22, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం


సమ్మోహనాలు ... ప్రశ్న 1301 ... 1310   

రచయిత మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 


సరిగమ సంగీతము 

సంగీతం పాఠము 

పాఠము జీవిత సంగీత మే ఈశ్వరా 


సంగీత స్వరాలు  

స్వరాలే మధురాలు

మధురాలు మనసునే దోచేను ఈశ్వరా  


యువతకే ఉల్లాసం  

ఉల్లాస ప్రభావం 

ప్రభావం సంగీత స్వరాలే ఈశ్వరా 

  

సంగీత కచేరీ

కచేరీ విహారీ 

విహారి మనసుకునేర్పు  లహరీ  ఈశ్వరా 

 

కొందరి జీవితాలు 

జీవ సంగీతాలు

సంగీత వృత్తియే జీవమ్ముఁ ఈశ్వరా


లింగ భేదము లేదు

లేదు మతమును లేదు 

లేదు సంగీత స్వరము మనషె ఈశ్వరా  


కాలానుగుణంగా 

గుణ ప్రభావంగా 

ప్రభావ సంగీత సాహితియే ఈశ్వరా

 

అపారమగు సంగీత 

సంగీత సమర్దత  

సమర్ధత కీర్తి ప్రతిష్టలే ఈశ్వరా

 

అత్యధికోత్సాహము 

ఉత్సాహ యవ్వనము 

యవ్వన దూకుడులు,గెంతులే ఈశ్వరా 

  

రమణీయ గీతమ్ము  

గీత ఆనందమ్ము  

ఆనంద సర్వ  సంగీతమే ఈశ్వరా 

--(())--

సమ్మోహనాలు ... ప్రశ్న 1291 ... 1300   

రచయిత మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 

 

ప్రేమలేక రాశా

రాసి నా ఓ ఆశా

ఆశా పాశము కు చిక్కాలే ఈశ్వరా


అమితమైన ప్రేమ

ప్రేమ సుఖము దుఃఖమ

దుఃఖము తప్పదు జీవితములో ఈశ్వరా


ధనము కీర్తి ప్రతిష్ట

ప్రతిష్ఠ మనకు నిష్ట

నిష్ట మనిషిగా సంతృప్తియే ఈశ్వరా


మనసులో భోగమ్ము

భోగమ్ము తరుణమ్ము

తరుణమ్ము ప్రేమ లేఖ తోనె ఈశ్వరా 


ఇంద్రియములు మనస్సు

మనస్సు కళ తపస్సు

తపస్సు సౌఖ్యమ్ము కొరకుకళలు ఈశ్వరా


నేడు ప్రేమలేఖలు

లేఖతొ పరిచయాలు

పరిచయం ఇరు మనసులను కలిపె మోహనా


లోకము ప్రేమమయము

ప్రేమలొ అనురాగము

అనురాగముతో ఇంద్రియసుఖము ఈశ్వరా 

 

లేఖనే రాసితిని 

రాసియే ఆగితిని 

ఆగియు ప్రేమ పంచుటకు లేఖ ఈశ్వరా 

 

కరుణ చూపు ప్రేమా 

ప్రేమ తోనె యుగమా 

యుగము అంత జీవిత ప్రేమే ఈశ్వరా 

 

ఉషోదయ వెలుగులే 

వెలుగుతొ  ప్రేమలే 

ప్రేమ జీవితాన నిత్య లేఖ ఈశ్వరా 

 

--(())--


సమ్మోహనాలు ... ప్రశ్న 1281 ... 1290   

రచయిత మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 


ప్రశ్నలో ఉన్నాది 

ఉన్నాది జవాబది

జవాబులో ఉంది తన్మయమే  ఈశ్వరా 

  

ప్రశ్నించ కే నీవు 

నీవు బాధపతావు 

బాధలు పెట్టుట ఎంత నిజమొ ఈశ్వరా 


జ్ఞాన సముపార్జనే 

ఆర్జన ప్రశ్నగునే 

ప్రశ్న లే మనిషిని మార్చును లే ఈశ్వరా 

  

మనసు ప్రశ్నలవల 

వలయె  పొంగేటి అల 

అల ప్రశ్నిస్తూనేవుంటుందే ఈశ్వరా  


మంచి చెడ్డ చూడక 

చూడక ప్రశ్న అలక 

అలక తీర్చుటకు ప్రశ్నలు వచ్చు ఈశ్వరా 


గురువు శిష్యుల మధ్య 

మధ్య ప్రశ్నల పద్య 

పద్యములకు గురువే జవాబే ఈశ్వరా 


ప్రశ్న తో మోహమ్ము 

మోహమ్ము దేహమ్ము 

దేహము ప్రశ్నల చుట్టూ తిరుగు ఈశ్వరా 


కృష్ణార్జునులలో 

అర్జున అడుగుటలో 

అడుగుట ప్రశ్నగా కృష్ణ తెలుపు  ఈశ్వరా 

 

జిజ్ఞాస ఉండాలి 

ఉంటె ప్రశ్నల గాలి 

గాలి కమ్ముకున్నట్ల ప్రశ్నలే ఈశ్వరా     


ప్రశ్నించేది కలలు 

కలలు వల్లా వెతలు 

వెతలు లేని జీవితం వ్యర్ధము ఈశ్వరా   


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి