11, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

నేటి సాహిత్యం -1నేటి సాహిత్యం 
రచయత: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ 

అద్దంలో అందం ఎప్పటికీ మారదు,
ఆశలు చూపుతూ వాకిలి మార్చదు
వయసు కప్పే నగుమోము మారదు,
ఆడదే ఆధారం అనక తప్పదు    

ఆవేదన తీర్చలేని శోకం నీడ నీది
కంటి చెమ్మ చూప లేని స్థితి నీది  
సింధూరపు రాగాల విరహం నీది 
వసంతకాలంలో ప్రేమ మొహం నీది

పడకటింట త్యాగ చూపుయే నీది  
అనురాగం ఆత్మీయత శీలం నీది 
సుఖాలను అందించే యవ్వనం నీది
నిప్పుల్లాంటి మాట మింగే మౌనం నీది  

పరుపులా మెత్తటి మనసు నీది
పరిమళంలా కమ్మని చూపు నీది 
ఆధరంతో తీర్చేటి మధురం నీది
అంగాంగం అందించే ఆడతనం నీది      

అద్దంలో అందం ఎప్పటికీ మారదు,
ఆశలు చూపుతూ వాకిలి మార్చదు
వయసు కప్పే నగుమోము మారదు,
ఆడదే ఆధారం అనక తప్పదు    

--((**))--

నేటి సాహిత్యం
రచయత : మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ

లోకం ఒక లోలకం, అది కదిలే ఒక కెరటం
జీవితం ఒక మమైకం, అది కదిలే ఒక నయనం

ఉషోదయం ఉత్తమ మార్గ నిర్ణయం
చంద్రోదయం చల్లని శక్తి నిర్ణయం
జీవ మయం మాటల భంధ నిర్ణయం
ప్రాణ మయం ప్రేమను పంచె నిర్ణయం

లోకం ఒక లోలకం, అది కదిలే ఒక కెరటం
జీవితం ఒక మమైకం, అది కదిలే ఒక నయనం

కాలమెప్పుడు ఆగదు ఆగేది భంధం
భందమేప్పుడు ఆగదు ఆగేది సత్యం
సత్యమేప్పుడు ఆగదు ఆగేది న్యాయం
న్యాయమేప్పుడు ఆగదు ఆగేది ప్రాణం

లోకం ఒక లోలకం, అది కదిలే ఒక కెరటం
జీవితం ఒక మమైకం, అది కదిలే ఒక నయనం

యదార్ధం ఎంత సహజమో, ప్రేమ అంత మధురం 
ప్రేమార్ధం ఎంత భంధమో, స్నేహ మంత మధురం
స్నేహార్ధం ఎంత భావ్యమో,  దైవ మంత మధురం
దైవార్ధం ఎంత ధర్మమో, ప్రాణ మంత మధురం   

లోకం ఒక లోలకం, అది కదిలే ఒక కెరటం
జీవితం ఒక మమైకం, అది కదిలే ఒక నయనం

అమ్మ తోడు నీడయె కావలె శ్రీమంతుల కైనన్
అయ్య తోడు నేర్పుయె కావలె ఏశక్తుల కైనన్
దేశ మాత తోడుయె కావలె ఏప్రాణుల కైనన్       
శక్తి తోడు కావలె యెంతటి ధీమంతుల కైనన్

లోకం ఒక లోలకం, అది కదిలే ఒక కెరటం
జీవితం ఒక మమైకం, అది కదిలే ఒక నయనం

--((**))--

నేటి పద్యము
రచయిత: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ

కాల చక్రం తిరుగుట మచ్చుకైనా కానరాదు
నా వయస్సే పెరుగుట మచ్చుకైనా కానరాదు
స్త్రీ మనస్సు నలుగుట మచ్చుకైనా కానరాదు
శక్తి తోడు కావలె యెంతటి ధీమంతుల కైనన్!

అమృత ఘడియలలో  చదువు మేధస్సు పెంచున్
మేధస్సు మనుగడలో బతుకు తేజస్సు పెంచున్
తేజస్సు  కాలగమనంలో మనిషి శక్తి పెంచున్   
శక్తి తోడు కావలె యెంతటి ధీమంతుల కైనన్!

