam-1)


భార్య భర్తల  సరదా ముచ్చట్లు
1.   అదేపనిగా కొంగు జార్చి నన్ను ఇబ్బంది  పెట్టకు
      క్రిందా పైన ఆశ  తీర్చు కోవాలని   తొందర పెట్టకు
      నీలో ఉన్న గుట్టు విప్పాలని నన్ను  భయపెట్టకు
      వద్దన్నా నీ కొవ్వు కరిగిస్తా నాతో పందెంపెట్టుకోకు 


2. నిగనిగ లాడే నీవళ్ళును చూస్తే, నాకు గుచ్చు కుంటాయి ముళ్ళు
పాలపొంగుల పైట జారినప్పుడు చూస్తే, నన్ను కలవరపెడతాయి కళ్ళు
బొడ్డు  క్రింద జార్చిన  చీరను చూస్తే,   నాకు కావాలని  పించె  కౌగిళ్ళు
పెదాల కదలికను మూతి విరుపును చూస్తే, తప్పక తెప్పించాలి వేవిళ్ళు     
                                                                      
       
3.     తొంగి తొంగి చూడమాకు నాకు అసలే సిగ్గు ఎక్కువ
        ఉడికించి, ఉడికించి ముద్దు పెడితే మక్కువ ఎక్కువ
        అంది అందకుండా తిరిగితే మనసుకు కోరిక ఎక్కువ
        ముంత మసాల కొరకు మనసు లాగుతుంది ఎక్కువ    
                                         
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=39719145377446550


                                                     
 4.    నీకు వయసుంది నాకు వయసుంది మనిద్దరిమద్య అడ్డేముంది
        నీలొ ఉన్న వేడిని చల్లార్చే తెల్లని మంచు గొట్టము నావద్ద ఉంది  
        నీ పెదాలలో నాదగ్గర ఉన్న అమృతము కురి పించాలని  వుంది
        నాపై కోపించక, నన్ను కణికరించు నీ అందాన్నిదోచాలని ఉంది
                                                                 

                                                                               
5.    జానా బెత్త గౌను వేసుకొన్న    పెద్ద పాప
       బిత్తరచూపులతో మత్తులోకిదించె   పాప
               పరువాలను పదిలముగా పంచె     పాప
               అరటి పండు కావాలి అంటున్న పెద్దపాప  

6.   తెల్లటి చీర, బంగారపు చేతిలో పాల గ్లాసు చూస్తూవుంటె 
      మత్తు చూపులాతో, మేలి ముసుగుతో నడుస్తూ వుంటె 
              కాలి అందెల శబ్దాలు, గాజుల శబ్దం గుండెనుతాకుతుంటె 
                        ఆగలేక అమాంతం బంతులందు కోవాలని ఎగురుతుఉంటె                          
                  

7.    ఆదిలో హంసపాదు రాకుండగా అధరామృతము అందుకో
       ఆద మరచి నిద్రించక నీకోసం  దాచుకున్నవన్నీ దోచుకో
       సిగ్గుతో చీరవిడిస్తే , అందాలను చూస్తూ లోట్ట లేయకా జుర్రుకో
       కాలం మరచి  తేరిపారి చూడకు  స్వర్గలోక సుఖాలందుకో  8.    పట్టుదలకు పోకు, పరువాలను భందీ చేయకు
       పట్టిందల్ల బంగారము అని నమ్మి మోస  పోకు
       నీవు అనుకున్నది సాధించేదాక పట్టు విడువకు
       ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే సాధించాలని  మరువకు  
9.    బెండకాయ ముదిరిన బ్రహ్మచారి ముదిరిన పనికి రారు
       చేప కన్నుల చిన్నది చాటుకు రమ్మంటే రాని వారెవరు
       పున్నమి వెన్నెలలో కలయక జరాగాలని కోరనివరెవరు
       ఆకు వక్క సున్నం వేసిన తాంబూలం రుచిచూడనివరెవరు 
10.  నన్ను అదేపనిగా గిల్లి గిల్లి గిలి గింతలు పెట్టమాకు
       గమ్మత్తులు, కలవరిమ్తలేనా తట్టి తట్టి లెపు  ఆకు
       ముందు వెనుకా ఉండదు ఈ పనికి చీకటిలో పాకు
       దమ్ము, సొమ్ము  అంతా  నాకు చూపు ఈపూటకు  
       
                                                       
11.  కేవలం పుస్తకాల పురుగు కారాదు
       ప్రకృతిలో పంచే సుఖం మరువరాదు
       మదిలో పరువాల పందిరిని వదలరాదు
       అందాల సుందరి చూపులకు లొంగరాదు
 
12.  మౌనం   అంగీకార  సూచకం
       మనసులోని  కోర్కల ఫలితం 
       మమతల  కలయక వలయం
                               శృంగారం ఇరువురి అంగీకారం  
                                                     
