23, సెప్టెంబర్ 2016, శుక్రవారం

Inernet Telugu magazine for the month of 9/2016/36

ఓం శ్రీ రామ్   ఓం శ్రీ రామ్    ఓం శ్రీ రామ్ 
 ప్రాంజలి ప్రభ 

 సర్వేజనా సుఖినోభవంతు

సుమంగళి (ఛందస్సు)  దెవరా 

ప్రేమ కోరిక కదురా - వెన్నె లందిన తరుణం
ప్రీతి పొందుట కనరా - మత్తు చిక్కిన సమయం
నా మదీయ కణమురా - నన్ను పిల్చిన దెవరా
కామ కేలియ నిధిరా - వేగు చుక్కను కదురా

కాయ పండిన తినరా - రాగ మోప్పిన కరువే
మాట పల్కిన వినరా  - యోగ చెప్పిన చెయరా
భావ పాటలు కనరా  - మేత తిన్నను వినరా
చేతకాని తనమురా - చెంత ఉన్నది తినరా

నీవు నాకొక విధిరా - నిత్య మంగళ మధురా 
భావ పాటల సుడిరా - ప్రాణ తనువు నిధిరా
బాట చూపెడి దెవెరా - దూర ముండెడు నెలరా
వ్రత  కావ్యపు కవిరా - నిత్య సంచార రవిరా

చల్ల గాలిని పిలువా - ప్రేమ పంచగను రావా
ఈ జగమ్మేల సమయే - ఎందు కాంచిన సడిరా
విన్న పాలును వినరా - కావ్య గీతను చెలియా       
నిన్ను చూడఁగ మనసే - నేడు పొంగెను సఖియా
         --((*))-- * సంగమం (ఛందస్సు ) 
చిరునగవు చూపినా - మనసు పగ  మారు నా 
తొలి వలపు పంచినా - తనువు తప మోగ్గునా
మరులు గొలిపే సతీ - జత మోన లందించినా
తరులు గిరులొచ్చినా - మగని మది మెచ్చునా

పదనిసలు పాడినా - సరిగమల రాగమే 
లయకురుల లాస్యమే - పలుకులకు శ్రావ్యమే
నది తలల పొంగులే -కడలి తల మారునా
తనువు వల చూపినా - మనసు విరిగొచ్చెనా

లత మలుపు లిచ్చినా - వన మెరుపు లొచ్చినా 
యద తలపు పొంగినా - కథ కతలు చెప్పినా 
మెరుపుగల యవ్వనం - సిరి గలడు పొందునా 
నవ రసము లిచ్చినా - వలువు నకు వచ్చునా

కరములతొ చుట్టినా - పదములతొ తిట్టినా 
నటనలతొ నవ్వినా - వలువలును విప్పినా 
మనసెరగని మొగుడా - నిను తలచు టెందుకూ 
మదనుని పిలుస్తానూ - అణువణువు సంగమం  
    
--((*))--

* ప్రియంవద (ఛందస్సు )
అవని ఆకలి అమృత ప్రాభవం
మనసు వాకిలి సునంద సాగరం
తనువు తాపసి సుకృతి అంకుశం
మనసు మర్మము ప్రకృతి సంభవం


తరచు చూపులు సరాగ బొంగరం
ఎరుక తోడును విధాన సంతసం
మమత భావము అనంత శోదనం
మగువ మానము మనోనె త్రాలయం


వెలుగు భోగము నయాన శోకమే
కటువ బేరము బలంగ నాటునే
మనిషి రోగము ధనంకు లొంగునే
తగువు తీర్చుట సర్దుట తగ్గునే


నకలు బాడుగ వకీలు ప్రతిబే
నడక చెక్కెర నివృత్తి సాధనే
నెరవు నేరిమి మజూరి కొరకే
తుళువ వచ్చుట వివేకి వేదనే

సగటు సిగ్గులు అనేక ప్రశ్నలే
వయసు పొంగులు నవీన మార్పులే
--((*))--


 * కృష్ణుడి కోసం తపించే హృదయాలు
(ఛందస్సు)

