27, జులై 2013, శనివారం

70. L.O.V.E (Premaamrutam-2, )


1.  గూట్లో  దీపం వెలిగించు నోట్లో  ముద్దను దించు
        ఒంట్లో శక్తిని పెంపొందించి ఈ  మత్తును  దించు  
        మనసుకు ఉతేజ పరుచు ఇది కొత్త అని పించు
        అలవాటుగా మారి ఇంకా ఇంకా కావాలని పించు  

                             
2.      మాట కటువు మనసు వెన్న
            నీటి  బుడగను పట్ట లేమన్న
            ఒట్టితీసి గట్టు మీద పెట్టమన్న
            కలియుటకు  పంతం  వద్దన్న

                                                      

3.     అవన్నీ వట్టి ఊక దంపుడు కబుర్లు
          ఇద్దరిమద్య ఏమీలేదు వట్టి పుకార్లు
          ఇద్దరం కలసి తిరిగాం  వట్టి  షికార్లు      
          కేవలం ముద్దుకే వచ్చాయి చక్కర్లు     

                                                                                                                                                            


 4.  సూదిలో దారం ఎక్కిచ్చాలి రా బావ
        మల్లె పూలు సద్ది సరి చేసుకో  బావ 
        సూది కదిలించను దారం ఎక్కించు బావ
        సందులో పని కుదిరిందనక పెట్టు బావ 

                                       
  5. కలలు కనగానె సరిపోదు మనసు అర్ధం చేసుకో
       మనసులోని కోర్కలను  తీర్చే మార్గం చూసుకో
       పట్టుచీర,నెక్లెస్, మల్లెపూలు నీవు తెచ్చావనుకో
       నీ సంతోషము కొరకు నా సర్వస్వము   దోచుకో  

                                                      
   
6.  శ్రుతిమించి  రాగాను పడి ఇబ్బంది పెట్టమాకు
        కళ్ళు గగుర్పాటు తెచ్చే పనులు చేయ  మాకు
        ఇప్పుడే మొగ్గ విచ్చిన పువ్వును అని మరువకు
        పువ్వును నలిపై, ఇక్కడ  కోచ్చాక   సిగ్గు పడకు 

                                        
 
7.   స్త్రీ బ్రతుకు గతించిన కాల స్మ్రుతులతో
        స్త్రీ బ్రతుకు భవిషత్ గురించి ఆలోచనలతో
        స్త్రీ బ్రతుకు వర్తమానంలో ఆశ, నిరాశలతో
        స్త్రీ బ్రతుకు కల్పవల్లిగా మరే జీవితాశయంతో
                                                       


8.   అదృశ్యంగా కదులుతూ కదిలించే గాలి శక్తి   
        నడుస్తూ ప్రాణులకు దాహం దీరుస్తూ నీటి శక్తి
        ఉన్నచోట తన ఉనికిని తెలియ పరిచే అగ్నిశక్తి
        కోపం తగ్గించి, తాపాన్ని చల్లార్చే భార్యామణి శక్తి
                                                      


9.   నీ చేతులు తాకితే నా మది తెలిపొయె   
         నీ కవ్వింతలకు నా గుండె బరువాయె 
         నీ చూపుకు మన్మదబాణాలు తగిలాయె
         నీ మాటతో నాగుండె పరుగెత్తే గుఱ్ఱమాయె 

                                                       
10.    చెయ్యొద్దు    చెలి నా  జీవితాన్ని ఒక ఆటగా
         నవ్వొద్దు   కోమలి  నా    భావానికి   తోడుగా
         కొట్టద్దు కామిని   శక్తి  లేద్దన్న ఒక్క మాటగా
         నీవు తిట్టద్దు నాకన్నా నీకు డబ్బు కావాలిగా  
                           
                           


11.        నా హృదయంలో ఉంది నీ రూపు
              నీవు ఎందుకు చూస్తావు ప్రక్కవైపు
              మరువ  లేను నీవు పంచిన వలపు
              నీకు ఏదికావాలన్నా ఇస్తాను తెలుపు
                                                     


  12.       నీ బుగ్గలు బూరెలై పొంగుతూ   వుంటే
              నీ ఊరువులు ఒకటై ఉరకలు వేస్తుంటే  
              నీ పిరుదుల కదలికలు మతి పోతుంటే
              నిన్ను చూస్తూ ఉంటే నా
కలనిజమైనట్టే 

                                                       

  13.      జాలిగుండె లేని పాషాణంగా మారావు మమత
            ఎందుకు నామీద తాపం, కశి, కక్ష, కోపం, ఎవగింత
            సహచర్యం నోచుకోలేని ఈ బ్రతుకెందుకు మమత 
            ఏ మన్న మరువలేను నీవు ఉంటావు నామనసంత 

