30, సెప్టెంబర్ 2016, శుక్రవారం

Internet Telugu Magazine for the month of 10/2016/37


ఓం శ్రీ రామ్        ఓం శ్రీ రామ్     ఓం శ్రీ రామ్ 

సర్వేజనాసుఖినోభవంతు

*"గోవిందా - గోవిందా" 

కెరటములు పొంగెను - గోవిందా
కిరణములు తాకెను - గోవిందా
కమలములు విచ్చెను - గోవిందా
నిను కొలుచు చుంటిని - గోవిందా

నిను తలచి వచ్చాను - గోవిందా
ముడుపులు తెచ్చాను - గోవిందా
మమతలకు  లొంగాను - గోవిందా
మది తలపు తొ వచ్చా  - గోవిందా

వలయమున చిక్కాను - గోవిందా
తమకమున ఉన్నాను - గోవిందా
గిరి పదము  తాకాను - గోవిందా
అణువణువు ఏడ్చాను - గోవిందా

అనుకరణకు చిక్కాను - గోవిందా
తనువు తరణికి పంచాను - గోవిందా 
సరిగమలు పలికాను - గోవిందా
పదనిసలతొ కొల్చాను - గోవిందా

పుడమిని ప్రార్ధించాను - గోవిందా
కడలిని అర్ధించాను - గోవిందా
తరువుని పూజించాను - గోవిందా
మనస్సుని నీకె అర్పించాను - గోవిందా

మణులు సిరులు మాకేల - గోవిందా
మనుషుల తలపు నీ వేగ - గోవిందా
వచన కవితలు నీకొరకె  - గోవిందా
నినుకొలిచె గుణముతొఉన్నా - గోవిందా  

--((*))--


* అమృతమును పంచింది "అమ్మ "

తొమ్మిది మాసములు గర్భము మోసి 
ఇంటిల్లి  పాటికి ఆనందము కలగ చేసి
కడుపులో బిడ్డ తన్నినా బాధ భరించి
భర్త కష్టపడ కుండా సుఖమును పంచి
సమస్త భారమ్ము మోసిన భవ్య మూర్తి

బహు సూటి పోటీ మాటలను భరించి
అనేక కష్టములు ప్రకృతిలో అనుభవించి
అత్త మామలను సేవించి, అమ్మ ఇంట చేరి   
ప్రసవింపు సమయాన యాతనల  కోర్చి
మాతృత్వమును పొందిన మధుర మూర్తి   

తండ్రి పాలనలో తల్లిగా అక్షరం ధిద్దించి 
గురు మూర్తిగా బెత్తంపట్టి నీతిని భోదించి
బిడ్డ మనసును తెలుసుకొని ఆకలి తీర్చి
మనకు పుణ్యం గురించే తెలిపే పుణ్యమూర్తి 

లాలించి పాలించి జోలల దేలించి
చిలిపి చేష్టలకు కష్టాలు  భరించి
తండ్రికి కోపం రాకుండా అడ్డు వచ్చి
మనకు ప్రేమను పండించే ప్రేమ మూర్తి

మమతలను పంచిపెట్టిన మాతృ మూర్తి
అనురాగములు అందించి అనురాగ మూర్తి
సహన గుణముచే బాసిల్లు సహన మూర్తి
అందరిని ప్రేమతో ఆదుకొనే ఆది మూర్తి 

ఓర్పు, ఓదార్పులో పుడమి తల్లిగా పుణ్య మూర్తి
అమృతమును అందించి ఆశలు తీర్చే అమృత మూర్తి
నింగినేల మధ్యలో కాలం బట్టి నిజం చెప్పే నిజమూర్తి
భూత,భవిష్యతు వర్తమానంలో "అమ్మ" ఆదర్శ మూర్తి   
--((*))-- 


 తాతా ప్రేమ అంటే ఏమిటి ?
ప్రేమ గురించి కొన్ని విషయాలు చెపుతాను విను బాబు  

 
సకల జీవ కోటి మనుగడకు - సకలైశ్వర్యాల ప్రాప్తికొరకు
వికాసాన్ని అందించుట కొరకు - విలువలు కాపాడుటకు
జ్ఞాన సముపార్జన కొరకు - విశ్వవ్యాప్త విజ్ఞానము కొరకు
మానవుల హృదయములో ఉండేది బీజాక్షజారాలా ప్రేమ

తరువులకు వేరు ఎంత అవసరమో మానవులకు ప్రేమ
అంతే అవసరము, నింగికి మేఘాలను మోయుట ప్రేమ 
ఎంత అవసరమో , పుడమి తల్లి జలము గ్రహించే ప్రేమ
అంతే అవసరము, కలకాలం మనుష్యుల్లో ఉండేదే  ప్రేమ

