16, ఏప్రిల్ 2016, శనివారం

Internet Telugu magazine for the month of 4/2016-15ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం 
ప్రాంజలి ప్రభ 
A great site for retro stationary:  
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు (చదవండి -వినండి - మనస్సును ప్రశాంత పరుచుకొండి) 
హేతుయుక్తము - అర్ధయుక్తము - స్నేహయుక్తము - 
                                           మా లక్ష్యము 
సంచిక  (15) (date 16-04-2016 to 22-04-2016)
సంపాదకులు: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ, మేనేజర్ :  మల్లాప్రగడ శ్రీ దేవి
..........................................................................................................................................................
సహాయకులు : గూగల్, పేస్ బుక్, యుట్యూబ్, వివిధ పత్రికలు, నా మైల్ కు కధలు, నా భావ కవితలు,కధలు మరియు అనేకం
...........................................................................................................1. ప్రస్థానం (నిగ్రహ శక్తి) 

మనసు సూణ్యం ఉన్నా
అలల అలికిడి ఆలకిస్తున్నా
వంటరి తనాన్ని మరవాలని కున్నా
అర్ణవుడిని ఆరాధిస్తూ పిలుస్తున్నా

తరంగాలు తపన పెడుతున్నా
కెరటాలు మౌనం చేదిస్తున్నా   
శబ్దాలతో కాలాన్ని మింగేస్తున్నా
సాగర తీరాన్ని ఆలింగనం చేసుకుంటున్నా

చీకట్లో జాబిల్లి వెన్నెల పంచుతున్నా
పెదవుల పలుకులు తెలపాలని ఉన్నా  
మనస్సులోనిఘర్షణలు తెలుపాలనుకున్నా
కడలి కరుణించాలని అనుకోని ఇక్కడే  ఉన్నా 

నిరాశా, అశ్రువులతో నేను ఉన్నా
నన్ను నీలో నిమజ్జనం చేసుకోవాలన్నా
ధర్మం అడ్డు పడుతుంది, కోరిక చావద్దంటుంది
సంద్రమా నిగ్రహశక్తి ఇవ్వమని కోరుతున్నా
   --((*))--

 
2. ప్రస్థానం (రతి) 

రావద్దా నేను లోనికి
రాక రాక వచ్చాను నన్ను రమ్మనవా
రాస్తున్నా ఒక చేరిత్రను
రావద్దు కాదిది వేళ

రాకుంటే నీ మనసు నడవదు
రావద్దంటే నీ కలము కదలదు
రాను నీ కలలోకి కూడా రావద్దంటావా   
రానులే నికాలము ఎలా కదులుతుందో

రాటు తేలిఉన్నాను
రాపిడికి లొంగే వాడిని కాను
రాజరికపు ఎత్తులు చూపకు
రాసలీలలు నావద్ద పనిచేయవు

రా రా కన్నులలో వసంతాలు
రా నీకు మనమద్య నీలి నీడలు
రారా నా గుస గుసలు వినిపిస్తా  
రాత్రి ఉండిపో రంజుగా సుఖం అందిస్తా

రాకు కదలిపోవు ఆశాసౌధములు
రాకు కూలు నా గాలి మేడలు
రాకు మారు నా ఆలోచనా మార్గాలు
రానులే నీమనసు నాదగ్గరున్నప్పుడు

రాయలేను మనసు నీదైనప్పుడు
రా కూర్చో నీ రూప లావన్యంతో
రాసి కవిత నీకు అందిస్తా
రాత్రి, పగలు నాతో సహకరించు 
       
--((*))--

3. ప్రస్థానం (భయం వదలండి )

తుచ్చులు, నీచులు పెరిగే
మనసు, మనసు నలిగే
పాపులు, క్రూరులు పెరిగే
మమత, మానవతా నలిగే

పచ్చగా ఉంటె పక్కలో బల్లెంగా 
చక్కగా ఉండే మనుష్యులకే కళ్ళెంగా 
మతాల మద్య పెట్టెను వైరం
కులాల మద్య పెట్టెను ద్వేషం