                                                     
14.  నీ  చిరునవ్వుతో యుద్ధాలు      ఆప     వచ్చు
       నీ   చిరునవ్వులు శత్రువుపై సంధించ   వచ్చు
       నీ   చిరునవ్వుతో కుటుంబకలహం తీర్చవచ్చు
       నీ   చిరునవ్వుతో భర్తను   బుట్టలో వేయవచ్చు
                                                     


 15.   అరచేతిలో  వైకుంఠం  అని   చెప్పమాకు
         ఆర్భాటాలతో  ఎగిరెగిరి  క్రింద పడమాకు
         ఆశల వలయంలో చక్కి అవమానపడకు     
         ఉన్న దానిని సుఖపెట్టి హాయిగా బ్రతుకు 

                                                                               
16.    పెళ్ళనేది    నూరెళ్ళ       పంట
          ఇరువురు కలసి  బ్రతకా లంట
          ఇది సుఖ-దుఖాల పల్లకి నంట 
          పరువాలు దోచే సమయమంట
                                                      


17.    రవి కాంచని చోట కవి ఊహలు గాంచు
          మమతలు లేనిచోట మనసు   గాంచు
          వయసు పెరిగే చోట  వలపు    గాంచు
          పతివ్రత ఉన్న చోట  సుఖం     గాంచు   

                                                                                 
18.        గడబిడ పడక దడ  దడ లడించక
             జడ తలగడగా పడక అడ్డు  తడక
             నడక తడబడక ఛడమడా లాడక
             ఢమ ఢమ లాడించి ఢంకా  తట్టక      
                                                         


 19.       సిగ్గు ఎగ్గు లేక తగ్గు తగ్గు అంటూ ముగ్గులోకి లాగకు
             ఛెంగు ఛెంగు అంటూ గ్గుర్ గ్గుర్  అంటూ గోడుగేత్తకు
             గుగ్గిలం లా భగ్గు భగ్గు మంటు తొంగి తొంగి చూడకు
             దగ్గు తగ్గించి దగ్గర చేరి ధగ ధగ మెరుపు  ఆడించకు    
                                                    
  20.      కొంగు జార్చక  కోక విడువక కొంగలా ఒంటికాలుపై ఉండక   
             కోకో అంటూ ఆడక కొక్కొరకో కొక్కొరకో అని కోడిలా అరవక
             కోడె దూడలా పరుగులు పెట్టక, కోడె త్రాచులా బుసలుకొట్టక
             కోరి కోరి కోరుకున్న మొగుడి కోరికను కలలో కుడా  తీర్చక

  
21. నా  ఆశలన్ని  నీలో  చిగురించాలి  మళ్లీ
       నా ఇంటిలో నీవే దీపం వెలిగించాలి మళ్లీ          
       నా వాళ్ళల్లో నీవే మార్పు తెప్పించాలి మళ్లీ
       నా మనసు ప్రశాంతముగా ఉన్నది ఈనాడు మళ్లీ

 
22.  అప్పగిస్తున్నాను నిన్నే నమ్మి నిత్యం కొలిచే రాముణ్ని
       అన్నమాట జవ దాటని  ఆశలు  తీర్చె నా కులదైవాన్ని
       అనురాగం పంచి ఆత్మీయతను పెంచే ఆత్మభందువున్ని
       కలకాలము పచ్చగా నాలుగు కాలాలు నీవు ఉంటావని   

 
23.  కాలు జార కుండ  రెండు కళ్లతో చూస్తూ కాపాడారున్నాన్నా 
        లోకం తెలియని అమాయకురాలు అనుకున్నారు నాన్నా
        ఆశలు లేని కొంగు చాటుపెరిగిన బిడ్డఅనుకున్నారు నాన్నా
        దిగులుపడకండి ప్రేమను జయించాలనుకున్నాను నాన్నా

 
24.  ఏ నాడైన ఒక్కమాట అనలేదుగా  తల్లీ
        మా ఆశలు నీరు కారుస్తావెందుకు తల్లీ
        బ్రత కాటానికి ప్రేమ  ఒక్కటే  కాదు తల్లీ           
        అర్ధ బలం, ప్రేమ, అంగబలం ఉండాలి తల్లీ 

 
25.  మీ రెక్కడున్న మీ ఆశలు చిగురించాలని మా దీవనెలు
        ఆవేశములో ఉన్నారు మీరు కోటి కోర్కెలుగల పక్షులు
        అనుభవముతో అర్ధం చేసుకొని బ్రతకాలని మా  ఆశలు
        మరువకండి మిమ్మల్ని  కాపాడేది  మీ   తల్లి తండ్రులు  
26.బంగారు కొండ మా యింటికి సరిఐన అండ
కలాకండ మా ఇంటి వారందరికీ ఇష్టం ఉండ
మాఊరు  పొలాలు సస్య శ్యామలంగా ఉండ
కొత్తగా పెల్లయినవారు ముద్దుల్లో మునుగుచుండ