                                                                               
13.  శరీర మాద్యం ఖలు ధర్మసాధనం
       ఆరోగ్యం అందరికీ  దివ్య   ఔషధం 
       యవ్వనం సుఖం పురుష లక్షణం
       సుఖాలను అందుకోవటమే స్త్రీ లక్షణం  
                                                                                     
    

14.  తెలుతూ తెలుతూ సాగాలి సముద్ర యాత్ర
        సాగుతూ సాగుతూ పల్లానికి  నీటి   యాత్ర 
        సుఖిస్తూ సుఖపెడ్తూ చేయాలి ప్రేమ యాత్ర
        ఆడుతూ పాడుతూ సాగించు జీవన యాత్ర
                               
                                
 
    
        
15.  సుఖించి సుఖమును పంచి  బ్రతికించు
        వరించి  వలపును   పంచి  మురిపించు
        తెగించి యముడునే ఎదిరించి బ్రతికించు   
                      ప్రేమించి  ప్రేమను పంచి సంతోషపరుచు 
                                                      
        

16.  తినద్దు చద్ది.  తాపమని వేదించ వద్దు
        పరువం సద్దు, కెవ్వుమని అర  వద్దు
        సంపద పద్దు, సరస సంతోషాల హద్దు
        ఒకరు ముద్దు, ఇద్దరు కలవాలి హద్దు  
                                                                                   
                                                                

17.  గుచ్చి గుచ్చి చూడమాకు నాకు గుండె దడ
        కోరికతో రెచ్చ కొట్టమాకు ఉంటాను తలగడ
        ఆశగా ఉంది వద్దనమాకు పొంగులపైపావడ
        రుచి చూడాలని ఉంది నాకు పెరుగు ఆవడ
                                                     
                                 

18.   ఇంద్రి యాన నయనం   ప్రధానం
         తీర్ధంబున తులసి నీళ్ళు నయం
         తెగించిన  వాడికి  తెడ్డె      లింగం
         విచ్చుకున్న పద్మం మరీ అందం
                                                          
                                                                    

                                             
19.  కక్ష      ఎందుకు  పోటీ     జగాన
        క్రోధ  మెందుకు   నేటి  యుగాన
        ద్వేష   మెందుకు   సాటి స్త్రీ  పైన
        పంతమెందుకు ప్రేమ మందిరాన      
 
                                                     
 

20.  మంచిని పెంచు చెడును త్రుంచు
        సుఖమును పంచు ద:ఖాన్ని త్రుంచు
        శుభమును పెంచు అశుభమును త్రుంచు
        ప్రేమను పంచి  అహంకారాన్ని తగ్గించు
                                    
                                                      
 21.        తాగట్ట   బట్ట   లేదు,      ఇంకొకరికి  దానం   చేస్తాడట
              ఉన్న పెళ్ళంకి సుఖం లేదు,   ఇంకో  పెళ్ళాం కావాలిట
              చేతిలో చిల్లిగవ్వలేదు, మాటలు డాంబికంగా ఉంటాయట
              పెళ్ళాన్ని ఓదార్చలేడు, అందరికి నీతులు చేపుతాడట        
                                                                   

 22.           చేకటి వెలుగులు ఒక్కచొ వుండవు
                 సుఖ దుఖాలు ఒకేసారి ఎవ్వరికీ రావు
                పాప పుణ్యాలు తెలిసి చేప్పి  రావు
                ఉల్లి మొక్క మల్లె మొక్క కాలేవు    

                                                                   
 

23.    అందరి శ్రేయస్సు లోనే మన శ్రేయస్సు
     అందరి శిరస్సు లోనే  ఉండేది మేధస్సు
      స్త్రీ అందం లోనే  ఉంటుంది     వర్చస్సు
            దేవుణ్ణి  ప్రార్ధిస్తే  పెరుగుతుంది యశస్సు 

                  24. ఇంటిల్ల పాటికి నేనొక చిరు దివ్వెను
            పదహారేళ్ళు ఉన్న పడుచు పిల్లను
            లోకం ఎమీ  తెలియని పసి పాపను
            నాకునచ్చే మన్మధుని కోసం ఉన్నాను

             
      
 25.  పువ్వులపై తిరిగే సీతాకోక చిలుకను నేను
             నవ్వుల మధ్య అందరికి పువ్వు నయ్యాను
             పువ్వని అందరూ కోరితే కుమిలి పోయినాను
             పువ్వుని ముద్దాడే మగాడి కోసం ఉన్నాను

                     

      26.     నిరంతరం నీ ద్యానంలో నన్నే మరిచా
               కలలో నాహృదయాన్నినీకు అర్పించా
               ప్రాణానికి ప్రాణం  అని  తెలియ  పరిచా
                        నిన్నే తలుస్తూ ఈ లోకాన్ని జయించా
                          27. మనసులో అనుకోగానే ఎదురై వచ్చావు
                       నిన్నే నిన్నే కోరా నీవు నాకు  నచ్చావు
                       అలాబిత్తర చూపులు ఎందుకు చూస్తావు
                       నీ మనసు తనువు అర్పిస్తానని చెప్పావు
    