వికృత చేష్టల భీపత్యం తో
సిగ్గులేని వెకిలి తనం తో
మానవమృగాల తాండవం తో
విషం విరజిమ్ముతున్న వయనం

తుచ్చులు, నీచులు పెరిగే
పాపులు, క్రూరులు పెరిగే

ఆకలి అంటూ చేసే దుర్మార్గం
చీకటి అంటూ చేసే మారణహోమం
ప్రజల జీవనానికే తెచ్చెను భయం
ప్రపంచ మంతా శాంతికి లోపం
   
శ్లో !! గుణవంతా: క్లిశ్యంతే ప్రాయేణ పరవేదనాం!
బంధన మాయాంతి సుకా: యదేష్ట సంచారినా: కాకా :!!

మంచివారికే కష్టాలు అధికం. దుర్మార్గులకు ఎప్పుడూ సుఖమే,
ఎలాగంటే  మాటలు నేర్చిన చిలకను పంజరంలో భందిస్తారు.
 ఏ విలువలేని కాకులు మాత్రం స్వేచ్ఛా విహారం  చెస్తూ ఉంటాయి. 
   
ఐక్య మత్యంగా నడవండి - దుర్మార్గాన్ని ప్రతిఘటించండి


  
4. ప్రస్థానం ( ఉంటె )
(భార్య భర్తలు దగ్గరగా ఉంటె)
 
వయసు నడుస్తూ ఉంటె
చుక్కలు పొడుస్తూ ఉంటె
మాటల్లోని మృదుత్వం కనబడు తుంటె 
మక్కువ తీర్చ మంటం తప్పా 

మనస్సు ఊహల్లో ఉంటె
తేజస్సు కలుద్దామని ఉంటె
కన్నులలోని చల్లదనం ఉంటె  
మక్కువతో ముద్దివ్వ మంటం తప్పా 

కోకిల గానం వింటూ ఉంటె 
పగడాల చిగురాకు రమ్మంటె
తపనలోని తియ్యదనం ఉంటె
మక్కువ తక్కువ చేయద్దంటె తప్పా

వయ్యారి సిగ్గుతో ఉంటె
పరువం పిలుస్తూ ఉంటె  
నవ్వులో  మెత్తదనం.ఉంటె
మక్కువ తీర్చమనటం తప్పా

కలలు తీర్చాలని ఉంటె
వసతులకై వేచి ఉంటె
తలపుల్లో పున్నమి ఉంటె
ఆధునిక వస్త్రాలు వేసుకోమనటం తప్పా

అందాలను పంచాలనుకుంటె
వెన్నెల విస్తరేసి ఉంటె
నిద్ర ఎందుకు స్మృతులు తెలిపె
ఈ హృదయం దగ్గర ఉంటె
అందుకోవా ఈ వెచ్చని కౌగిలిని
--((*))--5. ప్రస్థానం (అదే జీవితం) 

మనసు మాట చెప్పుట
చెప్పిన మాట వినుట
విన్న మాట ఆచరించుట
అదే అనుభూతుల సమాహారం

అనుభవాన్ని నలుగురుకి పంచుట
కొత్త విషయాలను సేకరింఛి చెప్పుట
అందరి శ్రమ సమానముగా చూచుట  
అదే అనుభవాల కోశాగారం

స్నేహితులను ఆదరించుట
గురువులను, పెద్దలను, ఆదరించుట
దేశంలో ఉన్నా అందరిని ఆదరించుట
అదే బంధాల భాండాగారం 

నేర్చుకున్న విద్యపై దృడపడుట
అధిర్యపడక ధైర్యముగా ఉండుట 
నమ్మకముతో జీవితాన్ని సాగించుట 
అదే భవిష్యత్తు పై అనురాగం,

తాహతుకు మించి బతకాలను కొనుట
గొప్పవారవ్వాలని అతిగా శ్రమించుట
అదృష్టం కోసం ఉన్నది వదులుకొనుట   
అదే అంతులేని ఆశావహం,

