19, ఏప్రిల్ 2017, బుధవారం

Internet Telugu Magazine for the month of 4/2017

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:
 


1*కాన్పు మరో జన్మ కదా ?

తాడు బొంగరము లేని అనాధ 
గుండెనిండా ధైర్యముతో ఉంది 
కామాందుని కొరిక తీర్చిన వనిత
నిండు గర్భిణిగా మారిన యువతి 

కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డను తలుస్తూ 
కూటి కోసం కాయ కూరలు అమ్ము కుంటూ 
ఒంటెద్దు ఓడలా నెట్టు కుంటూ సాగింది 
వైద్యము లేక పోయినా నిగ్రహ శక్తి తో ఉన్నది 

9 మాసములు నిండిన గంప నెట్టిన పెట్టి 
కదిలే కడుపును అరచేత్తో పట్టు కుంటూ 
కూని రాగంతో పుట్టే బాలునికి జోల పాడ్తు
కిరణాల క్రింద నడక సాగించింది పడచు 

రాలేరా కన్నా రా ... బయటికి రా 
ఓర్చుకోరా రా .....   సమయముంది రా 
నేర్చు కోరా రా ... సహనము ఇది రా 
సంపదే రా  రా ...  గొప్ప మనసుతో రా 

వేదాలు నేర్పలేనురా - కధలు చెప్పలేనురా 
కష్టము నేర్పుతానురా - ధైర్యము నేర్పుతానురా 
బ్రతికి  బ్రతికించే మార్గాన్ని మాత్రం చూపు తానురా
మాధవుడే మనకు ఆదరా వేడుకోరా తన్నకురా 

నెప్పులు వస్తున్నట్లు తెలిసింది, ఉన్నది నడివీధి 
నల్లమందు తిన్నట్లుగా మత్తు ఎక్కి కళ్ళు తిరిగే
తెలియని భయం ఒక్కసారి నడకలో ఆవహించే 
నడక వేగము తగ్గించి అడుగులో అడుగు వేస్తూ 

కడుపులో కదలిక గుండె చప్పుడు వేగంతో  
కన్నవారు, భంధువులు తోడు ఎవ్వరు లేక
ఏమిటి నా స్థితి ఒక వైపు వేడి, మరోవైపు దడ
నెత్తిన బుట్ట దించి శరీరాన్ని ఊపిరి బిగపెట్టే 

ఓ దేవా నీవెక్కడ నా కష్టం చూస్తూ ఉన్నావా 
ఓ అమ్మా  దయలేదా నేను చేసిన పాపమేది
నమ్మి  మోస పోవుటమే నేను చేసిన తప్పు 
మొగవాడ్ని వదలి ఆడదానికే ఇందుకు కష్టం 

కాన్పు అనేది ఆడదానికి మరొక జన్మ కదా 
బ్రతు కంతా ఆదు కుంటాడని ఆశ కాదే  
భూమాతకు మరో బరువును చేర్చటం తప్పా
వంశాకురం ఏమోగానీ స్త్రీకి కాన్పు ఒక వరం 

స్దన బరువుల కదలికలను భరిస్తూ 
దిగజారుతున్న ధై ర్యాన్ని చేరదీస్తూ 
వళ్లంతా తడిసి తల తిరిగిన స్థితిని చూస్తూ 
నడకలో కాళ్లకు రాయ్ తగిలి గుంటలోకి పడే 

తెలియ కుండానే కెవ్వు కెవ్వు మని అరిచే 
చెట్టు అనేది లేదు,  గాలి స్తంభించే 
కళ్ళు మూసుకొని ఊపిరితో చేసే ఆర్తనాదం 
శరీరమును కుడి యడముకు కదిల్చే 

ఉచ్వాస నిస్వాసములతో గట్టిగా ఏడ్చే 
అతి కష్టముగా  తొడలు వెడల్పు చేసే 
భాదను తట్టు కోలేక హృదయాన్ని చేతులతో 
గట్టిగా బిగించి ఊపిరితో గట్టిగా మూలిగే 