కడలి కెరటం ఎగిరి పడినా చల్లని నదిని చేర్చుకొనే ప్రేమ
మగణి కోరిక తీరుస్తూ స్త్రీ  హృదయాన్ని అర్పించేదే ప్రేమ
ఒకరికొకరు జీవన యాగానికి పూర్ణాహుతు వంటిది ప్రేమ
బతుకుని, మెతుకుని, సద్గతిని జీవితంలో కల్పించేది ప్రేమ

కంటికి రెప్పలాగా కాచుకొనేది, కడదాకా తోడుండేదే ప్రేమ
మర్మావయవాలకు వస్త్రం ఎంత అవసరమో తెలిపేదే ప్రేమ
మధురం, సుమధురం, ఆధరాల ద్వారా అందుకొనేదే ప్రేమ
ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్వేషణలో, ప్రార్ధనలకు సహకరించేది ప్రేమ

మనుష్యుల్ని ప్రేమించి ఆత్మీయతను పంచుకొనేదే ప్రేమ
పువ్వులలోని సుఘందాన్ని అందరు ఆస్వాదించుటే ప్రేమ
కుటుంబానికి శాంతి, సుఖం, స్థిరత్వం ఇచ్చేది నిస్వార్ధ ప్రేమ
అహింసా మార్గంలో లోకకల్యాణం కోసం వ్యక్తం చేసేదే ప్రేమ

ధర్మమార్గంలో నడిచేవాని హృదయంలో ఆణువణువూ ప్రేమ
మనల్ని విజయ తీరాలకు చేర్చిన తల్లి తండ్రుల సేవా  ప్రేమ ,
ఇల్లాలి ఆదరణతో, బిడ్లలకు సన్మార్గంలో విద్య నందించే ప్రేమ
నలుగురికి పంచేది, లాభ నష్టాలను ఆలోచించనిది నిజ ప్రేమ

ఇహాన్ని జయించి, పరానికి చేర్చ గలిగే శక్తి సంపన్నమే ప్రేమ
సత్యం, శివం, సుందరం, సాత్విక భావచైతన్యాన్నికల్పించేదే ప్రేమ
విద్యార్దన, సంస్కృతి సంస్కారాలపైనా నిరంతరం ఉండేదే ప్రేమ
ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, విశాల దృక్పధాన్ని, పరిపూర్ణత ఇచ్చేదే ప్రేమ

ప్రేమే తత్త్వం, ప్రేమే దైవం, ;ప్రేమ అనంత కోటి ఆశల దీపం
ప్రేమే అమరం, ప్రేమ అజరామరం, ప్రేమ ప్రకృతి అమోఘ వరం
ప్రేమే వాక్కు,  ప్రేమే నిత్యం, ప్రేమే సత్యం, ప్రేమే కాల సమయం
ప్రాంజలి ఘటించి రెండక్షరాల స్నేహ, కలయిక అవగతమే ప్రేమ                                

ప్రేమకు ప్రియులై పొతే "ఆయురారోగ్య సౌభాగ్య మంద గలరు"

దయచేసి ఈ కవిత మీకు నచ్చి నట్లైతే ప్రేమతో "షేర్ చేసి "
బంధాన్ని  పంచుకో గలరని ఆశిస్తున్నాను
--((*))--
*కుంభవృష్టికి సహాయం చేద్దాం - సహకరించుదాం

కుంభవృష్టి హోరును - ఉరుము తున్న ప్రకృతిని
దారి ఎదో తెలుసుకోలేని ప్రాణిని - ఎవరు ఆపగలరు

నింగినందు ఒకవైపు మేఘ మాల - మరోవైపు కాంతి
రక్తం తో మరిగే ప్రాణిని - కవితా శక్తితో ఎవరు ఆపగలరు

వానను దోసిల్లతో పట్టు కుంటాం - నీటి ఉరవడిని ఆపలేం
ఉరుములు తో వచ్చే పిడుగు జారటం - ఎవరు ఆపగలరు

కారు చీకట్లో పొద్దు తెలియని స్థితిలో వానలో చిక్కన ప్రాణులను
కూకటి వేళ్ళతో లేచే చెట్లనుఁ, పక్షములను - ఎవరు ఆపగలరు

భారం బరువుగా మారినప్పుడు, హృదయం విరిగి నప్పుడు
బరువుని మోసే, శక్తి హృదయానికి - ఎవ్వరు ఇవ్వగలరు   
   
వాన చినుకు, అన్నం మెతుకు, మనిషి బతుకుకు తోడు రాక
నీరు నిప్పు నింగి గాలి నేల బాధపెట్టకుండా - ఎవ్వరు ఆపగలరు