చిన్న విషయాలకే కోపం తెచ్చుకొనుట
మాట మాట చెపుతున్నవని ఎగిరిపడుట
బలహీనతను చెప్పినందుకు కోపించుట
అదే అవధి లేని ఆక్రోశం
--((*))--


6. మన బ్రతుకులు

సలహాల తప్పులు, ప్రవర్తనల కాట్లు
భావాల చిచ్చులు తేస్తాయి చీకట్లు
ఒకరి కొకరి మద్య ద్వేషాలతో ఇక్కట్లు
ఔదార్యం కనబడక వచ్చు శిగపట్లు

నైతికత్వం అర్ధం చేసుకోలేని చోట్లు
సౌభాతృత్వం ఉన్న చోట ముచ్చట్లు
చరిత్ర గుర్తించని కొందరి బీదలపాట్లు
మహిళల మద్య తగువు తీర్చలేక చీవాట్లు
 
సహజత్వం లోపించింది కొన్ని చోట్లు
దుర్మార్గుల మాటలే  ప్రశాంతికి చోట్లు 
ప్రశాంతత కరువైంది అన్నీ చోట్ల
మన బ్రతుకులను ఆదుకోనే దెట్లు
--((*))-- 

7. ప్రస్థానం (తాత మనవడు)

ఆకాశం దూరం ఏంతో చెపుతావా తాత
మనవడా చేయి చాపి ఎగిరినా అంద నంత దూరం 

రాత్రి చుక్కలు అందుకోవాలని ఉంది  తాత
మనవాడా పక్షిలా ఎగిరినా అంద నంత దూరం

చంద్రుడిలో మచ్చ తాకాలని ఉంది తాత
మనవడా అద్దంలో తాకు అదితాకాలంటే చాలా దూరం

మేఘాలు ఎక్కి తిరగాలని ఉంది తాత
మనవడా నీవు ఎక్కాలనుకున్నా అవి ఆగనంత దూరం 

నేను మనసుతో  పోవాలని ఉంది తాత
మనవడా కలతో చేరుకో  తెలుసు కోలేనంత దూరం

ఊహలకు ఎలా రెక్కలు వస్తాయి తాత
మనవడా ఆశయాలు, ఆశలు, మారణంత దూరం 
--((*))--   


5వ భాగం 
మ. మ . త  (పెద్దలకు మాత్రమే )
మనసు మనసు తరుణామృతం   - శృంగార సాహిత్య వచన కావ్యం"రామ్ తాతా " నేను అడిగిన దానికి ఇంకా చెప్పలేదు, ఆప్పుడే రాజ సభలోకి జాలరుడు వచ్చి ఈవిధముగా చెప్పాడు  నేను సముద్రముపైకి వేటకు వెళ్ళినప్పుడు, ఎప్పటిలాగా వల వేసినాను, ఆ వలలో నాకు అద్భుతమైన చాప పడింది, అది నా  అదృష్టమని భావించి ఇంటికి తీసుకెల్లి కూర వండ మనగా, ఆ చేప పొట్టల ఈ విలువైన ఉంగరము ఉన్నది మహారాజ, ఇది రాజులకు చెందినది అని భావించి, మీ వద్దకు తెచ్చాను స్వీకరించండి అని, రాజు  దగ్గర ఉంచి వినయముగా ప్రక్కకు తోలి గాడు జాలరుడు. ఆ ఉంగరము చూసిన వెంటనే గతస్మ్రుతులు వెంబడించి నిండు సభలో తన తప్పును అందరిముందు వప్పుకొని శకుంతలను భార్యగా  స్వీకరించాడు. ఇదేనమ్మ క్లుప్తముగా కధ నీకు చెప్పాను ఈకధలొ ముఖ్యంగా నేరాలు చేసిన వారికి శిక్షలు విదించే  అధికారం న్యాయస్థానానికే ఉంటుంది. అయితే అపరాదులు ఎవరు, నిరపరాదులు ఎవరు  అని తగిన విచారణ చేసిన తర్వాతనే న్యాయమూర్తి శిక్షను ఖరారుచేస్తారు. నేర నిర్ధారణకు సాక్షుల వాంగ్మూలం చాలా ముఖ్యం.  వ్యక్తులు చూడనప్పుడు తప్పు చేసినవారు, సాక్ష్యం చెప్పేవారు, ఎవరూ లేరు, కాబట్టి నాకు శిక్ష పడద నీ అనుకుంటారు.  కానీ చేసే పుణ్య-పాపకర్మలకు అంతస్సాక్షులు ఉంటారని తెలుసుకోవాలి,  తప్పు అనేది ఎప్పటికి చేయకూడదు అని  నేను నీకు చెప్పు తున్నది, రాం  తాత ఈరోజు సూర్యుడు అస్తమించే సమయము అవుతున్నది, చీకటిని పిలుస్తున్నది, నేను త్వరగా ఇంటికి పోవాలి, రేపు మల్లా కలుసుకొని  చక్కని మంచి మాటలు చెప్పుకొని సంతోష జ్ఞానాన్ని పొందుతాను 