కరంటు షాకు కష్ట ఒక్కసారి వచ్చే 
కాళ్ళ మధ్య జారీ పడ్డ బిడ్డ కెవ్వు కెవ్వు మనే 
కష్టానికి ఫలితముగా బిడ్డ ఉద్భవించే 
శరీర చల్లదనంతో నీరసంతో మత్తు కమ్మే 

ఓపికతో ప్రక్కన ఉన్న రాయితో బొట్టు కోసి 
కట్టిన చీర సగం చింపి బిడ్డకు చుట్టి 
నెమ్మదిగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ 
బుట్టలోనివి అక్కడే క్రుమ్మరించి  
గుడ్డలో ఉన్న రక్తపు గుట్టును బుట్టలోపెట్టి 
నాకొచ్చిన కష్టం మరెవరికి రాకుండా చూడు దేవా
నేను కోరేది అది ఒక్కటే, అది ఒక్కటే .  

( ఈ కవిత నా ఆలోచన మాత్రేమే - స్త్రీల కష్టం 
ఎంత వర్ణించిన తక్కువే )

2. మనోహరి (చందస్సు ) 

మందారం లా విరబూసే నా  తనువూ  
సిందూరం లా తనువంతా ఓ మెరుపూ
నీ చూపే  నా మనసంతా ఓ కుదుపే 
సిగ్గాయే  నా కలలో నీ స్పర్శ లతా    

సింగారం లా మరుగొల్పే నీ మనసే   
నాంచారీ లా ఉసిగొల్పే నీ సొగసే 
బంగారీ  లా మెరుపుల్తో  నీ తనువే 
వయ్యారి లా నడకల్తో  నీ నడుమే 

ఉద్వేగం చెందుట శృంగారం వలనా 
రాద్ధాంతం చేయుట ప్రేమావల్లె కదా 
సందేహం తీర్చుట సంతోషం వలనా 
 ఉద్దేశ్యం  మంచిది చెల్మి వల్లె కదా

ఊహల్లో ఊపుల వయ్యారం చెసే   
రాగాలు పువ్వుల ముద్దూలే చెసే 
అద్దంలా నవ్వితె నవ్వుల్తో  చెసే  
ఈజన్మే మాధవు సొంతంలా చెసే


3. తప్త - స/భ/త/త/గ 
13 అతిజగతి 2356 

IIU UII UUI UUI U -13మనసే అల్లిన వేదాంగ భావాలు గా 

వయసే విప్పిన పుష్పా0గ కోర్కేలు గా 
తనువే ఎప్పుడు సాహిత్య సంగీత గా 
ప్రేమయే ఇప్పుడు సద్బావ సంతోషగా వినుటే వింతలు - చూడాలి అర్దాలుగా 

మలుపే మాయలు - మందిర భాష్యాలుగా 
పరువే ప్రేమల  - సంసార సంతోషి గా 
మగువే సేవల - శృంగార వేషాలు గా 


కలలో కమ్మని -చిత్రాలు చూసేను గా 

చలిలో కౌగిలిలో - జక్కగా  వెచ్చ గా  
కురులే విచ్చెను - కళ్ళల్లొ  గమ్మత్తు గా 
మరులే కొల్పెను - పంతాలు విద్దూరంగా  కదిలెన్ నా మదిలో - గమ్మగా గీతికల్

మెదిలెన్ నా కలలో - వేగమే రమ్మురా 
కరముల్ నీ వలలో - చిక్కెనే మత్తుకే 
వెలిగించన్ దివెలన్ - వేగమే రమ్మురా
  
