9, ఆగస్టు 2017, బుధవారం

విశ్వములో జీవితం -

విశ్వములో జీవితం - 
ప్రాంజలి ప్రభ  -  (కలలు- కళలు)

కలలు కల్లలు కావు
మానవుల స్వభావాల వెల్లువ
కలలు కళలు కావు
కళాభిరుచే కనే కలలు వెల్లువ

కలలు ఆకర్షితులు కావు
మనోవికాస విభిన్న రుచుల వెల్లువ
కలలు చీకటి వెలుగులు కావు
శాంతి అశాంతి మధ్య నలిగే వెల్లువ

కలలో కనిపించేవి నిజాలు కావు
జీవితాల్లో తారసపడే గుణాల వెల్లువ
కలలు కనటం తప్పు మాత్రం కాదు
కళలను సార్ధకం  చేసుకోవటం వెల్లువ

స్వప్న సృష్టి ఎవ్వరికీ చెప్పేవి కావు
జగత్తులో ఉండనివి వెంబడించే వెల్లువ
ఊహల్లో కన్న కలలన్నిఆచరణం కావు
కీడు మేలు చేసే కొత్త విషయాల వెల్లువ

శిశుప్రాయం కళ వర్ధిల్లి తేనే
బాల్య ప్రాయ వికాస వెల్లువ
బాల్య ప్రాయం విరబూస్తేనే
యవ్వన సుమం విచ్చే వెల్లువ

యవ్వన ప్రాయం విస్తరిస్తేనే
ఎదనిండా కళ పరిమళాల వెల్లువ
మధ్యస్థ ప్రాయం అనుభవిస్తేనే
సుఖ దుఃఖాల మెలికలయక వెల్లువ

వృద్ధాప్యం ప్రేమను ప్రేమిస్తే
నిత్య సౌభాగ్య తోరణాల వెల్లువ
వృద్ధాప్య ప్రాయం దైవాన్ని ప్రేమిస్తేనే
సమయ సద్వినియోగ కళలు వెల్లువ 

కల్లోలం కలలే కలంక తరుణం సందేహ సంమ్మేళణం
విల్లాపం వినుటే భయంకర మయం విద్రోహ సమ్మోహణం
తెల్లారే పయణం అబద్ధ కలలే విశ్వాస రాహిత్యమే
మూల్యంకమ్ కనుటే సువర్ణ సెగలే ప్రేమత్వ బాంధవ్యమే   
 
సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోక, సందేహ సమ్మేళనంలో మునిగేవారికి కల్లోలం కలలే,
విద్రోహులతో కలిస్తే భయంకరమైన భాదను చూడ గలుగుతారు,  విస్వాస పాత్రులను నమ్మించి అబద్దాలతో వేగా ప్రయాణం చేయిస్తే వచ్చే కలలే, ప్రేమతో ఏర్పడే బంధాలే బంగారం కలలుగా ఏర్పడుతాయి      
   చిరు నవ్వుతో స్నేహము చిగురించు
చమటపెట్టె సుమలోచన వెంబడించు
చమత్కార చిరుసంభాషణతో గడించు
చపలత్వం వదిలే తరుణ మనిపించు  

చదరంగము ఆడి గెలవాలనిపించు
చతురంగ బలంతో గెలవాలనిపించు
చామంతులతో ఇప్పుడాడాలనిపించు
చేయి చేయి కలిపి సాగాలనిపించు

చెక్కిలి నొక్కి ముచ్చట తీర్చాలనిపించు
చింతలుతొలగించి సంతోష పెట్టాలనిపించు
     
  ప్రాంజలి ప్రభ

నమ్మితే రాజ భోగము -
నమ్మించుటలో ఉంది రాజకీయము
జీవితమే చదరంగము  -
ఎత్తుకు పైఎత్తులు వేయటమే రాజకీయము

కుటుంబమే కొందరికి లోకము -
కులాలను వృద్ధిపరచటమే రాజకీయము
ప్రేమను పంచి నలుగురితో బ్రతకటము -
ధనముతో సేవ వళ్ళ వచ్చే ఓట్లు రాజకీయము        

భవిషత్తు ఎవ్వరూ చెప్పలేరు -
కొందరిని నమ్మించటమే వేరు
ఆటుపోటులతో సహజ పోరు -
ఆకర్షించుటలో నాయకుల జోరు

నమ్మితేనే జీవితము కదులు -
నమ్మించటంలోనే నాయకులు కదులు
ప్రజలకు కూడు గుడ్డ గృహము చాలు -
ప్రజల ఓట్లు నాయకులకు చాలు

తెలపరు ఆర్ధికమైన నష్టమును
తెలపరు మనసులోని పరితాపమును
తెలపరు తన గృహ విషయాలను
తెలపరు పరులవళ్ళ కల్గిన మోసాలను

ప్రజల సేవే దీక్షగా భావించును
ప్రజల బాగోగులకే ప్రాధాన్యత నిచ్చును
ప్రజలే దేవుళ్లుగా నమ్మి బ్రతుకును
విజయమే ధ్యేయంగా ఉండేదే రాజకీయము