  మంచిది నేను కాస్త విశ్రాంతి తీసుకొంటాను. ఆమాటలు విని తిరుగు మొఖం పట్టింది మమత .     
అలా ఇంటికి చేరింది మమత, తల్లి సరస్వతి  చాలా కోపముగా నీవు ఎక్కడకు పోయావు, ఇంతసేపు ఎం చేసావు అని అడిగింది, అమ్మ నేను వనమునకు పోయాను "రామ్ తాత" కలిసాను కధలు చెపుతుంటే విని తిరిగి వచ్చాను, చూడు  నీ మొఖముఎలా మారిపోయిందో,  తెల్లని బుగ్గలపై నల్లని కాటుక జారింది, కేశములు విడి పోయి అలంకారం తగ్గింది, కళ్ళ అందం తగ్గి, కమ్మే కేశాలతో నిండిఉన్నది. ముందు నీవు మొఖం కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని లోపలకు వచ్చి ముందు అల్పాహారము తిను, ఆ తర్వాత నీకు ఇష్టమైన పని చేసుకో అన్నది.
అసలు అల నీవు  పిరికి దానిలా ఉండకు, పోకిరికుర్రవాళ్ళు ఉంటారు ప్రేమించామని వెంబడిస్తారు, వారి మాటలు నమ్మి మమ్ము అన్యాయము చేయకు, మా జీవితాలు, నీ మీదె ఉన్నాయి, త్వరలో నిన్ను ఒక ఇంటి దాన్ని చేసి, మా భాద్యత కొంత తగ్గించుకో గలము అని అన్నది తల్లి . 
అమ్మ నీకో విషయం చెప్పాలనుకున్నాను, చెప్పమ్మా, నీవు  మనసులోని విషయాన్ని నీవు చెపితే కోపం వస్తుం దేమోనని అనుమానమగా ఉన్నదమ్మా , అనమానం లేకుండా నిర్భయంగా చెప్పు , నన్ను ఒకడు వెంబడి చ్చాడమ్మ, చెప్పుతీసుకొని బుద్ది చెప్ప పోయావా, అట్లా చేయ లేదమ్మా, మరి ఎంచేసావే, వాడ్ని వదిలించుకొని ఎలా వచ్చావే, ఆవిషయం నన్ను చెప్పనిస్తెగా నీవు., బి పి పెంచు కోకమ్మ ఎమీ కాలేదు, మరి ఎం చేసావే చెప్పవే, నా మనసులో మనసులోలేదు అన్నది తల్లి. అందకనే నమ్మ నీకు ఏ విషయ చెప్పదలుచు కోలేదు, ఆ చెప్పు చెప్పు , అమ్మ నేను రాం తాతను కలిసానమ్మ అది పాత విషయమే కదా, ఎప్పుడు పోతూనే ఉంటావు కదా, చిన్నప్పుడు నిన్ను ఎత్తుకొని పెంచాడే ఆయన, ఆయనకు మనం ఋణపడి ఉన్నాము, మన ఇంటికి రమ్మనమని చెప్ప బోయావా, ఆయన్ని చూసి చాలా రోజులు అయింది, పిలుస్తాలేమ్మ, నీలో గాబరా లేదుగా, ప్రశాంతముగానే ఉన్నావుగా, ఆ ఉన్నానే చెప్పవే నన్ను వెంబడించాడని చెప్పానుగా అంతే, ఎమన్నా నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టాడే, లేదమ్మా, మరి ఎం చేసాడే ఏవో కవితలు చపుతూ నా వెనక పడ్డాడే ఎం కవితలే బాబు ఉండు స్థిరం గా ముందు కూర్చో, ఈ మంచి నీల్లు త్రాగు అంటూ కూర్చొని ఇక చెప్పు అన్నది, కూతురు చెప్పటం మొదలు పెట్టింది. 