కలసి నట్టులా - వెతికి ఇవ్వలా మరీ
పుడమి పువ్వులా -  మెరిసి పొయ్యావా మరీ
కలువ కళ్లకే - వగరు సంతసం మరీ
కళల కన్నయా - కలవ పిల్చావా మరీ

నెమలి నాట్యమే - మనసు మెచ్చెనే మరీ
గుబురు పిట్టలే - కలసి నవ్వేనా మరీ        
వలస పక్షులే - తలచి వచ్చెనే మరీ
కలల కన్నయా  - కలవ పిల్చావా మరీ

చిగురు కొమ్మల్లో - చిలిపి కోయలా మరీ    
పొగరు గిత్తల్లో  - దుముకె సంతోషం మరీ
తెలుపు హంసల్లో - తెలివి పుత్తడే మరీ 
నటన కన్నయ్యా - కలవ పిల్చావా మరీ

పడతి శ్వాసతో - కలవ ముచ్చటే మరీ
వరుణ స్వేదంతో - చలువ పంచెనే  మరీ
మెరిసె గోవుళ్లు   - తడిపె క్షిరాళ్లే మరీ 
అలిగె కృష్ణయ్యా - కలవ పిల్చావా మరీ

--((*))--
* కర్షక హర్షం (ఛందస్సు) (రాజహంస) 

పుడమి తల్లికే - పురిటి నెప్పులే కదా
కడకు విత్తులే - తడసి చెమ్మగిల్లే నూ
మొలక  లెత్తెనా - ఒదిగి సమ్మోహంతొ నూ
భరిత భవ్యైకా - చరిత సాధ్యమే కదా

జలము బంధమే - మొలక విస్వాసం కదా
ఉదయ గాణమే - ప్రకృతి స్వాసయే కదా 
తరువు వెచ్చనై - వలపు వయ్యారం సిగా
కురిసి పువ్వులై తనువూ కంకులే  కదా

దశల వారిగా  - పెరిగి శ్యామలా ఫైరే
మనసు మక్కువా  - పెరిగి పళ్లతో ఫైరే
విరిసి కళ్ళకూ  - మనసు మెప్పించే ఫైరే
శిరులు వర్షించే - పుడమి తల్లీ వందనం

రైతుల స్నేహమే - సంతోషం పక్కగా వచ్చే
చినుకు హర్షంగా - కలలు పండెనే  కదా
దేవుడూ సవ్యంగా - అడుగు పెట్టెనే కదా
మనసు ఉల్లాసం - మమత మమైకం కదా  
--((*))--

*సిరిగల అలకలు

కలువల నగవులు - నయనముల మానసే
కులుకుల సొగసులు - తమకముల తాపసే
నడకల మనసులు - పరువముల గాలమే
మమతల కులుకులు - ఆశయముల భారమే

మెరుపుల మలుపులు - నలిగె బలుతారకల్
తరువుల మోలకులు - హరుసమిడు కోరికల్
వినునవ పదములు - విరహనుని నాదముల్
మగువల చురకలు - నరవరుని పాకముల్

పదముల పలుకులు - నటనల సుకుమారముల్
రధముల నడకలు - రణ గొణ డమరకముల్
మదనుల తలపులు - మదిలొ మెదిలే చురకల్
సిరిగల అలకలు - జలముల మది తలపుల్
--((*))--
*మధూలికా 

మనసు చల్లనే - వయసు వచ్చెనే
వలపు తెచ్చెనే - తణువు విచ్చెనే
సొగసు పండెనే - మమత నిండెనే
కడుపు నిండెనే - రవళి వెల్గెనే

నటన నేర్చెనే - నడక మార్చెనే
వగలు పెంచెనే - తగువు తెచ్చెనే
మొగలి నవ్వేనే - కలువ ఏడ్చేనే
సిగలు వాడెనే - తుళువ నవ్వేనే