అమ్మ తోడు నీడయె కావలె శ్రీమంతుల కైనన్
అయ్య తోడు నేర్పుయె కావలె ఏశక్తుల కైనన్
దేశ మాత తోడుయె కావలె ఏప్రాణుల కైనన్       
శక్తి తోడు కావలె యెంతటి ధీమంతుల కైనన్

కాల మెప్పుడూ మన వెంబడి ఏ కాంతము లైనఁన్
తీర్పుచెప్పలేనిది సంతస మే జీవము ఐనన్
మార్పు నేర్పు కానిది మానవ సంభందము లైనఁ న్       
 శక్తి తోడు కావలె యెంతటి ధీమంతుల కైనన్"””


నేటి పద్యం

" వయసా ఈ పూట నిజమే తన్మాత్ర సౌభాగ్యమే "
" తనువా ఆ ఆశ పరిధే ఉత్సాహ ఉల్లాసమే "
"కధలే ఆనంద అవినాభావాల మ్నాధుర్యమే" 
"మనసా నామాట వినుమా మర్యాద కాపాడుమా"

--((**))--


Prnjali prabha.com 
ఆరాధ్య ప్రేమ లీల
రచయిత: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ  

అగ్నిగుండాలపై నడిచిన పాదం 
- ఆరాధ్యులను నడిపించిన పాదం 

ఎడారిలో కాయాన్ని మోసిన పాదం 
- కర్మ నైపుణ్యాన్ని చూపించిన పాదం 

కర్మఫల దాతను చూపించే పాదం 
- శక్తిని శిక్షణగా మార్చిన పాదం 

దేశ రక్షణకు నడిపించే  పాదం 
 - కాలాన్ని వ్యర్దపరచనిదే పాదం    

పాదాలకు మోసే శక్తి  
మార్గాన్ని చూపే శక్తి
ప్రాణాన్ని నిల్పే శక్తి
వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా 

--((**))--  నేటి సాహిత్యం
రచయత: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ

కమ్ముకున్న చీకట్లు తొలిగే దెప్పుడు
నమ్ముకున్న వాకిళ్లు బతికే దెప్పుడు
మారుతున్న బంధాలు కలిసే దెప్పుడు
ప్రేమ ఉన్న స్నేహాన్ని తెలిసే దెప్పుడు 

ప్రజలు చేసే పాపము రాజుకు చెందు
రాజులు చేసే పాపము బ్రాహ్మణ చెందు
భార్యలు చేసే పాపము భర్తకు చెందు
శిష్యులు చేసే పాపము గుర్వుకు చెందు 

కనిపించే వేశ్యలు రక్కసులు అనిపించు
వికసించే రక్కసి  భక్షకులు  అనిపించు
తలపించే భిక్షకి  పాపకులు అనిపించు 
మరిపించే ఆరోగ్య  శాపకులు అనిపించు

కమ్ముకున్న చీకట్లు తొలిగే దెప్పుడు
నమ్ముకున్న వాకిళ్లు బతికే దెప్పుడు
మారుతున్న బంధాలు కలిసే దెప్పుడు
ప్రేమ ఉన్న స్నేహాన్ని తెలిసే దెప్పుడు 

--((**))--


నేటి పద్యము (ఛందస్సు )
రచయత: మల్లా ప్రగడ రామకృష్ణ

మాతా సరస్వతీదేవి మాపై కరుణించి
మాలో అసురత్వాన్నీ తిసేయమ్మ దయుంచి 
మామా మనొచిత్తాన్నీ మమేకము చెయించి 
జ్ఞానామృతము పంచీ మనస్సు నడిపించు 

బంధాలు తొలగించీ ని పాదములు పట్టి
వేదాన్ని పఠియించి ని పూజలు చె పట్టి
కాలాన్ని గౌరవించి ని సేవలు చె పట్టి
నైవేద్య  మవుతాను ని చెంతయును తల్లి

--((**))--


నేటి సాహిత్యం
రచయత:మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ

జ్ఞానమేమి చేస్తుంది,  మేధ ఏమి చేస్తున్నది
జీవ మార్గ మిదేనా, కలియుగ సందేశమిదేనా

అర్ధ రాత్రి ఆడవాళ్ళ ప్రయాణాలు ఒకవైపు
అర్ధరాత్రి ఆడపడుచుల హత్సలు మరోవైపు
మగవాళ్లను చులకచేసే ఆడవాళ్లు ఒక వైపు
ఆడవాళ్లను ఆడుకొనే మొగవాళ్ళు మరోవైపు

జ్ఞానమేమి చేస్తుంది,  మేధ ఏమి చేస్తున్నది
జీవ మార్గ మిదేనా, కలియుగ సందేశమిదేనా

ఆడది ఆటబొమ్మ కాదు ఆదిపరాశక్తి ఒక వైపు
మొగాడికి అడుగులకు మడుగులెత్తె స్త్రీ మరోవైపు
ఆడది ఆధునిక విద్య ఉద్యోగ వేగ ఉత్పత్తి ఒక వైపు
మొగాడ్ని ఇరికించి సంతోషించే వారు మరోవైపు     