your Profile Photo
ప్రక్రుతి దృశ్యాలు చూడనెంచి కాళ్ళు కదిపే 
చినుకులు రాలగ జలదరించి వళ్ళు  తడిసే
జలాశయమున కమలము మనసు కుదిపే
కమలాన్ని  అందు కోవాలని ఆరాటం పెరిగే
నాలో
కడు  విశాల   నేత్రములు  కలిగి  నట్టి    
కను విందు  చెస్తూ కదులు తున్నట్టి
జలక మాడుతున్న జలకన్య  కాబట్టి
కన్య సౌందర్యం చూసి నామతి చెడింది
ఇప్పుడు
కన్య  సౌందర్యం  వర్ణింప  నా   తరమా
సుందర  ప్రభ వలే  ఉన్న చెంద మామా
బరువైన పిరుదులపై ఉన్న కెశజాలమా  
బరువుతో కదులుతున్న వక్షో జాలమా 
అని వర్ణిం చాడే
కవ్వించే హృదయం గాలిలో  తేలగా
బంగారు వర్ణం  మదిలో    నిలువగా
ఆకర్షించే నేత్రములు త్రిప్పు చుండగా
బ్రహ్మకైన భామను చూస్తె తిక్కరేగదా
అన్నాడే
ఒడ్డున చేరిన జవరాలు వంగి వంగి చీర కట్టి
పాలిండ్లపై   పావడాను  ఊపి ఊపి  ఆర బెట్టి
వయ్యారంగా నడుంపెట్టి ముఖంపై బొట్టు పెట్టి
జలములో ముఖం చూసుకొని నవ్వు కుంటుంటే 
 

అందం ఇంతని చెప్పలేనన్నాడే 

చెట్టు చాటున  అంతా  చూసి  ఉండ  పట్ట   లేక
వంపుసొంపు నడకచూసి తపనకు తట్టుకోలేక
భువి  నుండి  దివికి   వచ్చిన నవరత్న మాలిక
దరిచేరి   ఆమెను   పలకరించే మనసు నిలవక  
       
హే   లావాన్య  ఎవరి బిడ్డవు ఎచ్చట  ఉందువు
నా  కంటికి నీవు సుకమార   సుందర వనితవు
ఇది స్వప్నము కాదు ప్రత్యక్ష శృంగార దేవతవు  
యవ్వనంలో ఉన్న బ్రాహ్మణ పుత్రిక ఐ ఉందువు 

తాపసి   గారాల   ముద్దు   బిడ్డవను   కున్నాను
దేహకాంతి చూసి ఆగలేక నీముందుకు వచ్చాను
మనసులో ఉన్న కోరికను తెలియపరుస్తున్నాను
చిరునవ్వుతో   మాట్లాడితే   ముత్యాలు   రాలునా
అని పలరించ బోయాడే
మందహాసపు మాటలు వినాలని ఉంది
విశ్వమంత విశాల హ్రుదయము ఉంది
కోకిల గానంతో వరుస కలపాలని ఉంది
చిలుకపలుకుల చిన్నారి మాటలు రావా