మనసు మసక చీకటిలో చిక్కి వెలుగు కోసం వెంపర్లాడుతుంటే
వానలో ఆత్మీయత తోడు లేక ధీన స్థాయిని - ఎవరు ఆపగలరు   

పువ్వుల పరిమళాలు ఎడారికి - వెన్నెలంతా అడవికి మారినట్లు
మనిషి నోరువిప్పి పలికినా దిక్కులేని స్థితిని- ఎవరు ఆపగలరు  

యదార్ధం తెలుసుకున్న రాజకీయం - రాజీ పడి కన్నీరు కార్చుట
వాగ్దానాల ఒరవడిలో ధనాన్ని ఖర్చు చేయటం - ఎవరు ఆపగలరు

అందుకే నేను అంటాను చేయి చేయి కలుపుదాం - సహాయం చేద్దాం
మానవతా దృక్పధంతో వర్షాల్లో  చిక్కిన వారిని రక్షించి కాపాడుదాం

రక్షించే గుణాన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు - స్నేహాన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు
ప్రేమను పంచే, సహకరించే ఆర్ధిక వనరుల సహాయాన్ని ఆపలేరు

వానల్లో చిక్కిన వారికి  సహాయం చేయు లక్ష్యం ఎవరు ఆపలేరుదయచేసి ఈ కవిత మీకు నచ్చి నట్లైతే ప్రేమతో "షేర్ చేసి "
వరదబాధితులకు సహాయ పడగలరని ఆశిస్తున్నాను 

 --((**))--

* వెలుగు

నవ్వులే పువ్వులే -  వెల్లువ దీపాలే 
- భానోదయా  ప్రేమలే    
మర్మమే తత్వమై - బంధమే పున్నమై
 - భవ్య దివ్యానందమే
సంతసమే రవ్వలై - శబ్దాలే భాణాలై 
- తేజోమయ తిమిరమే
శ్రవణాలే వెలుగులే - ప్రేమలే  కోర్కళై 
- సుందర శ్రావ్య భావమే 
ప్రకృతే మొహమై  - మమతలే వేదమై
- భవిషత్ పరమానందమే
మూడుముళ్లే జ్ఞాపకాలై - జ్ఞాపకాలే పరిమళాలై 
       - మనసుకు తెచ్చు ఉల్లాసమే 

               నిశీదరేఖలే వెలుగురేఖలై - మైనం కరిగి వెలుగులై
                కంటి వెలుగులే చూపులై -   చీకటి తరిమే వెలుగే 
                                                      --((*))--

*విశ్వ శాంతి ?

 హృదయం ఒక్కటే - భావా లెన్నో
రాగం ఒక్కటే - అనురాగాలు లెన్నో
సమీరం ఒక్కటే - సమైఖ్యగాలు లెన్నో
తరువు ఒక్కటే - ఉపయోగా లెన్నో 

సమానత ఒక్కటే -అసంతృప్తి లెన్నో
ఆవేశం ఒక్కటే - కర్కశ హృదయాలెన్నో
ఆలోచన ఒక్కటే - అనాలోచనలెన్నో
ప్రపంచం ఒక్కటే - శాంతి మార్గా లెన్నో 

దయాగుణం ఒక్కటే - తీవ్రవాదన లెన్నో
అందరిలో రక్తం ఒక్కటే - మారణహోమా లెన్నో
దేశ మంతా ఒక్కటే - జాతి, కుల,మతా లెన్నో
సహకారం ఒక్కటే - ఉపకారా లెన్నో 

సానుభూతి ఒక్కటే - సంతృప్తి చెందే మనసులెన్నో
     కలత నిద్ర ఒక్కటే - భయ బ్రాంతు లెన్నో
భావం ఒక్కటే - నిస్వార్ధపు బీజా లెన్నో 
  విశ్వ శాంతి కాంక్ష ఒక్కటే - శ్రమించే చేతు లెన్నో

--((*))--


* ఇంగ్లిష్ పోయం (TWINKLE )
స్వేస్చా అనువాదం

మబ్బుల్లో  చుక్క , చుక్కల్లో చుక్క 
మెరుపుల్లో  చుక్క , తళుక్ అన్న చుక్క
ప్రపంచ తళుక్ చుక్క, ఆహా ఓహో చుక్క
నింగిన ఉన్న చుక్క, అందు కోలేని చుక్క       
బంగారంలా, వజ్రం లా  మీరిసే చుక్క,

జాకు గాడు, జిల్లు గాడు కొండ నెక్కి
జాకు & జిల్లు కుండ నీళ్లు పట్టి ఎక్కి   
జాకు నీల్ల కుండ పగిలి నెత్తి బొప్పి కట్టి
జిల్లు దొర్లి దొర్లి నవ్వి నవ్వే నక్కి వచ్చే
 
జానీ జానీ ..-  ఏందీ నాయనా
తిన్నావా చెక్కెరా - లేదు నాయనా
అబద్దాలు చెపుతున్నావ్ - లేదు నాయనా
ఏది నోరు తెరువు --హ హా హా  చూడు నాయనా

--((*))--

Famous English rhymes translated. . . . . . in Telangana slang .