--((*))--


 4. *అక్షర  మాల  (కవిత )
ఛందస్సు 

మదిర నీకేలరా -
 మధువు నేనిత్తు -
 మానసమ్మిత్తు

వ్యధలు నీకేలరా - 
వనిత నేనుండ -
 వలపుతో నిండ

తక్కువ చేయనురా -
 తాపము చూడుమురా -
 తమకం విడుమురా

భాధలు ఎందుకురా -
 భద్యత నాదియురా -
 భారము నాదియురా

ఆకలి అణకురా -
 ఆశ లు నీకేనురా -
 అంతయు పొందుమురా

దాహము తీర్చుకోరా  -
 దాపరికం వద్దురా  -
 దావాలనం తగ్గునురా      

సుఖాలు మనవిరా  -
 సంతోషాలు మనవిరా  -
 సంబరం మనదిరా

కోపాలు మరువురా - 
కోలాట ఆడుమురా  -
 కోరిక తీరునురా

మదిర నీకేలరా -
 మధువు నేనిత్తు -
 మానసమ్మిత్తు

వ్యధలు నీకేలరా -
 వనిత నేనుండ -
 వలపుతో నిండ

పక్క చూపు నీకేలరా -
 పరువం నేనిత్తు -
 వలపు అందిస్థా

లేదని అనుకోకురా -
 లోకాన్ని చూడరా -
 లోకులను గమనించారా  

కలవరింపు ఎందుకు - 
కనులముందు ఉండగా -
 కనువిందు చేస్తుండగా

పలకరింపు చూపరా - 
పక్కను మరువకురా -
 పదిలంగా ఉందాంరా

పోగొట్టుకొంటిరా -
 పొగమంచులోనఁ -
 బొదరింటిలోన

నాగవేషణ యెల్ల - 
నన్ను కన్గొనుట -
 నగుచు నే మనుట

సాన పట్టుమురా -
 సతతము కలవరా -
 సరిగమ అనరా

వేషము వద్దురా - 
వేగిర రమ్మురా - 
వెతలు తీరునురా

రాగవీణను మీటె -
 రమణి రంజిల్ల -
 రవము రాజిల్ల

యోగ మేమిటొ నాది -
 యురికి యొప్పారె -
 నురము విప్పారె

రామకీర్తన పాడే -
 రవళి రంగరించి -
 రసము శోభిల్లే

వేగము మరిచా -
 వేకువ చేరితి -
 వేదన తీర్చితి

--((*))--

5. మనోహారి -2 

(1) మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ (ఛందస్సు)
అపరంజి  


అపరంజి బొమ్మవివి - నీవు మనసివ్వు 

కనుపాప మల్లివివి - నానావ రేవు 
అనురాగ నవ్వులతొ - నాకు సిరి పంచు 
సుఖభోద చేయవలె - నానావ రేవు


కలయందు మాటలతొ - ఆదరము చూపె  

మనసంత సంతసమె - నానావ రేవు
తనువంత తాపముతొ - ఉంటె మతి పంచె 
సుమలాస్య శాంతమునె - నానావ రేవు 


అరిటాకు తాపసివి - కాలమును బట్టి 

అలకొద్దు  ఆకలివి -  నానావ రేవు        
అనురాగ వాహినివి - యందముల ప్రోవు 
నను నీవు చేకొనుము - నానావ రేవు
 --((*))--

ప్రాంజలి ప్రభ -6. లలిత లేక అను - I III UUI
న-య-ల, యతి లేదు (ఛందస్సు )