సుధలు   చిందు   నధరాలు కదలాడ
బిడియ   మేళ    విన్న   వించు  జాడ
మదిని శాంత పరుచు చెప్పు ఉండే వాడ
మాటలాడక నా హృదయంలో పెంచకు దడ

దడ తో వేగంగా నదుస్తూ వస్తునాను అమ్మా

మౌనమేల వహింతువు మనసు చెప్పు మాలినీ
వచ్చి నాను నీవెంట  పలకవు అందాల భామినీ
నన్ను గానక వేగంగానడుస్తున్నావు సునయనీ
వేడుకొందును మనసు తెలుపవా కామిని

నా మీద నీకు  జాలి   కలుగుట లేదా
అలుకమానుటకు నీకు ఏమి చెప్పేదా
నా మదిలో మెదిలిన   కోరిక తెలిపెదా
ప్రేమ వున్నచో నీతోడు నేనే ఉండాలి సదా

అన్నాడమ్మా 

పుడమి   పై   ఇంద్ర  భవనము    నిర్మించేదను
వజ్ర   వైఢూర్యముల  తొ  నగలు  చేయించెదను
సుందర ప్రాంతములు నిత్యమూ చూపించెదను
లలనా కష్ట పెట్టకుండా నిన్ను  సుఖ పెట్టగలను

అని ఆశలు రేపాడమ్మా
 

నీ మదిలో మెదిలిన  కాంక్షను  తీర్చెదను
నీ   అడుగు  జాడలలో నడుచు కొందును
నీ హృదయమును సంతసింప చేయుదును      
నీవు నామనసు అర్ధం చేసుకొని పలుకుము 


అని జాలితో ప్రేమనువ్యక్త పరిచాడమ్మా 

అంటూ మన ఇంటి దాకా వచ్చాడమ్మ ఎం చేయ లేక, అంతే కదా వాడెవడో ప్రేమ పిచ్చోడు, వాడు ఈసారి కనబడితే 
నేరుగా యింటికి తీసుకురా వాడెవడో, వాడి కులమేదో, గోత్రమేదో  కనుక్కొని నీ ముక్కుకు తాడేసి కట్టేస్తా, అమ్మ వాడొక బైరాగి లా ఉన్నాడు, గడ్డాలు పెంచి ఉన్నాడు, కొందరు పిచ్చి పిచ్చిగా కవితలు వ్రాసి పాడుకుంటారు అవి ఏమి పట్టించుకోకు, అన్నం పెడతా హాయిగా నిద్రపో  అన్నది తల్లి . తల్లికి మొట్ట మొదటి సారిగా అబద్ధం చెప్పింది, ఎందుకంటే ఆ కుర్రోడు, మన ఇంటి ప్రక్కన అబ్బాయి అంటే అగ్గి మీద గుగ్గిలం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ యింటికి మా యింటికి తర తరాలనుండి విభేదాలు ఉన్నాయి, అవి ఎప్పుడు తీరుతాయో, నాప్రేమకు బలం ఎప్పుడు వస్తుందో అనుకుంటూ అన్నం తిని పడుకుంది.                            ఇంకా ఉన్నది
--((8))--

8. ప్రస్థానం (తప్పదు )

అజ్ఞాతంలో ఉన్న వారు రావడం
ఆనందం కోసం వచ్చారనక తప్పదు
ఒంటరితనం నుండి జంటగా మారడం
దేవుని లీల అని అనుకోక తప్పదు

ఒక్కడు నలుగురిలో ఒక్కడవటం
గుణాన్ని బట్టి అనుకోక తప్పదు
స్పర్శిమ్చుకున్న కళ్ళు ఎకమవ్వడం
సాశ్వితమని అను కోక తప్పదు

అతిగొప్ప పూవు  పూయడం
చెట్టు చేసుకున్న పుణ్యమని అనుకోక తప్పదు 
నట్టింట్లో ప్రేమ ఊయల కట్టడం
 యిరువురి ఆనంద హొళీ అనుకోక తప్పదు 