సెగలు సాగెనే - పొగలు కమ్మెనే
పరులు తుమ్మెనే - తరువు నవ్వేనే
మురళి మ్రోగెనే - సరస మాడునా 
కళలు వచ్చునా - కలత తెచ్చునా

వనిత లేఖలే - నవత బాధలే
కళలు కళ్లలే  - కలలు రంగులే
మధుర వాణినే - అక్షర మాటలే
వెలుగు రవ్వలే - కవుల నవ్వులే

 కలువ సిగ్గులే - నవల మొగ్గలే
తడక కంతలే - మడత  పిచ్చిలే
మరక గుర్తులే - నసగు చేతలే
వలలో చేపలే - నదిలొ తెప్పలే

నిధుల కోసమే  - బతుకు ఈతలే
హితుల వాలకం  - అసలు దొంగలే
మనిషి విజ్ఞతే  - వయసు వేడుకే
సమయ పెద్దోడే  - ఉదయ భాణుడే

ఆరుణ బింబమే - మరణ శాసనం
కరుణ వాలమే  - ముతక జీవితం
నవమి పూజలే - జయము నిచ్చెనే
మొగలి పువ్వులే - తనయ పల్కులే

వొదిగి వయ్యారం - మిడిసి సింగరం
కనుల సోయగం - ముడుచు రెప్పలా
పగలు సేవలే - ఉచిత శోభనం
తులసి ఆకులే - తెలివి మతలే

వరద పొంగులే - బడుగు బాధలే
సిరుల ఊయలే - విలువ ఆశలే
కురుల మాయలే - మతికి మత్తులే
తెలుగు నేర్చుకో  - తెలివి పెంచుకో

పడతి ప్రేమలే - బడితి మెల్లగా
సరస జేరగా  -  సరస మాడునే
వరుస చెప్పగా  -  నగలు పంచనే
కలలు వచ్చునా - కలత తెచ్చునా

మగువ మార్చకూ - వరుస సత్యమే
వరుని తల్చగా - హరియు వచ్చునా
హరియు తల్చగా - శివుడు వచ్చునా
తెలుగు పాటలో - తియని తేనియల్
--((*))-- 

 
మగువ మనసు (చందస్సు )
మది తలపులు వలపులు మగణి పరువములే
 నయనముల కదలికలు నటన తమకములే
పరువముల పదనిసలు పగలు తడి సెగలే
కురులు మెరుపులు తనువుకు సరిగమలగునే

శిరులు కతలు తనువు శశి కళ కళ కళలే 
మసలు యతలు తపనలు మది కరుణ వలలే 
తెలుగు వెలుగు చదువులె తరుణి తమకములే 
శిరి మళపుల తలపుల శివుడు కధ కలిపే  
   --((*))--

*కనురెప్పలు

 పాదములు చేరెను - మగణి చెంతనా 
స్వరము మారెను - పెదవి అంచునా 
కణముల కదలిక - తనువు అంచునా
నాదములు పలికె  - ప్రియ వదనమునా  

నదిలా పొంగెను - వయసు చాటునా 
కలలా వాలెను - రెప్పల మాటునా 
కురులు విచ్చెను - మనసు జాలినా
మరులు తెల్పెను - సొగసు అంచునా  

ప్రేమను చూపెను - ఆ తరుణములోనా
వయసు అర్పించెను - ఆ సమయానా
తనువు పొంగు - తపనలు చల్లారేనా
తడి పొడి మాటలతో - చల్లగా జారెనా

మరువలేని సుఖము - మనసు దాచేనా
తెలపలేని ప్రణయం - వయసు ఆపేనా
వద్దన్నా ఆనందం - పంచేది కాలానుగునానా
మనసు సుఖ శాంతికి - ఇది ఒక మార్గమేనా  
 
 
మరువలేను మరువలేను - మగువా 
మరువ లేను మరువలేను - మన్మధా 
నిను విడిచి పోలేను - ఈ జన్మ లోనా
నిను మరచి ఉండలేను - ఈ యుగానా 
--((*))--