 
27.కప్పుకో దుప్పటి చలేస్తే, వేడికోసం వలువలు విప్పేస్తే
కోరుకో కౌగిలీ గిలిస్తే, తన్మయత్వంతో తనువు అర్పిస్తే
బంగారు కలలు పండే సమయమువస్తే, పతి కోరిక తీరిస్తే,
     ప్రేమ ప్రేమగా ప్రేమిస్తే, ప్రేమాలయములో కోరిక తీరుస్తా  
28.మల్లెల పరిమళాలకు, మమతలు కోవలవటం
వసంతం విస్తరనకు, తనువు తనువు కలవడం
ఆనందపు  భోగాలకు, ఆర్భాటాలు  అనవసరం
ప్రణయ రాగాలకు, సప్తస్వర దీవెనలు అవసరం 

 

29.సుందరమో, సుమధురమో, సుధామధురమో
మందరమో, మధురామృతమో, మృధుత్వమో
తాపశమో, తమకమో, తరుణులతాపత్రయమో
           పాశమో, పవనమో, పరువాల పారవశ్యమయమో  30.స్త్రీలు శాంతముగా ఉంటే,   జీవితం రస భరితం
స్త్రీలు రౌద్రముగా ఉంటే,  జీవితం నరక మయం
స్త్రీలు శృంగారముగా ఉంటే, కొత్త కోర్కల  వనం
స్త్రీలు కన్నీరు కారుస్తుంటే, దిద్దు కోవాలి లోపం     

 
31.నిముషం కూడా ఆగదు, చెప్పేది వినదు
నిజం గురించి ఆలోచించదు, వేగం తగ్గదు
మనసు నిలబడదు, మాటకు ఎదురులేదు
  ఆరాటం ఆగదు, ఆర్భా
ములు మానదు 

 
32.నీ  లోని   బలహీనత  బయట పెట్టద్దు
నీ   శక్తిని  పెంచే ప్రయత్నం వదలొద్దు
మంచిని పెంచు చెడును అలోచించద్దు
దేవుని ప్రార్ధించు, ఏకాగ్రత  మరువద్దు


 
33.విరిశే   చల్లని వెన్నెల  లో   మనసు ప్రశాంతం
కలసి   ఉండే  శుభ  సమయం  లో   ఏకాంతం
ఆశలు తీరె ఈ వీళలో పొందాలి మధురామృతం
                   ప్రేమలో మధుర  స్వప్నాలు నేర వేరే సమయం                 34.వెన్నెల్లో చిందులు వేసే మనసు తత్త్వం
వసంత మాసంలో వచ్చే పుష్పసౌదర్యం
శ్రావణంలో కురిసే ముత్యాల వానలపర్వం
క్రొత్త జంటను మైమరి పించే  శీతలత్వం

 
35.గంధపు చెక్కను మోసే గాడిదకు పరిమళం తెలియనట్లు
దేశంకానిదేశంలో ఉన్నవారికి ఏ విషయాలు తెలియనట్లు
పిల్లలు కన్న తల్లికి శృంగారం మంటే  ఏమీ   తెలియనట్లు
వాగ్దానాలు చేసే నాయకులకు తీర్చటం ఎమీ తెలియనట్లు 
    36.అంద చందాలతో ఆకర్షించుట ఏమిటో
భామల వయ్యారాల కదలిక  లెమిటో
కాటుక కన్నులతో  కనుసైగ  లేమిటో
కనువిందు చేసే వస్త్రధారణ    ఏమిటో 

 
37.శృంగార చేష్టల మర్మ మేమిటో
అంగాంగ ప్రదర్సనలు  ఏమిటో
అందం చూపి మతి పోగొట్టుట ఏమిటో
చిందులతో ఆకర్షించుట ఏమిటో   

 
   
 38.
రోగ  మోక్కటైతే మందోక టన్నట్టు
దీప మోకటైతే వెలుగంతా ఉన్నట్టు
రూపము ఏదైనా కాపురం చేసినట్టు
ప్రేమ ఉన్నచోట సుఖాలే   ఉన్నట్టు    

 

39.కష్టాలెప్పుడూ  కలిసే   వస్తాయి
సుఖాలెప్పుడు చెప్పక వస్తాయి
ప్రాణాలెప్పుడు చెప్పక పోతాయి
ప్రేమ లెప్పుడు చెప్పక కలుస్తాయి

 
40.తృప్తి లేని వానికి సుఖ మెక్కడ
ప్రేమ లేనివాడికి భంధ  మెక్కడ
సుఖం లేనిచోట సంసారమెక్కడ
జీవితాలు  అవుతాయి    తక్కెడ