      


               28. పనేం లేదా నీవు నన్ను వెంబడిస్తున్నావు
                      ప్రేమించానని పిచ్చుడిలా తిరుగుతున్నావు
                      నీదగ్గర ఏముందని ప్రేమిమ్చాలంటున్నావు
                      నాకు నచ్చి మెచ్చేభాహుమతి తెస్తానన్నావు 
               29.  నీవు నాకు ఎందు కిష్ట మంటే  నే   చెప్పలేను
                       అయస్కాంతంలా ఆకర్షించావని అనుకున్నాను
                       నీ మెరుపుకు నాతలపు అందించాలనుకున్నాను    
                       నీ నవ్వే నా హృదయాని పిండి చేసిందనుకున్నాను   
               

      
             30. నీవు ఇష్టమని చెప్పను, నిన్ను నేనుమరువను
                       నా భందాలను భరించే శక్తి  లేదను కున్నాను
                       నిన్నేస్మరిస్తూ నాజీవతాన్ని గడుపుతున్నాను
                       ఎప్పటికైన మన  భందం కలవాలను కున్నాను
     
         31     చెప్పాలని ఉంది  చెప్పలేక  పోతుంది
                   వినాలని   ఉంది  వినలేక    పోతుంది
                   చూడాలని  ఉంది చూడలేక పోతుంది
                   ప్రేమను ప్రేమగా గుర్తించలేక పోతుంది

 
          32.      నిన్ను చూస్తే పొద్దు పోదు, చూడ కుంటే  ఊసుపోదు
                      ప్రేమను ప్రేమ అనదు, ప్రేమను మరువలేక ఉండదు
                      సుఖం పంచు తానదు, సుఖ  మడిగితే   మాట్లాడదు     
                      ఊయల ఎక్కదు,  ఊయల్లో   ఊగి   సంతోష  పడదు   

 
              33.  నన్ను కాసేపు  విశ్రాంతి తిసుకొనుటకు  వదలండి 
                      నన్ను వదలి  మనం కలుసుకున్న  నీడ వెల్లదండి
                      నన్ను కదల్చిన కనురెప్పలు కళ్ళను   వదలవండి
                      మన్ను లా మనం ఒకరికొకరం కలసి ఉందా మండి

                 34. వళ్ళు మరచి నిద్ర  పోవుట మంచిది కాదండి
                       గళ్ళు మరచి చదరంగం ఆట ఆడకూడదండి
                             వెళ్ళు ను బట్టి చేయాల్సిన పని  చేయాలండి        
                       వెళ్ళు వెళ్ళు అని ఎప్పుడూ  నన్ను అనకండి 

 
                  35.  కోరుకున్న జీవతం చేరుకున్న క్షణం  
                          గుండె దడ  పెరిగి  తెలియని తమకం
                             స్వామికి సుఖం పంచాలని నిశ్చయం    
                           భార్యగా హృదయం అర్పించగల ధైర్యం

 
                 36.   తన్మయత్వంతో  జరిపే  కేళీ కలాపం
                          మన్మదునితో పొందె మధురామృతం
                            చల్లబడే హృదయంలో ప్రజ్వరిల్లిన భావం
                                  మధురానుభూతి పొందిన ఈ సమయం  


37. నాదనేది నిదేనోయి  - నిదనేది నాదేనోయి 
       వానల్లో తడిశానోయి  - మనసులు కలిసాయొయి
       వలలో చిక్కామోయి   - చలిలో కలిశామోయి
       మనసు కుదుట పడిందోయి - భంధం ఏర్పడిందోయి       
38.  పగలు రేయి నాకళ్ళలో నిల్చిఉన్నావని
        నాహృదయంలో రక్తమై కలిసి ఉన్నావని
        నా యదలో నీ పేరే   ముద్రగా ఉన్నదని      
        కలలు కన్నాను నివే నా ప్రేమ దేవతని

 
39.  అర్ధ నగ్న నృత్యాలు అధిక  మవుతున్నాయి 
        స్త్రీపురుషులు సమానమని వాదనలున్నాయి
        స్త్రీలు భర్తలను మార్చే రోజులు వస్తున్నాయి
        స్త్రీలు ప్రేమలో పడి తిరగటం పెరుగుతున్నాయి        

 
40.  బ్రతుకును గండి పడకుండా చూసుకో
       పరమాత్మను అండ చెడకుండా కాచుకో
       భార్య  కన్నీరు కార్చ కుండా చూసుకో
       జరిగినవి మరచిపో ధర్మమార్గాన్న నడుచుకో