గగనంలో హరివిల్లు చూసి ఆహా అనుకోవడం
అది స్థిరంగా  ఉండదని తెలుసుకోక తప్పదు 
మైదానంలో పిల్లలు ఆడుకోవడం
కొంతవరకు వ్యాయామమని అనుకోక తప్పదు

జంక్షన్లో రెడ్ లైట్ పడటం
ఎంతటి వారికైనా ఆగక తప్పదు
జంక్షన్లో గ్రీన్ లైట్ పడటం
ఎంతటి వారికైన పరుగులేయక తప్పదు

వసంతం వచ్చిందని సంబరపడటం
వేసవి వేడిని భరించక తప్పదు
తప్పతడుగుల ముద్దు మాటలు వినడం
పిల్లల్ని ప్రేమతో కొట్టక తప్పదు

 --((*))--


9. ప్రస్థానం (పుడమి బిడ్డలు )

చూచే చూపులు - వేసే అడుగులు
చెప్పే మాటలు - నీటిపై రాతలు
కానీ ఆలోచనలు - పొంతన లేని యోచనలు
పొద్దు గూకులు - వేదన బ్రతుకులు

మది సొబగులు - మాయ గుర్తులు
అభిమానాలు  - కొలిచే తూనికలు
అరవు బ్రతుకులు - కుత్రిమ కాంతులు
సుఖం లేని బ్రతుకులు - ఆకాశంలో మేఘాలు

చొక్కాలేని తాతలు - చెపుతారు నీతులు
బతుకు వేలం పాటలు - దోచే మదాంధులు
గుబాలిమ్పే లేనిపూలు - నీటిలో పడవలు
బీదరికపు మనుష్యులు - మండపంపే పూలు

అంతరంగంలో ఆశలు - తీర్చుకోలేని కోర్కలు
చీకట్లో మిణుగురులు - ఆకాశంలో నక్షత్రాలు
వెలుగులో వెలిగే దీపాలు  - వెలలేని జీవితాలు    
సూణ్యం లో నిట్టూర్పులు - కొనఊపిరి బ్రతుకులు

కల్లాపే కల్లోలాలు - విసిరేసిన విస్తరాకులు
తిండికి వచ్చే తిప్పలు - బ్రతుకు నేర్పే ఆటలు
మొగ్గలైన సమస్యలు - చూడని తోరణాలు
వెలుగే లేని బ్రతుకులు - పుడమి బిడ్డలు   
 --((*))--

10. ప్రస్థానం (ఉంటె )

వయసు నడుస్తూ ఉంటె
చుక్కలు పొడుస్తూ ఉంటె
మక్కువ తీర్చ మంటూ ఉంటె 
మనస్సు ఊహల్లో ఉంటె

తేజస్సు కలుద్దామని ఉంటె
మక్కువతో ముద్దివ్వ మంటె
కోకిల గానం వింటూ ఉంటె  
పగడాల చిగురాకు రమ్మంటె 

మక్కువ తక్కువ చేయద్దంటె
వయ్యారి సిగ్గుతో ఉంటె
పరువం పిలుస్తూ ఉంటె   
మక్కువ తీర్చి పొంమంటె

సందులో నిల్చొని ఉంటె
వసతులకై వేచి ఉంటె
ఆధునిక వస్త్రం వేసుకొని ఉంటె
అందాలను పంచాలనుకుంటె
అలసి నిద్ర ముంచు కొచ్చే
  --((*))__

11.ప్రస్థానం (వహ్వారే )

వహ్వారే
వహ్వారే
 
వహ్వారే ఏమి దరహాసం 

ఏమి చిరు మంద హాసం 

ఏమి పున్నమి వీర విహారం 


అయ్యారే మొహినీ దరహాసం

మన్మధుని వయ్యార విహారం

నవ వధువు మౌన స్మిత హాసం

నవ లావణ్య పున్నమి విరహం 


పండు వెన్నెలలో పడవ విహారం

సాగి పోవును హృదయ విలాసం 

నీటిలో నెలవంకలా పొందే తన్మయం
  
వహ్వారే వహ్వారే గూటి పడవ మమేకం 
  
  --((*))--