కమలము నీ రూపు - లలితము నీ చూపు
సమయము నీ సేవ - వినయము నీ కీర్తి

సరళము నీ దృష్టి - పదిలము  వాక్దృష్టి
అనునయ నీ సృష్టి - లలితము నీ ప్రేమ 
 
లలితము రాగాలు - లలితము భావాలు
లలితము కోపాలు - లలితము దోషాలు

అనునయ మాలించి - నను పరిపాలించు
మనసును లాలించి - మనుగడ చూపించు

మనసును పండించు  - సుఖమును పంచాలి
భయమును తుంచాలి  - అభయము ఇవ్వాలి

నయనము కవ్వింపు - సుమసుధ అవ్వాలి
కరముల కవ్వింపు - పెదవుల భాష్యాలు   

 --((*))--

రక్షణ కవచం 'శ్రీచక్రం'
శ్రీచక్రం లేదా శ్రీయంత్రం ఒక పవిత్రమైన యంత్రం. గణిత శాస్త్రీయ విధానంలో, తనకు తానై ఆవిష్కరించుకొన్న మహా యంత్రం ఇది. సృష్టి వైచిత్రినీ, రహస్యాలను ఇంత సంపూర్ణమైన అధ్యయనంతో అన్వయించి సాధకుడి సకల మనోభీష్టములను సిద్ధింప చేయగలిగిన ఇలాంటి యంత్రం మరొకటి లేదు.
శ్రీచక్రంలో 9 అనుసంధానించబడిన త్రిభుజాలు కేంద్రంలోని బిందువు చుట్టూ అమర్చబడి ఉంటాయి. ఇది శ్రీ లలితా లేదా త్రిపుర సుందరి అనే దేవతను తెలుపుతాయి. దీనిలోని 4 త్రిభుజాలు ఉర్ధ్వముఖంగా ఉండి శివున్ని లేదా పురుషున్ని సూచిస్తాయి. 5 త్రిభుజాలు నిమ్మముఖంగా ఉండి శక్తిని లేదా స్త్రీని సూచిస్తాయి. అందువలన శ్రీచక్రం స్త్రీపురుషుల సంయోగాన్ని తెలుపుతుంది. ఇందులో 9 త్రిభుజాలున్నందున దీనిని నవ యోని చక్రం అని కూడా అంటారు.
శ్రీచక్రంవంటి యంత్రం, నవావరణ పూజ వంటి పూజ మరొకటి లేదు. బీజాక్షరాలు లేని యంత్రం, దేవతా నామంలేని మంత్రం, ఏ రూపమూ లేని తంత్రం. శ్రీచక్రంలో బీజాక్షరాలు రాసి యతులు పూజిస్తారు. కాని సాధారణంగా ఏ విధమైన బీజాక్షరాలు లేకుండానే శ్రీచక్ర యంత్రం మహా పవిత్రం, శక్తివంతం అయింది. అలాగే ఈ యంత్రం మంత్రమైన పంచదశిలో దేవతానామమేదీ రాదు. ఉండదు. మామూలుగా మంత్రాలలో బీజాక్షరసహితంగా ఆయా ఉపాస్యదేవతల నామాలు కూడా వుంటాయి. కాని పంచదశిలో ఏ దేవతానామమూ ఉండదు. శ్రీచక్రోపాసనా విధానంలో ఏ దేవతా స్వరూపమూ ఉండదు.
శ్రీచక్రం ఒకరు నిర్మించింది కాదు. మహర్షులు, మంత్ర ద్రష్టలు దర్శించినటు వంటిదీ చక్ర రాజం. అధర్వుడనే వేద పురుషుడు మానవ కల్యాణానికై తాను దర్శించిన ఈ యంత్ర రాజాన్ని ప్రపంచానికి ప్రసాదించాడనేది చెబుతారు.
శ్రీచక్ర ఆవిర్భావ పురాణగాథ
బ్రహ్మాండ పురాణంలో భండాసురుని బాధలు పడలేక ఇంద్రాది దేవతలు పరాశక్తిని ప్రార్ధించగా ఆమె చతుర్సాగరంలలో ఒక సాగరాన్ని ఎండబెట్టి మహా హోమ గుండాన్ని నిర్మించి యాగం చేయమని ఆదేశిస్తుంది. దేవతలామె ఆజ్ఞను శిరసావహించి తమ దేహ ఖండాలను సమిథలు చేసి హోమం చేస్తారు. అప్పుడా మహా అగ్ని గుండంలో నుంచి 'చిదగ్ని' అయిన ఆది పరాశక్తి శ్రీచక్రాకారంగా ఆవిర్భవించి 'దేవకార్యసముద్యుతురాలై' భండాసుర వధకావించింది. శ్రీచక్రాకారంలోని ఆ దేవి.
కోటిసూర్య ప్రతీకాశం, చంద్రకోటి సుశీతలం,ల
తన్మధ్యతస్స ముదభూర్చక్రాకార మనూపమం,
తన్మధ్యతో మహా దేవీ ముదయార్క సమ ప్రభం'
చక్రాసుర రూపంలో కోటి సూర్య సమప్రభలను విరజిమ్ముతూ కూడా మళ్లీ కోటి చంద్ర సుశీలతంగా, చల్లగా ఆ మహాదేవి ఉదయార్క సమప్రభలతో అరుణారుణకాంతులతో 'చిదగ్ని కుండ సంభూత' అయి వెడలి వచ్చింది.