Twinkle Twinkle little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
like a diamond in the sky !

Jack and Jill went up a hill
to fetch a pail of water.
Jack fell down and broke his crown,
And Jill came down tumbling after !

Johny  Johny....yes papa
Eating sugar......no papa
Telling lies.....no papa
Open ur mouth...ha ha ha !!!  
*భాస్కరుడు

ఆకాశం నుండి  ప్రపంచాన్ని  చూస్తున్న  వాడవు 
కుణిక పాటున నీవు కునుకు తీయక తిరిగి తావు
అంతరిక్షంలో తూర్పు నుండి పడమరకు వస్తావు
చురుకు తెప్పించే చూపుతో మమ్ము చూసే ఓ భాస్కరా

పగలు పరికిస్తావు అనంతరం విశ్రమిస్తావు  
నిత్యమూ చీకటికి దారిచూపి తప్పు కుంటావు
కిరణాలతో  మౌన సంచారము చేసే వాడవు 
మదితలపులు వేడెక్కిస్తూ ఉన్న ఓ భాస్కరా

పుడమి తల్లికి వేడి నందించి చల్లగా జారు కుంటావు
ప్రేమగా కొమ్మ రెమ్మ ఆకు పువ్వుకు కాయ సహకరిస్తావు
నోటితో చెప్పలేవు, నిన్ను మధ్యాన్నం చూడనీయువు
ప్రపంచ మంతా వెలుతురులో ముంచుతావు ఓ భాస్కరా

నీ కిరణాల క్రింద పనిచేసే వారికి చెమట పుట్టిస్తావు
కొందరి ఉడుకు రక్తాన్ని మరిగే టట్లు చేస్తున్నావు
నీవు వడగాలితో  కలసి విజృంభించు తున్నావు
కిరణాలతో మానవజీవనానికి సహకరించే ఓ భాస్కరా

మానవత్త్వాన్ని, నిద్రను తట్టిలేపుతున్నావు ఓ భాస్కరా
ఆశలకు ఊపిరి పోసి, జ్ఞాన్నాన్ని అందిస్తున్నావు భాస్కరా     
జీవితాశయాన్ని తెలిపే శక్తికి సహ కరిస్తున్నావు భాస్కరా
పరిణతకు పరాకాష్టకు అతీ0ద్రుడవు సప్త కిరణ భాస్కరా

ఎన్నడూ అలక్ష్యం చేయక నిత్య సంచార భాస్కరా
పరమోన్నత స్థితికి, ప్రేమను అందించే భాస్కరా
మేఘాలను సృసష్టించి వర్ష కురిపించే భాస్కరా
నిత్య ఆరాధులకు మోక్షాన్ని అందించే భాస్కరా     

--((*))-- 

 
*. ప్రేమికుల మధ్య మధుర అవసరమా ?

మిలా మిలా మెరిసేటి కనులతో
కనురెప్పల కదలిక పిలుపులతో
మిర మిట్లు గొలిపే కొత్తచూపులతో
నీవు చూస్తే నాకు ఏంతో నిషా నిషా

నా కనుల ముందు నీ వుండగా
నా హృదయం లో నీ వుండగా
నా మనసంతా ఆవరించి నీవుండగా
మధుర నాకు ఎందుకు ప్రేయసీ    

మత్తులా నీవు చెంత నుండగా
గమత్తులా ప్రవర్తి స్తూ ఉండగా
ఎత్త్తులు పైఎత్తులు వేస్తూ ఉండగా  
మధువు ఎందుకే ఓ నా ప్రేయసీ

నిముష మైనా నిన్నువిడువ కుండా
క్షణము వదలక నీవెంటే తిరుగు చుండా   
కలను నిజం చేసు కోవాలను చూస్తుండా
శృంగార దేవత చూపే నాకు నీషా నిషా

నీ మధురమైన ఆధరముండగా
నీ మెత్త నైనా చెక్కిలి ఉండగా
నీ వస్త్ర అందాలు చూపు తుండగా  
మధువు ఎందుకే ఓ ప్రేయసీ

మనం ఒకరి కొకరం ప్రేమించు కున్నాము
మనం ఉన్న ఆకలిని పంచుకొని తిందాము
మనసు విప్పి నిజాలచెప్పి బ్రతుకుదాము
మన మధ్య ప్రేమ ఉండగా ఇక మధుర ఎందుకు 
--((*))--