జ్ఞానమేమి చేస్తుంది,  మేధ ఏమి చేస్తున్నది
జీవ మార్గ మిదేనా, కలియుగ సందేశమిదేనా

సిగ్గు విచ్చల విడిగా ప్రదర్శిస్తుంది ఒకవైపు
అదుపు లేక మొగాణ్ణి బలహీన పరుస్తుంది మరోవైపు
తప్పు చేసినా ఆడదానికి విలువ ఒక వైపు
ఏ తప్పూ చేయక ఉన్నా మొగాడికి శిక్ష మరోవైపు

జ్ఞానమేమి చేస్తుంది,  మేధ ఏమి చేస్తున్నది
జీవ మార్గ మిదేనా, కలియుగ సందేశమిదేనా
--((**))--నేటి సాహిత్యం 
రచయత: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ

ఎందుకా ఆ నవ్వులు, ఎందుకా చిందులూ
ఎగసిపడే కెరటాల్లా, ఎగసి పడే జ్వాలల్లా
ఎందుకా ఆ నవ్వులు, ఎందుకా చిందులూ

హృదయాన్ని రగిలిస్తూ,
దైవత్వాన్ని నిందిస్తూ
ఉదయాన్ని తిలకిస్తూ
ఉన్మాదిగా పరి బ్రమిస్తూ

ఎందుకా ఆ నవ్వులు, ఎందుకా చిందులూ
ఎగసిపడే కెరటాల్లా, ఎగసి పడే జ్వాలల్లా
ఎందుకా ఆ నవ్వులు, ఎందుకా చిందులూ

నేను నిశీధిలో జీవిస్తూ
ఆనందాన్ని దహిస్తూ
పెను భారాన్ని భరిస్తూ,
ఆవేదనను  మోస్తూ
ఉన్న నన్ను చూసి

ఎందుకా ఆ నవ్వులు, ఎందుకా చిందులూ
ఎగసిపడే కెరటాల్లా, ఎగసి పడే జ్వాలల్లా
ఎందుకా ఆ నవ్వులు, ఎందుకా చిందులూ

నిదురను మింగే కలలను భరిస్తూ
ఏమి చెప్పుకోలేక మౌనాన్ని భరిస్తూ
ఆరోగ్యాన్ని హరించే మందు సేవిస్తూ
ఓర్పు ఓదార్పు లేక నీరు గాలి సేవిస్తూ
ఉన్న నన్ను చూసి

ఎందుకా ఆ నవ్వులు, ఎందుకా చిందులూ
ఎగసిపడే కెరటాల్లా, ఎగసి పడే జ్వాలల్లా
ఎందుకా ఆ నవ్వులు, ఎందుకా చిందులూ

ప్రేమ నన్ను మోసం చేస్తే
పెద్దలు నన్ను అవమానిస్తే
కలి కాలం నన్ను వెక్కిరిస్తే
కాయాన్ని మోస్తూ కర్మ భరిస్తూ
ఉన్న నన్ను చూసి

ఎందుకా ఆ నవ్వులు, ఎందుకా చిందులూ
ఎగసిపడే కెరటాల్లా, ఎగసి పడే జ్వాలల్లా
ఎందుకా ఆ నవ్వులు, ఎందుకా చిందులూ
--((**))--


నేటి సాహత్యం 
ప్రజలకు మేలుకొలుపు

వాని తిట్టులు పట్టుదలకు నాందీ వాక్కులు
ఏక మవ్వుట  పట్టు  ప్రజలు చూపే జే జే లు 
మంచి చేసియు తెల్పు కలయ ఓర్పే జేజీలు 
జాతి సేవయు గుర్తు గెలుపు మహాకూటాన్కె 

ఆదిలో కష్టములెన్నున్నా ప్రజల తీర్పు మారు
ఓర్పుతో ఎకమవుటన్నా జయము తప్పదన్న
సేవయే కలయుటఅన్నా ప్రజల నాడి  అన్న
మహకూట గెలుపు తెలంగాణాకు మార్పునన్న 

ఏక మవుట కొన్ని పరిస్తితులలో  అందరికీ  తప్పదు
నేను అనియు నీవు ప్రతి స్థితిలో అందరికీ తప్పదు
వాని చెడుయు మీలొ నిజ స్థితిలో అందరికీ తప్పదు
మహా కూటమి తెస్తుంది ప్రజలందరిలో మరోమలుపు

--((**))--

Pranjali Prabha.com
ఓ అతిధి (నేటి కవిత)
రచయత: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ

ఉప్పొంగింది నా హృదయం
ప్రేమించింది నా నీ ధైర్యం
ద్వేషించింది నా దౌర్భాగ్యం
బోదించింది నా నీ గమ్యం

వినిపించింది నీ గళం వాగ్దాటి 
కనిపించింది నీ ముగ్ధ హృద్యార్థి
కరుణించింది నీ దృష్టి ధర్మార్ధి
తపియించింది నీ సేవా కర్మార్ధి

--((**))--